Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru politică externă din anul 2023
Comisia:Comisia pentru politică externă
Documente: din anul 2023

1..99 | 100..107      >>

înregistrări găsite: 107
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2023 asupra PL nr. 355/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
2. 20.12.2023 asupra PL nr. 740/2023
Proiect de Lege pentru aprobarea participării României la Acordul parțial extins privind Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei , instituit prin Rezoluția CM/Res(2023)3, adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, la 12 mai 2023
-
3. 20.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 773/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Curtea unică în materie de brevete, deschis spre semnare și semnat de România la Bruxelles, la 19 februarie 2013
-
4. 20.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 21.12.2023
-
5. 20.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 14.12.2023
-
6. 20.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2023, 21.12.2023
-
7. 20.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2023, 14.12.2023
-
8. 20.12.2023 PROIECT DE OPINIE asupra Comunic?rii Comisiei c?tre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Programul de lucru al Comisiei pentru 2024: “Livrând ast?zi și preg?tindu-ne pentru mâine” COM(2023)638 -
9. 19.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 748/2023
Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr.259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
10. 18.12.2023 RAPORT asupra PL nr. 733/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară
-
11. 18.12.2023 AVIZ asupra PL nr. 801/2023
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024
Diaspora
12. 05.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 23.11.2023
-
13. 05.12.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 29.11.2023
-
14. 05.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2023, 29.11.2023
-
15. 05.12.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2023, 23.11.2023
-
16. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 560/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
17. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 728/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2023 pentru completarea secțiunii a 6-a din capitolul IV al anexei nr. IV la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
18. 29.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 735/2023
Proiect de Lege pentru aderarea la Convenția nr.190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019
-
19. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 693/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
-
20. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 694/2023
Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
-
21. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 714/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de Contribuție în temeiul art.7 din Regulamentul (UE) nr.2022/2463 al Parlamentului European și al Consiliului
-
22. 22.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 718/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
23. 22.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023
-
24. 22.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2023, 31.10.2023
-
25. 13.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 531/2023
Proiect de Lege privind instituirea premiului național „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
Drepturile omului
Juridică
26. 08.11.2023 RAPORT asupra PL nr. 183/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare
Apărare
Tehnologia informației
27. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 624/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, la 23 martie 2023
-
28. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 650/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
29. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 662/2023
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Ordonanța Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
-
30. 01.11.2023 AVIZ asupra PL nr. 670/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022
-
31. 01.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
32. 01.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
33. 01.11.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2023, 26.10.2023
-
34. 01.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2023, 19.10.2023
-
35. 01.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2023, 26.10.2023
-
36. 01.11.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2023, 05.10.2023
-
37. 25.10.2023 asupra PL nr. 531/2023
Proiect de Lege privind instituirea premiului național „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură
-
38. 24.10.2023 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 328/2019
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Apărare
39. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 594/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
40. 24.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 600/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, semnat la București, la 18 august 2023
-
41. 18.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 62/2023
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca "Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii"
-
42. 18.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 474/2023
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
-
43. 18.10.2023 AVIZ asupra PL nr. 548/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la New Delhi, la 31 ianuarie 2023
-
44. 05.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 317/2023
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina
-
45. 05.10.2023 RAPORT asupra PL nr. 360/2023
Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova
-
46. 04.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 28.09.2023
-
47. 04.10.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 21.09.2023
-
48. 04.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2023, 28.09.2023
-
49. 04.10.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2023, 21.09.2023
-
50. 26.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 498/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 25 mai 2023
-
51. 26.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 499/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 aprilie 2023
-
52. 26.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 512/2023
Proiect de Lege privind înființarea fondului de asistență tehnică și financiară pentru dezvoltare destinat autorităților publice locale din Republica Moldova
-
53. 20.09.2023 AVIZ asupra PL nr. 483/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii India privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la New Delhi, la 28 martie 2023
-
54. 20.09.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2023, 07.09.2023
-
55. 20.09.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2023, 07.09.2023
-
56. 28.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2023, 14.06.2023
-
57. 28.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.06.2023, 08.06.2023
-
58. 28.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2023, 14.06.2023
-
59. 28.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2023, 08.06.2023
-
60. 20.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2023, 31.05.2023
-
61. 20.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2023, 31.05.2023
-
62. 19.06.2023 asupra PL nr. 264/2017
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate
Diaspora
63. - 19.06.2023 asupra PL nr. 264/2017
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate
Diaspora
64. 14.06.2023 Aviz audiere doamna Luminita-Teodora Odobescu, candidat la funcția de ministru al afacerilor externe Diaspora
65. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 359/2023
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997
-
66. 07.06.2023 AVIZ asupra PL nr. 373/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol semnat la Bruxelles, la 6 decembrie 2022, de modificare a Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, așa cum a fost modificată de Protocolul și Protocolul adițional semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
-
67. 07.06.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2023, 18.05.2023
-
68. 07.06.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2023, 18.05.2023
-
69. 31.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 336/2023
Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Legea nr.121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
-
70. 31.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 357/2023
Propunere legislativă pentru alinierea la principiul contributivității a pensiilor de serviciu acordate anumitor categorii din sistemul public, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
71. 30.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 337/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Kuweit privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 7 decembrie 2022
-
72. 23.05.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2023, 27.04.2023
-
73. 23.05.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2023, 27.04.2023
-
74. 18.05.2023 asupra PL nr. 264/2017
Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate
-
75. 17.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 290/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Palestinei privind Cooperarea în Prevenirea și Combaterea Criminalității Organizate, a Terorismului și a Altor Infracțiuni, semnat la 19 iulie 2022, la București
-
76. 17.05.2023 AVIZ asupra PL nr. 292/2023
Proiect de Lege privind asigurarea cadrului național pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor și vizelor, al cooperării polițienești și judiciare și al azilului și migrației
-
77. 26.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 277/2023
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
-
78. 26.04.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.04.2023, 13.04.2023
-
79. 26.04.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.04.2023, 20.04.2023
-
80. 26.04.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.04.2023, 06.04.2023
-
81. 26.04.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.04.2023, 20.04.2023
-
82. 26.04.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.04.2023, 06.04.2023
-
83. 26.04.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.04.2023, 13.04.2023
-
84. 19.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 465/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
Juridică
85. 19.04.2023 RAPORT asupra PL nr. 790/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Apărare
86. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 230/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia de Nord privind consolidarea cooperării în domeniul controlului intern și al prevenirii și combaterii corupției, semnat la 15 septembrie 2022, la București
-
87. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 244/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
88. 19.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 255/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la Podgorica, la 22 iulie 2022
-
89. 12.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 177/2023
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri șau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Tinutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
-
90. 05.04.2023 AVIZ asupra PL nr. 175/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate
-
91. 05.04.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.03.2023, 30.03.2023
-
92. 05.04.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.03.2023, 30.03.2023
-
93. 29.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 160/2023
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Albița (România) - Leușeni (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 9 februarie 2023, la Albița
-
94. 29.03.2023 AVIZ asupra PL nr. 161/2023
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 3 martie ca " Ziua solidarității româno-polone "
-
95. 29.03.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.03.2023, 16.03.2023
-
96. 29.03.2023 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.03.2023, 09.03.2023
-
97. 29.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.03.2023, 16.03.2023
-
98. 29.03.2023 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2023, 09.03.2023
-
99. 22.03.2023 RAPORT asupra PL nr. 24/2023
Proiect de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Apărare

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 iulie 2024, 11:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro