Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Giurgiu Adrian

4778 votes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
501. 20.12.2023 11:19 33205 PL-x 801/2023 - Art. 76 - Amr. 36 YES
502. 20.12.2023 11:17 33204 PL-x 801/2023 - Art. 73-75 NO
503. 20.12.2023 11:16 33203 PL-x 801/2023 - Art. 72 - forma comisiei NO
504. 20.12.2023 11:16 33185 PL-x 801/2023 - Art. 70 si 71 NO
505. 20.12.2023 11:16 33184 PL-x 801/2023 - Cap. III - titlul NO
506. 20.12.2023 11:15 33183 PL-x 801/2023 - Art. 69 - forma comisiei NO
507. 20.12.2023 11:15 33182 PL-x 801/2023 - Art. 69 - Amr. 32 YES
508. 20.12.2023 11:13 33181 PL-x 801/2023 - Art. 54-68 NO
509. 20.12.2023 11:13 32957 PL-x 801/2023 - Art. 53 - Amr. 31 YES
510. 20.12.2023 11:11 32956 PL-x 801/2023 - Art. 49-52 NO
511. 20.12.2023 11:11 32955 PL-x 801/2023 - Art. 48 integral Abstention
512. 20.12.2023 11:10 32954 PL-x 801/2023 - Art. 48 - Amr. 30 YES
513. 20.12.2023 11:09 32953 PL-x 801/2023 - Art. 47 - forma comisiei NO
514. 20.12.2023 11:08 32952 PL-x 801/2023 - Art. 47 - Amr. 28 YES
515. 20.12.2023 11:07 33252 PL-x 801/2023 - Art. 46 - forma comisiei NO
516. 20.12.2023 11:06 33251 PL-x 801/2023 - Art. 45 - forma comisiei NO
517. 20.12.2023 11:06 33250 PL-x 801/2023 - Art. 33-44 NO
518. 20.12.2023 11:06 33249 PL-x 801/2023 - Art. 32 - forma comisiei NO
519. 20.12.2023 11:05 33248 PL-x 801/2023 - Art. 30, 31 integral NO
520. 20.12.2023 11:05 33247 PL-x 801/2023 - Cap. II - titlul NO
521. 20.12.2023 11:04 33245 PL-x 801/2023 - Sectiunea a 6-a - titlul NO
522. 20.12.2023 11:04 33246 PL-x 801/2023 - Art. 26-29 integral NO
523. 20.12.2023 11:04 33244 PL-x 801/2023 - Art. 22-25 integral NO
524. 20.12.2023 11:03 33222 PL-x 801/2023 - Art. 21 integral NO
525. 20.12.2023 11:03 33221 PL-x 801/2023 - Art. 20 integral NO
526. 20.12.2023 11:02 33220 PL-x 801/2023 - Art. 19 integral NO
527. 20.12.2023 11:02 33219 PL-x 801/2023 - Art. 18 integral NO
528. 20.12.2023 11:02 33218 PL-x 801/2023 - Sectiunea a 5-a - titlul NO
529. 20.12.2023 11:01 33217 PL-x 801/2023 - Art. 17 integral NO
530. 20.12.2023 11:01 33216 PL-x 801/2023 - Art. 16 integral NO
531. 20.12.2023 11:01 33215 PL-x 801/2023 - Art. 15 integral NO
532. 20.12.2023 11:00 33214 PL-x 801/2023 - Art. 14 integral NO
533. 20.12.2023 11:00 33213 PL-x 801/2023 - Art. 13 integral NO
534. 20.12.2023 11:00 33212 PL-x 801/2023 - Art. 12 integral NO
535. 20.12.2023 10:59 33211 PL-x 801/2023 - Art. 11 integral NO
536. 20.12.2023 10:59 33195 PL-x 801/2023 - Sectiunea a 4-a - titlul NO
537. 20.12.2023 10:59 33194 PL-x 801/2023 - Art. 10 integral NO
538. 20.12.2023 10:58 33193 PL-x 801/2023 - Art. 9 - forma comisiei NO
539. 20.12.2023 10:58 33192 PL-x 801/2023 - Sectiunea a 3-a - titlul NO
540. 20.12.2023 10:58 33191 PL-x 801/2023 - Art. 8 - forma comisiei NO
541. 20.12.2023 10:57 33190 PL-x 801/2023 - Art. 7 - forma comisiei NO
542. 20.12.2023 10:57 33189 PL-x 801/2023 - Art. 6 - forma comisiei NO
543. 20.12.2023 10:53 33188 PL-x 801/2023 - Art. 6 - Amr. 22 NO
544. 19.12.2023 20:15 32951 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2024 si Proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 - Timpi dezbatere NO
545. 19.12.2023 13:11 32940 Vot asupra unei moțiuni - Motiunea simpla initiata de 56 de deputati (MS 7/2023) YES
546. 19.12.2023 13:04 32938 Vot final
Adoptare PL 805/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
547. 19.12.2023 12:56 32941 Aprobarea procedurii de dezbatere a PL-x 805/2023 NO
548. 19.12.2023 12:51 32939 Vot final
Adoptare PL 757/2023 privind modificarea și completarea art.I din Legea nr.217/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii audiovizualului nr.504/2002
YES
549. 19.12.2023 12:50 32937 Vot final
Adoptare PL 504/2023 privind transmiterea bunurilor imobile - teren cu construcțiile aferente din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara, județul Timiș și transmiterea unui bun imobil -teren din domeniul privat al statului în proprietatea Universității de Științele Vieții "Regele Mihai I " din Timișoara
YES
550. 19.12.2023 12:49 32936 Vot final
Adoptare PL 405/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
551. 19.12.2023 12:49 32935 Vot final
Adoptare PL 247/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor
Abstention
552. 19.12.2023 12:47 32934 Vot final
Adoptare PL 756/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
NO
553. 19.12.2023 12:46 32933 Vot final
Adoptare PL 755/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
YES
554. 19.12.2023 12:46 32932 Vot final
Adoptare PL 552/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
YES
555. 19.12.2023 12:45 32931 Vot final
Adoptare PL 549/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
556. 19.12.2023 12:44 32930 Vot final
Adoptare PL 602/2023 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Abstention
557. 19.12.2023 12:41 32929 Vot final
Adoptare PL 789/2023 pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziției și montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
YES
558. 19.12.2023 12:40 32928 Vot final
Adoptare PL 774/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2023 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile
YES
559. 19.12.2023 12:36 32927 Vot final
Adoptare PL 733/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2019 privind activitatea consulară
YES
560. 19.12.2023 12:28 32926 Vot final
Adoptare PL 804/2023 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2024
NO
561. 19.12.2023 12:24 32925 Vot final
PHCD 77/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Propunere de Declarație europeană privind deplasarea cu bicicleta COM(2023)566
YES
562. 19.12.2023 12:23 32924 Vot final
PHCD 76/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor COM(2023)535
YES
563. 19.12.2023 12:23 32923 Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 78/2023)
PHCD 78/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
564. 19.12.2023 11:52 32907 Stabilire timpi dezbatere
PL 756/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni
NO
565. 19.12.2023 11:46 32901 PL-x 757/2023 - Forma Senatului YES
566. 19.12.2023 11:45 32900 PL-x 757/2023 - Amendament admis 20 NO
567. 19.12.2023 11:41 32899 Prelungirea programului de lucru NO
568. 19.12.2023 11:36 32921 PL-x 805/2023 - Retrimitere la comisii YES
569. 19.12.2023 11:28 32906 Stabilire timpi dezbatere
PL 805/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
570. 19.12.2023 11:25 32920 Prelungirea programului de lucru NO
571. 19.12.2023 11:24 32905 Stabilire timpi dezbatere
PL 549/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
NO
572. 19.12.2023 11:18 32919 PL-x 602/2023 - Amendament respins 7 Abstention
573. 19.12.2023 11:17 32918 PL-x 602/2023 - Amendament respins 4 YES
574. 19.12.2023 11:12 32917 Prelungirea programului de lucru NO
575. 19.12.2023 10:37 32914 Prelungirea programului de lucru YES
576. 19.12.2023 10:30 32909 NO
577. 19.12.2023 10:25 32913 PL-x 804/2023 - Amendament respins 1 YES
578. 18.12.2023 16:06 32898 Propunere timpi dezbatere moțiune YES
579. 05.12.2023 12:04 32867 Vot final
Respingere PL 475/2023 privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
NO
580. 05.12.2023 12:03 32866 Vot final
Adoptare PL 437/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Abstention
581. 05.12.2023 12:03 32865 Vot final
Adoptare PL 580/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
NO
582. 05.12.2023 12:01 32864 Vot final
Adoptare PL 549/2023 Legea pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
YES
583. 05.12.2023 12:00 32863 Vot final
Adoptare PL 539/2023 pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Abstention
584. 05.12.2023 12:00 32862 Vot final
Adoptare PL 786/2022 Legea pentru completarea art.6 alin.(1) din Legea nr.102/2016 privind incubatoarele de afaceri
YES
585. 05.12.2023 11:59 32861 Vot final
Adoptare PL 269/2023 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
YES
586. 05.12.2023 11:51 32860 Vot final
Adoptare PL 503/2023 Legea pentru instituirea Programului Național de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil și modificarea art.51 alin. (31 ) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
YES
587. 05.12.2023 11:47 32859 Vot final
Adoptare PL 583/2023 privind instituirea Schemei de Certificare Voluntară „De Origine România - DOR”
YES
588. 05.12.2023 11:39 32858 Vot final
Adoptare PL 555/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
NO
589. 05.12.2023 11:39 32857 Vot final
Adoptare PL 693/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
YES
590. 05.12.2023 11:38 32856 Vot final
PHCD 71/2023 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2024
NO
591. 05.12.2023 11:38 32855 Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 72/2023)
PHCD 72/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
YES
592. 05.12.2023 11:32 32854 Prezență - Vot test 1 NO
593. 05.12.2023 10:23 32852 PL-x 269/2023 - Amendament respins 6 YES
594. 05.12.2023 10:22 32851 PL-x 269/2023 - Amendament respins 4 YES
595. 04.12.2023 17:02 32848 PL-x 580/2023 - Amendament respins 5 YES
596. 04.12.2023 16:37 32847 PHCD 70/2023 - Vot final YES
597. 04.12.2023 16:35 32846 PHCD 69/2023 - Vot final YES
598. 04.12.2023 16:32 32845 PL-x 555/2023 - Timpi dezbatere NO
599. 04.12.2023 16:22 32844 Comisia pentru buget, finante si banci sa dezbata in paralel cu plenul NO
600. 22.11.2023 12:33 32714 Vot final
Respingere PL 290/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
YES

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 april 2024, 4:58
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro