Ion Botescu
Ion Botescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 november 1996 - 14 november 2000
speeches of:Ion Botescu
records found:60 in 19 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 13, 2000
relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind constituirea unei comisii pentru analiza activității desfășurate de C.E.C. pe perioada 1996-1999 (Respins.) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 9, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export - Import a României S.A. Eximbank (amânarea votului final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 7, 1999
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României S.A. EXIMBANK. relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României S.A. EXIMBANK. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki, la 27 octombrie 1998 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnată la București, la 26 ianuarie 1999 (procedură de urgență; amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane USD destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnată la București la 26 ianuarie 1999 (procedură de urgență; amânarea votului final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 1999
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (Procedură de urgență. Amânarea votului final) relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/1999 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. II, alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (Procedură de urgență. Amânarea votului final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 22, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor aranjate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996 și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 2, 1999
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxembourg și București la 30 iunie 1998. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a semnat la Luxembourg la 21 iulie 1998 și la București la 24 iulie 1998. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 1998
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 20, 1998
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea (Retrimis comisiei.) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută, de pe piața internă. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 1998
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82 /1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestațiile vamele. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1998 privind instituirea taxei pentru eliberarea autorizației de înființare și funcționare a magazinelor "duty-free" și "duty-free diplomatic". relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 1998
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizației Intereuropene a Administrațiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia la 29 septembrie 1997. relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională de Telecomunicații - ROMTELECOM - S.A., semnat la Luxembourg și la București la 12 și respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranșei a II-a, privind finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicațiilor. relevant paragraphes
12.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 26, 1998
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 1997
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materiale, piese de schimb, componentele, echipamentele și aparatura importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale (procedură de urgență). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 1997
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 21, 1997
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol, în sumă de 350 de milioane de dolari SUA echivalent, semnat la Washington la data de 1 iulie 1997 (Amânarea dezbaterilor.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de export-import a Japoniei, în sumă de 50 de milioane de dolari SUA, semnat la Tokyo la 14 iulie 1997 (Amânarea votului final.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (Amânarea votului final.) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecție socială, în sumă de 50 de milioane de dolari SUA (Amânarea votului final.) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 15, 1997
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind scutirea de plată a impozitului pe venitul agricol până în anul 2000 (Respingerea propunerii) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor (Procedură de urgență) relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară (Procedură de urgență) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 22, 1997
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă vizând modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței guvernamentale nr.70/1994 privind impozitul pe profit. relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 1997
relevant paragraphes
  Amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participanților statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 1997
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnat la București la 6 iunie 1996. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 21 july 2024, 2:11
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro