Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Fisiere raport depuse de comisii

  P.L. Titlu Document raport Depunere raport
Data Comisia Fisier Data Comisia
1. 522/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 27.01.2021 Apărare PDF format 27.01.2021 Apărare
2. 94/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 01.02.2021 Muncă PDF format 01.02.2021 Muncă
3. 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format 01.02.2021 Administrație
Muncă
4. 404/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD 01.02.2021 Administrație
Muncă
PDF format 01.02.2021 Administrație
Muncă
5. 635/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură PDF format 01.02.2021 Agricultură
6. 636/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură PDF format 01.02.2021 Agricultură
7. 637/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 01.02.2021 Agricultură PDF format 01.02.2021 Agricultură
8. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 01.02.2021 Agricultură PDF format 01.02.2021 Agricultură
9. 368/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare 02.02.2021 Apărare PDF format 02.02.2021 Apărare
10. 352/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 04.02.2021 Muncă PDF format 04.02.2021 Muncă
11. 282/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
12. 564/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
13. 358/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare 10.02.2021 Sănătate PDF format 10.02.2021 Sănătate
14. 508/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
15. 508/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României 10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format 10.02.2021 Administrație
Juridică
16. 554/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 10.02.2021 Administrație
Juridică
10.02.2021 Administrație
Juridică
17. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
18. 282/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială 10.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 10.02.2021 Muncă
Sănătate
19. 451/2020 Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
20. 473/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
21. 496/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației 10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
PDF format 10.02.2021 Sănătate
Învățământ
Apărare
22. 565/2020 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
23. 574/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora 10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
PDF format 10.02.2021 Administrație
Muncă
Învățământ
24. 632/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
25. 654/2020 Propunere legislativă privind amânarea datei alegerilor locale pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
26. 658/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 10.02.2021 Administrație
Juridică
PDF format 10.02.2021 Administrație
Juridică
27. 670/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 10.02.2021 Juridică PDF format 10.02.2021 Juridică
28. 775/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură PDF format 11.02.2021 Cultură
29. 94/2017 Proiect de Lege privind tichetele de bicicletă 11.02.2021 Muncă PDF format 11.02.2021 Muncă
30. 136/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece 11.02.2021 Muncă PDF format 11.02.2021 Muncă
31. 183/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format 11.02.2021 Administrație
Juridică
Apărare
32. 257/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor 11.02.2021 Juridică
Apărare
PDF format 11.02.2021 Juridică
Apărare
33. 562/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 11.02.2021 Cultură PDF format 11.02.2021 Cultură
34. 1/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 11.02.2021 Administrație PDF format 11.02.2021 Administrație
35. 23/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi 12.02.2021 Muncă PDF format 12.02.2021 Muncă
36. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 16.02.2021 Juridică PDF format 16.02.2021 Juridică
37. 606/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format 16.02.2021 Juridică
Egalitatea de șanse
38. 302/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București 17.02.2021 Juridică PDF format 17.02.2021 Juridică
39. 318/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby 17.02.2021 Juridică PDF format 17.02.2021 Juridică
40. 560/2020 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind „Majorarea selectivă de capital 2018” și Rezoluția nr.272/2020 privind „Majorarea generală de capital 2018”, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale 17.02.2021 Buget PDF format 17.02.2021 Buget
41. 566/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora 17.02.2021 Juridică PDF format 17.02.2021 Juridică
42. 579/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor 17.02.2021 Juridică PDF format 17.02.2021 Juridică
43. 633/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 17.02.2021 Buget
Sănătate
PDF format 17.02.2021 Buget
Sănătate
44. 56/2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget PDF format 17.02.2021 Buget
45. 74/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii 17.02.2021 PDF format 17.02.2021
46. 78/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative 17.02.2021 Învățământ PDF format 17.02.2021 Învățământ
47. 89/2021 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Creștin după Evanghelie ''Timotheus'' din București 17.02.2021 Învățământ PDF format 17.02.2021 Învățământ
48. 90/2021 Proiect de Lege privind aprobarea cotizației anuale a României la Comitetul de asistență pentru dezvoltare (DAC) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.02.2021 Buget PDF format 17.02.2021 Buget
49. 100/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor 17.02.2021 Statut PDF format 17.02.2021 Statut
50. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut PDF format 17.02.2021 Statut
51. 101/2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputaților și al senatorilor 17.02.2021 Statut PDF format 17.02.2021 Statut
52. 102/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind statutul deputațillor și al senatorilor 17.02.2021 Statut PDF format 17.02.2021 Statut
53. 220/2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 18.02.2021 Muncă
Sănătate
54. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 18.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 18.02.2021 Muncă
Sănătate
55. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 18.02.2021 Cultură PDF format 18.02.2021 Cultură
56. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 18.02.2021 Cultură PDF format 18.02.2021 Cultură
57. 4/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari 18.02.2021 Apărare PDF format 18.02.2021 Apărare
58. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 18.02.2021 Muncă PDF format 18.02.2021 Muncă
59. 88/2021 Proiect de Lege pentru realizarea ”Capabilității de luptă împotriva navelor de suprafață”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalații mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) 18.02.2021 Apărare PDF format 18.02.2021 Apărare
60. 150/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
61. 85/2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
62. 461/2018 Proiect de Lege privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
63. 626/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
64. 216/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
65. 226/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
66. 514/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol 22.02.2021 Industrii
Agricultură
PDF format 22.02.2021 Industrii
Agricultură
67. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
68. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 22.02.2021 Agricultură PDF format 22.02.2021 Agricultură
69. 3/2021 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 22.02.2021 Juridică PDF format 22.02.2021 Juridică
70. 111/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 23.02.2021 Buget PDF format 23.02.2021 Buget
71. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.02.2021 Sănătate PDF format 24.02.2021 Sănătate
72. 363/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale 24.02.2021 Sănătate PDF format 24.02.2021 Sănătate
73. 2/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel 24.02.2021 Juridică PDF format 24.02.2021 Juridică
74. 9/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate 24.02.2021 Tehnologia informației PDF format 24.02.2021 Tehnologia informației
75. 28/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului 24.02.2021 Apărare PDF format 24.02.2021 Apărare
76. 84/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 24.02.2021 Agricultură PDF format 24.02.2021 Agricultură
77. 389/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 25.02.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 25.02.2021 Muncă
Sănătate
78. 20/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 25.02.2021 Transport PDF format 25.02.2021 Transport
79. 195/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local 26.02.2021 Industrii
Transport
PDF format 26.02.2021 Industrii
Transport
80. 520/2017 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie 26.02.2021 Muncă
Învățământ
PDF format 26.02.2021 Muncă
Învățământ
81. 7/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat 26.02.2021 Industrii PDF format 26.02.2021 Industrii
82. 65/2021 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române 01.03.2021 Administrație
Cultură
PDF format 01.03.2021 Administrație
Cultură
83. 96/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I 01.03.2021 Administrație PDF format 01.03.2021 Administrație
84. 98/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles 01.03.2021 Buget PDF format 01.03.2021 Buget
85. 109/2021 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget PDF format 01.03.2021 Buget
86. 110/2021 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 01.03.2021 Buget PDF format 01.03.2021 Buget
87. 682/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
88. 90/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 02.03.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
89. 655/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol 02.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format 02.03.2021 Agricultură
Administrație
90. 433/2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
91. 288/2010 Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
92. 739/2011 Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
93. 516/2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
94. 527/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
95. 526/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
96. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 03.03.2021 Industrii
Mediu
PDF format 03.03.2021 Industrii
Mediu
97. 163/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 03.03.2021 Industrii
Mediu
03.03.2021 Industrii
Mediu
98. 327/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
99. 327/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare 03.03.2021 Juridică 03.03.2021 Juridică
100. 388/2020 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 03.03.2021 Juridică PDF format 03.03.2021 Juridică
101. 660/2020 Propunere legislativă privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de câini fără stăpân 03.03.2021 Agricultură
Administrație
PDF format 03.03.2021 Agricultură
Administrație
102. 32/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii 03.03.2021 Agricultură PDF format 03.03.2021 Agricultură
103. 581/2010 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby 04.03.2021 Juridică PDF format 04.03.2021 Juridică
104. 484/2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice 04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
PDF format 04.03.2021 Buget
Industrii
Juridică
105. 40/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 04.03.2021 Juridică
Apărare
04.03.2021 Juridică
Apărare
106. 40/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României 04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format 04.03.2021 Juridică
Apărare
107. 82/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 04.03.2021 Buget
Muncă
04.03.2021 Buget
Muncă
108. 82/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 04.03.2021 Buget
Muncă
PDF format 04.03.2021 Buget
Muncă
109. 85/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia 04.03.2021 Juridică
Apărare
PDF format 04.03.2021 Juridică
Apărare
110. 305/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Județean Tulcea 08.03.2021 Administrație
Juridică
Mediu
PDF format 08.03.2021 Administrație
Juridică
Mediu
111. 439/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene 08.03.2021 Buget PDF format 08.03.2021 Buget
112. 472/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ 08.03.2021 Administrație
Învățământ
PDF format 08.03.2021 Administrație
Învățământ
113. 528/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 08.03.2021 Buget
Cultură
PDF format 08.03.2021 Buget
Cultură
114. 679/2020 Proiect de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 08.03.2021 Buget PDF format 08.03.2021 Buget
115. 91/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții 08.03.2021 Buget PDF format 08.03.2021 Buget
116. 686/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului" 10.03.2021 Juridică PDF format 10.03.2021 Juridică
117. 487/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 10.03.2021 Juridică PDF format 10.03.2021 Juridică
118. 142/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
119. 142/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 10.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
120. 430/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 10.03.2021 Juridică PDF format 10.03.2021 Juridică
121. 439/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 10.03.2021 Juridică PDF format 10.03.2021 Juridică
122. 666/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii 10.03.2021 Muncă PDF format 10.03.2021 Muncă
123. 22/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă 10.03.2021 Muncă PDF format 10.03.2021 Muncă
124. 25/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 10.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format 10.03.2021 Sănătate
Apărare
125. 33/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 10.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format 10.03.2021 Sănătate
Apărare
126. 544/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice 16.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 16.03.2021 Juridică
Tehnologia informației
127. 601/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 16.03.2021 Industrii
Transport
PDF format 16.03.2021 Industrii
Transport
128. 39/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan 16.03.2021 Agricultură
Juridică
PDF format 16.03.2021 Agricultură
Juridică
129. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 16.03.2021 Cultură PDF format 16.03.2021 Cultură
130. 64/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.11 al art.671 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului 16.03.2021 PDF format 16.03.2021
131. 366/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 17.03.2021 Administrație
Sănătate
PDF format 17.03.2021 Administrație
Sănătate
132. 609/2020 Legea pentru completarea art.107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 17.03.2021 Muncă PDF format 17.03.2021 Muncă
133. 638/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri 17.03.2021 Agricultură PDF format 17.03.2021 Agricultură
134. 19/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 17.03.2021 Muncă PDF format 17.03.2021 Muncă
135. 94/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei 17.03.2021 Sănătate
Apărare
PDF format 17.03.2021 Sănătate
Apărare
136. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 17.03.2021 Agricultură PDF format 17.03.2021 Agricultură
137. 103/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență 17.03.2021 Administrație
Apărare
PDF format 17.03.2021 Administrație
Apărare
138. 104/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 17.03.2021 Transport PDF format 17.03.2021 Transport
139. 106/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea Punctului Național de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport 17.03.2021 Transport PDF format 17.03.2021 Transport
140. 107/2021 Proiect de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 17.03.2021 Administrație PDF format 17.03.2021 Administrație
141. 377/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic 18.03.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 18.03.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
142. 491/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 18.03.2021 Buget PDF format 18.03.2021 Buget
143. 594/2019 Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate 18.03.2021 Agricultură
Juridică
PDF format 18.03.2021 Agricultură
Juridică
144. 574/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.03.2021 Juridică PDF format 22.03.2021 Juridică
145. 190/2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 22.03.2021 Juridică PDF format 22.03.2021 Juridică
146. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 22.03.2021 Cultură PDF format 22.03.2021 Cultură
147. 108/2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică
148. 108/2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 22.03.2021 Juridică PDF format 22.03.2021 Juridică
149. 108/2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 22.03.2021 Juridică 22.03.2021 Juridică
150. 33/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 23.03.2021 Juridică 23.03.2021 Juridică
151. 33/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 23.03.2021 Juridică PDF format 23.03.2021 Juridică
152. 137/2018 Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat 23.03.2021 Industrii
Juridică
PDF format 23.03.2021 Industrii
Juridică
153. 278/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 24.03.2021 Sănătate PDF format 24.03.2021 Sănătate
154. 299/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea lit.f) a art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 24.03.2021 PDF format 24.03.2021
155. 515/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 24.03.2021 Agricultură PDF format 24.03.2021 Agricultură
156. 20/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 24.03.2021 Muncă
Sănătate
157. 20/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 24.03.2021 Muncă
Sănătate
158. 81/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 24.03.2021 Muncă
Sănătate
159. 81/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 24.03.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 24.03.2021 Muncă
Sănătate
160. 107/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 25.03.2021 Buget PDF format 25.03.2021 Buget
161. 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 25.03.2021 Buget PDF format 25.03.2021 Buget
162. 442/2019 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie 30.03.2021 Buget PDF format 30.03.2021 Buget
163. 160/2020 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale 30.03.2021 Apărare PDF format 30.03.2021 Apărare
164. 461/2020 Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 30.03.2021 Buget
Juridică
PDF format 30.03.2021 Buget
Juridică
165. 466/2020 Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare 30.03.2021 Buget
Juridică
PDF format 30.03.2021 Buget
Juridică
166. 44/2021 Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa 30.03.2021 Buget PDF format 30.03.2021 Buget
167. 178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești 31.03.2021 Buget
Agricultură
PDF format 31.03.2021 Buget
Agricultură
168. 241/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 31.03.2021 Juridică PDF format 31.03.2021 Juridică
169. 392/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare 31.03.2021 Agricultură PDF format 31.03.2021 Agricultură
170. 460/2019 Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori 31.03.2021 Industrii
Agricultură
PDF format 31.03.2021 Industrii
Agricultură
171. 470/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 31.03.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
PDF format 31.03.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
172. 597/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 31.03.2021 Buget PDF format 31.03.2021 Buget
173. 36/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 31.03.2021 Sănătate PDF format 31.03.2021 Sănătate
174. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 31.03.2021 Cultură PDF format 31.03.2021 Cultură
175. 59/2021 Proiect de Lege privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României 31.03.2021 Industrii
Agricultură
PDF format 31.03.2021 Industrii
Agricultură
176. 92/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen 31.03.2021 Buget
Muncă
PDF format 31.03.2021 Buget
Muncă
177. 92/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen 31.03.2021 Buget
Muncă
PDF format 31.03.2021 Buget
Muncă
178. 105/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) 31.03.2021 Buget
Transport
PDF format 31.03.2021 Buget
Transport
179. 105/2010 Proiect de Lege privind insolvența persoanelor fizice 01.04.2021 Juridică PDF format 01.04.2021 Juridică
180. 425/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române 01.04.2021 Agricultură
Transport
PDF format 01.04.2021 Agricultură
Transport
181. 127/2021 Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 01.04.2021 Muncă
Învățământ
PDF format 01.04.2021 Muncă
Învățământ
182. 351/2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR 07.04.2021 Administrație
Sănătate
Învățământ
PDF format 07.04.2021 Administrație
Sănătate
Învățământ
183. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 07.04.2021 Buget
Administrație
PDF format 07.04.2021 Buget
Administrație
184. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" 07.04.2021 Juridică PDF format 07.04.2021 Juridică
185. 323/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 07.04.2021 Industrii
Administrație
PDF format 07.04.2021 Industrii
Administrație
186. 243/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 08.04.2021 Buget PDF format 08.04.2021 Buget
187. 243/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 08.04.2021 Buget PDF format 08.04.2021 Buget
188. 41/2019 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal 08.04.2021 Sănătate PDF format 08.04.2021 Sănătate
189. 339/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată 08.04.2021 Sănătate PDF format 08.04.2021 Sănătate
190. 10/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 08.04.2021 Buget PDF format 08.04.2021 Buget
191. 10/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfășurarea unor campanii de informare publică în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 08.04.2021 Buget PDF format 08.04.2021 Buget
192. 112/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
PDF format 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
193. 112/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
08.04.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
194. 512/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 09.04.2021 Cultură PDF format 09.04.2021 Cultură
195. 702/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă 12.04.2021 Juridică PDF format 12.04.2021 Juridică
196. 263/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 12.04.2021 Juridică PDF format 12.04.2021 Juridică
197. 513/2014 Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 13.04.2021 Juridică PDF format 13.04.2021 Juridică
198. 358/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 13.04.2021 Juridică PDF format 13.04.2021 Juridică
199. 463/2018 Proiect de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 13.04.2021 Juridică PDF format 13.04.2021 Juridică
200. 556/2019 Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice 13.04.2021 Apărare PDF format 13.04.2021 Apărare
201. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românității Balcanice 13.04.2021 Drepturile omului PDF format 13.04.2021 Drepturile omului
202. 12/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane 13.04.2021 Industrii
Administrație
PDF format 13.04.2021 Industrii
Administrație
203. 16/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 13.04.2021 Buget PDF format 13.04.2021 Buget
204. 121/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 13.04.2021 Buget
Sănătate
PDF format 13.04.2021 Buget
Sănătate
205. 143/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020 13.04.2021 Apărare PDF format 13.04.2021 Apărare
206. 145/2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” 14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
PDF format 14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
207. 145/2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” 14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
14.04.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Transport
208. 432/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 14.04.2021 PDF format 14.04.2021
209. 440/2019 Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului 14.04.2021 Drepturile omului
Politică externă
PDF format 14.04.2021 Drepturile omului
Politică externă
210. 579/2019 Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern 14.04.2021 Sănătate PDF format 14.04.2021 Sănătate
211. 582/2019 Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă 14.04.2021 Sănătate PDF format 14.04.2021 Sănătate
212. 210/2020 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog 14.04.2021 Muncă
Învățământ
PDF format 14.04.2021 Muncă
Învățământ
213. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.04.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 14.04.2021 Muncă
Sănătate
214. 79/2021 Propunere legislativă pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 14.04.2021 Învățământ PDF format 14.04.2021 Învățământ
215. 153/2018 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" 15.04.2021 Buget PDF format 15.04.2021 Buget
216. 212/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României 15.04.2021 Buget PDF format 15.04.2021 Buget
217. 499/2019 Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava 15.04.2021 Buget PDF format 15.04.2021 Buget
218. 14/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 15.04.2021 Buget PDF format 15.04.2021 Buget
219. 284/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 16.04.2021 Muncă PDF format 16.04.2021 Muncă
220. 129/2020 Proiect de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale 19.04.2021 Juridică
Apărare
PDF format 19.04.2021 Juridică
Apărare
221. 53/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 19.04.2021 Cultură PDF format 19.04.2021 Cultură
222. 119/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.65, alin.(62) și articolul 68 alin e) din Legea educației naționale nr.1/2011 19.04.2021 Învățământ PDF format 19.04.2021 Învățământ
223. 621/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță 20.04.2021 Buget
Învățământ
PDF format 20.04.2021 Buget
Învățământ
224. 113/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora 20.04.2021 Muncă
Transport
PDF format 20.04.2021 Muncă
Transport
225. 850/2015 Propunere legislativă privind decontarea serviciilor medicale pentru fertilizarea in vitro și embriotransfer 21.04.2021 Sănătate PDF format 21.04.2021 Sănătate
226. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România 21.04.2021 Sănătate PDF format 21.04.2021 Sănătate
227. 93/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 21.04.2021 Sănătate PDF format 21.04.2021 Sănătate
228. 128/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020 21.04.2021 Industrii PDF format 21.04.2021 Industrii
229. 380/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 22.04.2021 Juridică PDF format 22.04.2021 Juridică
230. 400/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice, republicată 22.04.2021 Juridică PDF format 22.04.2021 Juridică
231. 553/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 22.04.2021 Juridică PDF format 22.04.2021 Juridică
232. 6/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară 22.04.2021 Juridică PDF format 22.04.2021 Juridică
233. 75/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 26.04.2021 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 26.04.2021 Industrii
Juridică
Transport
234. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 26.04.2021 Agricultură PDF format 26.04.2021 Agricultură
235. 571/2010 Proiect de Lege pentru completarea alineatului (17) al art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format 27.04.2021 Administrație
Juridică
236. 334/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format 27.04.2021 Administrație
Juridică
237. 339/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format 27.04.2021 Administrație
Juridică
238. 531/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format 27.04.2021 Administrație
Juridică
239. 373/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format 27.04.2021 Administrație
Juridică
240. 383/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.29 alin.(11) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și a art.45 alin.(4) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale 27.04.2021 Administrație
Juridică
PDF format 27.04.2021 Administrație
Juridică
241. 280/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 27.04.2021 Industrii
Mediu
PDF format 27.04.2021 Industrii
Mediu
242. 349/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 27.04.2021 Industrii
Mediu
PDF format 27.04.2021 Industrii
Mediu
243. 349/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 27.04.2021 Mediu 27.04.2021 Mediu
244. 533/2020 Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici 28.04.2021 Muncă PDF format 28.04.2021 Muncă
245. 265/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 29.04.2021 Muncă PDF format 29.04.2021 Muncă
246. 265/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 29.04.2021 Muncă 29.04.2021 Muncă
247. 167/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 29.04.2021 Muncă PDF format 29.04.2021 Muncă
248. 182/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 04.05.2021 Buget PDF format 04.05.2021 Buget
249. 27/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală 04.05.2021 Buget
Muncă
PDF format 04.05.2021 Buget
Muncă
250. 698/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie 05.05.2021 Muncă
Juridică
PDF format 05.05.2021 Muncă
Juridică
251. 134/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 06.05.2021 Juridică PDF format 06.05.2021 Juridică
252. 195/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu 10.05.2021 Juridică
Mediu
PDF format 10.05.2021 Juridică
Mediu
253. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 10.05.2021 Juridică PDF format 10.05.2021 Juridică
254. 26/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 10.05.2021 Juridică PDF format 10.05.2021 Juridică
255. 54/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 10.05.2021 Juridică PDF format 10.05.2021 Juridică
256. 185/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 10.05.2021 Juridică PDF format 10.05.2021 Juridică
257. 138/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România 11.05.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
PDF format 11.05.2021 Învățământ
Juridică
Apărare
258. 25/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională 12.05.2021 Buget PDF format 12.05.2021 Buget
259. 470/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 12.05.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
PDF format 12.05.2021 Buget
Administrație
Muncă
Juridică
260. 480/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară 12.05.2021 Buget PDF format 12.05.2021 Buget
261. 482/2019 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative 12.05.2021 Buget PDF format 12.05.2021 Buget
262. 605/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 12.05.2021 Buget
Muncă
PDF format 12.05.2021 Buget
Muncă
263. 550/2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 13.05.2021 Buget PDF format 13.05.2021 Buget
264. 481/2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului 13.05.2021 Buget PDF format 13.05.2021 Buget
265. 533/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale 13.05.2021 Buget PDF format 13.05.2021 Buget
266. 42/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 13.05.2021 Juridică PDF format 13.05.2021 Juridică
267. 148/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam, la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg, la 19 ianuarie 2021 13.05.2021 Cultură PDF format 13.05.2021 Cultură
268. 166/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune 13.05.2021 Muncă PDF format 13.05.2021 Muncă
269. 358/2020 Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 14.05.2021 Muncă PDF format 14.05.2021 Muncă
270. 518/2020 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale 14.05.2021 Muncă PDF format 14.05.2021 Muncă
271. 87/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece 14.05.2021 Muncă PDF format 14.05.2021 Muncă
272. 161/2021 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G 14.05.2021 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
PDF format 14.05.2021 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
273. 423/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 17.05.2021 Administrație
Juridică
PDF format 17.05.2021 Administrație
Juridică
274. 636/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 17.05.2021 Mediu PDF format 17.05.2021 Mediu
275. 120/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 17.05.2021 Administrație
Juridică
PDF format 17.05.2021 Administrație
Juridică
276. 394/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională 18.05.2021 Cultură PDF format 18.05.2021 Cultură
277. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 18.05.2021 Agricultură PDF format 18.05.2021 Agricultură
278. 114/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, precum și privind unele măsuri fiscale 18.05.2021 Buget
Industrii
PDF format 18.05.2021 Buget
Industrii
279. 140/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 18.05.2021 Buget
Învățământ
Transport
PDF format 18.05.2021 Buget
Învățământ
Transport
280. 140/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 18.05.2021 Buget
Învățământ
Transport
PDF format 18.05.2021 Buget
Învățământ
Transport
281. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 19.05.2021 Muncă PDF format 19.05.2021 Muncă
282. 310/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale 19.05.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
Mediu
PDF format 19.05.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
Mediu
283. 313/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 19.05.2021 Agricultură PDF format 19.05.2021 Agricultură
284. 416/2020 Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase 19.05.2021 Agricultură
Mediu
PDF format 19.05.2021 Agricultură
Mediu
285. 135/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale 19.05.2021 Economică
Buget
Industrii
PDF format 19.05.2021 Economică
Buget
Industrii
286. 23/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.05.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 20.05.2021 Muncă
Sănătate
287. 262/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 20.05.2021 Buget PDF format 20.05.2021 Buget
288. 284/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 20.05.2021 Muncă PDF format 20.05.2021 Muncă
289. 627/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar 20.05.2021 Buget PDF format 20.05.2021 Buget
290. 125/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii 304/2004 privind organizarea judiciară 25.05.2021 Juridică PDF format 25.05.2021 Juridică
291. 126/2021 Propunere legislativă privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 25.05.2021 Drepturile omului
Muncă
Sănătate
PDF format 25.05.2021 Drepturile omului
Muncă
Sănătate
292. 131/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 25.05.2021 Drepturile omului
Juridică
PDF format 25.05.2021 Drepturile omului
Juridică
293. 132/2021 Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 25.05.2021 Drepturile omului
Juridică
PDF format 25.05.2021 Drepturile omului
Juridică
294. 219/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 26.05.2021 PDF format 26.05.2021
295. 417/2020 Propunere legislativă privind exploatarea masei lemnoase 27.05.2021 Agricultură
Mediu
PDF format 27.05.2021 Agricultură
Mediu
296. 609/2007 Proiect de Lege privind statutul ofițerilor de informații 28.05.2021 Juridică
Apărare
PDF format 28.05.2021 Juridică
Apărare
297. 446/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 28.05.2021 Administrație
Juridică
PDF format 28.05.2021 Administrație
Juridică
298. 373/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 28.05.2021 Juridică
Apărare
PDF format 28.05.2021 Juridică
Apărare
299. 526/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice 28.05.2021 Administrație
Juridică
PDF format 28.05.2021 Administrație
Juridică
300. 116/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 28.05.2021 Buget
Juridică
PDF format 28.05.2021 Buget
Juridică
301. 241/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 03.06.2021 Juridică PDF format 03.06.2021 Juridică
302. 561/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal 03.06.2021 Juridică PDF format 03.06.2021 Juridică
303. 554/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 03.06.2021 Juridică PDF format 03.06.2021 Juridică
304. 153/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 03.06.2021 Juridică PDF format 03.06.2021 Juridică
305. 180/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni-august 1977 nr.341/2004 03.06.2021 Juridică PDF format 03.06.2021 Juridică
306. 539/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare 04.06.2021 Buget PDF format 04.06.2021 Buget
307. 175/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 04.06.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 04.06.2021 Juridică
Tehnologia informației
308. 66/2017 Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României 07.06.2021 Muncă
Cultură
PDF format 07.06.2021 Muncă
Cultură
309. 20/2018 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale" 07.06.2021 Muncă
Cultură
PDF format 07.06.2021 Muncă
Cultură
310. 205/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român 07.06.2021 Cultură PDF format 07.06.2021 Cultură
311. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 08.06.2021 Juridică PDF format 08.06.2021 Juridică
312. 32/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie 08.06.2021 Industrii PDF format 08.06.2021 Industrii
313. 541/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții 08.06.2021 Industrii PDF format 08.06.2021 Industrii
314. 659/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate 08.06.2021 Juridică
Apărare
PDF format 08.06.2021 Juridică
Apărare
315. 45/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 08.06.2021 Juridică PDF format 08.06.2021 Juridică
316. 163/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 08.06.2021 Administrație
Apărare
PDF format 08.06.2021 Administrație
Apărare
317. 174/2021 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 08.06.2021 Juridică PDF format 08.06.2021 Juridică
318. 155/2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România 09.06.2021 Sănătate PDF format 09.06.2021 Sănătate
319. 21/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" 09.06.2021 Transport PDF format 09.06.2021 Transport
320. 149/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 09.06.2021 Învățământ PDF format 09.06.2021 Învățământ
321. 172/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 09.06.2021 Învățământ PDF format 09.06.2021 Învățământ
322. 219/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2021 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare 09.06.2021 Învățământ PDF format 09.06.2021 Învățământ
323. 457/2017 Proiect de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A. 10.06.2021 Buget
Juridică
PDF format 10.06.2021 Buget
Juridică
324. 57/2018 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A. 10.06.2021 Buget
Juridică
PDF format 10.06.2021 Buget
Juridică
325. 124/2021 Propunere legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 11.06.2021 Administrație
Juridică
PDF format 11.06.2021 Administrație
Juridică
326. 24/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 14.06.2021 Muncă PDF format 14.06.2021 Muncă
327. 197/2020 Proiect de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020 14.06.2021 Cultură PDF format 14.06.2021 Cultură
328. 587/2020 Proiect de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată 14.06.2021 Muncă PDF format 14.06.2021 Muncă
329. 75/2021 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 14.06.2021 Muncă PDF format 14.06.2021 Muncă
330. 567/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 15.06.2021 Industrii PDF format 15.06.2021 Industrii
331. 541/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun 15.06.2021 Sănătate PDF format 15.06.2021 Sănătate
332. 608/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 15.06.2021 Muncă PDF format 15.06.2021 Muncă
333. 131/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 15.06.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 15.06.2021 Muncă
Sănătate
334. 502/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 15.06.2021 Muncă PDF format 15.06.2021 Muncă
335. 32/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 15.06.2021 Muncă PDF format 15.06.2021 Muncă
336. 369/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 15.06.2021 Juridică PDF format 15.06.2021 Juridică
337. 427/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 15.06.2021 Buget
Industrii
PDF format 15.06.2021 Buget
Industrii
338. 580/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 15.06.2021 Buget
Industrii
PDF format 15.06.2021 Buget
Industrii
339. 58/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român 15.06.2021 Juridică PDF format 15.06.2021 Juridică
340. 133/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 15.06.2021 Muncă PDF format 15.06.2021 Muncă
341. 144/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii Educației Naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările ulterioare 15.06.2021 Învățământ PDF format 15.06.2021 Învățământ
342. 227/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București, la 12 octombrie 2011 15.06.2021 Apărare PDF format 15.06.2021 Apărare
343. 244/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. 15.06.2021 Administrație PDF format 15.06.2021 Administrație
344. 330/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 16.06.2021 Sănătate PDF format 16.06.2021 Sănătate
345. 243/2021 Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 16.06.2021 Juridică PDF format 16.06.2021 Juridică
346. 248/2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987 16.06.2021 Administrație PDF format 16.06.2021 Administrație
347. 651/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov" 17.06.2021 Agricultură
Juridică
PDF format 17.06.2021 Agricultură
Juridică
348. 192/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr.341/2004 17.06.2021 Juridică PDF format 17.06.2021 Juridică
349. 215/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 17.06.2021 Învățământ PDF format 17.06.2021 Învățământ
350. 436/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc 22.06.2021 Juridică PDF format 22.06.2021 Juridică
351. 436/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc 22.06.2021 Juridică PDF format 22.06.2021 Juridică
352. 573/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 22.06.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 22.06.2021 Muncă
Sănătate
353. 98/2020 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE 23.06.2021 Economică PDF format 23.06.2021 Economică
354. 592/2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgența nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 23.06.2021 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format 23.06.2021 Administrație
Juridică
Apărare
355. 265/2021 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 23.06.2021 Juridică PDF format 23.06.2021 Juridică
356. 265/2021 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 23.06.2021 Juridică PDF format 23.06.2021 Juridică
357. 265/2021 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 23.06.2021 Juridică PDF format 23.06.2021 Juridică
358. 265/2021 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 23.06.2021 Juridică PDF format 23.06.2021 Juridică
359. 436/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc 24.06.2021 Juridică PDF format 24.06.2021 Juridică
360. 436/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc 24.06.2021 Juridică PDF format 24.06.2021 Juridică
361. 97/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii 24.06.2021 Agricultură PDF format 24.06.2021 Agricultură
362. 226/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 28.06.2021 Învățământ PDF format 28.06.2021 Învățământ
363. 266/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov 28.06.2021 Agricultură
Juridică
PDF format 28.06.2021 Agricultură
Juridică
364. 270/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 28.06.2021 Administrație PDF format 28.06.2021 Administrație
365. 270/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 28.06.2021 Administrație PDF format 28.06.2021 Administrație
366. 359/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora 29.06.2021 Industrii PDF format 29.06.2021 Industrii
367. 82/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative 29.06.2021 Buget
Tehnologia informației
Transport
PDF format 29.06.2021 Buget
Tehnologia informației
Transport
368. 82/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative 29.06.2021 Buget PDF format 29.06.2021 Buget
369. 444/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii 29.06.2021 Transport PDF format 29.06.2021 Transport
370. 502/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții ”Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1 29.06.2021 Agricultură
Învățământ
Juridică
Transport
PDF format 29.06.2021 Agricultură
Învățământ
Juridică
Transport
371. 507/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 29.06.2021 Buget
Administrație
PDF format 29.06.2021 Buget
Administrație
372. 507/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 29.06.2021 Buget
Administrație
PDF format 29.06.2021 Buget
Administrație
373. 507/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 29.06.2021 Buget
Administrație
PDF format 29.06.2021 Buget
Administrație
374. 26/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2 29.06.2021 Buget PDF format 29.06.2021 Buget
375. 34/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului 29.06.2021 Juridică PDF format 29.06.2021 Juridică
376. 162/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului 29.06.2021 Buget
Juridică
PDF format 29.06.2021 Buget
Juridică
377. 168/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț" 29.06.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 29.06.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
378. 214/2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 29.06.2021 Muncă PDF format 29.06.2021 Muncă
379. 239/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 29.06.2021 Industrii
Transport
PDF format 29.06.2021 Industrii
Transport
380. 263/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative 29.06.2021 Muncă
Tehnologia informației
PDF format 29.06.2021 Muncă
Tehnologia informației
381. 276/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 29.06.2021 Muncă PDF format 29.06.2021 Muncă
382. 501/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil 30.06.2021 Administrație PDF format 30.06.2021 Administrație
383. 246/2020 Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României 30.06.2021 Industrii PDF format 30.06.2021 Industrii
384. 29/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale 30.06.2021 Administrație
Juridică
PDF format 30.06.2021 Administrație
Juridică
385. 462/2019 Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative 06.07.2021 Buget PDF format 06.07.2021 Buget
386. 281/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale 07.07.2021 Buget
Administrație
PDF format 07.07.2021 Buget
Administrație
387. 639/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 08.07.2021 Buget PDF format 08.07.2021 Buget
388. 639/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 26.08.2021 Buget PDF format 26.08.2021 Buget
389. 190/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 26.08.2021 Buget PDF format 26.08.2021 Buget
390. 348/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 30.08.2021 Buget
Administrație
Muncă
PDF format 30.08.2021 Buget
Administrație
Muncă
391. 230/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate 01.09.2021 Muncă PDF format 01.09.2021 Muncă
392. 246/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 01.09.2021 Muncă PDF format 01.09.2021 Muncă
393. 210/2021 Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie 07.09.2021 Economică
Industrii
Muncă
PDF format 07.09.2021 Economică
Industrii
Muncă
394. 245/2021 Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 08.09.2021 Sănătate
Apărare
PDF format 08.09.2021 Sănătate
Apărare
395. 307/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2021 pentru completarea art.46 al Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 08.09.2021 Cultură PDF format 08.09.2021 Cultură
396. 468/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România 13.09.2021 Juridică PDF format 13.09.2021 Juridică
397. 159/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 15.09.2021 Învățământ PDF format 15.09.2021 Învățământ
398. 209/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice 15.09.2021 Buget
Muncă
PDF format 15.09.2021 Buget
Muncă
399. 256/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale 15.09.2021 Buget
Muncă
PDF format 15.09.2021 Buget
Muncă
400. 306/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (București, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 2021 15.09.2021 Tehnologia informației PDF format 15.09.2021 Tehnologia informației
401. 310/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 15.09.2021 Buget PDF format 15.09.2021 Buget
402. 311/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997 15.09.2021 Buget PDF format 15.09.2021 Buget
403. 208/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 20.09.2021 Industrii
Juridică
PDF format 20.09.2021 Industrii
Juridică
404. 654/2009 Propunere legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
405. 391/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
406. 424/2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
407. 372/2015 Proiect de Lege privind juramântul de credință față de țară și popor al Președintelui României, al Primului-ministru, al miniștrilor și al celorlalți membri ai Guvernului 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
408. 387/2015 Propunere legislativă privind completarea Art.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
409. 389/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, republicată 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
410. 397/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
411. 409/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
412. 33/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
413. 250/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
414. 410/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
415. 515/2016 Proiectul Legii referitoare la procedura privind emiterea somației de plată pentru creanțele necontestate 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
416. 506/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații 21.09.2021 Juridică PDF format 21.09.2021 Juridică
417. 392/2018 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române 21.09.2021 Învățământ PDF format 21.09.2021 Învățământ
418. 158/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 21.09.2021 Învățământ PDF format 21.09.2021 Învățământ
419. 177/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 21.09.2021 Învățământ PDF format 21.09.2021 Învățământ
420. 181/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 21.09.2021 Agricultură
Învățământ
PDF format 21.09.2021 Agricultură
Învățământ
421. 308/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști 21.09.2021 Apărare PDF format 21.09.2021 Apărare
422. 313/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020 21.09.2021 Economică PDF format 21.09.2021 Economică
423. 424/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare 21.09.2021 Juridică    
424. 56/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 22.09.2021 Industrii
Agricultură
Juridică
PDF format 22.09.2021 Industrii
Agricultură
Juridică
425. 355/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activități 22.09.2021 Buget PDF format 22.09.2021 Buget
426. 229/2021 Lege pentru completarea alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 22.09.2021 Învățământ PDF format 22.09.2021 Învățământ
427. 241/2021 Lege pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 și a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 22.09.2021 Muncă PDF format 22.09.2021 Muncă
428. 251/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.09.2021 Muncă PDF format 22.09.2021 Muncă
429. 294/2021 Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 22.09.2021 Muncă PDF format 22.09.2021 Muncă
430. 72/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale 27.09.2021 Muncă PDF format 27.09.2021 Muncă
431. 37/2020 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul 27.09.2021 Muncă PDF format 27.09.2021 Muncă
432. 61/2020 Proiect de Lege privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 27.09.2021 Muncă PDF format 27.09.2021 Muncă
433. 558/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 27.09.2021 Muncă PDF format 27.09.2021 Muncă
434. 642/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991 27.09.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format 27.09.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
435. 230/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate 27.09.2021 Muncă PDF format 27.09.2021 Muncă
436. 305/2021 Propunere legislativă privind institurea zilei de 19 iulie - Ziua națională a înotului 27.09.2021 PDF format 27.09.2021
437. 620/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 28.09.2021 Agricultură PDF format 28.09.2021 Agricultură
438. 86/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar 28.09.2021 Buget PDF format 28.09.2021 Buget
439. 516/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă 29.09.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 29.09.2021 Muncă
Sănătate
440. 534/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 29.09.2021 Agricultură PDF format 29.09.2021 Agricultură
441. 292/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România 30.09.2021 Juridică PDF format 30.09.2021 Juridică
442. 183/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 30.09.2021 Juridică PDF format 30.09.2021 Juridică
443. 577/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 30.09.2021 Juridică PDF format 30.09.2021 Juridică
444. 376/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României 30.09.2021 Juridică PDF format 30.09.2021 Juridică
445. 379/2015 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 30.09.2021 Juridică PDF format 30.09.2021 Juridică
446. 228/2021 Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 30.09.2021 Muncă
Învățământ
PDF format 30.09.2021 Muncă
Învățământ
447. 271/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 30.09.2021 Juridică PDF format 30.09.2021 Juridică
448. 332/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților pe perioada stării de urgență 04.10.2021 Muncă PDF format 04.10.2021 Muncă
449. 268/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 04.10.2021 Juridică PDF format 04.10.2021 Juridică
450. 584/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative 05.10.2021 Muncă PDF format 05.10.2021 Muncă
451. 581/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional 05.10.2021 Agricultură PDF format 05.10.2021 Agricultură
452. 201/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 05.10.2021 Muncă PDF format 05.10.2021 Muncă
453. 335/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 05.10.2021 Administrație
Apărare
PDF format 05.10.2021 Administrație
Apărare
454. 4/2015 Propunere legislativă pentru completarea art. 70 din Legea educației naționale nr.1/2011 06.10.2021 Învățământ PDF format 06.10.2021 Învățământ
455. 194/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 06.10.2021 Mediu PDF format 06.10.2021 Mediu
456. 76/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice 06.10.2021 Economică
Buget
Mediu
PDF format 06.10.2021 Economică
Buget
Mediu
457. 433/2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 06.10.2021 Învățământ PDF format 06.10.2021 Învățământ
458. 327/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 06.10.2021 Sănătate
Învățământ
PDF format 06.10.2021 Sănătate
Învățământ
459. 340/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg, la 20 aprilie 2021 06.10.2021 Buget PDF format 06.10.2021 Buget
460. 341/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021 06.10.2021 Buget PDF format 06.10.2021 Buget
461. 342/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021 06.10.2021 Buget PDF format 06.10.2021 Buget
462. 343/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017 06.10.2021 Buget PDF format 06.10.2021 Buget
463. 489/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE" 07.10.2021 Economică
Buget
PDF format 07.10.2021 Economică
Buget
464. 576/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" 07.10.2021 Economică
Buget
PDF format 07.10.2021 Economică
Buget
465. 284/2021 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 07.10.2021 Administrație
Cultură
PDF format 07.10.2021 Administrație
Cultură
466. 300/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat 12.10.2021 Apărare PDF format 12.10.2021 Apărare
467. 91/2017 Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Române pentru Siguranța Rutieră - ARSR 13.10.2021 Transport PDF format 13.10.2021 Transport
468. 602/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor 13.10.2021 Industrii PDF format 13.10.2021 Industrii
469. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate 13.10.2021 Industrii PDF format 13.10.2021 Industrii
470. 534/2020 Proiect de Lege privind înființarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus” 13.10.2021 Industrii PDF format 13.10.2021 Industrii
471. 322/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 13.10.2021 Administrație PDF format 13.10.2021 Administrație
472. 380/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică 13.10.2021 Administrație
Tehnologia informației
PDF format 13.10.2021 Administrație
Tehnologia informației
473. 496/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 14.10.2021 Muncă
Sănătate
474. 496/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 14.10.2021 Muncă
Sănătate
475. 496/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 14.10.2021 Muncă
Sănătate
476. 496/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 14.10.2021 Muncă
Sănătate
477. 496/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 14.10.2021 Muncă
Sănătate
478. 496/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 14.10.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 14.10.2021 Muncă
Sănătate
479. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol 14.10.2021 Buget PDF format 14.10.2021 Buget
480. 319/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA 14.10.2021 Buget
Industrii
PDF format 14.10.2021 Buget
Industrii
481. 208/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale 14.10.2021 Buget PDF format 14.10.2021 Buget
482. 332/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 14.10.2021 Buget PDF format 14.10.2021 Buget
483. 365/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 14.10.2021 Buget PDF format 14.10.2021 Buget
484. 479/2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România 15.10.2021 Agricultură
Mediu
PDF format 15.10.2021 Agricultură
Mediu
485. 232/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 15.10.2021 Juridică PDF format 15.10.2021 Juridică
486. 120/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 18.10.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format 18.10.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
487. 481/2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale 18.10.2021 Sănătate
Învățământ
PDF format 18.10.2021 Sănătate
Învățământ
488. 211/2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 15 mai ca Ziua națională a pictorului Nicolae Grigorescu 18.10.2021 Administrație
Cultură
PDF format 18.10.2021 Administrație
Cultură
489. 283/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare 18.10.2021 Învățământ PDF format 18.10.2021 Învățământ
490. 351/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 18.10.2021 Agricultură PDF format 18.10.2021 Agricultură
491. 404/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 18.10.2021 Cultură PDF format 18.10.2021 Cultură
492. 716/2018 Proiectul Legii "Legea tineretului" 19.10.2021 PDF format 19.10.2021
493. 71/2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat 19.10.2021 Buget PDF format 19.10.2021 Buget
494. 348/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 19.10.2021 Muncă PDF format 19.10.2021 Muncă
495. 57/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe 20.10.2021 Cultură
Juridică
PDF format 20.10.2021 Cultură
Juridică
496. 328/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 20.10.2021 Administrație
Muncă
Juridică
PDF format 20.10.2021 Administrație
Muncă
Juridică
497. 364/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperației agricole nr.566/2004 21.10.2021 Agricultură PDF format 21.10.2021 Agricultură
498. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 22.10.2021 Buget PDF format 22.10.2021 Buget
499. 352/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 22.10.2021 Buget PDF format 22.10.2021 Buget
500. 386/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021 22.10.2021 Buget PDF format 22.10.2021 Buget
501. 394/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte 22.10.2021 Buget PDF format 22.10.2021 Buget
502. 401/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art. 202 alin. (3) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 22.10.2021 Buget PDF format 22.10.2021 Buget
503. 374/2015 Proiect de Lege privind buletinul de vot și procedura de vot în vederea prevenirii și combaterii fraudei electorale 25.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format 25.10.2021 Administrație
Juridică
504. 846/2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate 25.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format 25.10.2021 Administrație
Juridică
505. 848/2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate 25.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format 25.10.2021 Administrație
Juridică
506. 849/2015 Propunere legislativă privind organizarea, desfășurarea și exercitarea votului prin corespondență de către cetățenii români din străinătate 25.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format 25.10.2021 Administrație
Juridică
507. 588/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției 25.10.2021 Juridică PDF format 25.10.2021 Juridică
508. 89/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 25.10.2021 Juridică PDF format 25.10.2021 Juridică
509. 164/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 25.10.2021 Juridică PDF format 25.10.2021 Juridică
510. 301/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic 25.10.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 25.10.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
511. 413/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008 25.10.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 25.10.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
512. 597/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București 25.10.2021 Administrație
Învățământ
Juridică
PDF format 25.10.2021 Administrație
Învățământ
Juridică
513. 199/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 25.10.2021 Muncă PDF format 25.10.2021 Muncă
514. 200/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 25.10.2021 Juridică PDF format 25.10.2021 Juridică
515. 254/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale 25.10.2021 Buget
Juridică
PDF format 25.10.2021 Buget
Juridică
516. 259/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri 25.10.2021 Muncă PDF format 25.10.2021 Muncă
517. 353/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 25.10.2021 Buget
Muncă
PDF format 25.10.2021 Buget
Muncă
518. 115/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.10.2021 Industrii
Juridică
Transport
PDF format 27.10.2021 Industrii
Juridică
Transport
519. 644/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov” 27.10.2021 Agricultură
Juridică
PDF format 27.10.2021 Agricultură
Juridică
520. 323/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 27.10.2021 Buget PDF format 27.10.2021 Buget
521. 345/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020 27.10.2021 Buget
Transport
PDF format 27.10.2021 Buget
Transport
522. 444/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 27.10.2021 Buget
Industrii
Administrație
PDF format 27.10.2021 Buget
Industrii
Administrație
523. 444/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 27.10.2021 Buget
Industrii
Administrație
PDF format 27.10.2021 Buget
Industrii
Administrație
524. 461/2021 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului 27.10.2021 Drepturile omului
Învățământ
PDF format 27.10.2021 Drepturile omului
Învățământ
525. 513/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" 27.10.2021 Industrii
Muncă
PDF format 27.10.2021 Industrii
Muncă
526. 517/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal 28.10.2021 Juridică PDF format 28.10.2021 Juridică
527. 129/2019 Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor 28.10.2021 Juridică PDF format 28.10.2021 Juridică
528. 498/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 28.10.2021 Juridică PDF format 28.10.2021 Juridică
529. 518/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 28.10.2021 Juridică PDF format 28.10.2021 Juridică
530. 519/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil 28.10.2021 Juridică PDF format 28.10.2021 Juridică
531. 289/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 28.10.2021 Juridică PDF format 28.10.2021 Juridică
532. 312/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019 28.10.2021 Juridică PDF format 28.10.2021 Juridică
533. 312/2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate și cooperarea în executarea pedepselor, semnat la New York la 25 septembrie 2019 28.10.2021 Juridică PDF format 28.10.2021 Juridică
534. 419/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 29.10.2021 Juridică PDF format 29.10.2021 Juridică
535. 435/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 29.10.2021 Buget
Administrație
PDF format 29.10.2021 Buget
Administrație
536. 206/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 29.10.2021 Administrație
Juridică
PDF format 29.10.2021 Administrație
Juridică
537. 45/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 01.11.2021 Juridică PDF format 01.11.2021 Juridică
538. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 02.11.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 02.11.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
539. 206/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată 02.11.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format 02.11.2021 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
540. 444/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 02.11.2021 Buget
Industrii
Administrație
PDF format 02.11.2021 Buget
Industrii
Administrație
541. 444/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 02.11.2021 Buget
Industrii
Administrație
PDF format 02.11.2021 Buget
Industrii
Administrație
542. 462/2013 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical 03.11.2021 Sănătate
Juridică
PDF format 03.11.2021 Sănătate
Juridică
543. 60/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților 03.11.2021 Economică
Juridică
PDF format 03.11.2021 Economică
Juridică
544. 60/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților 03.11.2021 Economică
Juridică
PDF format 03.11.2021 Economică
Juridică
545. 61/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților 03.11.2021 Economică
Juridică
PDF format 03.11.2021 Economică
Juridică
546. 614/2020 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor 03.11.2021 Agricultură
Juridică
PDF format 03.11.2021 Agricultură
Juridică
547. 30/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului 03.11.2021 Juridică PDF format 03.11.2021 Juridică
548. 55/2021 Proiect de Lege pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora 03.11.2021 Juridică PDF format 03.11.2021 Juridică
549. 337/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 03.11.2021 Juridică PDF format 03.11.2021 Juridică
550. 369/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 03.11.2021 Agricultură
Mediu
PDF format 03.11.2021 Agricultură
Mediu
551. 420/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite 03.11.2021 Apărare
Politică externă
PDF format 03.11.2021 Apărare
Politică externă
552. 467/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României 03.11.2021 Apărare PDF format 03.11.2021 Apărare
553. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 04.11.2021 Buget PDF format 04.11.2021 Buget
554. 175/2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.11.2021 Buget PDF format 04.11.2021 Buget
555. 108/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 04.11.2021 Buget PDF format 04.11.2021 Buget
556. 212/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 04.11.2021 Muncă PDF format 04.11.2021 Muncă
557. 331/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății 04.11.2021 Buget
Sănătate
PDF format 04.11.2021 Buget
Sănătate
558. 439/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 04.11.2021 Buget PDF format 04.11.2021 Buget
559. 516/2020 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie 08.11.2021 Industrii
Sănătate
PDF format 08.11.2021 Industrii
Sănătate
560. 360/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor 08.11.2021 Administrație
Apărare
PDF format 08.11.2021 Administrație
Apărare
561. 514/2021 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport 08.11.2021 PDF format 08.11.2021
562. 409/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 09.11.2021 Juridică PDF format 09.11.2021 Juridică
563. 217/2018 Proiect de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 09.11.2021 Economică
Juridică
PDF format 09.11.2021 Economică
Juridică
564. 639/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 09.11.2021 Juridică PDF format 09.11.2021 Juridică
565. 268/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 09.11.2021 Juridică PDF format 09.11.2021 Juridică
566. 154/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 09.11.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format 09.11.2021 Agricultură
Administrație
Juridică
567. 316/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare 09.11.2021 Învățământ PDF format 09.11.2021 Învățământ
568. 20/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier 10.11.2021 Transport PDF format 10.11.2021 Transport
569. 622/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile” 10.11.2021 Buget
Administrație
PDF format 10.11.2021 Buget
Administrație
570. 255/2021 Propunere legislativă pentru completarea art.174 din Legea educației naționale nr.1/2011 10.11.2021 Sănătate
Învățământ
PDF format 10.11.2021 Sănătate
Învățământ
571. 395/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 11.11.2021 Cultură
Juridică
PDF format 11.11.2021 Cultură
Juridică
572. 847/2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic 11.11.2021 Juridică
Tehnologia informației
PDF format 11.11.2021 Juridică
Tehnologia informației
573. 323/2021 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 11.11.2021 Buget PDF format 11.11.2021 Buget
574. 436/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.291 alin.(3) lit.a.) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 11.11.2021 Buget PDF format 11.11.2021 Buget
575. 390/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 15.11.2021 Industrii PDF format 15.11.2021 Industrii
576. 25/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord 15.11.2021 Juridică
Apărare
PDF format 15.11.2021 Juridică
Apărare
577. 28/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane 15.11.2021 Muncă PDF format 15.11.2021 Muncă
578. 645/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice 15.11.2021 Agricultură PDF format 15.11.2021 Agricultură
579. 212/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 15.11.2021 Industrii PDF format 15.11.2021 Industrii
580. 239/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.27 alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor 15.11.2021 Industrii
Transport
PDF format 15.11.2021 Industrii
Transport
581. 391/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 15.11.2021 Agricultură
Apărare
PDF format 15.11.2021 Agricultură
Apărare
582. 433/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 15.11.2021 Economică
Industrii
PDF format 15.11.2021 Economică
Industrii
583. 441/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 16.11.2021 Muncă
Sănătate
PDF format 16.11.2021 Muncă
Sănătate
584. 193/2021 Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd 16.11.2021 Agricultură
Mediu
PDF format 16.11.2021 Agricultură
Mediu
585. 358/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret 16.11.2021 Buget PDF format 16.11.2021 Buget
586. 416/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat 16.11.2021 Administrație
Învățământ
PDF format 16.11.2021 Administrație
Învățământ
587. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 17.11.2021 Industrii
Transport
PDF format 17.11.2021 Industrii
Transport
588. 331/2020 Proiect de Lege privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România 17.11.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format 17.11.2021 Agricultură
Juridică
Mediu
589. 249/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 17.11.2021 Juridică PDF format 17.11.2021 Juridică
590. 253/2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 17.11.2021 Juridică PDF format 17.11.2021 Juridică
591. 299/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.671 alin (11) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 17.11.2021 PDF format 17.11.2021
592. 317/2021 Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației 17.11.2021 Învățământ
Tehnologia informației
PDF format 17.11.2021 Învățământ
Tehnologia informației
593. 377/2021 Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență 17.11.2021 Juridică PDF format 17.11.2021 Juridică
594. 441/2021 Proiect de Lege privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională 17.11.2021 Juridică PDF format 17.11.2021 Juridică
595. 374/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă 18.11.2021 Administrație PDF format 18.11.2021 Administrație
596. 463/2021 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 19.11.2021 Buget
Juridică
PDF format 19.11.2021 Buget
Juridică
597. 646/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 22.11.2021 Administrație
Juridică
PDF format 22.11.2021 Administrație
Juridică
598. 17/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică 22.11.2021 Industrii PDF format 22.11.2021 Industrii
599. 252/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil 22.11.2021 Juridică PDF format 22.11.2021 Juridică
600. 428/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice 22.11.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
PDF format 22.11.2021 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
601. 464/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 24.11.2021 Buget PDF format 24.11.2021 Buget
602. 650/2020 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor 25.11.2021 Administrație
Juridică
PDF format 25.11.2021 Administrație
Juridică
603. 182/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina 25.11.2021 Administrație
Juridică
PDF format 25.11.2021 Administrație
Juridică