Vasile Blaga
Vasile Blaga
Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002
Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
18-06-2024
17-06-2024
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Interogare > Rezultate Versiunea pentru printare

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
ședințele:Camerei Deputaților și Senatului
din perioada:15 decembrie 2008 - 12 decembrie 2012
vorbitor:Vasile Blaga
înregistrări găsite:594 la 69 puncte din sumarele a 23 ședințe

Legenda 
acces la paragrafele relevante pentru interogare
acces la textul complet al punctului din sumar
acces la textul complet al subpunctului din sumar
1 2
1.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 6 iulie 2012 (sesiune extraordinară) 10m22s
pasajele relevante
  Dezbateri asupra propunerii de suspendare din funcție a Președintelui României. pasajele relevante
2.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 5 iulie 2012 (sesiune extraordinară) 00m24s
pasajele relevante
  Propunerea Grupurilor parlamentare ale PSD și PNL din Camera Deputaților și Senat cu privire la termenul de transmitere de către Curtea Constituțională a României a avizului consultativ. (adoptată) pasajele relevante
3.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 3 iulie 2012 (sesiune extraordinară) 09m58s
pasajele relevante
  Prezentarea de către primul ministru a Raportului cu privire la deciziile adoptate în cadrul reuniunii Consiliului European din perioada 28-29 iunie 2012. pasajele relevante
4.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 3 iulie 2012 (sesiune extraordinară) 04m52s
pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre al Camerei Deputaților și Senatului privind revocarea din funcție a Avocatului Poporului, domnul Gheorghe Iancu, și numirea în funcția Avocatului Poporului - interimar, a domnului Valer Dorneanu. pasajele relevante
5.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 26 iunie 2012 53m24s
pasajele relevante
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curții Constituționale a următoarelor legi:
- Legea privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv;
- Legea pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluția nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994;
- Legea pentru ratificarea Acordului între România și Statul Israel în domeniul securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011;
- Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale;
- Legea privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice central;
- Legea privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni";
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor;
- Legea pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996;
- Legea pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii;
- Legea privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici;
- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății;
- Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului";
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor;
- Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România;
- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile;
- Legea privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;
- Legea pentru ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducal al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 9 decembrie 2011.
pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova. pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducal al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 9 decembrie 2011. (PL-x 235/2012,L270/29.05.2012) pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 19/2009 privind componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie. pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. pasajele relevante
  Numiri:
- Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și depunerea jurământului de către aceștia.
- Numirea unor membri ai Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
pasajele relevante
  Prezentarea Rapoartelor de activitate și a Conturilor de execuție ale Societății Române de Radiodifuziune pe anii 2009, 2010 și 2011. (adoptate) pasajele relevante
  Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de TV (nefinalizarea procedurii datorită lipsei cvorumului) pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Informare privind modificarea componenței nominale a Grupului Pro-America. pasajele relevante
6.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 12 iunie 2012 00m45s
pasajele relevante
  Adoptarea Declarației referitoare la problemele actuale aflate pe agenda Uniunii Europene și obligațiile ce revin României în baza acestora. pasajele relevante
7.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 7 mai 2012 39m08s
pasajele relevante
  Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea art.4 din Hotărârea Parlamentului nr.6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru avizarea propunerii legislative depuse și elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. pasajele relevante
  Prezentarea Programului și a listei Guvernului de către domnul Victor-Viorel Ponta, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru. pasajele relevante
  Acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra Programului de guvernare și liste Guvernului. pasajele relevante
  Dezbateri asupra Programului și listei Guvernului. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
8.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 27 aprilie 2012 04m46s
pasajele relevante
  Prezentarea, dezbaterea și adoptarea moțiunii de cenzură intitulate "Opriți Guvernul șantajabil. Așa nu, niciodată !", inițiată de 116 senatori și deputați. pasajele relevante
9.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 25 aprilie 2012 01m46s
pasajele relevante
  Conferirea domnului Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, în numele Parlamentului României, a Colanului Parlamentului României. pasajele relevante
  Mesajul domnului Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European. pasajele relevante
10.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 27 martie 2012 29m45s
pasajele relevante
  Evocarea împlinirii a 94 de ani de când Sfatul Țării din Basarabia a decis unirea cu România. pasajele relevante
  Aprobarea unor modificări în componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie din Parlamentul României. pasajele relevante
  Depunerea jurământului de către membrii numiți ai Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. pasajele relevante
  Aprobarea programului de lucru. pasajele relevante
  Numiri: pasajele relevante
    Numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. pasajele relevante
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru analiza propunerilor legislative depuse și elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului. pasajele relevante
  Numiri: pasajele relevante
    Numirea membrilor Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. pasajele relevante
    Numirea unui membru titular și a unui membru supleant al Consiliului Național al Audiovizualului. pasajele relevante
    Numirea președintelui Autorității Electorale Permanente. pasajele relevante
  Numiri: pasajele relevante
    Numirea unor membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi. pasajele relevante
11.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 28 februarie 2012 27m14s
pasajele relevante
  Numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Numirea domnului Teodor-Viorel Meleșcanu în funcția de director al Serviciului de Informații Externe. pasajele relevante
  Depunerea jurământului de către domnul senator Toader Mocanu, ales membru în Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. pasajele relevante
  Depunerea jurământului de către domnul Teodor-Viorel Meleșcanu, numit în funcția de director al Serviciul de Informații Externe. pasajele relevante
  Alegerea domnului senator Toader Mocanu în calitate de membru și vicepreședinte al Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. pasajele relevante
12.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 27 februarie 2012 00m47s
pasajele relevante
  Modificarea componenței Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe. (dezbaterea va avea loc într-o ședință viitoare) pasajele relevante
13.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 9 februarie 2012 19m05s
pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Dezbateri asupra Programului și listei Guvernului. pasajele relevante
  Prezentarea Programului de guvernare și a listei Guvernului de către domnul Mihai-Răzvan Ungureanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru. pasajele relevante
  Acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra Programului și întregii liste a Guvernului. pasajele relevante
14.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 23 ianuarie 2012 20m55s
pasajele relevante
  Dezbaterea situației politice, economice și sociale din România. pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
15.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 22 decembrie 2011 01m12s
pasajele relevante
  Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură intitulate "După 22 de ani, democrația este în pericol", inițiată de 200 de deputați și senatori, ca urmare a angajării răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. pasajele relevante
16.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 decembrie 2011 04m10s
pasajele relevante
  Ședința solemnă comună a Camerei Deputaților și Senatului dedicată Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România și Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății pasajele relevante
17.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 decembrie 2011 04m36s
pasajele relevante
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru. pasajele relevante
  Angajarea răspunderii Guvernului asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară (PL-x 766/2011). pasajele relevante
18.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 decembrie 2011 12m04s
pasajele relevante
  Aprobarea unei modificări a ordinii de zi. pasajele relevante
  Aprobarea programului de lucru. pasajele relevante
  Numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. pasajele relevante
  Supunerea la votul final a Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012. (adoptat) pasajele relevante
  Supunerea la votul final a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. (adoptat) pasajele relevante
  Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi: Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal - bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014; Legea bugetului de stat pe anul 2012; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012. pasajele relevante
19.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 14 decembrie 2011
pasajele relevante
  Aprobarea solicitării domnului deputat Marian Neacșu ca Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive să se dezbată în Comisia de învățământ, știință, tineret și sport în ședința de miercuri, 14 decembrie a.c. pasajele relevante
20.
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 13 decembrie 2011 2h48m42s
pasajele relevante
  Evocarea personalității poetei și omului politic Leonida Lari-Iorga și păstrarea unui moment de reculegere în memoria sa; pasajele relevante
  Aprobarea cererii Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului privind Statutul deputaților și al senatorilor, organizarea și funcționarea ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului și a Comisiilor pentru industrii și servicii și pentru buget, finanțe și bănci ale Camerei Deputaților de a-și desfășura lucrările în pauza plenului, în zilele de 13 și 14 decembrie 2011. pasajele relevante
  Continuarea dezbaterilor la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012; (De la art. 2 la Anexa 3/23.) pasajele relevante
  Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
- Legea pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011;
- Legea pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002;
- Legea pentru abrogarea alin.(2) al art.21 din Legea contenciosului administrative nr.554/2004;
- Legea pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001.
pasajele relevante

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 19 iunie 2024, 19:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro