Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Galerie foto
Activitate parlamentară
2020-prezent (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2016-2020 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2020-prezent > Camera Deputaților > Costel Neculai Dunava > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Costel Neculai DUNAVA
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail

dunava77@yahoo.com

Naționalitate

Română

Data nașterii

07.03.1978

Sex

Masculin

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Perioada

Din decembrie 2020 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Principalele activități și responsabilități

Președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare

Numele și adresa angajatorului

CAMERA DEPUTAȚILOR, Palatul Parlamentului Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti

Perioada

Decembrie 2016 -2020

Funcția sau postul ocupat

Deputat

Principalele activități și responsabilități

Comisia juridică, de disciplină și imunități - Vicepresedinte

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții - Secretar

Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE - membru

Numele și adresa angajatorului

CAMERA DEPUTAȚILOR, Palatul Parlamentului Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti

Perioada

Din octombrie 2010 până în 20.12.2016

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic principal - responsabil compartiment juridic

Principalele activități și responsabilități

 • Coordonarea activității compartimentului juridic;
 • Raportare directă către Directorul Sucursalei;
 • Relații de colaborare cu angajații Sucursalei cu punctele de lucru din subordine și cu celelalte Sucursale din țară;
 • Îndatoririle zilnice - reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată, în cadrul relațiilor cu autoritățile locale, verificarea și redactarea de contracte cu beneficiarii și furnizorii, participarea în comisiile de achizitii, participarea în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă, avizarea de legalitate a documentelor emise de societate și recuperarea creanțelor de la debitori;
 • Lucru cu date confidențiale;
 • Monitorizarea activității.

Numele și adresa angajatorului

SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. - S.S.R.H. BISTRIȚA, Str. Locotenent Drăghiescu, nr. 2-4, Piatra Neamț, România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregate și instalații hidroenergetice/Producția de energie electrică

Perioada

Din mai 2009 până în iunie 2012

Funcția sau postul ocupat

Membru C.A.

Activități și responsabilități principale

 • Conform prevederilor legale

Numele și adresa angajatorului

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ BACĂU, str. Calea Dr. Alexandru Safran, nr. 145, Bacău, România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Dezvoltarea infrastructurilor si a obiectivelor de dezvoltare de interes comun; Angajarea in actiuni de implementare a strategiilor de dezvoltare, constructie institutionala si de adoptare a aquis-ului comunitar.

Perioada

Din septembrie 2010 până în noiembrie 2012

Funcția sau postul ocupat

Membru C.A.

Activități și responsabilități principale

 • Conform prevederilor legale

Numele și adresa angajatorului

COLEGIUL NAȚIONAL CATOLIC “SF. IOSIF”, str. Calea Moldovei, nr. 233, Bacău, România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ

Perioada

Din octombrie 2009 până în octombrie 2010

Funcția sau postul ocupat

Membru C.A.

Activități și responsabilități principale

 • Conform prevederilor legale

Numele și adresa angajatorului

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE ALECSANDRI”, str. V. Alecsandri, nr. 37, Bacău, România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ

Perioada

Din iulie 2005 până în septembrie 2010

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic principal - responsabil compartiment juridic

Activități și responsabilități principale

 • Coordonarea activității compartimentului juridic, zona Moldovei;
 • Raportare directă către Directorul Sucursalei;
 • Relații de colaborare cu angajații Sucursalei cu Agențiile din subordine și cu celelalte Sucursale din țară;
 • Îndatoririle zilnice - reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată, în cadrul relațiilor cu autoritățile locale, verificarea și redactarea de contracte cu beneficiarii și furnizorii cu respectarea legislației privind achizițiile publice, participarea în comisiile de achizitii, participarea în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă, avizarea de legalitate a documentelor emise de societate și recuperarea creanțelor de la debitori;
 • Lucru cu date confidențiale;
 • Monitorizarea activității.

Numele și adresa angajatorului

FILIALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" S.A. - SUCURSALA DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA MOLDOVA" , str. Arcadie Șeptilici, nr. 2 M, Bacău, România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Servicii de întreținere a rețelelor de distribuție și utilizare a energiei electrice și alte servicii energetice

Perioada

Din mai 2002 până în iunie 2005

Funcția sau postul ocupat

Consilier juridic principal - responsabil compartiment juridic

Activități și responsabilități principale

 • Coordonarea activității compartimentului juridic, zona județului Bacău;
 • Relații de colaborare cu angajații Sucursalei cu punctele de lucru din subordine și cu celelalte Sucursale din țară;
 • Îndatoririle zilnice - reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată, în cadrul relațiilor cu autoritățile locale, cu poliția din județ, cu publicul, verificarea și redactarea de contracte cu beneficiarii și furnizorii cu respectarea legislației privind achizițiile publice, participarea în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă, avizarea de legalitate a documentelor emise de societate și recuperarea creanțelor de la debitori;
 • Lucru cu date confidențiale;
 • Monitorizarea activității.

Numele și adresa angajatorului

SOCIETATEA NAȚIONALĂ ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE S.A.- SUCURSALA

BACĂU, str. Alexei Tolstoi, nr. 69, Bacău, România

Tipul activității sau sectorul de activitate

Administrarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din județul Bacău, repectiv amenajări de irigații, lucrări de combatere a eroziunii solului și desecare.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada

2006 - 2008

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de Master

profil: Economic

specializare: Managementul Afacerilor

Discipline principale studiate / Competențe profesionale obținute

 • Managementul afacerilor;
 • Marketing în afaceri;
 • Legislație comunitară;
 • Strategii manageriale;
 • Contabilitate managerială;
 • Management comparat;
 • Diagnostic financiar;
 • Audit intern;
 • Managementul informației.

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Universitatea "George Bacovia" din Bacău - Facultatea de Management

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

ISCED 6

Perioada

1996 - 2000

Calificarea / Diploma obținută

Diplomă de Licență

profil: științe Juridice

specializare: Drept

Discipline principale studiate / Competențe profesionale obținute

 • Istoria dreptului românesc;
 • Drept roman;
 • Drept civil;
 • Drept procesual civil;
 • Drept penal general;
 • Drept penal special;
 • Drept procesual penal;
 • Dreptul muncii și securității sociale;
 • Drept financiar;
 • Drept internațional public;
 • Drept internațional privat;
 • Dreptul comerțului internațional;
 • Drept constituțional comparat;
 • Drept constituțional și instituții politice;
 • Drept administrativ și știința administrației;
 • Drept comercial;
 • Dreptul transporturilor;
 • Dreptul familiei;
 • Dreptul mediului;
 • Dreptul proprietății intelectuale;
 • Drept comunitar;
 • Sociologie juridică;
 • Economie politică;
 • Criminologie și știința penitenciară;
 • Logică juridică;
 • Filosofie;
 • Etică și deontologie juridică.

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iași - Facultatea de Drept

Nivelul în clasificarea națională sau internațională

ISCED 5

Perioada

2018

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

specializare: Programul de formare speciazlizată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Institutul Național de Administrație

Perioada

2017

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

specializare: Criza de securitate la începutul secolului XXI. Diplomație și securitate națională;

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Institutul Diplomatic Român din București

Perioada

2017

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

specializare: Securitate și bună guvernare

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Colegiului Național de Apărare din București

Perioada

2011

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

specializare: Formator

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

S.C. Pacopa S.R.L. din Piatra Neamț, Neamț

Discipline principale studiate / Competențe profesionale obținute

Pregătirea formării;

Realizarea activităților de formare;

Evaluarea participanților la formare;

Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare;

Marketing-ul formării;

Proiectarea programelor de formare;

Organizarea programelor și a stagiilor de formare;

Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.

Perioada

2005

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

specializare: Expert Armonizare Legislativă

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

S.C Curs Euro Info S.R.L. din Bușteni, Prahova

Perioada

2005

Calificarea / Diploma obținută

Certificat de Absolvire

specializare: Aplicarea în Unitățile Industriale a Legislației Transpusă din Directivele Uniunii Europene

Numele și tipul de instituției de învățământ/ furnizorului de formare

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier IPCUP din Ploiești

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

B1
Utilizator independent

B1
Utilizator independent

B1
Utilizator independent

Limba franceză

B2
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

B2
Utilizator independent

Competențe și abilități sociale

 • Team player, deschis către nou, deschis către comunicarea interumană;
 • Imaginație, flexibilitate, dinamism.

Competențe și aptitudini

organizatorice

 • Bune competențe organizaționale, spirit de echipă în relațiile interpersonale, comunicare ușoară cu persoane cu diferite nivele de educație;
 • Atitudine pozitivă, orientat către rezolvarea problemelor, capabil de lucru cu program prelungit;
 • Deschis la noi proceduri de lucru și noi programe de activitate.

Competențe informatice

O bună cunoaștere a aplicațiilor din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Internet si poșta electronică.

Permis de conducere

Categoriile A, B, C, E

Serviciu militar

Satisfăcut

Informații suplimentare

 • Referințe pot fi furnizate la cerere;
 • În perioada octombrie 2012 - august 2013 secretar A.G.A. și C.A. la S. C. HIDROSERV BISTRIȚA S.A.;
 • Voluntariat în cadrul FUNDAȚIEI PENTRU EDUCAȚIE ȘI SPRIJIN COMUNITAR “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” - Bacău și în cadrul ASOCIAȚIEI PENTRU O EUROPĂ UNITĂ - Bacău

Hobby

Calculatoare/Internet, Turism/Excursii, Muzica, Literatura, Divertisment, Sport, Afaceri/Comert, Intalniri/Comunitate.

12.01.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 6:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro