Viorel Hrebenciuc
Viorel Hrebenciuc
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Viorel Hrebenciuc
records found:5335 in 49 plenary debates
total video time:20h42m44s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 2014 1h05m56s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă COM ( 2014) 213 (PH CD 51/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale (PL-x 417/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (PL-x 289/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Ovidiu Alexandru Raețchi în cadrul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 342/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221 (PH CD 53/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie (PL-x 208/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 12/2014/22.09.2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție (PL-x 340/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020 - Consolidarea încrederii, a mobilității și a creșterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144 și la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154 (PH CD 54/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății (PL-x 342/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativa privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate (PL-x 385 /2013); (adoptată) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție (PL-x 340/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 346/2013/2014); (adoptată legea cu amendamente) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace (PL-x 427/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe (PL-x 428/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale (PL-x 417/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013 (PL-x 355/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 (PL-x 410/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014 (PL-x 438/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat (PL-x 289/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 73/2012); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 368/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association -TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale (PL-x 346/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 89/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 (PL-x 410/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (PL-x 89/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 435/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 327/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333 /2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association -TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale (PL-x 346/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 12/2014/22.09.2014); (adoptată legea) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (PL-x 370/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (PL-x 370/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 (PL-x 358/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență (PL-x 381/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 161/2014/17.09.2014); (adoptată legea) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc (PL-x 434/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată (Pl-x 328/2014); (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență (PL-x 381/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată (Pl-x 328/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind demisia din calitatea de membru al Grupului parlamentar al PSD a domnului deputat Ion Șcheau și activarea sa în continuare în cadrul Grupului parlamentar al PDL. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158 (PH CD 52/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 (PL-x 358/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013 (PL-x 355/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 487/2013). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie (PL-x 208/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014 (PL-x 438/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (PL-x 435/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Guvernul Ponta își bate joc de milioanele de români din afara granițelor țării, inițiată de deputați aparținând Grupului parlamentar al PNL și Grupului parlamentar al PDL (nu îndeplinește condițiile prevăzute în art. 112 alin. (2) din Constituția României și ale art. 160 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 73/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 368/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43 (PH CD 50/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014 (PL-x 416/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe (PL-x 428/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților (PL-x 281/2014). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 161/2014/17.09.2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 327/2014); (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe (PL-x 437/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 333/2013); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare COM(2014) 40 (PH CD 49/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace (PL-x 427/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate (Pl-x 385/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014 (PL-x 416/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc (PL-x 434/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 99 de deputați (MS 11/ 2014 ). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 48/2014); (adoptat) relevant paragraphes
2.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 30, 2014 07m44s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Numirea pe funcții a prim-vicepreședintelui, a unui vicepreședinte și a doi membri neexecutivi ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. relevant paragraphes
  Notă pentru exercitarea de către senatori și deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarii generali ai Senatului și Camerei Deputaților, conform prevederilor art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
- Lege pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007;
- Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii-gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014;
- Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia;
- Lege pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie;
- Lege pentru completarea art. 20 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
- Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență;
- Lege pentru modificarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - procedură de urgență;
- Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
- Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență - procedură de urgență;
- Lege privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale;
- Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat;
- Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol - procedură de urgență;
- Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace;
- Lege pentru instituirea Zilei Limbii Cehe;
- Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 - procedură de urgență;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății - procedură de urgență;
- Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe - procedură de urgență;
- Lege privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - procedură de urgență;
- Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
- Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc - procedură de urgență.
relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 17, 2014 19m51s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale - "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 369/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (PL-x 132/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală (PL-x 392/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 280/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 108 deputați (MS 10/ 2014 ). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 402/2014). (adoptată) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Pl-x 330/2014). (adoptată) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pt. completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 65/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 47/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 (PL-x 356/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (Pl-x 402/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 (PL-x 357/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 267/2014). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "PSD amanetează educația pentru a achiziționa voturi" de către deputați ai Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal și ai Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală (PL-x 392/2014). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 351/2014). (adoptat) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2014 22m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 65/2012). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Florin Gheorghe în cadrul UNPR, aparținând Grupului parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Pl-x 330/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 108 deputați, intitulate "Ministerul M. T. O. - Minciună, Taxare, Oprirea economiei" (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de bonă (PL-x 75/2014). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (Pl-x 456/2013). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind securitatea cibernetică a României (PL-x 263/2014). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 267/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (PL-x 132/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 (PL-x 357/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 (PL-x 356/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.64 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 280/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 47/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2014 29m48s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice (PL-x 450/2013) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Modificări ale programului de lucru și ale ordinii de zi:
- Aprobarea prelungirii programului de lucru.
- Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 163/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan" (PL-x 127/2014) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice (Pl-x 463/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat (Pl-x 166/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 104/2013) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PL-x 460/2012) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 116/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 10, 12 și 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 530/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind performanța energetică a clădirilor din România (Pl-x 201/2011) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare (PL-x 592/2009/2011) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 184/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 39/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila (PL-x 425/2013) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 580/2013) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 (PL-x 253/2010/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 161/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice (PL-x 241/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2014 04m52s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 35/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 279/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului (Pl-x 665/2013). (respinsă) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
7.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 16, 2014 48m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea unor consilieri de conturi și a unui vicepreședinte ai Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie. relevant paragraphes
  Numirea domnului Ovidiu Miculescu ca președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederația Elvețiană. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive. relevant paragraphes
    Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune. relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
- Legea privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea (PL-x 164/2014), adoptată în procedură de urgență;
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (PL-x 550/2013), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (PL-x 278/2014), adoptată în procedură de urgență;
- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 167/2010), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea privind parteneriatul public-privat (PL-x 457/2013/2014), adoptată în procedură de drept comun.
relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea prim-vicepreședintelui, membru executiv și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară. relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Numiri: relevant paragraphes
    Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune. relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 2014 31m56s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 279/2014) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind parteneriatul public-privat (PL-x 457/2013/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 670/2013); (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 167/2010). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (PL-x 550/2013); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 167/2010); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 30/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Mario-Ernest Caloianu în cadrul UNPR, aparținând Grupului parlamentar al PSD. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea (PL-x 164/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Legea privind parteneriatul public-privat, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 457/2013/2014); (adoptată) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naționale (Pl-x 532/2013); (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 222/2014); (respinsă) relevant paragraphes
  Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnului Adrian-Alin Petrache. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014 (PL-x 264/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (PL-x 278/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 (PL-x 458/2013); (respins) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PH CD 31/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind participarea Camerei Deputaților la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (PH CD 33/2014); (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 632/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PH CD 34/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (Pl-x 27/2014); (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (Pl-x 627/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice (Pl-x 632/2013); (respinsă) relevant paragraphes
    Validarea unor mandate de deputat; (aprobată) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală (Pl-x 27/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (Pl-x 627/2013); (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 453/2013); (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 (PL-x 458/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategic Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM (2014) 130 (PH CD 32/2014); (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 29/2014). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (PL-x 278/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea monedei naționale (Pl-x 532/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 453/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind parteneriatul civil (Pl-x 670/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către Laura Marin, Petru-Sorin Marica, Andrei Daniel Gheorghe, Ovidiu Ioan Silaghi și Florică Bîrsășteanu, în ședință solemnă. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2014 14m24s
relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Prezentarea raportului Comisiei de validare cu privire la validarea unor mandate de deputat. (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PH CD 31/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind participarea Camerei Deputaților la bugetul Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (PH CD 33/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (PL-x 139/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea (PL-x 164/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014 (PL-x 264/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 356 alineatul (3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 (Pl-x 222/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 30/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice (Pl-x 528/2013). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategic Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii COM (2014) 130 (PH CD 32/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (PL-x 550/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2014
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate (Pl-x 630/2013). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 239/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.309 din Codul penal (PL-x 426/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Programul Național "O șansă prin sport pentru copiii instituționalizați" (Pl-x 482/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică (Pl-x 176/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România (Pl-x 356/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991 - Legea contabilității (Pl-x 682/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006, privind activitatea de Voluntariat din România (Pl-x 58/2014). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 334/2011). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (Pl-x 470/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind abrogarea Legii nr. 220/2011 și modificarea Legii nr. 95/2006 (Pl-x 357/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 473/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual (Pl-x 494/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (Pl-x 617/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 (Pl-x 210/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (Pl-x 552/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 631/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru abrogarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 485/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea (Pl-x 94/2014). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (PL-x 619/2010). (respins) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 24/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (Pl-x 681/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind facilitățile acordate șomerilor pentru transportul intern (Pl-x 639/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (Pl-x 124/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului (PL-x 576/2013). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 226/2013). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România (PL-x 520/2013). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru susținerea creșterii natalității (Pl-x 439/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 561/2010). (respinsă) relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 610/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (Pl-x 488/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 56/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 724/2011). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 328/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (Pl-x 300/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 679/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (Pl-x 610/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (Pl-x 558/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat (Pl-x 686/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat (Pl-x 493/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 512/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 476/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 531/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (PL-x 318/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea Registrului Industriilor Alimentare (Pl-x 400/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 585/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 125/2014). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului penal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 679/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe (Pl-x 310/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 359/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 588/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 556/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru reintrarea în administrația Statului a clădirii "Casa radio" din Calea Plevnei, București, în vederea construirii unui complex muzeal și de săli de conferințe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste (Pl-x 687/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 24/2014). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (Pl-x 681/2013). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea art. 244 al Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Pl-x 688/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind pescuitul și acvacultura (Pl-x 289/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 205/2011). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul fiscal (Pl-x 647/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță (PL-x 214/2009). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 239/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European : O viziune a pieței interne a produselor industriale COM (2014)25 (PHCD 28/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată (Pl-x 466/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul muncii (Pl-x 640/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Școlii Ardelene (PL-x 525/2013). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (Pl-x 489/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind carnetul de sănătate al copilului (Pl-x 245/2014). (respins) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 601/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006, privind activitatea de Voluntariat din România (Pl-x 58/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare (Pl-x 546/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Pentru o renaștere industrială europeană COM (2014)14 (PHCD 27/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6 - din Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 (Pl-x 603/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Pl-x 510/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 522/2013). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă - Legea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu (Pl-x 285/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 433/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului (Pl-x 480/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 544/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (PL-x 339/2011). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice (Pl-x 648/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone (Pl-x 293/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 56/2014). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 584/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Pl-x 589/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 571/2003, Codul fiscal (Pl-x 554/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări de preț la facturile de utilități pentru agenții economici (Pl-x 628/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 553/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 31/2014). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 744/2010). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 555/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea nr.53/2003, codul muncii (Pl-x 618/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului (Pl-x 590/2013). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță (PL-x 214/2009). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay (Pl-x 361/2013). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului (Pl-x 590/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 531/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 31/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 638/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal (PL-x 426/2011). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii (Pl-x 513/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 547/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru interzicerea manifestărilor și organizațiilor de tip extremist (Pl-x 683/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2011 privind Codul Fiscal (Pl-x 468/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste (PL-x 124/2012). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (Pl-x 455/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept sărbătoare legală în care nu se lucrează (Pl-x 634/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 626/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (Pl-x 601/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (PL-x 459/2013). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 339/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată (Pl-x 472/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (Pl-x 488/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Programul Național O Șansă prin Sport pentru copiii instituționalizați (Pl-x 482/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 29/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de completare și modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 411/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului (Pl-x 211/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 540/2013). (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.89/1998 - Legea apiculturii (Pl-x 492/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 624/2013). (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal (Pl-x 688/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii (Pl-x 481/2013). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (Pl-x 595/2013). (respinsă) relevant paragraphes
11.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 22, 2014 02m43s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a Legii pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, adoptată în procedură de drept comun (PL-x 85/2014). relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. relevant paragraphes
  Prezentarea moțiunii de cenzură intitulate "Opriți Guvernul Ponta 3 - Guvernul corupției, demagogiei și minciunii!", inițiate de 231 de senatori și deputați. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2014 00m32s
relevant paragraphes
  Constatarea lipsei cvorumului și închiderea ședinței. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 6, 2014 23m58s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice (Pl-x 456/2013) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (PL-x 169/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Intervenție de marcare a Zilei Statului Israel. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"- S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. (PL-x 117/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 529/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului (PL-x 576/2013) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României, nr.51 din 29 iulie 1991 (Pl-x 115/2014) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 179/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" (PL-x 119/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 (PL-x 86/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 522/2013) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 32/2014) (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Prezentarea cererii ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a arestării preventive a domnului deputat Florin Aurelian Popescu, în dosarul nr.472/P/2013 al Direcției Naționale Anticorupție, precum și a Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități însoțit de proiectul de hotărâre privind această cerere. relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind înființarea Fundației "Proiect Ferentari" (PL-x 238/2013/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2014 20m01s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului (Pl-x 34/2014) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 22/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 71/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (Pl-x 607/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea fucționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.55 din 5 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.136 din 25.02.2014 (PL-x 245/2013/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 96 alin.(2) și (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011(Pl-x 37/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 124/2014) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art. II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală (PL-x 334/2013/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației și cercetării (PL-x 522/2010/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (PL-x 382/2013/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale (Pl-x 15/2014) (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 124/2014) (aprobarea cererii de retrimitere la comisie și de desfășurare a lucrărilor comisiilor în paralel cu plenul) relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 2014 36m13s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan Moldovan - declarație politică cu tema: "Banii din acciza pe carburanți vor merge către construcția de autostrăzi"; relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga - declarație politică referitoare la "Încălcarea dreptului de proprietate al proprietarilor de păduri de Guvernul Ponta 3"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 152/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan-Cristian Chirteș - declarație politică intitulată: "Salvați aurul verde al României!"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dorin Silviu Petrea - comentariu prilejuit de Ziua Mondială a Sănătății; relevant paragraphes
    Cristina Nichita - declarație politică: "Importanța dialogului social"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 51 deputați (MS 8/2014). (respinsă) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sorin-Avram Iacoban - declarație politică: "Dependența de păcănele face victime"; relevant paragraphes
    Ioan Dîrzu - declarație politică cu subiectul: "Liderii Consiliului Județean Alba și ai primăriei Alba Iulia, PDL-PNL, trebuie cercetați penal pentru subminarea economiei locale"; relevant paragraphes
  Aprobarea introducerii pe ordinea de zi a Declarației privind susținerea măsurilor de relaxare fiscală și de stimulare economică. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Viorel-Ionel Blăjuț - declarație politică cu tema: "Economia ieșeană abia-și mai trage sufletul"; relevant paragraphes
    Mihai Aurelian - semnalarea unor probleme cu care se confruntă românii din afara granițelor țării; relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - invitație la Bârlad, la o dezbatere privind gazele de șist; relevant paragraphes
    Gheorghe Firczak - declarație politică: "Rutenii nu vor destrămarea Ucrainei"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 88/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 21 /2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vicențiu-Mircea Irimie - declarație politică intitulată: "Ziua națională a martirilor anticomuniști"; relevant paragraphes
    Vasile Gudu - declarație politică: "Minciunile Guvernului Ponta 3 în sănătate"; relevant paragraphes
    Grigore Crăciunescu - declarație politică: "Locurile de muncă pentru tineri, o problemă a României"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Declarația privind susținerea măsurilor de relaxare fiscală și de stimulare economică. (aprobată) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (Pl-x 114/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ion Bălan - intervenție intitulată "Ziua Mondială a Sănătății"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 21/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (PL-x 88/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030 COM (2014) 15 COM (PH CD 20/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Prezentarea Declarației privind susținerea măsurilor de relaxare fiscală și de stimulare economică. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Liviu Laza-Matiuța - declarație politică cu subiectul: "România, printre cele mai scumpe țări europene"; relevant paragraphes
    Costel Alexe - declarație politică privind noul Cod al insolvenței și poziția Partidului Național Liberal în contextul politic actual; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere (PL-x 152/2013). (respins) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă aceasta (PL-x 33/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea (PL-x 33/2014). (respins) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Virgil Guran - declarație politică despre impozitul forfetar; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020 -2030 COM (2014) 15 COM (PH CD 20/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Aprobarea unei completări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florin-Cristian Tătaru - declarație politică: "Integrarea europeană a Republicii Moldova este o datorie morală, o corecție a unei nedreptăți istorice și o oportunitate economică pentru România"; relevant paragraphes
    Ionaș-Florin Urcan - declarație politică intitulată: "Azomureș va avea oare aceeași soartă ca și Oltchim-ul?"; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2014 27m30s
relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Ion Marocico relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului deputat Aurel Niculae din Grupul parlamentar al PNL și activarea sa ca deputat independent neafiliat. relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Florin-Costin Pâslaru relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulată "O reformă a administrației fără consens nu are succes!" inițiată de 51 deputați. (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Costel Alexe relevant paragraphes
    Liviu Laza-Matiuța relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Romeo Rădulescu relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului. relevant paragraphes
    Mihai Tararache relevant paragraphes
    Vasile Horga relevant paragraphes
  Dezbatere politică organizată în temeiul art.182 din Regulamentul Camerei Deputaților (la solicitarea Grupului parlamentar al PDL) cu tema "Stadiul aprobării de către Comisia Europeană a documentelor care stabilesc prioritățile pentru utilizarea fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2020". relevant paragraphes
  Intervenții procedurale privind ordinea de zi și programul de lucru. relevant paragraphes
  Intervenție de marcare a Zilei Mondiale a Sănătății. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2014 42m48s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 85/2013). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012 (PL-x 9/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 85/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Solicitarea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale (Pl-x 15/2014). (adoptată) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 107/2013). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București, la 15 octombrie 2013 (PL-x 2/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului (Pl-x 14/2014). (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 107/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București, la 15 octombrie 2013 (PL-x 2/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui mandat de deputat (PH CD 12/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013 (PL-x 3/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei - Analiza anuală a creșterii pentru 2014 COM(2013) 800 (PH CD 11/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezvoltarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului (Pl-x 14/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (PL-x 542/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de secretar al Camerei Deputaților, ca urmare a demisiei din această funcție a domnului Eugen Nicolicea (PH CD 13/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Sectorul energetic ruinat de mafia PSD-istă" inițiată de deputați aparținând Grupului parlamentar al PDL și deputați neafiliați unui grup parlamentar. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 (PL-x 8/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Daniel Chițoiu, fost ministru al finanțelor publice, membru al Camerei Deputaților. (respins) relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaților. (adoptat) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012 (PL-x 9/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013 (PL-x 10/2014). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 9/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezvoltarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012 (PL-x 7/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (PL-x 542/2013). (adoptat) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012 (PL-x 7/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013 (PL-x 3/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013 (PL-x10/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind formularea de către Camera Deputaților a cererii de urmărire penală a domnului deputat Daniel Chițoiu. Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Chițoiu Daniel, fost ministru al finanțelor publice, membru al Camerei Deputaților (PH CD 15 /2014). (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2013-2014 COM (2013) 700 (PH CD 10/2014). (adoptat) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 (PL-x 8/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 24, 2014 11m21s
relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria celor care au murit pe baricade în recentele evenimente din Ucraina. relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului Nuțu Fonta în cadrul UNPR - Grupul parlamentar al PSD, începând cu data de 18 februarie 2014. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple inițiate de 55 deputați, cu titlul "Îmbogățirea baronilor PSD - PNL sau rețeta teleînzăpezirii marca Ponta". (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operațiunile de plată pe bază de card COM (2013) 550 (PHCD 8/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2014 28m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului COM (2013) 520 (PHCD 4/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Intern între reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de Parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 24 iunie 2013 (PL-x 659/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, și semnat de România la New York, la 3 iunie 2013 (PL-x 13/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 655/2013). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (PL-x 575/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător și România, în calitate de Împrumutat și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013 (PL-x 657/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative (Pl-x 11/2014). (retrimisă comisiei) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (Pl-x 327/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 579/2013/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (PL-x 12/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind acceptarea Codului de siguranță din 2008 pentru nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă, la Londra, la 13 mai 2008 (PL-x 4/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliul - Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare COM (2013) 690 (PHCD 5/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea prelungirii programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012 (PL-x 5/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007 (PL-x 6/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 10, 2014 16m45s
relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (Pl-x 327/2013). (amânată) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.86 din Legea audiovizualului nr.504/2002 (PL-x 577/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (PL-x 655/2013). (retrimis comisiei) relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Îmbogățirea baronilor PSD-PNL sau rețeta teleînzăpezirii marca Ponta" de către deputați aparținând Grupului parlamentar al PDL și Grupului parlamentar al PP-DD. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii (PL-x 500/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind practica elevilor și studenților (Pl-x 538/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (Pl-x 516/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 656/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 507/2013). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 25 juin 2024, 14:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro