Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2015

Numar înregistrari gasite: 898
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/02.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației la Senat
25.02.2015
2. Pl-x 2/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 118/2015
21.05.2015
3. Pl-x 3/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
02.12.2019
4. Pl-x 4/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale pe ordinea de zi
25.10.2021
5. Pl-x 5/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale Lege 200/2015
16.07.2015
6. Pl-x 6/02.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ respinsa
definitiv
04.05.2015
7. Pl-x 7/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
18.05.2015
8. Pl-x 8/02.02.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate respinsa
definitiv
15.06.2015
9. Pl-x 9/02.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea proiectului de lege privind normativele de personal pentru unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice respinsa
definitiv
18.05.2015
10. Pl-x 10/02.02.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsa
definitiv
29.06.2015
11. Pl-x 11/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
04.05.2015
12. Pl-x 12/03.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale respinsa
definitiv
15.04.2015
13. Pl-x 13/03.02.2015 Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării științifice respinsa
definitiv
04.05.2015
14. PL-x 14/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne Lege 92/2015
23.04.2015
15. PL-x 15/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative Lege 64/2015
31.03.2015
16. PL-x 16/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 49/2015
19.03.2015
17. PL-x 17/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 291/2015
20.11.2015
18. PL-x 18/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 125/2015
02.06.2015
19. PL-x 19/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 88/2015
23.04.2015
20. PL-x 20/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 265/2015
06.11.2015
21. PL-x 21/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015 Lege 185/2015
02.07.2015
22. PL-x 22/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2014 privind modificarea art.X alin.(2) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 72/2015
03.04.2015
23. PL-x 23/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 116/2015
21.05.2015
24. PL-x 24/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 41/2015
17.03.2015
25. PL-x 25/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) Lege 73/2016
28.04.2016
26. PL-x 26/09.02.2015 Proiect de Lege privind stimularea investitorilor individuali - business angels Lege 120/2015
29.05.2015
27. PL-x 27/09.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Lege 122/2015
29.05.2015
28. PL-x 28/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 196/2015
09.07.2015
29. PL-x 29/09.02.2015 Proiect de Lege privind incubatoarele de afaceri Lege 102/2016
19.05.2016
30. Pl-x 30/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
06.04.2016
31. Pl-x 31/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
20.09.2016
32. Pl-x 32/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
30.05.2018
33. Pl-x 33/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
13.10.2015
34. Pl-x 34/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
04.11.2015
35. Pl-x 35/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.10.2015
36. Pl-x 36/09.02.2015 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale respinsa
definitiv
15.06.2016
37. PL-x 37/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 152/2019
24.07.2019
38. PL-x 38/09.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2014 pentru modificarea alin.(3) al art.26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.7/2005 Lege 158/2015
22.06.2015
39. PL-x 39/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, precum și pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare Lege 81/2015
17.04.2015
40. PL-x 40/09.02.2015 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestațiilor casnice la domiciliu și prestațiilor cu caracter ocazional sau sezonier respins
definitiv
07.11.2018
41. PL-x 41/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor respins
definitiv
17.02.2016
42. PL-x 42/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
10.06.2015
43. PL-x 43/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
07.05.2015
44. Pl-x 44/09.02.2015 Propunere legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor respinsa
definitiv
13.10.2015
45. Pl-x 45/09.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
23.10.2017
46. Pl-x 46/09.02.2015 Propunere legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune respinsa
definitiv
13.10.2015
47. Pl-x 47/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
13.10.2015
48. Pl-x 48/11.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare la Senat
29.04.2015
49. Pl-x 49/11.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare la Senat
29.04.2015
50. PL-x 50/16.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 Lege 20/2015
06.03.2015
51. PL-x 51/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul agriculturii Lege 156/2015
22.06.2015
52. PL-x 52/16.02.2015 Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici și mijlocii respins
definitiv
09.12.2015
53. Pl-x 53/16.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
definitiv
30.03.2021
54. PL-x 54/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2014 pentru completarea art.2 din Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România Lege 108/2015
14.05.2015
55. PL-x 55/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților Lege 75/2015
14.04.2015
56. PL-x 56/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 86/2015
23.04.2015
57. PL-x 57/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 19/2016
04.03.2016
58. PL-x 58/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice Lege 73/2015
14.04.2015
59. PL-x 59/16.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 165/2015
24.06.2015
60. PL-x 60/16.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate Lege 232/2017
29.11.2017
61. PL-x 61/16.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respins
definitiv
28.06.2016
62. Pl-x 62/16.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsa
definitiv
13.10.2015
63. Pl-x 63/18.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 22 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
64. Pl-x 64/18.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
65. Pl-x 65/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
18.05.2015
66. Pl-x 66/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsa
definitiv
21.09.2015
67. Pl-x 67/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
definitiv
15.06.2015
68. Pl-x 68/23.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
18.05.2015
69. Pl-x 69/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
29.06.2015
70. Pl-x 70/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curtii de Conturi respinsa
definitiv
15.04.2015
71. PL-x 71/23.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative Lege 237/2017
05.12.2017
72. PL-x 72/23.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2014 privind modificarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 78/2015
17.04.2015
73. PL-x 73/23.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 121/2015
29.05.2015
74. PL-x 74/23.02.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative Lege 77/2015
17.04.2015
75. PL-x 75/23.02.2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit Lege 276/2015
12.11.2015
76. Pl-x 76/23.02.2015 Propunere legislativă privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
77. Pl-x 77/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar respinsa
definitiv
13.10.2015
78. Pl-x 78/23.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
79. Pl-x 79/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor 21 și 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 356/2015
23.12.2015
80. Pl-x 80/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
81. Pl-x 81/25.02.2015 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adițional la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare laTorino la 18 octombrie 1961 respinsa
definitiv
24.06.2015
82. Pl-x 82/25.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsa
definitiv
15.06.2015
83. Pl-x 83/25.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
definitiv
19.09.2017
84. Pl-x 84/25.02.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
04.11.2015
85. Pl-x 85/25.02.2015 Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România respinsa
definitiv
15.06.2022
86. PL-x 86/25.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.49 / 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război respins
definitiv
08.06.2016
87. Pl-x 87/25.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
30.03.2016
88. Pl-x 88/25.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.b) a art.3 din Ordonanța de urgența nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
definitiv
18.11.2015
89. Pl-x 89/25.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
14.12.2021
90. Pl-x 90/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
91. Pl-x 91/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale 1/2011 respinsa
definitiv
29.06.2015
92. PL-x 92/02.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane Lege 98/2015
07.05.2015
93. PL-x 93/02.03.2015 Proiect de Lege privind administratorii de fonduri de investiții alternative Lege 74/2015
14.04.2015
94. PL-x 94/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 180/2015
30.06.2015
95. PL-x 95/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respins
definitiv
11.11.2015
96. PL-x 96/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
07.10.2015
97. PL-x 97/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 96/2015
07.05.2015
98. PL-x 98/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 296/2015
25.11.2015
99. PL-x 99/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol Lege 54/2017
10.04.2017
100. PL-x 100/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 252/2015
02.11.2015
101. Pl-x 101/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010-privind sistemul de pensii respinsa
definitiv
09.03.2016
102. Pl-x 102/02.03.2015 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România respinsa
definitiv
25.11.2015
103. Pl-x 103/02.03.2015 Propunere legislativă privind plata unor sume personalului din învățământ pe ordinea de zi
22.10.2018
104. Pl-x 104/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.587 din Codul de Procedură Penală pe ordinea de zi
13.11.2017
105. Pl-x 105/02.03.2015 Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere respinsa
definitiv
18.11.2015
106. Pl-x 106/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu respinsa
definitiv
09.12.2015
107. Pl-x 107/02.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică respinsa
definitiv
21.02.2017
108. Pl-x 108/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice pe ordinea de zi
12.03.2018
109. Pl-x 109/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
28.03.2017
110. Pl-x 110/02.03.2015 Propunere legislativă "Legea meșteșugarilor artizani" respinsa
definitiv
08.11.2022
111. Pl-x 111/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
13.10.2015
112. Pl-x 112/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.194 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
16.03.2016
113. Pl-x 113/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată respinsa
definitiv
04.11.2015
114. Pl-x 114/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români respinsa
definitiv
25.11.2015
115. Pl-x 115/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei respinsa
definitiv
09.03.2016
116. Pl-x 116/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
definitiv
11.11.2015
117. Pl-x 117/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
09.03.2016
118. Pl-x 118/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
definitiv
11.11.2015
119. Pl-x 119/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
definitiv
28.12.2016
120. Pl-x 120/02.03.2015 Propunere legislativă privind reglementarea meseriei de asistent-supreveghetor în ciclul preșcolar de învățămînt respinsa
definitiv
28.06.2016
121. PL-x 121/02.03.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de ordine publică și securitate națională Lege 142/2015
10.06.2015
122. PL-x 122/02.03.2015 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative în reexaminare
la Senat
02.03.2021
123. PL-x 123/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat Lege 87/2015
23.04.2015
124. PL-x 124/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea societăților nr.31/1990 respins
definitiv
09.12.2015
125. PL-x 125/02.03.2015 Proiect de Lege privind completarea Legii poliției locale nr.155/2010 Lege 138/2015
08.06.2015
126. PL-x 126/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
16.03.2016
127. PL-x 127/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
16.12.2015
128. PL-x 128/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 132/2015
05.06.2015
129. PL-x 129/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative respins
definitiv
06.09.2016
130. PL-x 130/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respins
definitiv
13.10.2015
131. PL-x 131/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
18.06.2015
132. PL-x 132/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 177/2015
30.06.2015
133. PL-x 133/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 192/2015
07.07.2015
134. PL-x 134/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 Lege 224/2015
24.07.2015
135. PL-x 135/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale Lege 201/2015
16.07.2015
136. PL-x 136/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
07.11.2018
137. PL-x 137/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
13.10.2015
138. PL-x 138/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(2) din Legea nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 Lege 80/2015
17.04.2015
139. Pl-x 139/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții respinsa
definitiv
25.11.2015
140. Pl-x 140/02.03.2015 Propunere legislativă privind interzicerea steagurilor cu caracter etnic respinsa
definitiv
28.12.2016
141. Pl-x 141/02.03.2015 Propunere legislativă privind decuplarea consumului de energie de creșterea economică a țării respinsa
definitiv
09.12.2015
142. Pl-x 142/02.03.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.03.2021
143. Pl-x 143/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
30.03.2016
144. Pl-x 144/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator respinsa
definitiv
22.11.2023
145. Pl-x 145/02.03.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
09.12.2015
146. Pl-x 146/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
09.03.2016
147. Pl-x 147/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate respinsa
definitiv
31.10.2017
148. Pl-x 148/02.03.2015 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigații respinsa
definitiv
04.11.2015
149. Pl-x 149/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară respinsa
definitiv
28.12.2016
150. Pl-x 150/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală respinsa
definitiv
09.03.2021
151. Pl-x 151/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 57, alineatul (4) și a articolului 84, alineatul (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
152. Pl-x 152/02.03.2015 Propunere legislativă privind interzicerea autonomiei teritoriale și a oricărei forme de secesionism respinsa
definitiv
21.02.2017
153. Pl-x 153/02.03.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
30.03.2016
154. Pl-x 154/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
155. Pl-x 155/02.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii respinsa
definitiv
04.11.2015
156. Pl-x 156/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 101/2015
07.05.2015
157. Pl-x 157/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 380/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice respinsa
definitiv
06.09.2016
158. Pl-x 158/02.03.2015 Propunere legislativă legislativă privind grațierea unor pedepse privative de libertate respinsa
definitiv
27.05.2020
159. Pl-x 159/02.03.2015 Propunere legislativă privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste Lege 159/2015
22.06.2015
160. Pl-x 160/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei nr.89 din 29 august 2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 202/2015
16.07.2015
161. Pl-x 161/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
04.11.2015
162. Pl-x 162/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
06.09.2016
163. Pl-x 163/02.03.2015 Propunere legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român respinsa
definitiv
13.10.2015
164. Pl-x 164/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 și 47 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
19.09.2017
165. Pl-x 165/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
28.06.2016
166. Pl-x 166/02.03.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
04.11.2015
167. Pl-x 167/02.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor de somaj si stimularea fortei de muncă respinsa
definitiv
28.12.2016
168. Pl-x 168/04.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 153/2015
18.06.2015
169. PL-x 169/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 respins
definitiv
09.12.2015
170. PL-x 170/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fiscal și al protecției sociale respins
definitiv
28.12.2016
171. PL-x 171/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 respins
definitiv
21.10.2015
172. PL-x 172/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
30.06.2015
173. PL-x 173/04.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
25.04.2017
174. PL-x 174/04.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respins
definitiv
04.11.2015
175. PL-x 175/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență respins
definitiv
21.02.2017
176. PL-x 176/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 21/2017
21.03.2017
177. PL-x 177/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI respins
definitiv
06.04.2016
178. PL-x 178/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.106 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii respins
definitiv
05.05.2021
179. PL-x 179/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respins
definitiv
13.10.2015
180. PL-x 180/04.03.2015 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea formelor istorice asociative de proprietate respins
definitiv
19.04.2017
181. PL-x 181/04.03.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
04.11.2015
182. PL-x 182/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
09.03.2016
183. PL-x 183/04.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
09.12.2015
184. PL-x 184/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
09.03.2016
185. PL-x 185/04.03.2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir retrimis
la comisii
11.04.2017
186. PL-x 186/04.03.2015 Proiectul Legii înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România Lege 139/2015
10.06.2015
187. Pl-x 187/04.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale la Senat
29.04.2015
188. Pl-x 188/09.03.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate la Senat
29.04.2015
189. Pl-x 189/09.03.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic la Senat
29.04.2015
190. Pl-x 190/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsa
definitiv
15.06.2015
191. PL-x 191/09.03.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 71/2015
03.04.2015
192. PL-x 192/09.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor Lege 170/2015
29.06.2015
193. PL-x 193/09.03.2015 Proiect de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia Lege 246/2017
07.12.2017
194. PL-x 194/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 52/2016
30.03.2016
195. PL-x 195/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general Lege 111/2015
14.05.2015
196. PL-x 196/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
30.06.2015
197. PL-x 197/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
07.10.2015
198. PL-x 198/09.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
07.10.2015
199. PL-x 199/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respins
definitiv
02.02.2021
200. PL-x 200/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 91/2015
23.04.2015
201. Pl-x 201/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere respinsa
definitiv
22.11.2023
202. Pl-x 202/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
02.03.2016
203. Pl-x 203/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale respinsa
definitiv
11.11.2015
204. Pl-x 204/09.03.2015 Propunere legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative respinsa
definitiv
25.11.2015
205. Pl-x 205/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
21.02.2017
206. Pl-x 206/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
definitiv
11.11.2015
207. Pl-x 207/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a respinsa
definitiv
04.11.2015
208. Pl-x 208/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
08.06.2016
209. PL-x 209/09.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare Lege 110/2015
14.05.2015
210. PL-x 210/09.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 353/2015
23.12.2015
211. PL-x 211/09.03.2015 Proiect de Lege privind completarea art.39 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
13.09.2017
212. PL-x 212/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 303/2015
27.11.2015
213. Pl-x 213/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
16.03.2016
214. Pl-x 214/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal pe ordinea de zi
13.11.2017
215. Pl-x 215/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
216. Pl-x 216/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
25.11.2015
217. Pl-x 217/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
13.11.2017
218. Pl-x 218/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
20.11.2017
219. Pl-x 219/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
19.04.2017
220. Pl-x 220/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri Lege 171/2017
14.07.2017
221. Pl-x 221/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității respinsa
definitiv
04.11.2015
222. Pl-x 222/09.03.2015 Propunere legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă respinsa
definitiv
03.04.2019
223. Pl-x 223/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România respinsa
definitiv
25.11.2015
224. Pl-x 224/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A respinsa
definitiv
11.11.2015
225. Pl-x 225/09.03.2015 Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-nascuti și încurajarea prezentării la consultațiile prenatale respinsa
definitiv
11.11.2015
226. Pl-x 226/09.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil respinsa
definitiv
04.11.2015
227. PL-x 227/11.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2014 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 93/2015
23.04.2015
228. Pl-x 228/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
19.04.2017
229. PL-x 229/11.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerțului Lege 152/2015
18.06.2015
230. PL-x 230/11.03.2015 Proiect de Lege privind modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie Lege 161/2015
24.06.2015
231. Pl-x 231/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial respinsa
definitiv
28.12.2016
232. Pl-x 232/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
definitiv
18.11.2015
233. Pl-x 233/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsa
definitiv
14.02.2017
234. Pl-x 234/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
15.06.2015
235. PL-x 235/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale Lege 263/2015
06.11.2015
236. PL-x 236/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 112/2015
14.05.2015
237. PL-x 237/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 267/2015
06.11.2015
238. PL-x 238/16.03.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului Moldovan și alții împotriva României nr.2 din 12 iulie 2005 Lege 146/2015
12.06.2015
239. PL-x 239/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 sesizare de
neconstitutionalitate
20.12.2023
240. PL-x 240/16.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
07.10.2015
241. PL-x 241/16.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.29623 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
16.03.2016
242. Pl-x 242/16.03.2015 Propunere legislativă privind metodele de extracție a hidrocarburilor neconvenționale pe teritoriul României retrimis
la comisii
03.12.2015
243. Pl-x 243/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 respinsa
definitiv
15.06.2016
244. Pl-x 244/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură respinsa
definitiv
09.12.2015
245. Pl-x 245/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare respinsa
definitiv
25.11.2015
246. PL-x 246/16.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate Lege 167/2015
29.06.2015
247. PL-x 247/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale Lege 106/2015
14.05.2015
248. PL-x 248/16.03.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 160/2015
22.06.2015
249. PL-x 249/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2015 pentru completarea art. 351 din Legea poliției locale nr. 155/2010 Lege 128/2015
03.06.2015
250. PL-x 250/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale Lege 166/2015
24.06.2015
251. PL-x 251/16.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 105/2015
14.05.2015
252. PL-x 252/16.03.2015 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare Lege 100/2015
07.05.2015
253. Pl-x 253/16.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
06.04.2016
254. Pl-x 254/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea respinsa
definitiv
18.11.2015
255. Pl-x 255/16.03.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative respinsa
definitiv
21.02.2017
256. Pl-x 256/16.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României respinsa
definitiv
25.11.2015
257. Pl-x 257/16.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului respinsa
definitiv
30.05.2018
258. Pl-x 258/16.03.2015 Propunere legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ respinsa
definitiv
26.09.2017
259. Pl-x 259/16.03.2015 Legea traducătorilor și interpreților respinsa
definitiv
19.04.2017
260. Pl-x 260/16.03.2015 Propunere legislativă privind intabularea patrimonială aparținând unităților administrative-teritoriale, autorităților și instituțiilor publice respinsa
definitiv
09.12.2015
261. Pl-x 261/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
13.10.2015
262. Pl-x 262/16.03.2015 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Iei Românești respinsa
definitiv
11.11.2015
263. Pl-x 263/16.03.2015 Propunere legislativă de completarea și modificare a alineatului 5 al articolului 56 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.09.2016
264. Pl-x 264/18.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul aleșilor locali nr.393/2004 introdusă prin art. I pct.3 din Legea nr.249/2006 respinsa
definitiv
29.06.2015
265. PL-x 265/18.03.2015 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Eliberarea Palestinei privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Bethlehem, la 24 decembrie 2013 Lege 169/2015
29.06.2015
266. PL-x 266/23.03.2015 Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerembursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 Lege 175/2015
30.06.2015
267. PL-x 267/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 75/2016
28.04.2016
268. PL-x 268/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 268/2015
06.11.2015
269. PL-x 269/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și modificarea unor acte normative Lege 124/2015
29.05.2015
270. PL-x 270/23.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice Lege 130/2015
03.06.2015
271. PL-x 271/23.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii pomiculturii nr.348/2003 Lege 131/2015
05.06.2015
272. PL-x 272/23.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor la comisii
23.03.2015
273. Pl-x 273/23.03.2015 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric respinsa
definitiv
09.12.2015
274. Pl-x 274/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România " respinsa
definitiv
04.11.2015
275. Pl-x 275/23.03.2015 Legea Tăcerii respinsa
definitiv
25.11.2015
276. Pl-x 276/23.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsa
definitiv
20.09.2016
277. Pl-x 277/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală respinsa
definitiv
04.11.2015
278. Pl-x 278/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsa
definitiv
08.06.2016
279. Pl-x 279/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 respinsa
definitiv
21.10.2015
280. Pl-x 280/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
definitiv
30.05.2018
281. Pl-x 281/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
282. PL-x 282/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 raport
depus
10.02.2021
283. PL-x 283/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 178/2015
30.06.2015
284. PL-x 284/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 179/2015
30.06.2015
285. PL-x 285/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială Lege 162/2015
24.06.2015
286. PL-x 286/23.03.2015 Proiect de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice Lege 225/2015
24.07.2015
287. PL-x 287/23.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respins
definitiv
06.09.2016
288. PL-x 288/23.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea apiculturii nr. 383/2013 respins
definitiv
15.06.2016
289. Pl-x 289/23.03.2015 Propunere legislativă pentru interpretarea art. 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în categoria funcționarilor publici, în înțelesul Codului penal, a parlamentarilor și a Președintelui României respinsa
definitiv
27.05.2020
290. Pl-x 290/23.03.2015 Propunere legislativă legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanțelor bancare respinsa
definitiv
09.12.2015
291. Pl-x 291/23.03.2015 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea respinsa
definitiv
27.09.2016
292. Pl-x 292/23.03.2015 Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor respinsa
definitiv
26.09.2017
293. Pl-x 293/23.03.2015 Propunere legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
04.11.2015
294. Pl-x 294/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
25.11.2015
295. Pl-x 295/23.03.2015 Propunere legislativă pentru stimularea natalității respinsa
definitiv
11.11.2015
296. Pl-x 296/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
20.09.2016
297. Pl-x 297/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
16.03.2016
298. Pl-x 298/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
299. Pl-x 299/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
11.11.2015
300. Pl-x 300/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
20.09.2016
301. Pl-x 301/23.03.2015 Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate Lege 86/2016
03.05.2016
302. Pl-x 302/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 193/2015
07.07.2015
303. Pl-x 303/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
06.09.2016
304. Pl-x 304/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
09.12.2015
305. Pl-x 305/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
09.03.2016
306. Pl-x 306/23.03.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
30.05.2017
307. Pl-x 307/23.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare respinsa
definitiv
25.04.2017
308. Pl-x 308/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 76/2015
17.04.2015
309. Pl-x 309/25.03.2015 Propunere legislativă pentru mdificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
definitiv
15.02.2021
310. Pl-x 310/25.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
definitiv
15.02.2021
311. PL-x 311/25.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Orodonanței de urgență a Guvernului nr.87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situația juridica a unor bunuri din domeniul public și privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", a unor măsuri privind managementul situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 144/2015
12.06.2015
312. Pl-x 312/25.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 republicată privind Codul civil respinsa
definitiv
09.12.2015
313. Pl-x 313/25.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
09.12.2015
314. PL-x 314/25.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
09.12.2015
315. PL-x 315/25.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 261/2015
03.11.2015
316. Pl-x 316/30.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
29.06.2015
317. Pl-x 317/30.03.2015 Propunere legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de inters local sau județean procedura legislativa încetata
14.04.2015
318. PL-x 318/30.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2015 pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 126/2015
03.06.2015
319. PL-x 319/30.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.188 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
08.06.2016
320. PL-x 320/30.03.2015 Proiect de Lege privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 Lege 85/2016
29.04.2016
321. PL-x 321/30.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare Lege 140/2015
10.06.2015
322. Pl-x 322/30.03.2015 Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private respinsa
definitiv
13.10.2015
323. Pl-x 323/30.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ respinsa
definitiv
30.05.2018
324. Pl-x 324/30.03.2015 Propunere legislativă privind acordarea de periuțe de dinți preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat respinsa
definitiv
11.11.2015
325. Pl-x 325/30.03.2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
13.10.2015
326. Pl-x 326/30.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.02.2017
327. Pl-x 327/30.03.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
08.06.2016
328. Pl-x 328/30.03.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate la Senat
29.04.2015
329. Pl-x 329/31.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor respinsa
definitiv
07.04.2015
330. Pl-x 330/01.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.20 din Legea audiovizualului nr.402/2002 Lege 211/2015
21.07.2015
331. PL-x 331/01.04.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de România la Varșovia, la 25 noiembrie 2014, privind modificarea Convenției privind organizarea și activitatea Bancii Internationale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990) și a Statutului Băncii Internaționale de Cooperare Economică ( cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 și 18 decembrie 1990), semnate la Moscova, la 22 octombrie 1963 Lege 176/2015
30.06.2015
332. Pl-x 332/01.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre initiator
06.05.2015
333. PL-x 333/01.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.301 și art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Lege 193/2017
24.07.2017
334. PL-x 334/01.04.2015 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respins
definitiv
28.12.2016
335. PL-x 335/01.04.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 respins
definitiv
21.02.2017
336. Pl-x 336/01.04.2015 Propunere legislativă privind Cinematografia respinsa
definitiv
10.02.2021
337. PL-x 337/07.04.2015 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor respins
definitiv
21.02.2017
338. PL-x 338/07.04.2015 Proiect de Lege privind standardizarea națională Lege 163/2015
24.06.2015
339. Pl-x 339/07.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.39, Art.293 și Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
09.12.2015
340. Pl-x 340/07.04.2015 Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil respinsa
definitiv
09.12.2015
341. Pl-x 341/07.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor natural nr.123/2012 respinsa
definitiv
25.11.2015
342. Pl-x 342/07.04.2015 Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare care conțin gluten și/sau lactoză respinsa
definitiv
09.03.2016
343. Pl-x 343/07.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.12.2015
344. Pl-x 344/07.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol respinsa
definitiv
25.11.2015
345. Pl-x 345/07.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.7 din Legea nr.60 din 1991(republicată) respinsa
definitiv
25.11.2015
346. PL-x 346/07.04.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 127/2015
03.06.2015
347. PL-x 347/07.04.2015 Proiect de Lege privind medicina școlară respins
definitiv
26.09.2018
348. Pl-x 348/07.04.2015 Propunere legislativă pentru stimularea investițiilor străine directe în România respinsa
definitiv
21.02.2017
349. Pl-x 349/07.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014 respinsa
definitiv
06.04.2016
350. Pl-x 350/07.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
26.09.2017
351. Pl-x 351/07.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
04.11.2015
352. Pl-x 352/07.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
353. Pl-x 353/14.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.13 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
21.09.2015
354. PL-x 354/14.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 222/2015
24.07.2015
355. PL-x 355/20.04.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Internaționala de Poliție Criminală - INTERPOL privind privilegiile și imunitățile participanților la cea de-a 43-a Conferință Regională Europeană a Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL de la București, încheiat prin schimb de scrisori, semnat la 30 ianuarie 2015 la București și la 25 februarie 2015 la Lyon Lege 94/2015
30.04.2015
356. PL-x 356/20.04.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 258/2015
03.11.2015
357. PL-x 357/20.04.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 195/2015
07.07.2015
358. Pl-x 358/20.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturile persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
10.06.2015
359. Pl-x 359/20.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
13.11.2017
360. Pl-x 360/20.04.2015 Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România respinsa
definitiv
21.03.2017
361. Pl-x 361/20.04.2015 Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale respinsa
definitiv
18.05.2021
362. Pl-x 362/20.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, aprobat prin Legea nr.35/1990 Lege 226/2015
24.07.2015
363. Pl-x 363/22.04.2015 Propunere legislativă privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități Lege 8/2016
18.01.2016
364. Pl-x 364/22.04.2015 Propunere legislativă privind completarea unor prevederi ale Legii admnistrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului respinsa
definitiv
10.04.2017
365. PL-x 365/22.04.2015 Proiect de Lege pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 115/2015
19.05.2015
366. PL-x 366/22.04.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 Lege 114/2015
19.05.2015
367. PL-x 367/27.04.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 104/2015
14.05.2015
368. PL-x 368/27.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii Lege 20/2016
04.03.2016
369. Pl-x 369/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor la Senat
10.06.2015
370. Pl-x 370/29.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.69 a Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
21.09.2015
371. PL-x 371/29.04.2015 Proiect de Lege privind Codul fiscal Lege 227/2015
08.09.2015
372. PL-x 372/29.04.2015 Proiect de Lege privind juramântul de credință față de țară și popor al Președintelui României, al Primului-ministru, al miniștrilor și al celorlalți membri ai Guvernului respins
definitiv
13.10.2021
373. PL-x 373/29.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
11.05.2021
374. PL-x 374/29.04.2015 Proiect de Lege privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale respins
definitiv
01.03.2022
375. PL-x 375/29.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației pubice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
15.06.2022
376. PL-x 376/29.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României pe ordinea de zi
25.10.2021
377. PL-x 377/29.04.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internationale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte Lege 262/2015
03.11.2015
378. PL-x 378/29.04.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004, privind alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
06.05.2015
379. PL-x 379/29.04.2015 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European pe ordinea de zi
25.10.2021
380. PL-x 380/29.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 raport
depus
22.04.2021
381. PL-x 381/29.04.2015 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
06.05.2015
382. PL-x 382/29.04.2015 Proiect de Lege privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării respins
definitiv
28.10.2015
383. PL-x 383/29.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
11.05.2021
384. Pl-x 384/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
23.12.2015
385. PL-x 385/29.04.2015 Proiect de Lege privind Codul de procedură fiscală Lege 207/2015
20.07.2015
386. Pl-x 386/04.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 retrasa
de catre initiator
05.06.2015
387. Pl-x 387/04.05.2015 Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 respinsa
definitiv
13.10.2021
388. PL-x 388/04.05.2015 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani respins
definitiv
28.06.2016
389. Pl-x 389/04.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, republicată respinsa
definitiv
13.10.2021
390. Pl-x 390/04.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
28.12.2016
391. Pl-x 391/04.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind noul Cod penal la comisii
04.05.2015
392. Pl-x 392/04.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală pe ordinea de zi
20.11.2017
393. Pl-x 393/06.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 7/2016
18.01.2016
394. PL-x 394/06.05.2015 Proiect de Lege privind planificarea apărării Lege 203/2015
16.07.2015
395. PL-x 395/06.05.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe privind mormintele de război, semnat la București la 6 octombrie 2014 Lege 204/2015
16.07.2015
396. PL-x 396/06.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă Lege 154/2015
18.06.2015
397. PL-x 397/06.05.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respins
definitiv
26.10.2021
398. Pl-x 398/06.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.135/2010 privind Noul Cod de Procedură Penală, publicată în Monitorul Oficial nr.486 din 15 iulie, în vigoare din 1 februarie 2014 respinsa
definitiv
28.02.2017
399. PL-x 399/06.05.2015 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot în afara teritoriului României respins
definitiv
28.10.2015
400. Pl-x 400/06.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice, republicată raport
depus
22.04.2021
401. Pl-x 401/06.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsa
definitiv
08.06.2016
402. Pl-x 402/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
02.11.2015
403. Pl-x 403/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/ 2011 respinsa
definitiv
18.11.2015
404. PL-x 404/13.05.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 171/2015
29.06.2015
405. PL-x 405/13.05.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 269/2015
06.11.2015
406. PL-x 406/13.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respins
definitiv
27.05.2020
407. PL-x 407/13.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale respins
definitiv
09.12.2015
408. PL-x 408/13.05.2015 Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 246/2016
05.12.2016
409. PL-x 409/13.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală retrimis
la comisii
08.02.2022
410. PL-x 410/18.05.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 187/2015
02.07.2015
411. PL-x 411/18.05.2015 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisiuni de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 188/2015
02.07.2015
412. PL-x 412/18.05.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală respins
definitiv
09.03.2016
413. Pl-x 413/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013 respinsa
definitiv
15.06.2016
414. Pl-x 414/18.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice respinsa
definitiv
20.09.2016
415. Pl-x 415/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.62 din Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică respinsa
definitiv
06.09.2016
416. PL-x 416/18.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 194/2015
07.07.2015
417. PL-x 417/18.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
14.02.2017
418. PL-x 418/18.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013 respins
definitiv
15.06.2016
419. Pl-x 419/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
20.09.2016
420. Pl-x 420/18.05.2015 Propunere legislativă privind abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 respinsa
definitiv
08.06.2016
421. Pl-x 421/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice respinsa
definitiv
08.06.2016
422. Pl-x 422/18.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
09.03.2016
423. Pl-x 423/18.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13.10.2015
424. Pl-x 424/18.05.2015 Propunere legislativă pentru creșterea transparenței în utilizarea finanțelor publice respinsa
definitiv
08.06.2016
425. Pl-x 425/18.05.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată pe ordinea de zi
02.10.2018
426. Pl-x 426/25.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
18.11.2015
427. PL-x 427/25.05.2015 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Creației Populare Românești respins
definitiv
28.06.2016
428. Pl-x 428/27.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României nr.51 din 29 iulie 1991 Lege 2/2016
11.01.2016
429. Pl-x 429/27.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.11.2015
430. PL-x 430/02.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și pentru modificarea art.39 alin. (72) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 355/2015
23.12.2015
431. Pl-x 431/02.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
18.11.2015
432. Pl-x 432/02.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.11.2015
433. PL-x 433/02.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 186/2015
02.07.2015
434. PL-x 434/02.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2015 privind acordarea unui împrumut Societății "Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. din venituri rezultate din privatizare Lege 255/2015
02.11.2015
435. PL-x 435/02.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României Lege 189/2015
02.07.2015
436. Pl-x 436/02.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
16.03.2016
437. PL-x 437/02.06.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" Lege 190/2015
02.07.2015
438. PL-x 438/02.06.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 232/2015
07.10.2015
439. PL-x 439/02.06.2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr.924/2009 Lege 231/2015
07.10.2015
440. Pl-x 440/02.06.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut Lege 229/2016
17.11.2016
441. Pl-x 441/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015 respinsa
definitiv
22.06.2016
442. Pl-x 442/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea 49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 respinsa
definitiv
22.06.2016
443. Pl-x 443/08.06.2015 Propunere legislativă pentru crearea și desfășurarea unui mecanism de donații benevole private, care să colecteze fonduri utilizabile exclusiv în dotarea logistică a MApN respinsa
definitiv
14.12.2015
444. PL-x 444/08.06.2015 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 182/2015
30.06.2015
445. PL-x 445/08.06.2015 Proiect de Lege privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Lege 208/2015
20.07.2015
446. Pl-x 446/08.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
15.06.2021
447. Pl-x 447/10.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
definitiv
23.11.2015
448. Pl-x 448/10.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei respinsa
definitiv
11.04.2016
449. PL-x 449/10.06.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Centrului de Excelență în Finanțe, adoptat la Bled, la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana, la 30 mai 2014 Lege 236/2015
14.10.2015
450. Pl-x 450/10.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.148/2000 privind publicitatea și pentru modificarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului respinsa
definitiv
15.10.2016
451. PL-x 451/10.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice Lege 127/2024
10.05.2024
452. PL-x 452/10.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respins
definitiv
07.06.2017
453. PL-x 453/10.06.2015 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 272/2015
10.11.2015
454. PL-x 454/10.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 242/2015
21.10.2015
455. Pl-x 455/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
18.11.2015
456. PL-x 456/15.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate Lege 37/2016
22.03.2016
457. PL-x 457/15.06.2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice respins
definitiv
20.09.2022
458. PL-x 458/15.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantă respins
definitiv
06.04.2016
459. PL-x 459/15.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 Lege 280/2015
18.11.2015
460. Pl-x 460/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.62 alin.(23) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
461. Pl-x 461/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
06.09.2016
462. PL-x 462/15.06.2015 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua de luptă împotriva cancerului de sân Lege 273/2015
11.11.2015
463. PL-x 463/15.06.2015 Proiect de Lege privind achizițiile publice verzi Lege 69/2016
25.04.2016
464. PL-x 464/15.06.2015 Proiect de Lege privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului Lege 274/2015
11.11.2015
465. Pl-x 465/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012 Lege 187/2017
24.07.2017
466. Pl-x 466/15.06.2015 Propunere legislativă pentru reducerea consumului băuturilor carbogazoase de către minorii cu vârstă de până la 16 ani respinsa
definitiv
09.03.2016
467. Pl-x 467/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sănătății nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 respinsa
definitiv
13.10.2015
468. Pl-x 468/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
469. Pl-x 469/15.06.2015 Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice respinsa
definitiv
08.06.2016
470. Pl-x 470/15.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată respinsa
definitiv
15.06.2016
471. PL-x 471/17.06.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014 Lege 238/2015
20.10.2015
472. Pl-x 472/17.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
28.10.2015
473. PL-x 473/17.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2015 pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 240/2015
20.10.2015
474. PL-x 474/17.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 14/2017
17.03.2017
475. PL-x 475/17.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2015 privind aprobarea susținerii cheltuielilor de întreținere și funcționare a Formațiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 239/2015
20.10.2015
476. PL-x 476/17.06.2015 Proiect de Lege privind anularea unor obligații fiscale Lege 209/2015
20.07.2015
477. PL-x 477/17.06.2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase respins
definitiv
21.02.2017
478. PL-x 478/17.06.2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz Lege 212/2015
21.07.2015
479. PL-x 479/17.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 220/2015
23.07.2015
480. Pl-x 480/17.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.109 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 222/2016
17.11.2016
481. Pl-x 481/17.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
15.06.2016
482. Pl-x 482/17.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.48, alin.(1) și (2) din Legea nr.67/2004 din 25 martie 2004 (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
21.02.2017
483. PL-x 483/17.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(5) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 257/2015
03.11.2015
484. PL-x 484/17.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război Lege 259/2015
03.11.2015
485. Pl-x 485/17.06.2015 Propunere legislativă privind răspunderea ministerială respinsa
definitiv
20.09.2016
486. Pl-x 486/17.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
20.11.2017
487. Pl-x 487/17.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii respinsa
definitiv
06.09.2016
488. Pl-x 488/17.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
definitiv
15.06.2016
489. Pl-x 489/17.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 160/2017
30.06.2017
490. Pl-x 490/17.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respinsa
definitiv
15.06.2016
491. PL-x 491/22.06.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva la cea de-a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii precum și a Amendamentelor din 2014 la Convenția privind munca în domeniul maritime (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva, la 11 iunie 2014 Lege 214/2015
21.07.2015
492. Pl-x 492/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
14.09.2021
493. Pl-x 493/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea reglementărilor Legii nr.94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță respinsa
definitiv
06.04.2016
494. Pl-x 494/22.06.2015 Propunere legislativă privind fondul de garantare a asiguraților Lege 213/2015
21.07.2015
495. Pl-x 495/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învațamântul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore respinsa
definitiv
08.06.2016
496. Pl-x 496/22.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
06.04.2016
497. Pl-x 497/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
definitiv
06.04.2016
498. Pl-x 498/22.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009 respinsa
definitiv
06.04.2016
499. PL-x 499/22.06.2015 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii maghiare Lege 279/2015
12.11.2015
500. Pl-x 500/22.06.2015 Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităților salariale rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituțiilor bugetare respinsa
definitiv
28.12.2016
501. Pl-x 501/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare raport
depus
08.07.2020
502. Pl-x 502/22.06.2015 Propunere legislativă privind declararea zilei de 19 februarie - " Ziua Brâncuși " ca sărbătoare națională Lege 305/2015
02.12.2015
503. Pl-x 503/22.06.2015 Propunere legislativă privind asociațiile de elevi respinsa
definitiv
28.12.2016
504. Pl-x 504/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
28.03.2017
505. Pl-x 505/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
18.11.2015
506. Pl-x 506/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
19.09.2016
507. Pl-x 507/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.395 din 16 decembrie 2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat respinsa
definitiv
07.12.2015
508. Pl-x 508/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
18.11.2015
509. PL-x 509/24.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice Lege 244/2015
26.10.2015
510. PL-x 510/24.06.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare Lege 253/2015
02.11.2015
511. PL-x 511/24.06.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităților 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum și pentru gestionarea apei grele Lege 245/2015
26.10.2015
512. PL-x 512/24.06.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 210/2015
21.07.2015
513. PL-x 513/24.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " Lege 283/2015
18.11.2015
514. Pl-x 514/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsa
definitiv
09.03.2016
515. Pl-x 515/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.III din Legea nr.122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Deltei Dunării " respinsa
definitiv
15.06.2016
516. Pl-x 516/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
06.04.2016
517. Pl-x 517/29.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
06.04.2016
518. Pl-x 518/29.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic respinsa
definitiv
08.06.2016
519. Pl-x 519/29.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
06.04.2016
520. Pl-x 520/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
definitiv
13.10.2015
521. Pl-x 521/29.06.2015 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrative-teritoriale respinsa
definitiv
06.09.2016
522. PL-x 522/29.06.2015 Proiect de Lege pentru abrogarea unei poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 78/2017
26.04.2017
523. Pl-x 523/29.06.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - ca sărbătoare națională respinsa
definitiv
06.09.2016
524. Pl-x 524/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 194 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
06.04.2016
525. Pl-x 525/29.06.2015 Propunere legislativă privind recuperarea datoriilor istorice ale unor state față de România respinsa
definitiv
21.02.2017
526. PL-x 526/30.06.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respins
definitiv
13.04.2021
527. PL-x 527/30.06.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 215/2015
21.07.2015
528. PL-x 528/30.06.2015 Proiect de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României Lege 216/2015
21.07.2015
529. PL-x 529/30.06.2015 Proiect de Lege privind pensiile militare de stat Lege 223/2015
24.07.2015
530. PL-x 530/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, semnat la București, la 28 mai 2015 Lege 233/2015
08.10.2015
531. PL-x 531/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar ) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington, la 17 aprilie 2015 Lege 234/2015
08.10.2015
532. PL-x 532/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 348/2015
23.12.2015
533. PL-x 533/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 349/2015
23.12.2015
534. PL-x 534/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Kazahstan privind asistența judiciară în materie penală, semnat la București la 14 noiembrie 2014 Lege 350/2015
23.12.2015
535. PL-x 535/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 1 decembrie 2014 Lege 290/2015
20.11.2015
536. PL-x 536/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Interimar în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat Economic între Comunitatea Europeană și Statele sale Membre, pe de o parte, și "Africa Centrală", pe de altă parte, semnat la Yaoundé, la 15 ianuarie 2009, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 Lege 309/2015
03.12.2015
537. PL-x 537/01.09.2015 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha, la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997 Lege 251/2015
28.10.2015
538. PL-x 538/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic preliminar între Côte d'Ivoire, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și Satele sale Membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan, la 26 noiembrie 2008, și la Bruxelles, la 22 ianuarie 2009 Lege 308/2015
03.12.2015
539. PL-x 539/01.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind protecția informațiilor clasificate militare, semnat la București la 26 martie 2015 Lege 287/2015
19.11.2015
540. PL-x 540/01.09.2015 Proiect de Lege pentru acceptarea celui de-al doilea amendament la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată de România prin Legea nr.22/2001, adoptat prin Decizia III/7 a celei de-a treia Reuniuni a părților, la Cavtat din 01-04 iunie 2004 Lege 289/2015
20.11.2015
541. PL-x 541/01.09.2015 Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar procedura legislativa încetata
07.09.2015
542. Pl-x 542/01.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
04.05.2021
543. Pl-x 543/01.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice respinsa
definitiv
22.02.2021
544. Pl-x 544/01.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului retrasa
de catre initiator
23.09.2015
545. Pl-x 545/01.09.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea LEGII nr.134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița respinsa
definitiv
14.12.2015
546. PL-x 546/01.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 16/2016
29.02.2016
547. PL-x 547/01.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 87/2017
28.04.2017
548. PL-x 548/01.09.2015 Proiect de Lege privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate Lege 248/2015
28.10.2015
549. PL-x 549/01.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.37/2015 privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole Lege 285/2015
19.11.2015
550. PL-x 550/01.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) și (4) ale art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respins
definitiv
10.02.2021
551. Pl-x 551/01.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 respinsa
definitiv
06.09.2016
552. Pl-x 552/01.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
02.03.2016
553. Pl-x 553/01.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
20.09.2016
554. PL-x 554/01.09.2015 Proiect de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale Lege 203/2018
20.07.2018
555. PL-x 555/01.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 25/2017
24.03.2017
556. PL-x 556/01.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 156/2018
28.06.2018
557. PL-x 557/01.09.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respins
definitiv
22.12.2015
558. Pl-x 558/01.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală pe ordinea de zi
13.11.2017
559. Pl-x 559/01.09.2015 Propunere legislativă privind negocierile colective de muncă raport
depus
13.09.2023
560. Pl-x 560/01.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
15.06.2016
561. Pl-x 561/01.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetățeniei Române nr.21/1991 respinsa
definitiv
06.04.2016
562. PL-x 562/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 raport
depus
28.06.2016
563. PL-x 563/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2014 Lege 137/2016
07.07.2016
564. PL-x 564/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 Lege 138/2016
07.07.2016
565. PL-x 565/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 139/2016
07.07.2016
566. PL-x 566/03.09.2015 Proiect de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor provenite din ambalaje Lege 249/2015
28.10.2015
567. PL-x 567/03.09.2015 Proiect de Lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare Lege 237/2015
19.10.2015
568. PL-x 568/03.09.2015 Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția asigurătorilor Lege 246/2015
26.10.2015
569. PL-x 569/03.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 66/2016
19.04.2016
570. PL-x 570/09.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2015 privind aprobarea plății contribuției României pentru construirea sediului permanent al Curții Penale Internaționale Lege 241/2015
21.10.2015
571. PL-x 571/09.09.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respins
definitiv
28.06.2016
572. Pl-x 572/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
28.03.2017
573. Pl-x 573/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
08.06.2016
574. Pl-x 574/09.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
13.04.2021
575. Pl-x 575/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991 respinsa
definitiv
13.10.2015
576. Pl-x 576/09.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.1122 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003 respinsa
definitiv
08.06.2016
577. PL-x 577/09.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
09.09.2015
578. PL-x 578/09.09.2015 Proiectul Legii turismului respins
definitiv
28.12.2016
579. PL-x 579/09.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții respins
definitiv
28.02.2017
580. PL-x 580/09.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Lege 235/2015
12.10.2015
581. PL-x 581/09.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea alin.(5) al art.529 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 260/2015
03.11.2015
582. Pl-x 582/09.09.2015 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Ororilor Comunismului în România Lege 157/2019
25.07.2019
583. Pl-x 583/09.09.2015 Propunere legislativă pentru înființarea Colegiului Bijutierilor din România respinsa
definitiv
13.10.2015
584. Pl-x 584/09.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare, republicată respinsa
definitiv
20.09.2016
585. Pl-x 585/09.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
28.12.2016
586. Pl-x 586/09.09.2015 Propunere legislativă privind pensiile militare de stat respinsa
definitiv
08.06.2016
587. Pl-x 587/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea unor prevederi ale Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare pe ordinea de zi
20.11.2017
588. Pl-x 588/15.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului respinsa
definitiv
07.03.2016
589. PL-x 589/21.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la transplantul de organe și țesuturi de origine umană, semnat la Strasbourg la 20 februarie 2015 Lege 9/2016
18.01.2016
590. PL-x 590/21.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărlor climatice, semnat la Bruxelles, la 1 aprilie 2015 Lege 264/2015
06.11.2015
591. Pl-x 591/21.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a admnistrației publice locale respinsa
definitiv
15.02.2016
592. Pl-x 592/21.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate respinsa
definitiv
07.06.2016
593. PL-x 593/23.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel national, precum și pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 345/2015
22.12.2015
594. Pl-x 594/23.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea LEGII nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, publicată în M.Of. nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
14.03.2016
595. PL-x 595/23.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană respins
definitiv
21.03.2016
596. PL-x 596/23.09.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Albania în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 februarie 2015 Lege 336/2015
18.12.2015
597. Pl-x 597/23.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului numărul 504/2002 , cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.03.2016
598. Pl-x 598/23.09.2015 Propunere legislativă privind industria națională de apărare Lege 232/2016
22.11.2016
599. Pl-x 599/23.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.63 din Legea nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
07.12.2015
600. Pl-x 600/23.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supreveghere Financiară respinsa
definitiv
21.03.2016
601. Pl-x 601/23.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
19.09.2016
602. Pl-x 602/23.09.2015 Propunere legislativă referitoare la completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării respinsa
definitiv
18.11.2015
603. PL-x 603/23.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 243/2015
23.10.2015
604. Pl-x 604/23.09.2015 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii respinsa
definitiv
28.12.2016
605. Pl-x 605/23.09.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.53 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic respinsa
definitiv
06.09.2016
606. Pl-x 606/23.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 87/2016
03.05.2016
607. PL-x 607/23.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei Lege 281/2015
17.11.2015
608. PL-x 608/23.09.2015 Proiect de Lege privind emisiunile de obligațiuni ipotecare Lege 304/2015
27.11.2015
609. PL-x 609/23.09.2015 Proiect de Lege privind contribuția României la finanțarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust Lege 284/2015
19.11.2015
610. PL-x 610/23.09.2015 Proiect de Lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare Lege 23/2016
04.03.2016
611. Pl-x 611/23.09.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 Legea pensiilor, republicată respinsa
definitiv
06.09.2016
612. Pl-x 612/23.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Lege 334/2015
18.12.2015
613. Pl-x 613/23.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010 respinsa
definitiv
15.06.2016
614. Pl-x 614/23.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 și 57 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2016
15.07.2016
615. Pl-x 615/28.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.12.2018
616. PL-x 616/28.09.2015 Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului respins
definitiv
14.02.2017
617. PL-x 617/28.09.2015 Proiect de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare respins
definitiv
10.02.2021
618. PL-x 618/28.09.2015 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brașov-Ghimbav" Lege 297/2015
25.11.2015
619. PL-x 619/28.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 324/2015
16.12.2015
620. PL-x 620/28.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 113/2016
27.05.2016
621. PL-x 621/28.09.2015 Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez Lege 333/2015
18.12.2015
622. PL-x 622/28.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asitent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști , Moașelor și Asistenților Medicali din România Lege 278/2015
12.11.2015
623. Pl-x 623/28.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 351 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014 respinsa
definitiv
15.06.2016
624. Pl-x 624/28.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
21.02.2017
625. Pl-x 625/28.09.2015 Propunere legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de inters local sau județean respinsa
definitiv
28.02.2017
626. PL-x 626/30.09.2015 Proiect de Lege privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Lege 184/2016
17.10.2016
627. PL-x 627/30.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Lege 47/2018
27.02.2018
628. PL-x 628/30.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2015 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 292/2015
20.11.2015
629. PL-x 629/30.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte Lege 300/2015
25.11.2015
630. PL-x 630/30.09.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 243/2017
06.12.2017
631. PL-x 631/30.09.2015 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administrație al Colegiului Europei și a plății cotizației anuale Lege 298/2015
25.11.2015
632. PL-x 632/30.09.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Lege 286/2015
19.11.2015
633. PL-x 633/30.09.2015 Proiect de Lege privind conflictele de muncă respins
definitiv
28.12.2016
634. Pl-x 634/05.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ respinsa
definitiv
18.11.2015
635. PL-x 635/05.10.2015 Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Chișinău la 27 august 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele trei Protocoale adiționale, precum și pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adițional semnat la București la 23 septembrie 2015 și la Chișinău la 24 septembrie 2015, între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele patru Protocoale adiționale Lege 307/2015
03.12.2015
636. PL-x 636/06.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2014/335/UE, Euratom privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene, adoptată la Bruxelles, la 26 mai 2014 Lege 168/2016
22.09.2016
637. Pl-x 637/06.10.2015 Propunere legislativă privind indemnizația lunară și indemnizația pentru limită de vârstă a deputaților și senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
638. Pl-x 638/06.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
639. PL-x 639/07.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Societății "Complexul Energetic Hunedoara " - S.A. Lege 45/2016
30.03.2016
640. PL-x 640/07.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții Lege 183/2017
18.07.2017
641. PL-x 641/07.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar Lege 42/2016
22.03.2016
642. PL-x 642/07.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respins
definitiv
10.05.2016
643. PL-x 643/07.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranță rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări Lege 55/2016
11.04.2016
644. PL-x 644/12.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară rambursabilă între România și Republica Moldova, semnat la Chișinău, la 7 octombrie 2015 Lege 91/2016
06.05.2016
645. PL-x 645/12.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Cadrul Instituțional al Inițiativei de Pregătire și Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo Lege 323/2015
16.12.2015
646. PL-x 646/12.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile Lege 104/2016
26.05.2016
647. PL-x 647/12.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Lege 316/2015
11.12.2015
648. PL-x 648/12.10.2015 Proiect de Lege privind primul loc de muncă respins
definitiv
07.11.2018
649. PL-x 649/12.10.2015 Proiect de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup retrimis
la comisii
24.02.2016
650. Pl-x 650/12.10.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" Lege 228/2016
17.11.2016
651. Pl-x 651/12.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
definitiv
21.02.2017
652. PL-x 652/13.10.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011 Lege 30/2016
17.03.2016
653. Pl-x 653/13.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
definitiv
08.06.2016
654. PL-x 654/13.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2015 pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 314/2015
07.12.2015
655. PL-x 655/13.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 38/2016
22.03.2016
656. PL-x 656/13.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 294/2015
25.11.2015
657. Pl-x 657/13.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
definitiv
28.12.2016
658. PL-x 658/13.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice Lege 299/2015
25.11.2015
659. PL-x 659/13.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă Lege 335/2015
18.12.2015
660. PL-x 660/13.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 24/2016
04.03.2016
661. PL-x 661/13.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 61/2016
12.04.2016
662. PL-x 662/13.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2015 privind reorganizarea activității de inspecție pentru clasificarea carcaselor, funcționarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, monitorizarea și raportarea prețurilor acestora Lege 25/2016
04.03.2016
663. Pl-x 663/19.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
08.06.2016
664. PL-x 664/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 315/2015
07.12.2015
665. PL-x 665/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 116/2016
31.05.2016
666. PL-x 666/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat Lege 342/2015
22.12.2015
667. PL-x 667/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Lege 15/2017
17.03.2017
668. PL-x 668/19.10.2015 Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă Lege 301/2015
27.11.2015
669. PL-x 669/19.10.2015 Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare respins
definitiv
11.11.2015
670. PL-x 670/19.10.2015 Proiect de Lege privind schemele de garantare a depozitelor Lege 311/2015
04.12.2015
671. PL-x 671/19.10.2015 Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar Lege 312/2015
04.12.2015
672. PL-x 672/19.10.2015 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri măsuri suplimentare pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum, precum și a produselor lactate Lege 88/2016
03.05.2016
673. PL-x 673/19.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 31/2017
27.03.2017
674. PL-x 674/19.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 Lege 225/2016
17.11.2016
675. Pl-x 675/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 226/2016
17.11.2016
676. Pl-x 676/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
definitiv
20.09.2016
677. Pl-x 677/19.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 respinsa
definitiv
28.06.2016
678. Pl-x 678/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
definitiv
20.09.2016
679. PL-x 679/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 354/2015
23.12.2015
680. PL-x 680/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Lege 326/2015
16.12.2015
681. PL-x 681/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 49/2016
30.03.2016
682. PL-x 682/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 329/2015
16.12.2015
683. PL-x 683/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne Lege 306/2015
02.12.2015
684. PL-x 684/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2015 privind modificarea art.XV alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare Lege 310/2015
03.12.2015
685. PL-x 685/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 60/2016
12.04.2016
686. PL-x 686/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 Lege 12/2016
19.01.2016
687. PL-x 687/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile Lege 21/2016
04.03.2016
688. PL-x 688/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelență NATO pentru Operații de Stabilitate Lege 328/2015
16.12.2015
689. PL-x 689/19.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal Lege 327/2015
16.12.2015
690. PL-x 690/19.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin (1) din Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontarea operațiunilor cu instrumente financiare Lege 337/2015
18.12.2015
691. PL-x 691/19.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor Lege 51/2016
30.03.2016
692. PL-x 692/19.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății corizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale Lege 317/2015
11.12.2015
693. PL-x 693/19.10.2015 Proiect de Lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 318/2015
11.12.2015
694. PL-x 694/19.10.2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate respins
definitiv
18.05.2021
695. PL-x 695/19.10.2015 Proiect de Lege privind declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare națională Lege 36/2017
27.03.2017
696. PL-x 696/19.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respins
definitiv
21.02.2017
697. PL-x 697/19.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative respins
definitiv
19.09.2017
698. PL-x 698/19.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respins
definitiv
26.09.2018
699. Pl-x 699/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România respinsa
definitiv
26.09.2018
700. Pl-x 700/19.10.2015 Propunere legislativă privind abrogarea art.(8), alin.(1), litera b din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 respinsa
definitiv
28.06.2016
701. Pl-x 701/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
definitiv
16.03.2021
702. Pl-x 702/19.10.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment retrimis
la comisii
24.10.2016
703. Pl-x 703/19.10.2015 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române respinsa
definitiv
28.06.2016
704. Pl-x 704/19.10.2015 Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor respinsa
definitiv
13.06.2017
705. Pl-x 705/19.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic al României respinsa
definitiv
20.09.2016
706. Pl-x 706/19.10.2015 Propunere legislativă privind Fondul pentru Viitorul României respinsa
definitiv
28.06.2016
707. Pl-x 707/19.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 193/2016
28.10.2016
708. Pl-x 708/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
16.05.2017
709. Pl-x 709/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a cladirilor Lege 166/2016
22.07.2016
710. Pl-x 710/19.10.2015 Propunere legislativă privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României depuse spre păstrare permanent la Arhivele Naționale și care conțin marcaje de informații clasificate la comisii
19.10.2015
711. Pl-x 711/21.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ respinsa
definitiv
19.09.2016
712. PL-x 712/21.10.2015 Proiect de Lege privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral Lege 288/2015
19.11.2015
713. PL-x 713/21.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România Lege 103/2016
23.05.2016
714. Pl-x 714/26.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare respinsa
definitiv
08.06.2016
715. PL-x 715/26.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 105/2016
26.05.2016
716. PL-x 716/26.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 81/2017
27.04.2017
717. PL-x 717/26.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Lege 265/2018
16.11.2018
718. PL-x 718/26.10.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești Lege 76/2016
28.04.2016
719. PL-x 719/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(1) din Legea nr.217/2003 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 351/2015
23.12.2015
720. PL-x 720/26.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
21.11.2018
721. PL-x 721/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 199/2016
04.11.2016
722. Pl-x 722/26.10.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsa
definitiv
30.05.2018
723. Pl-x 723/26.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat respinsa
definitiv
19.09.2017
724. PL-x 724/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 322/2015
16.12.2015
725. PL-x 725/26.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 149/2016
12.07.2016
726. PL-x 726/26.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internationale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte Lege 332/2015
18.12.2015
727. PL-x 727/26.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei 1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte Lege 11/2016
19.01.2016
728. PL-x 728/26.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, precum și pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale Lege 82/2016
29.04.2016
729. PL-x 729/26.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
21.02.2017
730. PL-x 730/26.10.2015 Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale pe ordinea de zi
06.11.2017
731. Pl-x 731/26.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
25.04.2017
732. Pl-x 732/26.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război pe ordinea de zi
23.10.2017
733. Pl-x 733/26.10.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului pe ordinea de zi
23.04.2018
734. Pl-x 734/26.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată respinsa
definitiv
21.02.2017
735. Pl-x 735/26.10.2015 Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii-repausul săptămânal respinsa
definitiv
21.02.2017
736. Pl-x 736/26.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare respinsa
definitiv
26.09.2017
737. PL-x 737/28.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 293/2015
25.11.2015
738. PL-x 738/28.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 330/2015
16.12.2015
739. PL-x 739/28.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de actioner al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată Lege 39/2016
22.03.2016
740. PL-x 740/28.10.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare Lege 112/2016
27.05.2016
741. PL-x 741/28.10.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 347/2015
23.12.2015
742. PL-x 742/28.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 89/2016
03.05.2016
743. PL-x 743/28.10.2015 Proiect de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 77/2016
28.04.2016
744. PL-x 744/28.10.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 209/2016
09.11.2016
745. PL-x 745/28.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 50/2016
30.03.2016
746. Pl-x 746/28.10.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă Lege 157/2016
15.07.2016
747. Pl-x 747/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.09.2016
748. Pl-x 748/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.09.2016
749. Pl-x 749/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
06.09.2016
750. Pl-x 750/28.10.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale pe ordinea de zi
03.09.2018
751. Pl-x 751/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
25.04.2017
752. Pl-x 752/28.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil respinsa
definitiv
28.12.2016
753. Pl-x 753/28.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
14.02.2017
754. Pl-x 754/28.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolelor 190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.02.2017
755. Pl-x 755/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
28.06.2016
756. Pl-x 756/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învațământ, precum și pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
14.02.2017
757. Pl-x 757/28.10.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
06.09.2016
758. Pl-x 758/28.10.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.370 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
21.02.2017
759. Pl-x 759/28.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
06.09.2016
760. Pl-x 760/02.11.2015 Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar respinsa
definitiv
08.06.2016
761. PL-x 761/02.11.2015 Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase Lege 59/2016
11.04.2016
762. PL-x 762/02.11.2015 Proiect de Lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate Lege 95/2016
11.05.2016
763. Pl-x 763/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015 pe ordinea de zi
20.02.2018
764. PL-x 764/02.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 109/2016
26.05.2016
765. PL-x 765/02.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea articolului nr.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 110/2016
26.05.2016
766. PL-x 766/02.11.2015 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Turda "Oraș-martir al Revoluției din decembrie 1989" Lege 13/2016
19.01.2016
767. PL-x 767/02.11.2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii în România Lege 48/2016
30.03.2016
768. PL-x 768/02.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea spațiilor verzi din intravilanul localităților respins
definitiv
14.02.2017
769. Pl-x 769/02.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
definitiv
22.11.2023
770. Pl-x 770/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive respinsa
definitiv
06.09.2016
771. Pl-x 771/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
definitiv
06.09.2016
772. Pl-x 772/02.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local respinsa
definitiv
04.04.2017
773. Pl-x 773/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respinsa
definitiv
06.03.2017
774. Pl-x 774/04.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților respinsa
definitiv
13.03.2017
775. Pl-x 775/04.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.36 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
21.03.2016
776. Pl-x 776/04.11.2015 Propunere legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român respinsa
definitiv
08.06.2016
777. PL-x 777/04.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 343/2015
22.12.2015
778. PL-x 778/04.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Lege 331/2015
16.12.2015
779. PL-x 779/04.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
13.06.2017
780. PL-x 780/04.11.2015 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba respins
definitiv
12.12.2018
781. PL-x 781/04.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți la comisii
04.11.2015
782. PL-x 782/04.11.2015 Proiect de Lege privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților Lege 72/2016
28.04.2016
783. PL-x 783/04.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 169/2020
07.08.2020
784. PL-x 784/04.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România Lege 251/2016
23.12.2016
785. PL-x 785/04.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative Lege 52/2017
10.04.2017
786. PL-x 786/04.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
25.04.2017
787. Pl-x 787/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/ 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România pe ordinea de zi
10.04.2018
788. Pl-x 788/04.11.2015 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România respinsa
definitiv
14.02.2017
789. Pl-x 789/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 309 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal pe ordinea de zi
13.11.2017
790. Pl-x 790/04.11.2015 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 4 Iunie Ziua Trianonului și a luptei împotriva asupririi maghiare respinsa
definitiv
14.02.2017
791. Pl-x 791/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
definitiv
06.09.2016
792. Pl-x 792/04.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
definitiv
30.05.2017
793. Pl-x 793/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României respinsa
definitiv
22.12.2015
794. Pl-x 794/09.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 118/2016
31.05.2016
795. PL-x 795/09.11.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 2015 Lege 26/2016
17.03.2016
796. Pl-x 796/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică respinsa
definitiv
07.11.2018
797. Pl-x 797/09.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimenatare respinsa
definitiv
10.05.2016
798. Pl-x 798/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 150/2016
12.07.2016
799. Pl-x 799/09.11.2015 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare și funcționare a piețelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare respinsa
definitiv
28.12.2016
800. Pl-x 800/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol respinsa
definitiv
21.02.2017
801. PL-x 801/09.11.2015 Proiect de Lege privind dezvoltarea finanțărilor participative (crowdfunding) respins
definitiv
05.05.2021
802. PL-x 802/09.11.2015 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua națională a alimentației și a combaterii risipei alimentare Lege 47/2016
30.03.2016
803. Pl-x 803/09.11.2015 Propunere legislativă privind revenirea la denumirea oficială de "țigani " a persoanelor intitulate "de etnie romă " respinsa
definitiv
06.09.2016
804. Pl-x 804/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcționează farmaciile și cum se vând medicamentele Lege 160/2018
09.07.2018
805. Pl-x 805/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 144/2016
12.07.2016
806. Pl-x 806/11.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea și educarea publicului inclusiv sub aspect științific și tehnologic Lege 187/2016
20.10.2016
807. PL-x 807/16.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare Lege 133/2016
07.07.2016
808. PL-x 808/16.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 134/2016
07.07.2016
809. Pl-x 809/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.51 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
08.06.2016
810. PL-x 810/16.11.2015 Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național Lege 12/2017
16.03.2017
811. PL-x 811/16.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice Lege 344/2015
22.12.2015
812. PL-x 812/16.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea și combaterea actelor de terorism, a infracțiunilor conexe acestora și a infracțiunilor contra securității naționale, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amanințărilor la adresa securității naționale Lege 9/2020
09.01.2020
813. PL-x 813/16.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca personae juridice de utilitate publică Lege 83/2016
29.04.2016
814. PL-x 814/16.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.75 alin.(2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Lege 62/2016
12.04.2016
815. Pl-x 815/16.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f și art.15, alin.(2) și alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 46/2016
30.03.2016
816. Pl-x 816/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/19901 societăților și reglementarea echivalării funcțiilor respinsa
definitiv
28.12.2016
817. Pl-x 817/16.11.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 8 martie Ziua femeii și 19 noiembrie - Ziua bărbatului Lege 22/2016
04.03.2016
818. Pl-x 818/16.11.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator respinsa
definitiv
20.09.2016
819. PL-x 819/23.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelulul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 122/2016
01.07.2016
820. Pl-x 820/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 Lege 140/2016
12.07.2016
821. Pl-x 821/23.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 141/2016
12.07.2016
822. PL-x 822/23.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015 Lege 44/2016
23.03.2016
823. Pl-x 823/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
13.06.2016
824. PL-x 824/25.11.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 74/2016
28.04.2016
825. PL-x 825/25.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecției mediului Lege 90/2021
19.04.2021
826. PL-x 826/25.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activității de curierat a materialelor clasificate și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 3/2016
12.01.2016
827. PL-x 827/25.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale Lege 4/2016
12.01.2016
828. PL-x 828/25.11.2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc Lege 250/2018
07.11.2018
829. PL-x 829/25.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 56/2016
11.04.2016
830. PL-x 830/25.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și a altor acte normative Lege 57/2016
11.04.2016
831. PL-x 831/25.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respins
definitiv
07.03.2017
832. PL-x 832/25.11.2015 Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
07.03.2017
833. PL-x 833/25.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului Lege 90/2016
06.05.2016
834. Pl-x 834/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsa
definitiv
10.05.2016
835. Pl-x 835/25.11.2015 Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn pe ordinea de zi
11.12.2017
836. Pl-x 836/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
28.12.2016
837. Pl-x 837/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 186/2017
24.07.2017
838. PL-x 838/25.11.2015 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 233/2017
29.11.2017
839. PL-x 839/25.11.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 241/2018
12.10.2018
840. PL-x 840/25.11.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare Lege 143/2016
12.07.2016
841. PL-x 841/25.11.2015 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România Lege 71/2016
28.04.2016
842. PL-x 842/25.11.2015 Proiect de Lege privind combaterea risipei alimentare respins
definitiv
28.12.2016
843. PL-x 843/25.11.2015 Proiect de Lege privind sediul electronic al operatorilor economici respins
definitiv
28.09.2021
844. PL-x 844/25.11.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 148/2016
12.07.2016
845. PL-x 845/25.11.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
12.03.2018
846. Pl-x 846/25.11.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate respinsa
definitiv
01.03.2022
847. Pl-x 847/25.11.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic respinsa
definitiv
08.02.2022
848. Pl-x 848/25.11.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate respinsa
definitiv
01.03.2022
849. Pl-x 849/25.11.2015 Propunere legislativă privind organizarea, desfășurarea și exercitarea votului prin corespondență de către cetățenii români din străinătate respinsa
definitiv
01.03.2022
850. Pl-x 850/25.11.2015 Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer respinsa
definitiv
11.05.2021
851. Pl-x 851/25.11.2015 Propunere legislativă privind diminuarea risipei alimentare Lege 217/2016
17.11.2016
852. Pl-x 852/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare respinsa
definitiv
17.10.2018
853. Pl-x 853/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014 respinsa
definitiv
21.02.2017
854. Pl-x 854/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
definitiv
21.02.2017
855. PL-x 855/02.12.2015 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Oslo, la 27 aprilie 2015 Lege 27/2016
17.03.2016
856. PL-x 856/02.12.2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica Croația, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles și de către România , la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles Lege 84/2016
29.04.2016
857. PL-x 857/02.12.2015 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga, la 25 aprilie 2015 Lege 28/2016
17.03.2016
858. PL-x 858/02.12.2015 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internatională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată de Nairobi la 18 mai 2007 Lege 31/2016
17.03.2016
859. PL-x 859/02.12.2015 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova, la 24 aprilie 2015 Lege 29/2016
17.03.2016
860. Pl-x 860/02.12.2015 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor cu modificările și completările ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
861. Pl-x 861/07.12.2015 Propunere legislativă privind completarea Legii educației naționale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
01.02.2016
862. Pl-x 862/07.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
13.06.2016
863. PL-x 863/09.12.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 40/2016
22.03.2016
864. PL-x 864/09.12.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 358/2015
31.12.2015
865. PL-x 865/09.12.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 33/2016
17.03.2016
866. PL-x 866/09.12.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat României a unui aflux masiv de imigranți Lege 5/2016
12.01.2016
867. PL-x 867/09.12.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 -Codul silvic respins
definitiv
28.12.2016
868. Pl-x 868/09.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
definitiv
21.02.2017
869. Pl-x 869/09.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
10.05.2016
870. Pl-x 870/09.12.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
27.09.2016
871. Pl-x 871/09.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
28.03.2017
872. PL-x 872/09.12.2015 Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale respins
definitiv
22.11.2023
873. PL-x 873/09.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii concediului paternal nr.210/1999 respins
definitiv
14.02.2017
874. Pl-x 874/09.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
definitiv
25.04.2017
875. Pl-x 875/09.12.2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Poliției Române nr.218/2002 respinsa
definitiv
27.09.2016
876. PL-x 876/09.12.2015 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 Lege 339/2015
18.12.2015
877. PL-x 877/09.12.2015 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 Lege 340/2015
18.12.2015
878. Pl-x 878/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.06.2016
879. PL-x 879/14.12.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 Lege 338/2015
18.12.2015
880. PL-x 880/14.12.2015 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 346/2015
22.12.2015
881. PL-x 881/14.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
28.02.2017
882. Pl-x 882/16.12.2015 Propunere legislativă privind schimbarea reședinței comunei Traian Vuia respinsa
definitiv
13.02.2017
883. Pl-x 883/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării instanțelor judecătorești respinsa
definitiv
20.03.2017
884. Pl-x 884/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
13.06.2016
885. Pl-x 885/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.04.2017
886. Pl-x 886/21.12.2015 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar la Senat
06.04.2016
887. PL-x 887/21.12.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 79/2016
29.04.2016
888. PL-x 888/21.12.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2015 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 43/2016
22.03.2016
889. PL-x 889/21.12.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al peroanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București Lege 32/2016
17.03.2016
890. PL-x 890/21.12.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
21.03.2017
891. PL-x 891/21.12.2015 Proiect de Lege pentru abrogarea art.52 din Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare respins
definitiv
14.02.2017
892. Pl-x 892/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii Lege 176/2016
07.10.2016
893. Pl-x 893/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română respinsa
definitiv
21.02.2017
894. Pl-x 894/21.12.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
definitiv
28.12.2016
895. PL-x 895/21.12.2015 Proiect de Lege pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reforma sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 54/2016
30.03.2016
896. PL-x 896/21.12.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 89/2017
28.04.2017
897. Pl-x 897/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
28.12.2016
898. Pl-x 898/21.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal pe ordinea de zi
13.11.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 iulie 2024, 16:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro