Acsinte Gaspar
Acsinte Gaspar
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 december 2000 - 6 december 2004
speeches of:Acsinte Gaspar
records found:643 in 155 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2004 04m44s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art.5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950 (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (amânarea votului final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2004 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2004 03m03s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea studiilor universitare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2004 03m42s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Cererii Președintelui României pentru reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (amânarea votului final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 11, 2004 01m32s
relevant paragraphes
  Numirea unui judecător la Curtea Constituțională (neîntrunirea numărului necesar de voturi pentru numire). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2004 02m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (amânarea dezbaterii). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2004 01m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Ordinul Meritul pentru Învățământ și Medalia Meritul pentru Învățământ (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2000 pentru modificarea anexei Ordonanței de urgență nr.21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România, și a anexei Ordonanței de urgență nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției (amânarea votului final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 27, 2004 08m15s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției (retrimis comisiei). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2004 01m01s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (amânarea votului final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2004 13m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției (trimis Consiliului Legislativ). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (trimis Consiliului Legislativ). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (trimis Consiliului Legislativ). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, modificată și completată prin Legea nr.181/2002 (amânarea votului final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2004 00m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (amânarea votului final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2004 09m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunităților românești de pretutindeni (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea centrelor de permanență pentru asigurarea asistenței medicale în regim de continuitate (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 5, 2004 02m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 (amânarea votului final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2004 01m44s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (amânarea votului final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 25, 2004 03m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind instituțiile publice de spectacole și concerte (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală (amânarea votului final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind îmbunătățirile funciare (amânarea votului final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2004 00m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru alegerea autorităților administrației publice locale. relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 15, 2004 01m03s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (retrimis comisiei). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of March 4, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru alegerea președintelui României relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 1, 2004 01m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea moțiunii inițiate de 71 deputați cu titlul "Prin vânzarea a mii de copii peste hotare, Guvernul Năstase pune în pericol procesul de aderare a României la Uniunea Europeană" (supunerea la vot; respingerea moțiunii); relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of February 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea în procedură de urgență și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 june 2024, 12:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro