Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Giurgiu Adrian

4797 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1001. 13.06.2023 13:08 32074 Vot final
Adoptare PL 552/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
1002. 13.06.2023 13:08 32073 Vot final
Adoptare PL 398/2023 privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnică București
Abstention
1003. 13.06.2023 13:07 32072 Vot final
Adoptare PL 300/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre
YES
1004. 13.06.2023 13:07 32071 Vot final
Adoptare PL 94/2023 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
YES
1005. 13.06.2023 13:06 32070 Vot final
Adoptare PL 455/2022 pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
NO
1006. 13.06.2023 13:05 32069 Vot final
Adoptare PL 80/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.140/2021 privind unele aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri
YES
1007. 13.06.2023 13:05 32068 Vot final
Adoptare PL 359/2023 pentru aderarea României la Convenția privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997
YES
1008. 13.06.2023 13:04 32067 Vot final
PHCD 30/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comună către Parlamentul European și Consiliu privind actualizarea Strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă și a planului de acțiune al acesteia - "O strategie îmbunătățită a UE în materie de securitate maritimă pentru amenințări maritime aflate în continuă evoluție" JOIN(2023)8
YES
1009. 13.06.2023 13:03 32066 Vot final
PHCD 29/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1009 în ceea ce privește etichetarea digitală a produselor fertilizate UE COM(2023)98
YES
1010. 13.06.2023 13:02 32065 Prezență - Vot test 1 NO
1011. 13.06.2023 12:45 32063 PL 260/2022 - timp dezbatere YES
1012. 13.06.2023 12:42 32062 PL 94/2022 - timp dezbatere YES
1013. 13.06.2023 12:37 32061 PL 51/2022 - timp dezbatere YES
1014. 13.06.2023 12:16 32060 Retrimitere la comisie PL 457/2022 YES
1015. 12.06.2023 16:20 32058 PL 80/2022 - timp dezbatere YES
1016. 07.06.2023 11:45 32057 Vot final
Adoptare PL 231/2023 privind statutul asistentului judecătorului
NO
1017. 07.06.2023 11:45 32056 Vot final
Adoptare PL 778/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.156/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene
YES
1018. 07.06.2023 11:44 32055 Vot final
Adoptare PL 622/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară
YES
1019. 07.06.2023 11:41 32054 Vot final
Adoptare PL 283/2023 pentru instituirea anului 2023 ca ”Anul Iuliu Maniu"
Abstention
1020. 07.06.2023 11:40 32053 Vot final
Adoptare PL 174/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2023 pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.h) din Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale
NO
1021. 07.06.2023 11:37 32052 Vot final
PHCD 28/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Valorificarea talentelor în regiunile Europei COM(2023)32
YES
1022. 07.06.2023 11:36 32051 Prezență - Vot test 1 NO
1023. 07.06.2023 10:48 32049 YES
1024. 31.05.2023 12:03 32044 Vot final
Adoptare PL 201/2023 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
YES
1025. 31.05.2023 11:57 32043 Vot final
Adoptare PL 177/2023 Legea privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr.164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
Abstention
1026. 31.05.2023 11:56 32042 Vot final
Adoptare PL 681/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
YES
1027. 31.05.2023 11:55 32041 Vot final
Adoptare PL 594/2022 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare
NO
1028. 31.05.2023 11:53 32040 Vot final
Respingere PL 615/2022 Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
YES
1029. 31.05.2023 11:52 32039 Vot final
Adoptare PL 255/2023 pentru ratificarea Acordului între România și Muntenegru în domeniul securității sociale, semnat la 22 iulie 2022, la Podgorica
YES
1030. 31.05.2023 11:49 32038 Vot final
Adoptare PL 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Abstention
1031. 31.05.2023 11:48 32037 Vot final
Adoptare PL 505/2022 Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea articolului 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
Abstention
1032. 31.05.2023 11:48 32036 Vot final
PHCD 27/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin valorificarea întregului său potențial de gestionare a tranzițiilor echitabile COM(2023)40
YES
1033. 31.05.2023 11:46 32035 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social in Uniunea Europeana COM (2023) 38 (PHCD 26/2023)
PHCD 26/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind consolidarea dialogului social în Uniunea Europeana COM(2023)38
YES
1034. 31.05.2023 11:43 32034 Vot final
PHCD 25/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport de evaluare privind cadrele strategice naționale pentru romi ale statelor membre COM(2023)7
YES
1035. 31.05.2023 11:42 32033 Prezență - Vot test 1 NO
1036. 31.05.2023 11:26 32031 Scoatere de pe ordinea de zi a Pl 8/2022 YES
1037. 31.05.2023 10:55 32030 Prelungire program de lucru YES
1038. 30.05.2023 16:39 32023 PL 615/2022 - timp dezbatere YES
1039. 30.05.2023 16:23 32029 PL 196/2021 - amr.3 Abstention
1040. 30.05.2023 16:22 32028 PL 196/2021 - amr.2 Abstention
1041. 10.05.2023 15:09 31955 Vot final
Respingere PL 52/2023 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
YES
1042. 10.05.2023 15:08 31954 Vot final
Respingere PL 37/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor
NO
1043. 10.05.2023 15:00 31953 Vot final
Adoptare PL 254/2023 învățământului superior
NO
1044. 10.05.2023 14:51 31952 Vot final
Adoptare PL 253/2023 învățământului preuniversitar
NO
1045. 10.05.2023 14:40 31951 Vot final
Adoptare PL 145/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie
YES
1046. 10.05.2023 14:36 31950 Vot final
Adoptare PL 267/2023 privind personalul Curții Constituționale
NO
1047. 10.05.2023 14:35 31949 Vot final
Adoptare PL 287/2020 pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
YES
1048. 10.05.2023 14:25 31948 Vot final
Adoptare PL 143/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
NO
1049. 10.05.2023 14:25 31947 Vot final
Adoptare PL 47/2023 privind mobilitatea urbană durabilă
YES
1050. 10.05.2023 14:24 31946 Vot final
Adoptare PL 627/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică
YES
1051. 10.05.2023 14:23 31945 Vot final
Adoptare PL 371/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A.
Abstention
1052. 10.05.2023 14:22 31944 Vot final
Adoptare PL 110/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
YES
1053. 10.05.2023 14:21 31943 Vot final
PHCD 23/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor "Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa" COM(2022)652
YES
1054. 10.05.2023 14:21 31942 Prezență - Vot test 1 NO
1055. 10.05.2023 14:10 31940 PL-x 254/2023 - Amendament respins 37, art. 145 alin. (9) YES
1056. 10.05.2023 14:09 31939 PL-x 254/2023 - Amendament respins 36 art. 137 alin. (5) YES
1057. 10.05.2023 14:07 31938 PL-x 254/2023 - Amendament respins 39 YES
1058. 10.05.2023 14:07 31937 PL-x 254/2023 - Amendament respins 33 YES
1059. 10.05.2023 14:06 31936 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (3) Abstention
1060. 10.05.2023 14:05 31935 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38, art. 146 alin. (2) Abstention
1061. 10.05.2023 14:04 31934 PL-x 254/2023 - Amendament respins 38 Abstention
1062. 10.05.2023 14:03 31933 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (10) YES
1063. 10.05.2023 14:01 31932 PL-x 254/2023 - Amendament respins 21, art. 53 alin. (6) YES
1064. 10.05.2023 13:57 31922 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (2) Abstention
1065. 10.05.2023 13:56 31921 PL-x 254/2023 - Amendament respins 20, art. 47 alin. (1) Abstention
1066. 10.05.2023 13:52 31920 PL-x 254/2023 - Amendament respins 3, art. 8 alin. (1) YES
1067. 10.05.2023 13:51 31919 PL-x 254/2023 - Amendament respins 6, art. 11 alin. (2) Abstention
1068. 10.05.2023 13:50 31918 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (8) Abstention
1069. 10.05.2023 13:49 31917 PL-x 254/2023 - Amendament respins 5, art. 10 alin. (4) Abstention
1070. 10.05.2023 13:48 31916 PL-x 254/2023 - Amendament admis 217 NO
1071. 10.05.2023 13:46 31915 PL-x 254/2023 - Amendament admis 182, art. 131 alin. (6) NO
1072. 10.05.2023 13:31 31907 Stabilire timpi dezbatere
PL 254/2023 învățământului superior
NO
1073. 10.05.2023 13:23 31913 PL-x 253/2023 - Amendament respins 105, art. 204 NO
1074. 10.05.2023 13:21 31914 PL-x 253/2023 - Amendament respins 90, art. 79 alin. (11) YES
1075. 10.05.2023 13:19 31912 PL-x 253/2023 - Amendament respins 82, art. 171 Abstention
1076. 10.05.2023 13:18 31911 PL-x 253/2023 - Amendament respins 81 YES
1077. 10.05.2023 13:16 31910 PL-x 253/2023 - Amendament respins 65, art. 123. YES
1078. 10.05.2023 13:15 31909 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (8) Abstention
1079. 10.05.2023 13:14 31904 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin.(6) Abstention
1080. 10.05.2023 13:13 31903 PL-x 253/2023 - Amendament respins 66, art. 126 alin. (5) Abstention
1081. 10.05.2023 13:12 31902 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 , art. 129 alin. (2) YES
1082. 10.05.2023 13:10 31901 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69 art. 129, reintroducerea pct. 2 YES
1083. 10.05.2023 13:09 31900 PL-x 253/2023 - Amendament respins 69, art. 129 pct. 1 YES
1084. 10.05.2023 13:07 31899 PL-x 253/2023 - Amendament respins 62, art. 112 alin. (10) lit. o) YES
1085. 10.05.2023 13:05 31898 PL-x 253/2023 - Amendament respins 56, art. 102 alin. (5) Abstention
1086. 10.05.2023 13:04 31897 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. m) Abstention
1087. 10.05.2023 13:03 31896 PL-x 253/2023 - Amendament respins 55, lit. d) Abstention
1088. 10.05.2023 13:02 31895 PL-x 253/2023 - Amendament respins 50 YES
1089. 10.05.2023 13:00 31894 PL-x 253/2023 - Amendament respins 49, art. 85 alin. (3) si (7) YES
1090. 10.05.2023 12:57 31893 PL-x 253/2023 - Amendament respins 47 YES
1091. 10.05.2023 12:55 31892 PL-x 253/2023 - Amendament respins 39, art. 70 YES
1092. 10.05.2023 12:53 31891 PL-x 253/2023 - Amendament respins 31 YES
1093. 10.05.2023 12:50 31890 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 14 Abstention
1094. 10.05.2023 12:48 31889 PL-x 253/2023 - Amendament respins 5 Abstention
1095. 10.05.2023 12:46 31888 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13, art. 19 YES
1096. 10.05.2023 12:44 31887 PL-x 253/2023 - Amendament respins 12, art. 18 YES
1097. 10.05.2023 12:41 31886 PL-x 253/2023 - Amendament respins 13 YES
1098. 10.05.2023 12:40 31885 PL-x 253/2023 - Amendament respins 7 YES
1099. 10.05.2023 12:39 31884 PL-x 253/2023 - Amendament respins 1 YES
1100. 10.05.2023 11:32 31883 PL-x 143/2023 - Amendament respins art. 8 YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 april 2024, 6:46
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro