Andrei Ioan Chiliman
Andrei Ioan Chiliman
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:22 novembre 1996 - 14 novembre 2000
speeches of:Andrei Ioan Chiliman
records found:14724 in 222 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - atenționare în privința "actelor antiromânești ale unor iredentiști unguri"; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/1999 pentru modificarea art.1 al Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Țurlea - omagiu celui care a fost marele cărturar, istoric și om politic, Nicolae Iorga. relevant paragraphes
  Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Lege privind declararea ca oraș a comunei Otopeni, județul Ilfov;
 • Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române;
 • Lege privind declararea comunei Geoagiu, județul Hunedoara, oraș;
 • Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final:
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/1999 pentru modificarea art. 1 al Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române (adoptat);
 • raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române (adoptat);
 • proiectul de Hotărâre pentru aprobarea participării României la Misiunea de menținere a păcii în Etiopia și Eritreea (UNMEE) cu militari din Ministerul Apărării Naționale în Statul major al Brigăzii multinaționale cu capacitate de luptă ridicată a Forțelor ONU în așteptare - ȘIRPLIC (adoptat);
 • proiectul de Lege privind declararea ca oraș a comunei Otopeni, județul Ilfov (adoptat).
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție intitulată "Reacții la integrarea europeană"; relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptat la Oslo, Norvegia la 18 septembrie 1997. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Asistenților Medicali din România. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici (supunerea la votul final; respingerea proiectului) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 17, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament) (supunerea la votul final - adoptare). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale. relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 10, 2000
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Becsek-Garda Dezideriu Coloman - relevarea unor aspecte privind patrimoniul forestier național; relevant paragraphes
    Octavian Bot - referire la situația recent soluționată în Jugoslavia și la atitudinea PDSR față de aceasta; relevant paragraphes
    Petru Bejinariu - intervenție intitulată "Este învățământul nostru superior o alternativă reală?"; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2000 de modificare a art.40 al Ordonanței de urgență nr. 158/1999 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice. relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (Proiectul de hotărâre care se referă numai la modificările art.176 din Regulament; amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești". relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihai Vitcu - declarație cu privire "la cadrul legislativ deteriorat de actuala putere"; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - relevarea "unor realități" din județele Covasna și Harghita; relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Hotărâre referitoare la raportul de anchetă al Comisiei pentru industrii și servicii cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații ROMTELECOM. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de lege privind utilizarea eficientă a energiei. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2000 pentru Ratificarea Acordului - Cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Vasile Stan - solicitare adresată Comisiei pentru buget-finanțe de a finaliza raportul la Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție intitulată "România, performeră în topul corupției mondiale"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dan Emanoil Barbaresso - comentariu pe marginea "crizei de cadre" cu care se confruntă PDSR; relevant paragraphes
    Petru Șteolea - intervenție cu titlu "Imaginea căderii economice și sociale. Exemplificare concretă: județul Hunedoara". relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizare cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Dan Coriolan Simedru - solicitare în sensul neadmiterii modificărilor Legii nr.151/1998 prin ordonanță de urgență; relevant paragraphes
    Constantin Cotrutz - comentariu asupra unor acuzații ce "au darul de a discredita sistemul educațional românesc"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru declararea comunei Geoagiu oraș. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihai Nicolescu - prezentarea unui "SOS din partea institutelor de cercetare care sunt programate a fi vândute pe bandă rulantă de către FPS"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 9-13 octombrie 2000. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind instituirea Comisiei parlamentare speciale pentru verificarea îndeplinirii de către Ministerul de Interne a obligațiilor legale privind întocmirea listelor electorale permanente și a cărților de alegător, precum și distribuirea cărților de alegător. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei pentru industrii și servicii referitor la ancheta cu privire la Societatea Națională de Telecomunicații "ROMTELECOM" - S.A. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 21, 2000
relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
 • proiectul de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar;
 • proiectul de Lege privind executorii judecătorești.
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe-Ionescu Șișești". relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
 • Legea pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii, nr.90/1996;
 • Legea privind declararea ca municipiu a orașului Codlea, județul Brașov;
 • Legea privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu;
 • Legea privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu;
 • Legea privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu;
 • Legea privind dispozitivele medicale;
 • Legea privind produsele cosmetice.
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 25-29 septembrie 2000. relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 20, 2000
relevant paragraphes
  Texte în divergență la proiectul de Lege privind securitatea informațiilor secrete de stat și a informațiilor secrete de serviciu (sistarea dezbaterilor asupra textelor în divergență). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Gherla, județul Cluj, municipiu;
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Motru, județul Gorj, municipiu;
 • proiectul de Lege privind declararea orașului Orșova, județul Mehedinți, municipiu;
 • proiectul de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Codlea, județul Brașov.
relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 14, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 18-22 septembrie 2000. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești". relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (procedură de urgență) relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind înființarea și funcționarea de Centre Culturale, semnat la Constanța la 18 aprilie 1996. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (proiectul de Hotărâre care se referă numai la modificarea art.176 din Regulament). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Simiti Ioan Vida - comentariu asupra opțiunii PNȚCD în privința regimului proprietății. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.73/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Luca Ștefănoiu - exprimarea dezacordului, în numele Grupului parlamentar al PRM, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.240; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București, la 30 decembrie 1999 (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 (procedură de urgență). relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Vida Simiti - consemnarea determinărilor istorice ale Bisericii Greco Catolice în sensul consolidării instituției bisericești actuale. relevant paragraphes
  Aprobarea cererii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă de a aviza pe fond proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2000 privind declararea municipiului Alba-Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Iftene Pop - despre "impactul extraordinar al Bisericii Greco-Catolice în destinul națiunii române", după 300 de ani de istorie; relevant paragraphes
    Dan Coriolan Simedru - apel la primul ministru pentru a se implica în gestionarea corectă a fondurilor comunitare; relevant paragraphes
  Validarea mandatelor de deputați ale domnilor Roșca Toader (PRM), Circumscripția electorală nr.4 Bacău, și Muru Grigore (PNȚCD), Circumscripția electorală nr.20 Gorj. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petru Șerban Mihăilescu - declarație privind rațiunile și pretextele efectuării de curse aeriene mixte-interne și internaționale de către Compania TAROM; relevant paragraphes
    Mihai Drecin - intervenție "In memoriam: profesor Victor Jinga"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999. relevant paragraphes
  Aprobarea componenței nominale a comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
 • proiectul de Lege privind produsele cosmetice;
 • proiectul de Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori.
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă (Retrimis comisiei.) relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Florea Buga - semnal de alarmă în ceea ce privește situația în cercetarea științifică românească; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - apel la memoria istoriei: 30 august 1940; relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești". relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Nicolae Leonăchescu - comentariu asupra unor realități legate de studierea civilizației dacice; relevant paragraphes
  Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal;
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii, nr.90/1996;
 • proiectul de Lege privind dispozitivele medicale.
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Bivolaru - o analiză a situației Companiei TAROM; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Adrian Valentin Iliescu - critici la adresa politicii agricole promovate de actuala putere; relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Sisești". relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea 4 - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la București la 2 septembrie 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19.000.000 EURO, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984 - 1988, din 19 iulie 1984 și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2000 privind ratificarea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor din România pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane EURO, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999. relevant paragraphes
  Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mihai Nicolescu - despre gravele nerealizări și erori ale politicii agricole; relevant paragraphes
    Nicolae Popa - o analiză "a ceea ce a promis și a ceea ce a făcut Guvernul Isărescu, ca exponent al actualei puteri"; relevant paragraphes
    Ștefan Baban - intervenție intitulată "Alternanța la guvernare și găurile din bănci"; relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2000
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 26-30 iunie 2000. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2000
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii protejării monumentelor istorice. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea alineatului 1, al articolului 9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România. relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2000
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 6, 2000
relevant paragraphes
  Reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 2000
relevant paragraphes
  Informare privind programul de lucru și ordinea de zi pentru perioada 5-9 iunie 2000. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii protejării monumentelor istorice. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind regimul străinilor în România. relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 18, 2000
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 (Anexele nr.3/01 - 3/17) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 25 juillet 2024, 11:02
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro