Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Devenite legi cu numar/an:*/2015

Numar înregistrari gasite: 358

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. PL-x 539/02.12.2013 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Lege 1/2015
07.01.2015
- -
2. PL-x 457/30.09.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 2/2015
07.01.2015
- -
3. PL-x 207/22.04.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2014 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 3/2015
07.01.2015
- -
4. PL-x 480/08.10.2014 LEGE pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior Lege 4/2015
07.01.2015
- -
5. PL-x 355/02.09.2014 LEGE pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013 Lege 5/2015
07.01.2015
- -
6. PL-x 484/08.10.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 6/2015
07.01.2015
- -
7. PL-x 495/04.11.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013 Lege 7/2015
07.01.2015
- -
8. PL-x 494/04.11.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010 Lege 8/2015
07.01.2015
- -
9. PL-x 281/10.06.2014 LEGE pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților Lege 9/2015
07.01.2015
- -
10. PL-x 458/12.11.2012 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 10/2015
08.01.2015
- -
11. PL-x 16/10.02.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 11/2015
08.01.2015
- -
12. Pl-x 189/14.04.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
20.01.2015
- -
13. PL-x 469/08.10.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 13/2015
24.02.2015
- -
14. PL-x 441/22.09.2014 LEGE privind aprobarea Oronanței de urgență a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 14/2015
24.02.2015
- -
15. PL-x 419/16.09.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 15/2015
14.02.2015
- -
16. PL-x 403/28.10.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice Lege 16/2015
03.03.2015
- -
17. PL-x 493/27.10.2014 LEGE privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013 Lege 17/2015
03.03.2015
- -
18. PL-x 529/02.12.2014 LEGE pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București , la 24 decembrie 2013 și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat semnat la București, la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la București, la 24 decembrie 2013 Lege 18/2015
03.03.2015
- -
19. PL-x 496/04.11.2014 LEGE pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013 Lege 19/2015
03.03.2015
- -
20. PL-x 50/16.02.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 Lege 20/2015
06.03.2015
- -
21. PL-x 463/08.10.2014 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005 Lege 21/2015
09.03.2015
- -
22. PL-x 344/23.06.2014 LEGE privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Națională a Ambulanței din România Lege 22/2015
09.03.2015
- -
23. PL-x 426/16.09.2014 LEGE pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalității de șanse între femei și bărbați Lege 23/2015
09.03.2015
- -
24. PL-x 536/08.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale Lege 24/2015
09.03.2015
- -
25. PL-x 193/26.04.2011 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb Lege 25/2015
09.03.2015
- -
26. PL-x 440/22.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 26/2015
09.03.2015
- -
27. PL-x 341/23.06.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de costă a Mării Negre Lege 27/2015
09.03.2015
- -
28. PL-x 468/08.10.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă Lege 28/2015
09.03.2015
- -
29. PL-x 68/24.02.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 29/2015
09.03.2015
- -
30. PL-x 486/08.10.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice Lege 30/2015
09.03.2015
- -
31. PL-x 482/08.10.2014 LEGE pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 31/2015
09.03.2015
- -
32. PL-x 461/30.09.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului Lege 32/2015
09.03.2015
- -
33. PL-x 288/10.06.2014 LEGE pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor Lege 33/2015
09.03.2015
- -
34. PL-x 100/03.03.2014 LEGE pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 34/2015
11.03.2015
- -
35. PL-x 485/08.10.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor Lege 35/2015
11.03.2015
- -
36. PL-x 566/24.09.2008 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Lege 36/2015
11.03.2015
- -
37. Pl-x 430/04.11.2013 LEGE privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole Lege 37/2015
11.03.2015
- -
38. PL-x 343/23.06.2014 LEGE pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 38/2015
11.03.2015
- -
39. PL-x 478/08.10.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I "-S.A. Lege 39/2015
11.03.2015
- -
40. PL-x 169/07.04.2014 LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 40/2015
11.03.2015
- -
41. PL-x 24/09.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 41/2015
17.03.2015
- -
42. PL-x 141/31.03.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor immobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative Lege 42/2015
17.03.2015
- -
43. PL-x 575/15.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Lege 43/2015
17.03.2015
- -
44. PL-x 539/08.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 44/2015
17.03.2015
- -
45. PL-x 365/02.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare Lege 45/2015
17.03.2015
- -
46. PL-x 67/24.02.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative Lege 46/2015
17.03.2015
- -
47. PL-x 538/08.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru" Societatea Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. Lege 47/2015
19.03.2015
- -
48. PL-x 534/08.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe Lege 48/2015
19.03.2015
- -
49. PL-x 16/09.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 49/2015
19.03.2015
- -
50. PL-x 719/24.11.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor Lege 50/2015
19.03.2015
- -
51. PL-x 550/08.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 51/2015
19.03.2015
- -
52. Pl-x 401/28.10.2013 LEGE pentru aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar federațiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități Lege 52/2015
19.03.2015
- -
53. PL-x 595/19.12.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 53/2015
24.03.2015
- -
54. Pl-x 663/23.12.2013 LEGE pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 54/2015
24.03.2015
- -
55. PL-x 166/29.05.2012 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor Lege 55/2015
24.03.2015
- -
56. PL-x 430/16.09.2014 LEGE pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 56/2015
25.03.2015
- -
57. PL-x 20/10.02.2014 LEGE pentru completarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață Lege 57/2015
25.03.2015
- -
58. PL-x 115/22.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele statului, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale"Transgaz"-S.A.Mediaș Lege 58/2015
26.03.2015
- -
59. PL-x 474/08.10.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 59/2015
26.03.2015
- -
60. PL-x 598/16.12.2013 LEGE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj Lege 60/2015
26.03.2015
- -
61. PL-x 121/17.03.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială Lege 61/2015
31.03.2015
- -
62. PL-x 394/08.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare Lege 62/2015
31.03.2015
- -
63. PL-x 240/05.05.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 63/2015
31.03.2015
- -
64. PL-x 15/09.02.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative Lege 64/2015
31.03.2015
- -
65. PL-x 118/17.03.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 65/2015
31.03.2015
- -
66. PL-x 554/08.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 66/2015
01.04.2015
- -
67. PL-x 103/02.04.2013 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 67/2015
01.04.2015
- -
68. PL-x 476/08.10.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Lege 68/2015
01.04.2015
- -
69. PL-x 596/19.12.2014 LEGE pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 69/2015
02.04.2015
- -
70. PL-x 548/08.12.2014 LEGE pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 70/2015
02.04.2015
- -
71. PL-x 191/09.03.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 71/2015
03.04.2015
- -
72. PL-x 22/09.02.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2014 privind modificarea art.X alin.(2) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 72/2015
03.04.2015
- -
73. PL-x 58/16.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice Lege 73/2015
14.04.2015
- -
74. PL-x 93/02.03.2015 LEGE privind administratorii de fonduri de investiții alternative Lege 74/2015
14.04.2015
- -
75. PL-x 55/16.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților Lege 75/2015
14.04.2015
- -
76. Pl-x 308/23.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 76/2015
17.04.2015
- -
77. PL-x 74/23.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative Lege 77/2015
17.04.2015
- -
78. PL-x 72/23.02.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 78/2015
17.04.2015
- -
79. PL-x 535/08.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea și compleatrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 79/2015
17.04.2015
- -
80. PL-x 138/02.03.2015 LEGE pentru modificarea art.4 alin.(2) din Legea nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 Lege 80/2015
17.04.2015
- -
81. PL-x 39/09.02.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare Lege 81/2015
17.04.2015
- -
82. Pl-x 533/08.12.2014 LEGE pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare Lege 82/2015
17.04.2015
- -
83. Pl-x 612/16.12.2013 LEGEA de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România Lege 83/2015
21.04.2015
- -
84. PL-x 209/22.04.2014 LEGE pentru modificare art.6 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 84/2015
21.04.2015
- -
85. PL-x 483/08.10.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 85/2015
21.04.2015
- -
86. PL-x 56/16.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 86/2015
23.04.2015
- -
87. PL-x 123/02.03.2015 LEGE pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat Lege 87/2015
23.04.2015
- -
88. PL-x 19/09.02.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 88/2015
23.04.2015
- -
89. PL-x 233/25.06.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 89/2015
23.04.2015
- -
90. Pl-x 571/15.12.2014 LEGE privind modificarea art.24 alineatul (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificări ulterioare Lege 90/2015
23.04.2015
- -
91. PL-x 200/09.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 91/2015
23.04.2015
- -
92. PL-x 14/09.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne Lege 92/2015
23.04.2015
- -
93. PL-x 227/11.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 93/2015
23.04.2015
- -
94. PL-x 355/20.04.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internaționala de Poliție Criminală - INTERPOL privind privilegiile și imunitățile participanților la cea de-a 43-a Conferință Regională Europeană a Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL de la București, încheiat prin schimb de scrisori, semnat la 30 ianuarie 2015 la București și la 25 februarie 2015 la Lyon Lege 94/2015
30.04.2015
- -
95. Pl-x 574/15.12.2014 LEGE privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 95/2015
30.04.2015
- -
96. PL-x 97/02.03.2015 LEGE pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 96/2015
07.05.2015
- -
97. PL-x 43/09.02.2015 LEGE pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
07.05.2015
- -
98. PL-x 92/02.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane Lege 98/2015
07.05.2015
- -
99. PL-x 317/30.09.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 99/2015
07.05.2015
- -
100. PL-x 252/16.03.2015 LEGE pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare Lege 100/2015
07.05.2015
- -
101. Pl-x 156/02.03.2015 LEGE pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 101/2015
07.05.2015
- -
102. Pl-x 599/19.12.2014 LEGE privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional Lege 102/2015
07.05.2015
- -
103. Pl-x 609/16.12.2013 LEGE privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare națională Lege 103/2015
14.05.2015
- -
104. PL-x 367/27.04.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 104/2015
14.05.2015
- -
105. PL-x 251/16.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 105/2015
14.05.2015
- -
106. PL-x 247/16.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale Lege 106/2015
14.05.2015
- -
107. Pl-x 330/23.06.2014 LEGE pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 107/2015
14.05.2015
- -
108. PL-x 54/16.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România Lege 108/2015
14.05.2015
- -
109. PL-x 727/24.11.2010 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 109/2015
14.05.2015
- -
110. PL-x 209/09.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare Lege 110/2015
14.05.2015
- -
111. PL-x 195/09.03.2015 LEGE pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general Lege 111/2015
14.05.2015
- -
112. PL-x 236/16.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 112/2015
14.05.2015
- -
113. Pl-x 95/03.03.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 113/2015
18.05.2015
- -
114. PL-x 366/22.04.2015 LEGE privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 Lege 114/2015
19.05.2015
- -
115. PL-x 365/22.04.2015 LEGE pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 115/2015
19.05.2015
- -
116. PL-x 23/09.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 116/2015
21.05.2015
- -
117. PL-x 549/08.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței Lege 117/2015
21.05.2015
- -
118. Pl-x 2/02.02.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 118/2015
21.05.2015
- -
119. Pl-x 421/04.11.2013 LEGE pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 119/2015
21.05.2015
- -
120. PL-x 26/09.02.2015 LEGE privind stimularea investitorilor individuali - business angels Lege 120/2015
29.05.2015
- -
121. PL-x 73/23.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 121/2015
29.05.2015
- -
122. PL-x 27/09.02.2015 LEGE pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Lege 122/2015
29.05.2015
- -
123. PL-x 442/22.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 123/2015
29.05.2015
- -
124. PL-x 269/23.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative Lege 124/2015
29.05.2015
- -
125. PL-x 18/09.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 125/2015
02.06.2015
- -
126. PL-x 318/30.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 126/2015
03.06.2015
- -
127. PL-x 346/07.04.2015 LEGE pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 127/2015
03.06.2015
- -
128. PL-x 249/16.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliției locale nr. 155/2010 Lege 128/2015
03.06.2015
- -
129. PL-x 475/08.10.2014 LEGE pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 129/2015
03.06.2015
- -
130. PL-x 270/23.03.2015 LEGE pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice Lege 130/2015
03.06.2015
- -
131. PL-x 271/23.03.2015 LEGE pentru modificarea Legii pomiculturii nr.348/2003 Lege 131/2015
05.06.2015
- -
132. PL-x 128/02.03.2015 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 132/2015
05.06.2015
- -
133. PL-x 436/17.09.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
08.06.2015
- -
134. PL-x 655/23.12.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 134/2015
08.06.2015
- -
135. PL-x 408/01.09.2010 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării Lege 135/2015
08.06.2015
- -
136. PL-x 399/08.09.2014 LEGE pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România Lege 136/2015
08.06.2015
- -
137. PL-x 340/23.06.2014 LEGE pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție Lege 137/2015
08.06.2015
- -
138. PL-x 125/02.03.2015 LEGE privind completarea Legii poliției locale nr.155/2010 Lege 138/2015
08.06.2015
- -
139. PL-x 186/04.03.2015 LEGEA înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România Lege 139/2015
10.06.2015
- -
140. PL-x 321/30.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare Lege 140/2015
10.06.2015
- -
141. PL-x 470/08.10.2014 LEGE privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare și folosire a steagurilor unităților administrative-teritoriale Lege 141/2015
10.06.2015
- -
142. PL-x 121/02.03.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de ordine publică și securitate națională Lege 142/2015
10.06.2015
- -
143. PL-x 1/01.02.2011 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților Lege 143/2015
12.06.2015
- -
144. PL-x 311/25.03.2015 LEGE privind aprobarea Orodonanței de urgență a Guvernului nr.87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridica a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 144/2015
12.06.2015
- -
145. PL-x 124/24.03.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 145/2015
12.06.2015
- -
146. PL-x 238/16.03.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 Lege 146/2015
12.06.2015
- -
147. PL-x 247/02.09.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară Lege 147/2015
16.06.2015
- -
148. PL-x 378/21.10.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Lege 148/2015
16.06.2015
- -
149. Pl-x 280/09.09.2013 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic Lege 149/2015
16.06.2015
- -
150. PL-x 131/25.03.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 150/2015
18.06.2015
- -
151. PL-x 579/15.12.2014 LEGE privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
18.06.2015
- -
152. PL-x 229/11.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului Lege 152/2015
18.06.2015
- -
153. Pl-x 168/04.03.2015 LEGE pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 153/2015
18.06.2015
- -
154. PL-x 396/06.05.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă Lege 154/2015
18.06.2015
- -
155. PL-x 131/02.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
18.06.2015
- -
156. PL-x 51/16.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii Lege 156/2015
22.06.2015
- -
157. PL-x 458/30.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 157/2015
22.05.2015
- -
158. PL-x 38/09.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2014 pentru modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.7/2005 Lege 158/2015
22.06.2015
- -
159. Pl-x 159/02.03.2015 LEGE privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste Lege 159/2015
22.06.2015
- -
160. PL-x 248/16.03.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 160/2015
22.06.2015
- -
161. PL-x 230/11.03.2015 LEGE privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie Lege 161/2015
24.06.2015
- -
162. PL-x 285/23.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială Lege 162/2015
24.06.2015
- -
163. PL-x 338/07.04.2015 LEGE privind standardizarea națională Lege 163/2015
24.06.2015
- -
164. PL-x 191/14.04.2014 LEGEA -Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole Lege 164/2015
24.06.2015
- -
165. PL-x 59/16.02.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 165/2015
24.06.2015
- -
166. PL-x 250/16.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale Lege 166/2015
24.06.2015
- -
167. PL-x 246/16.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate Lege 167/2015
29.06.2015
- -
168. Pl-x 582/15.12.2014 LEGE pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 168/2015
29.06.2015
- -
169. PL-x 265/18.03.2015 LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Bethlehem, la 24 decembrie 2013 Lege 169/2015
29.06.2015
- -
170. PL-x 192/09.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor Lege 170/2015
29.06.2015
- -
171. PL-x 404/13.05.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 171/2015
29.06.2015
- -
172. PL-x 497/02.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov Lege 172/2015
29.06.2015
- -
173. PL-x 552/08.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Lege 173/2015
29.06.2015
- -
174. PL-x 594/19.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 174/2015
30.06.2015
- -
175. PL-x 266/23.03.2015 LEGE privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 Lege 175/2015
30.06.2015
- -
176. PL-x 331/01.04.2015 LEGE pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varșovia, la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Bancii Internationale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică ( cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 octombrie 1963 Lege 176/2015
30.06.2015
- -
177. PL-x 132/02.03.2015 LEGE pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 177/2015
30.06.2015
- -
178. PL-x 283/23.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 178/2015
30.06.2015
- -
179. PL-x 284/23.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 179/2015
30.06.2015
- -
180. PL-x 94/02.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 180/2015
30.06.2015
- -
181. PL-x 114/15.04.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 181/2015
30.06.2015
- -
182. PL-x 444/08.06.2015 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 182/2015
30.06.2015
- -
183. PL-x 384/23.06.2010 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 183/2015
02.07.2015
- -
184. PL-x 653/21.11.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 184/2015
02.07.2015
- -
185. PL-x 21/09.02.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015 Lege 185/2015
02.07.2015
- -
186. PL-x 433/02.06.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 186/2015
02.07.2015
- -
187. PL-x 410/18.05.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 187/2015
02.07.2015
- -
188. PL-x 411/18.05.2015 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisiuni de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 188/2015
02.07.2015
- -
189. PL-x 435/02.06.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României Lege 189/2015
02.07.2015
- -
190. PL-x 437/02.06.2015 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" Lege 190/2015
02.07.2015
- -
191. PL-x 411/08.10.2012 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor Lege 191/2015
02.07.2015
- -
192. PL-x 133/02.03.2015 LEGE pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 192/2015
07.07.2015
- -
193. Pl-x 302/23.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 193/2015
07.07.2015
- -
194. PL-x 416/18.05.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 194/2015
07.07.2015
- -
195. PL-x 357/20.04.2015 LEGE pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 195/2015
07.07.2015
- -
196. PL-x 28/09.02.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 196/2015
09.07.2015
- -
197. PL-x 223/28.04.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare Lege 197/2015
09.07.2015
- -
198. PL-x 166/13.04.2010 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 198/2015
09.07.2015
- -
199. Pl-x 308/10.06.2014 LEGE pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" Lege 199/2015
16.07.2015
- -
200. Pl-x 5/02.02.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale Lege 200/2015
16.07.2015
- -
201. PL-x 135/02.03.2015 LEGE pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale Lege 201/2015
16.07.2015
- -
202. Pl-x 160/02.03.2015 LEGE pentru modificarea Ordonantei nr.89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 202/2015
16.07.2015
- -
203. PL-x 394/06.05.2015 LEGE privind planificarea apărării Lege 203/2015
16.07.2015
- -
204. PL-x 395/06.05.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la București la 6 octombrie 2014 Lege 204/2015
16.07.2015
- -
205. PL-x 376/30.05.2011 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 Lege 205/2015
20.07.2015
- -
206. PL-x 697/05.12.2011 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 Lege 206/2015
20.07.2015
- -
207. PL-x 385/29.04.2015 LEGE privind Codul de procedură fiscală Lege 207/2015
20.07.2015
- -
208. PL-x 445/08.06.2015 LEGE privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Lege 208/2015
20.07.2015
- -
209. PL-x 476/17.06.2015 LEGE privind anularea unor obligații fiscale Lege 209/2015
20.07.2015
- -
210. PL-x 512/24.06.2015 LEGE pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 210/2015
21.07.2015
- -
211. Pl-x 330/01.04.2015 LEGE pentru modificarea art.20 din Legea audiovizualului nr.402/2002 Lege 211/2015
21.07.2015
- -
212. PL-x 478/17.06.2015 LEGE privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz Lege 212/2015
21.07.2015
- -
213. Pl-x 494/22.06.2015 LEGE privind fondul de garantare a asiguraților Lege 213/2015
21.07.2015
- -
214. PL-x 491/22.06.2015 LEGE pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 Lege 214/2015
21.07.2015
- -
215. PL-x 527/30.06.2015 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 215/2015
21.07.2015
- -
216. PL-x 528/30.06.2015 LEGE privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României Lege 216/2015
21.07.2015
- -
217. PL-x 193/14.04.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii Lege 217/2015
23.07.2015
- -
218. Pl-x 59/17.02.2014 LEGE privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău Lege 218/2015
23.07.2015
- -
219. PL-x 335/23.06.2014 LEGE privind economia socială Lege 219/2015
23.07.2015
- -
220. PL-x 479/17.06.2015 LEGE pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 220/2015
23.07.2015
- -
221. PL-x 551/08.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 221/2015
24.07.2015
- -
222. PL-x 354/14.04.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 222/2015
24.07.2015
- -
223. PL-x 529/30.06.2015 LEGE privind pensiile militare de stat Lege 223/2015
24.07.2015
- -
224. PL-x 134/02.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 Lege 224/2015
24.07.2015
- -
225. PL-x 286/23.03.2015 LEGE privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice Lege 225/2015
24.07.2015
- -
226. Pl-x 362/20.04.2015 LEGE pentru modificarea articolului 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990 Lege 226/2015
24.07.2015
- -
227. PL-x 371/29.04.2015 LEGE privind Codul fiscal Lege 227/2015
08.09.2015
- -
228. PL-x 578/15.12.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 Lege 228/2015
06.10.2015
- -
229. PL-x 405/28.10.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 229/2015
06.10.2015
- -
230. PL-x 518/27.11.2013 LEGE privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei Lege 230/2015
06.10.2015
- -
231. PL-x 439/02.06.2015 LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009 Lege 231/2015
07.10.2015
- -
232. PL-x 438/02.06.2015 LEGE pentru completarea art.11 din Legea nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 232/2015
07.10.2015
- -
233. PL-x 530/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, la 28 mai 2015 Lege 233/2015
08.10.2015
- -
234. PL-x 531/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar ) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015 Lege 234/2015
08.10.2015
- -
235. PL-x 580/09.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Lege 235/2015
12.10.2015
- -
236. PL-x 449/10.06.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014 Lege 236/2015
14.10.2015
- -
237. PL-x 567/03.09.2015 LEGE privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare Lege 237/2015
19.10.2015
- -
238. PL-x 471/17.06.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014 Lege 238/2015
20.10.2015
- -
239. PL-x 475/17.06.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 239/2015
20.10.2015
- -
240. PL-x 473/17.06.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 240/2015
20.10.2015
- -
241. PL-x 570/09.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2015 privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale Lege 241/2015
21.10.2015
- -
242. PL-x 454/10.06.2015 LEGE pentru modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 242/2015
21.10.2015
- -
243. PL-x 603/23.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 243/2015
23.10.2015
- -
244. PL-x 509/24.06.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice Lege 244/2015
26.10.2015
- -
245. PL-x 511/24.06.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele Lege 245/2015
26.10.2015
- -
246. PL-x 568/03.09.2015 LEGE privind redresarea și rezoluția asigurătorilor Lege 246/2015
26.10.2015
- -
247. PL-x 126/24.03.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 247/2015
28.10.2015
- -
248. PL-x 548/01.09.2015 LEGE privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate Lege 248/2015
28.10.2015
- -
249. PL-x 566/03.09.2015 LEGE privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje Lege 249/2015
28.10.2015
- -
250. PL-x 348/07.10.2013 LEGE privind declararea zilei de 28 noiembrie -Ziua Bucovinei Lege 250/2015
28.10.2015
- -
251. PL-x 537/01.09.2015 LEGE pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 Lege 251/2015
28.10.2015
- -
252. PL-x 100/02.03.2015 LEGE pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 252/2015
02.11.2015
- -
253. PL-x 510/24.06.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare Lege 253/2015
02.11.2015
- -
254. PL-x 456/30.09.2014 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 254/2015
02.11.2015
- -
255. PL-x 434/02.06.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din privatizare Lege 255/2015
02.11.2015
- -
256. Pl-x 188/14.04.2014 LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician Lege 256/2015
03.11.2015
- -
257. PL-x 483/17.06.2015 LEGE pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 257/2015
03.11.2015
- -
258. PL-x 356/20.04.2015 LEGE privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 258/2015
03.11.2015
- -
259. PL-x 484/17.06.2015 LEGE pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
03.11.2015
- -
260. PL-x 581/09.09.2015 LEGE privind modificarea alin.(5) al art.529 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 260/2015
03.11.2015
- -
261. PL-x 315/25.03.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 261/2015
03.11.2015
- -
262. PL-x 377/29.04.2015 LEGE pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internationale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte Lege 262/2015
03.11.2015
- -
263. PL-x 235/16.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale Lege 263/2015
06.11.2015
- -
264. PL-x 590/21.09.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărlor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015 Lege 264/2015
06.11.2015
- -
265. PL-x 20/09.02.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 265/2015
06.11.2015
- -
266. PL-x 576/15.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 266/2015
06.11.2015
- -
267. PL-x 237/16.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 267/2015
06.11.2015
- -
268. PL-x 268/23.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 268/2015
06.11.2015
- -
269. PL-x 405/13.05.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 269/2015
06.11.2015
- -
270. PL-x 189/18.04.2011 LEGE privind statutul rezerviștilor voluntari Lege 270/2015
10.11.2015
- -
271. PL-x 541/08.12.2014 LEGE pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale Lege 271/2015
10.11.2015
- -
272. PL-x 453/10.06.2015 LEGE privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 272/2015
10.11.2015
- -
273. PL-x 462/15.06.2015 LEGE pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân Lege 273/2015
11.11.2015
- -
274. PL-x 464/15.06.2015 LEGE privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului Lege 274/2015
11.11.2015
- -
275. PL-x 553/08.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Lege 275/2015
11.11.2015
- -
276. PL-x 75/23.02.2015 LEGE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit Lege 276/2015
12.11.2015
- -
277. PL-x 269/02.06.2014 LEGE pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 277/2015
12.11.2015
- -
278. PL-x 622/28.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asitent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști , Moașelor și Asistenților Medicali din România Lege 278/2015
12.11.2015
- -
279. PL-x 499/22.06.2015 LEGE pentru instituirea Zilei limbii maghiare Lege 279/2015
12.11.2015
- -
280. PL-x 459/15.06.2015 LEGE pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 Lege 280/2015
18.11.2015
- -
281. PL-x 607/23.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei Lege 281/2015
17.11.2015
- -
282. PL-x 444/22.09.2014 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 282/2015
18.11.2015
- -
283. PL-x 513/24.06.2015 LEGE pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " Lege 283/2015
18.11.2015
- -
284. PL-x 609/23.09.2015 LEGE privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust Lege 284/2015
19.11.2015
- -
285. PL-x 549/01.09.2015 LEGE pentru modificarea Legii nr.37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole Lege 285/2015
19.11.2015
- -
286. PL-x 632/30.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Lege 286/2015
19.11.2015
- -
287. PL-x 539/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015 Lege 287/2015
19.11.2015
- -
288. PL-x 712/21.10.2015 LEGE privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral Lege 288/2015
19.11.2015
- -
289. PL-x 540/01.09.2015 LEGE pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004 Lege 289/2015
20.11.2015
- -
290. PL-x 535/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014 Lege 290/2015
20.11.2015
- -
291. PL-x 17/09.02.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 291/2015
20.11.2015
- -
292. PL-x 628/30.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 292/2015
20.11.2015
- -
293. PL-x 737/28.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 293/2015
25.11.2015
- -
294. PL-x 656/13.10.2015 LEGE pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 294/2015
25.11.2015
- -
295. PL-x 540/08.12.2014 LEGE pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 295/2015
25.11.2015
- -
296. PL-x 98/02.03.2015 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 296/2015
25.11.2015
- -
297. PL-x 618/28.09.2015 LEGE privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brașov-Ghimbav" Lege 297/2015
25.11.2015
- -
298. PL-x 631/30.09.2015 LEGE privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale Lege 298/2015
25.11.2015
- -
299. PL-x 658/13.10.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice Lege 299/2015
25.11.2015
- -
300. PL-x 629/30.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte Lege 300/2015
25.11.2015
- -
301. PL-x 668/19.10.2015 LEGE privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă Lege 301/2015
27.11.2015
- -
302. PL-x 91/03.03.2014 LEGE pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 302/2015
27.11.2015
- -
303. PL-x 212/09.03.2015 LEGE pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 303/2015
27.11.2015
- -
304. PL-x 608/23.09.2015 LEGE privind emisiunile de obligațiuni ipotecare Lege 304/2015
27.11.2015
- -
305. Pl-x 502/22.06.2015 LEGE privind declararea zilei de 19 februarie - " Ziua Brâncuși " ca sărbătoare națională Lege 305/2015
02.12.2015
- -
306. PL-x 683/19.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne Lege 306/2015
02.12.2015
- -
307. PL-x 635/05.10.2015 LEGE privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiționale Lege 307/2015
03.12.2015
- -
308. PL-x 538/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și Satele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 Lege 308/2015
03.12.2015
- -
309. PL-x 536/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte, și "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 Lege 309/2015
03.12.2015
- -
310. PL-x 684/19.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare Lege 310/2015
03.12.2015
- -
311. PL-x 670/19.10.2015 LEGE privind schemele de garantare a depozitelor Lege 311/2015
04.12.2015
- -
312. PL-x 671/19.10.2015 LEGE privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar Lege 312/2015
04.12.2015
- -
313. Pl-x 463/11.11.2013 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice Lege 313/2015
07.12.2015
- -
314. PL-x 654/13.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 314/2015
07.12.2015
- -
315. PL-x 664/19.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 315/2015
07.12.2015
- -
316. PL-x 647/12.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Lege 316/2015
11.12.2015
- -
317. PL-x 692/19.10.2015 LEGE pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății corizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale Lege 317/2015
11.12.2015
- -
318. PL-x 693/19.10.2015 LEGE pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 318/2015
11.12.2015
- -
319. PL-x 673/23.12.2013 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 319/2015
11.12.2015
- -
320. PL-x 535/23.11.2005 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Lege 320/2015
11.12.2015
- -
321. PL-x 537/08.12.2014 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Lege 321/2015
11.12.2015
- -
322. PL-x 724/26.10.2015 LEGE pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 322/2015
16.12.2015
- -
323. PL-x 645/12.10.2015 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Cadrul Instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo Lege 323/2015
16.12.2015
- -
324. PL-x 619/28.09.2015 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 324/2015
16.12.2015
- -
325. PL-x 127/02.03.2015 LEGE pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
16.12.2015
- -
326. PL-x 680/19.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 326/2015
16.12.2015
- -
327. PL-x 689/19.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal Lege 327/2015
16.12.2015
- -
328. PL-x 688/19.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate Lege 328/2015
16.12.2015
- -
329. PL-x 682/19.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 329/2015
16.12.2015
- -
330. PL-x 738/28.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 330/2015
16.12.2015
- -
331. PL-x 778/04.11.2015 LEGE pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Lege 331/2015
16.12.2015
- -
332. PL-x 726/26.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internationale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte Lege 332/2015
18.12.2015
- -
333. PL-x 621/28.09.2015 LEGE privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez Lege 333/2015
18.12.2015
- -
334. Pl-x 612/23.09.2015 LEGE pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Lege 334/2015
18.12.2015
- -
335. PL-x 659/13.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă Lege 335/2015
18.12.2015
- -
336. PL-x 596/23.09.2015 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 februarie 2015 Lege 336/2015
18.12.2015
- -
337. PL-x 690/19.10.2015 LEGE pentru modificarea art.2 alin (1) din Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontarea operațiunilor cu instrumente financiare Lege 337/2015
18.12.2015
- -
338. PL-x 879/14.12.2015 LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 Lege 338/2015
18.12.2015
- -
339. PL-x 876/09.12.2015 LEGEA bugetului de stat pe anul 2016 Lege 339/2015
18.12.2015
- -
340. PL-x 877/09.12.2015 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 Lege 340/2015
18.12.2015
- -
341. PL-x 661/23.12.2013 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Lege 341/2015
22.12.2015
- -
342. PL-x 666/19.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Lege 342/2015
22.12.2015
- -
343. PL-x 777/04.11.2015 LEGE pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 343/2015
22.12.2015
- -
344. PL-x 811/16.11.2015 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice Lege 344/2015
22.12.2015
- -
345. PL-x 593/23.09.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 345/2015
22.12.2015
- -
346. PL-x 880/14.12.2015 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 346/2015
22.12.2015
- -
347. PL-x 741/28.10.2015 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 347/2015
23.12.2015
- -
348. PL-x 532/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 348/2015
23.12.2015
- -
349. PL-x 533/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 349/2015
23.12.2015
- -
350. PL-x 534/01.09.2015 LEGE pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind asistența judiciară în materie penală, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 350/2015
23.12.2015
- -
351. PL-x 719/26.10.2015 LEGE pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 351/2015
23.12.2015
- -
352. Pl-x 606/16.12.2013 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transporul Rutier Lege 352/2015
23.12.2015
- -
353. PL-x 210/09.03.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 353/2015
23.12.2015
- -
354. PL-x 679/19.10.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 354/2015
23.12.2015
- -
355. PL-x 430/02.06.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 355/2015
23.12.2015
- -
356. Pl-x 79/23.02.2015 LEGE pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 356/2015
23.12.2015
- -
357. Pl-x 384/29.04.2015 LEGE pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 357/2015
23.12.2015
- -
358. PL-x 864/09.12.2015 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 358/2015
31.12.2015
- -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 iulie 2024, 17:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro