Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > Printable version
Vote history: Zamfir Daniel-Cătălin

593 votes 1 2 3 4 5 6 only final votes
No. Date and time Vote
ID
Subject Vote
1. 28.11.2023 12:43 32818 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. YES
2. 28.11.2023 12:43 32817 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.14/2023 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala. YES
3. 28.11.2023 12:42 32822 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. YES
4. 28.11.2023 12:41 32816 Proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Parlamentului nr.77/2017 privind Codul de conduită a deputaților și senatorilor (PH CD 56/2023)
PH 56/2023 pentru completarea Hotărârii Parlamentului nr.77/2017 privind Codul de conduita a deputaților și senatorilor
YES
5. 28.11.2023 12:37 32815 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului (PH CD 57/2023)
PH 57/2023 privind modificarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
YES
6. 28.11.2023 12:26 32814 Proiectul de Rezoluție a Parlamentului României privind perspectiva europeană a Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei și Balcanilor de Vest. YES
7. 28.11.2023 12:25 32813 Solicitarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea înființării Comandamentului Regional de Componentă de Operații Speciale, sub denumirea Regional Special Operations Component Command (HQR-SOCC), pe teritoriul României, în garnizoana Târgu-Mureș, ca structură nepermanentă, pe principiul națiunii lider, cu comandă rotațională. YES
8. 28.11.2023 12:15 32812 program de lucru - aprobat YES
9. 27.06.2023 13:17 32155 Proiectul de Hotărâre a Parlamentului privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului (PH CD 14/2022) - adoptat YES
10. 27.06.2023 12:55 32154 Proiectul de Hotărâre a Parlamentului privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului (PH CD 14/2022)- timp dezbatere YES
11. 26.06.2023 14:44 32125 Solicitarea Președintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea participării Armatei României la Operația Interflex a Marii Britanii cu până la 30 de militari, instructori și personal de stat major - Adoptat YES
12. 26.06.2023 14:43 32124 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). - Adoptat YES
13. 26.06.2023 14:42 32123 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. - Adoptat YES
14. 26.06.2023 14:40 32122 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. -Adoptat YES
15. 26.06.2023 14:39 32121 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Adoptat YES
16. 26.06.2023 14:38 32120 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Amr.1 NO
17. 26.06.2023 14:16 32119 Propunerea legislativă pentru abrogarea Capitolului XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor (Pl-x 411/2023; L 382/2023) – Timp dezbatere YES
18. 26.06.2023 14:12 32118 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. - Adoptat YES
19. 26.06.2023 14:11 32117 Program de lucru - aporbat YES
20. 26.06.2023 14:10 32116 Ordine de zi - Aprobata YES
21. 15.06.2023 12:23 32089 Timp dezbatere YES
22. 15.06.2023 12:17 32088 Timp dezbatere YES
23. 15.06.2023 12:11 32087 Program de lucru - aprobat YES
24. 15.06.2023 12:10 32086 Ordine de zi - aprobata YES
25. 19.04.2023 13:26 31766 Propunere YES
26. 19.04.2023 13:26 31765 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG) - adoptat YES
27. 19.04.2023 13:25 31764 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară - adoptat YES
28. 19.04.2023 13:23 31763 Proiectul de Hotărâre privind constituirea Grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Populară Bangladesh și Republica Guatemala - adoptat YES
29. 19.04.2023 13:23 31762 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie adoptat YES
30. 19.04.2023 13:22 31761 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.3/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare - adoptat YES
31. 19.04.2023 13:21 31760 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. - adoptat YES
32. 19.04.2023 13:20 31759 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa - adoptat YES
33. 19.04.2023 13:17 31758 Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.5/2023 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sprijinirea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - adoptat YES
34. 19.04.2023 13:14 31757 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.12/2006 pentru înființarea Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.-- Adoptat YES
35. 19.04.2023 13:13 31756 Program de lucru - aprobat YES
36. 19.04.2023 13:12 31755 Ordine de zi - aprobată YES
37. 19.04.2023 13:12 31754 Suplimentare ordine de zi Abstention
38. 07.03.2023 13:46 31565 YES
39. 07.03.2023 13:41 31564 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova - Adoptat YES
40. 07.03.2023 13:40 31563 Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO - Adoptat Didn't vote
41. 07.03.2023 13:25 31562 Declarația Parlamentului României la împlinirea pe 24 februarie 2023 a unui an de la declanșarea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. - Adoptat YES
42. 07.03.2023 13:11 31561 Program de lucru - Aprobat YES
43. 07.03.2023 13:10 31560 Ordine de zi - Aprobata YES
44. 14.12.2022 16:11 31401 Vot final
Adoptare PL 757/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
YES
45. 14.12.2022 16:01 31397 Vot final
Adoptare PL 756/2022 bugetului de stat pe anul 2023
YES
46. 14.12.2022 16:00 31400 Proiectul de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale pentru administrare si Reglementare in Comunicatii pe anul 2023 YES
47. 14.12.2022 16:00 31399 Prezență Didn't vote
48. 14.12.2022 15:20 31396 PL-x 757/2022 Anexa 6/04 YES
49. 14.12.2022 15:20 31395 PL-x 757/2022 Anexa 5/04/01 YES
50. 14.12.2022 15:19 31394 PL-x 757/2022 Anexa 5/04 YES
51. 14.12.2022 15:19 31393 PL-x 757/2022 Anexa 4/04/01 YES
52. 14.12.2022 15:19 31392 PL-x 757/2022 Anexa 4/04 YES
53. 14.12.2022 15:18 31391 PL-x 757/2022 Anexa 3/04 YES
54. 14.12.2022 15:18 31390 PL-x 757/2022 Anexa 2/04 YES
55. 14.12.2022 15:18 31389 PL-x 757/2022 Anexa 1/04 YES
56. 14.12.2022 15:17 31388 PL-x 757/2022 Anexa 5/03/01 YES
57. 14.12.2022 15:17 31387 PL-x 757/2022 Anexa 5/03 YES
58. 14.12.2022 15:17 31386 PL-x 757/2022 Anexa 4/03/01 YES
59. 14.12.2022 15:16 31385 PL-x 757/2022 Anexa 4/03 YES
60. 14.12.2022 15:16 31384 PL-x 757/2022 Anexa 3/03/01 YES
61. 14.12.2022 15:16 31383 PL-x 757/2022 Anexa 3/03 YES
62. 14.12.2022 15:15 31382 PL-x 757/2022 Anexa 2/03 YES
63. 14.12.2022 15:15 31381 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 YES
64. 14.12.2022 15:14 31380 PL-x 757/2022 Art. 18-24 YES
65. 14.12.2022 15:13 31379 PL-x 757/2022 Art. 17 YES
66. 14.12.2022 15:13 31378 PL-x 757/2022 Capitolul III - titlul YES
67. 14.12.2022 15:13 31377 PL-x 757/2022 Capitolul II titlul - art. 6-16 YES
68. 14.12.2022 15:12 31376 PL-x 757/2022 Art. 4 YES
69. 14.12.2022 15:11 31375 PL-x 757/2022 Art. 3 YES
70. 14.12.2022 15:11 31374 PL-x 757/2022 Art. 2 YES
71. 14.12.2022 15:11 31373 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii II YES
72. 14.12.2022 15:10 31372 PL-x 757/2022 Art. 1 YES
73. 14.12.2022 15:10 31371 PL-x 757/2022 Denumirea Sectiunii I YES
74. 14.12.2022 15:10 31370 PL-x 757/2022 Titlul Capitolului I YES
75. 14.12.2022 15:09 31369 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 - titlul YES
76. 14.12.2022 15:08 31368 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 2 NO
77. 14.12.2022 15:06 31367 PL-x 757/2022 Anexa 1/03 amr. 1 Abstention
78. 14.12.2022 15:04 31366 PL-x 757/2022 amr. 1 NO
79. 14.12.2022 14:57 31365 PL-x 756/2022 - Anexa 2 sinteza YES
80. 14.12.2022 14:57 31364 PL-x 756/2022 - Anexa 11 sinteza YES
81. 14.12.2022 14:56 31363 PL-x 756/2022 - Anexa 11 YES
82. 14.12.2022 14:56 31361 PL-x 756/2022 - Anexa 11 amr. 1 NO
83. 14.12.2022 14:54 31360 PL-x 756/2022 - Anexa 10 YES
84. 14.12.2022 14:54 31359 PL-x 756/2022 - Anexa 9 YES
85. 14.12.2022 14:53 31358 PL-x 756/2022 - Anexa 8 YES
86. 14.12.2022 14:53 31357 PL-x 756/2022 - Anexa 7/02 YES
87. 14.12.2022 14:52 31356 PL-x 756/2022 - Anexa 7/01 YES
88. 14.12.2022 14:51 31355 PL-x 756/2022 - Anexa 7/03 YES
89. 14.12.2022 14:51 31354 PL-x 756/2022 - Anexa 7 YES
90. 14.12.2022 14:50 31353 PL-x 756/2022 - Anexa 6 YES
91. 14.12.2022 14:50 31352 PL-x 756/2022 - Anexa 5 YES
92. 14.12.2022 14:49 31351 PL-x 756/2022 - Anexa 4 YES
93. 14.12.2022 14:49 31350 PL-x 756/2022 - Anexa 3/65 YES
94. 14.12.2022 14:48 31349 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 YES
95. 14.12.2022 14:48 31348 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 restul amr. nesustinute NO
96. 14.12.2022 14:47 31347 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 9 NO
97. 14.12.2022 14:47 31346 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 8 NO
98. 14.12.2022 14:47 31345 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 7 NO
99. 14.12.2022 14:46 31344 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 6 NO
100. 14.12.2022 14:46 31343 PL-x 756/2022 - Anexa 3/64 amr. 5 NO

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 9 décembre 2023, 20:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro