Daniela Popa
Daniela Popa
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 décembre 2008 - 12 décembre 2012
speeches of:Daniela Popa
records found:1836 in 39 plenary debates
total video time:9h47m29s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 22, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Daniela Popa - declarație politică cu subiectul "Ansamblul arheologic Sarmizegetusa, între nepăsare, neglijență și uitare"; written
relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2009 00m58s
relevant paragraphes
  Informare cu privire la modificarea programului de lucru. relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2009 11m55s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (respinsă). relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.68 alin. 1 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingere); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă "Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini" (respinsă); relevant paragraphes
  Declarație personală a domnului deputat Gheorghe Firczak. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.281 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.9 alin.(1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoluției muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (adoptat); relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 10, 2009 26m40s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (respinsă); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică cu referire la asigurarea salariilor personalului din unitățile sanitare de urgență din Iași; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing (adoptată); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr. 144(r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03/08/2009, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.821 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (adoptată); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte-tip de case cu specific regional și local (respinsă); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.67/2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbateri privind prezența și rolul României în contextul proceselor de reformă a instituțiilor europene. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale (respinsă); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ovidiu Victor Ganț - intervenție privind un eveniment de însemnătate mondială: 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului; relevant paragraphes
    Gheorghe Tinel - declarație politică cu titlul "Geoană, colaboratorii și guvernarea"; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică intitulată "Iepurașul din joben: Liviu Negoiță"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Daniela Popa - evocare prilejuită de marcarea a 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului; written
relevant paragraphes
    Mihăiță Calimente - declarație politică inspirată din ideile profesorului în istoria doctrinelor politice, Salvo Mastellone; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc (adoptată); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Oltchim"-SA Râmnicu Vâlcea (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.26 din Legea nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (respinsă); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sonia-Maria Drăghici - despre "Toleranță - valoare fundamentală a conștiinței umane"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (respins); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică "Despre resentimente și toleranță"; relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică: "Comemorarea făuritorului statului modern turc"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată (respinsă); relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009 1h08m55s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (adoptată); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru buget, referitor la Legea pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, reexaminată la cererea Președintelui României (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cosmin Mihai Popescu - declarație politică "Polițistul român are nevoie de mai multă autoritate și respect!"; relevant paragraphes
    Ibram Iuseim - intervenție cu ocazia împlinirii a 86 de ani de la proclamarea Republicii Turcia; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale (respins); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică având tema "Soluția sănătoasă"; relevant paragraphes
    Vasile Popeangă - declarație politică intitulată "Noi suntem urmașii lui Traian Băsescu?"; relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cisnădie, județul Sibiu (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (adoptată); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihai Cristian Apostolache - considerații pe tema alocării de fonduri pentru realizarea unor obiective necesare localităților de pe Valea Teleajenului; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr.94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Nicolae Păun - declarație politică: "Birocrația Agenției Naționale pentru Romi și modul de funcționare defectuos - o piedică în calea aplicării proiectelor europene pentru sprijinirea romilor"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Constantin Severus Militaru - declarație politică având titlul "Majoritatea vremelnică împiedică reforma"; relevant paragraphes
    Farkas Anna-Lili - declarație politică cu referire la "Solemnitatea Tuturor Sfinților, Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum - Ziua morților; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Daniela Popa - despre "Scutirea pentru plata penalităților la întreținere"; written
relevant paragraphes
    Mircea Irimescu - declarație politică intitulată "Aleși și alegători"; relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - declarație politică intitulată "Ziua Armatei Române și Armistițiul de la Villa Giusti"; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică prin care se prezintă "Riscurile incompetenței unui Guvern"; relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică intitulată "Doamna cântecului turco-tătar, Cadrie Nurmambet; relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică intitulată "Avem nevoie de un sistem energetic bazat pe energie regenerabilă; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (adoptat); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru învățământ și al Comisiei pentru agricultură, referitor la Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cisnădie, județul Sibiu, reexaminată la cererea Președintelui României (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingerea legii); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Marian Ghiveciu - declarație politică având titlul "Spre un pol politic în jurul PSD-ului"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării Programului "Prima casă" (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea lit.a) a art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (adoptată); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Hotărâre referitor la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situației Societății Comerciale "Nicolina" - S.A. și a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
  Informare a doamnei Liana Dumitrescu în legătură cu preluarea de către Parlamentul României a președinției Conferinței Europene Interparlamentare pentru Spațiu în 2010. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 2009 35m48s
relevant paragraphes
  Informare privind constituirea Grupului parlamentar al independenților. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Vasile Popeangă relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Aledin Amet relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Ioan Holdiș relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 și a Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Informare privind deputații care se declară independenți: Cristina Elena Dobre, Dan Bordeianu, Dan Păsat, Gheorghe Coroamă, Cristian Ion Burlacu, Dan Mihai Marian, Vasile Filip Soporan, Neculai Rebenciuc. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre referitoare la Raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situației Societății Comerciale "Nicolina" - SA și a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Mircia Giurgiu relevant paragraphes
    Gheorghe Tinel relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului final al Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea situației Societății Comerciale "Nicolina" - SA și a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2008. relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Marian Neacșu relevant paragraphes
  Informare privind declararea ca independent a domnului Gheorghe Zoicaș. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Daniela Popa - declarație politică cu subiectul "Reducerea t.v.a.-ului la alimentele de bază"; written
relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 20, 2009 05m18s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Daniela Popa - declarație politică referitoare la "Măsuri de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii"; written
relevant paragraphes
    Cristian Rizea - argumente în favoarea respectării prevederilor Legii fundamentale, în special de către președintele țării; relevant paragraphes
    Victor Cristea - declarație politică intitulată "Nevoile oamenilor nu sunt prioritățile actualului Guvern"; relevant paragraphes
   
Daniela Popa - declarație politică referitoare la "Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor"; written
relevant paragraphes
    Iulian Vladu - declarație politică cu tema "Maladia liderului slab"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică: "Urgent despre Urgențe!"; relevant paragraphes
    Octavian Bot - declarație politică: "Klaus (trofobia) Iohannis nu deschide România; relevant paragraphes
    Mircea Irimescu - declarație politică: "Alții pot, noi încă nu"; relevant paragraphes
    Constantin Severus MIlitaru - declarație politică intitulată "Minerii de la Motru și greva pâinii"; relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - declarație politică intitulată "Noul Guvern și minoritățile naționale"; relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică cu subiectul "Ce facem ca să preîntâmpinăm plecarea medicilor din România?"; relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 6, 2009 05m14s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Aurelia Vasile și Daniela Popa - declarație politică: "Agenda Guvernului Boc versus agenda cetățenilor"; written
relevant paragraphes
    Mircea Irimescu - declarație politică intitulată "La omul sărac ... nici șefii nu fac (nimic)"; relevant paragraphes
    Antal Istvan - "Evocarea evenimentelor de tristă amintire, Ziua Mâniei - 6 octombrie 1849"; relevant paragraphes
    Cătălin-Ioan Nechifor - despre crize și căi de rezolvare a acestora; relevant paragraphes
    Tudor Panțîru - declarație politică cu privire la redobândirea cetățeniei române; relevant paragraphes
    Petru Călian - declarație politică intitulată "Retragerea mișelească a Partidului Social Democrat de la guvernare"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Horia Cristian - declarație politică cu privire la aplicarea Legii împotriva fumatului; relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică: "Despre politică și poezie"; relevant paragraphes
    Mircea Lubanovici - argumente pentru amendarea Legii cetățeniei române, o necesară reparație pentru milioane de români din Diaspora; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică: "Criza politică - calea cea mai sigură de a arunca România în haos"; relevant paragraphes
    Kerekes Karoly - intervenție politică intitulată "Problema rromilor - mustrare din partea Franței"; relevant paragraphes
    Sonia-Maria Drăghici - câteva lucruri "Despre efectele negative ale descentralizării în sistemul sanitar"; relevant paragraphes
    Ioan Stan - despre noua formulă de conducere implementată de premier; relevant paragraphes
    Iulian Vladu - declarație politică cu titlul "Strategia politică a unui partid aflat pe locul doi"; relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - declarație politică intitulată "România și minoritățile - după 20 de ani"; relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică dedicată Zilei limbii tătare; relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 5, 2009 16m41s
relevant paragraphes
  Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități referitor la solicitarea Plenului Camerei Deputaților prevăzută în art.3 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.34/2009 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului și Sportului, sub semnătura doamnei ministru Monica Maria Iacob-Ridzi, pentru organizarea "Zilei Tineretului", prezentarea sesizării doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi și exprimarea punctului său de vedere cu privire la raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și dezbateri asupra raportului. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind cererea de urmărire penală a doamnei Monica Maria Iacob-Ridzi (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Aledin Amet relevant paragraphes
    Marian Neacșu relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare și completare a Hotărârii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și a Hotărârii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind demisia doamnei Cristina Elena Dobre din Grupul parlamentar al PNL și afilierea la Grupul parlamentar al PD-L. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Samoil Vîlcu relevant paragraphes
  Informare privind demisia domnului Cristian-Ion Burlacu din Grupul parlamentar al PNL și înscrierea în Grupul parlamentar al PD-L. relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Gheorghe Ana relevant paragraphes
    Sorin Ștefan Zamfirescu relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului: relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2009 52m12s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, precum și a altor autorități ale administrației publice centrale (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Marian Neacșu - declarație politică: "Ultima păcăleală a lui Traian Băsescu"; relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - "Despre politici de incluziune socială a rromilor"; relevant paragraphes
    Samoil Vîlcu - declarație politică cu tema "Râmnicu Vâlcea are unul dintre cele mai moderne teatre din România"; relevant paragraphes
    Gheorghe Ialomițianu - declarație politică având titlul "Standardele de cost între Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor"; relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru reînființarea comunei Cintei, județul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional); relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al Orașului Cisnădie, județul Sibiu (retrimisă comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul deHotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (retrimis comisiei); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local (adoptat); relevant paragraphes
  Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități întocmit la solicitarea plenului Camerei Deputaților prevăzută în art.3 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.34/2009, cu privire la începerea urmăririi penale împotriva doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, fost ministru al tineretului și sportului, precum și sesizarea doamnei deputat Monica Maria Iacob-Ridzi (amânarea dezbaterii); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic (respins); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Aledin Amet - intervenție cu tema "Împliniri ale Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România"; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică intitulată "Coaliția unui singur om - Traian Băsescu"; relevant paragraphes
    Vasile Popeangă - declarație politică intitulată "Dezincriminarea consumului de droguri și legalizarea prostituției, măsuri de reformare a statului"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Horia Cristian - invitație la analiză și voință de a reforma cu adevărat instituțiile statului; relevant paragraphes
    Ion Tabugan - declarație politică având titlul "Criza puterii judecătorești"; relevant paragraphes
    Cornel Ghiță - declarație politică privind lipsa normelor metodologice pentru a putea fi aplicate modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2006; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, județul Dâmbovița (adoptată); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui și a Zilei Mamei (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.3 din Anexa la O.U.G. nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică: "Despre secetă, Ministerul Agriculturii se face că plouă"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Doinița-Mariana Chircu - declarație politică având titlul "Cine se teme de reformarea statului în România?"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind protecția infrastructurilor critice și înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Infrastructurilor Critice (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Iulian Vladu - declarație politică intitulată "Referendumul - voința cetățenilor"; relevant paragraphes
   
Daniela Popa - declarație politică cu tema "Pactul național împotriva egalizării vârstei de pensionare"; written
relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică intitulată «O problemă tot mai "fierbinte": CET-urile»; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Petru Călian - declarație politică intitulată "Actori în politica românească"; relevant paragraphes
    Sonia-Maria Drăghici - declarație politică: "România nu este pregătită pentru prevenirea inundațiilor"; relevant paragraphes
    Mircea Lubanovici - despre inițierea unui parteneriat româno-american în domeniul serviciilor sociale; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mircea Irimescu - declarație politică cu titlul "Nevoia de morală și memorie"; relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică intitulată "Fiecare om este autorul propriei sale sănătăți sau boli"; relevant paragraphes
    Constantin Dascălu - declarație politică intitulată "Divizarea localităților trebuie oprită"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind protecția infrastructurilor critice și înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Infrastructurilor Critice (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 din Anexa la O.U.G. nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2009 pentru modificarea art.39 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (adoptat); relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - declarație politică intitulată "Pensiile și pulsul națiunii"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud. Dâmbovița (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei mamei și a Zilei tatălui (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003 (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 22, 2009 57m27s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind "Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunț de participare (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihăiță Calimente - previziunea unui "sistem totalitar" în perspectiva realegerii actualului președinte; relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică care aduce în atenție "faptul că, în ultimii ani, numeroase comune au fost declarate orașe, nefiind pregătite pentru acest lucru"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind "Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunț de participare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Popeangă - declarație politică intitulată "Racul, știuca și broscoiul"; relevant paragraphes
    Marian Neacșu - declarație politică cu tema "Impozitul minim - între minciună și eroare de politică economică"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind pescuitul și acvacultura (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 2 iulie 1992 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Daniela Popa și Aurelia Vasile - declarație politică cu subiectul "Statutul Geografiei în programa școlară"; written
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Filip Soporan - declarație politică intitulată "Ce dorim? Funcții sau poziții reale, pentru dezvoltarea României"; relevant paragraphes
    Cristina Ancuța Pocora - "Atitudinea ministrului muncii față de mamele de gemeni și mamele eleve și studente"; relevant paragraphes
    Ioan-Nelu Botiș - declarație politică intitulată "Elaborarea unui cadru legislativ privind protecția socială"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru reînființarea comunei Cintei, județul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.3 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru reînființarea comunei Cintei, județul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Victor-Raul Soreanu-Surdu - declarație politică referitoare la "Normalizarea relațiilor dintre România și Federația Rusă"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 8 mai 2009 (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - declarație politică: "Ce vor magistrații?"; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică intitulată "Fără scrupule în campania electorală!"; relevant paragraphes
    William Gabriel Brânză - declarație politică referitoare la "modul cum sunt cheltuite fondurile Ministerului Afacerilor Externe în străinătate"; relevant paragraphes
    Mircea Irimescu - declarație politică intitulată "Nevoia de solidaritate"; relevant paragraphes
    Ana Adriana Săftoiu - prezentarea unor reflecții despre viață, răspundere, solidaritate... relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Horia Cristian - comentarii privind disoluția statului de drept; relevant paragraphes
    Ciprian-Florin Luca - "Sub pretextul raționalizării cheltuielilor publice, Guvernul Boc, prin promovarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 interzice conservarea, protejarea și restaurarea patrimoniului național"; relevant paragraphes
    Octavian-Marius Popa - declarație politică având ca subiect "Decontarea transportului elevilor din localitatea de domiciliu la unitatea de învățământ la care aceștia activează"; relevant paragraphes
    Viorel Balcan - declarație politică intitulată "Examen de conștiință!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Samoil Vîlcu - declarație politică cu tema "La început de an școlar, unitățile de învățământ vâlcene, sub teroarea comandourilor PSD"; relevant paragraphes
    Ioan Holdiș - declarație politică cu subiectul "Devalizarea continuă a învățământului"; relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică: "Atenție la fondurile europene!"; relevant paragraphes
   
Daniela Popa și Aurelia Vasile - declarație politică cu referire la "Un succes de excepție al inventatorilor români"; written
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.3 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 2 iulie 1992 (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind retrocedarea patrimoniului sindical (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sonia-Maria Drăghici - declarație politică cu tema "România trebuie să prevină efectele negative ale îmbătrânirii populației"; relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică: "Spunem tare ce ne doare!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 8 mai 2009 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind pescuitul și acvacultura (respinsă); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea președintelui consiliului județean (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cristina Ancuța Pocora - "Atitudinea ministrului Radu Berceanu față de locuitorii municipiului Fetești" relevant paragraphes
    Niculae Mircovici - declarație politică intitulată "14 zile calendaristice de armistițiu cu talibanii afgani obținute de Guvernul României"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului internațional privind esențele de lemn tropical din 2006, adoptat la Geneva la 27 ianuarie 2006 și deschis spre semnare la 3 aprilie 2006, semnat de Guvernul României la New York la 25 septembrie 2008 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura (adoptat); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2009 privind modificarea și completarea art.5 din Legea nr.82/1992 privind rezervele de stat (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea președintelui consiliului județean (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2009 07m13s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică cu titlul "Despre relația românului cu statul. De la frică la indiferență"; relevant paragraphes
    Constantin Dascălu - declarație politică cu referire la "situația Inspectoratului Școlar din Dolj"; relevant paragraphes
    Ioan Munteanu - intervenție cu tema "15 septembrie - Ziua internațională a democrației"; relevant paragraphes
    Ioan Stan - câteva gânduri legate de începerea anului școlar, între nostalgia fostului elev și unele "recomandări ultimative"; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică cu referire la "subiectul Traian Băsescu"; relevant paragraphes
    Ovidiu Victor Ganț - referire la importanța învățământului de limbă germană maternă din România; relevant paragraphes
    Cornel Ghiță - declarație politică cu tema "15 septembrie - Ziua internațională a democrației"; relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică: "Până atunci, școala a început în Țicău"; relevant paragraphes
    Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf - declarație politică: «Școala fără "orientare"»; relevant paragraphes
    Nicolae Bud - declarație politică ce face trimitere la școală; relevant paragraphes
    Ioan Țintean - declarație politică: "Meserii vechi, standarde ocupaționale, Guvern dezinteresat"; relevant paragraphes
    Vasile Filip Soporan - declarație politică intitulată "Societatea este ce se gândește la nivelul acesteia"; relevant paragraphes
    Iosif Veniamin Blaga - declarație politică cu titlul "Cui îi convine dezbinarea nației române, învrăjbirea și înveninarea ei?"; relevant paragraphes
    Adrian Solomon - declarație politică cu tema "Educația permanentă și evaluarea continuă intră în pauză pentru 10 zile"; relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga - declarație politică cu titlul "Ministrului Nemirschi nu-i pasă de protecția mediului"; relevant paragraphes
    Vasile Popeangă - declarație politică cu subiectul "Reforma statului, de la Ștefan cel Mare la Emil Boc"; relevant paragraphes
   
Daniela Popa - despre "Stadiul absorbției fondurilor europene după un an de criză"; written
relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică: "Solidaritate cu familiile victimelor recentelor inundații din Turcia"; relevant paragraphes
    Cornel Pieptea - declarație politică: "Politica pumnului în gură"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan-Nelu Botiș - declarație politică intitulată "Necesitatea modificării Codului muncii - episodul 2"; relevant paragraphes
    Cristina-Ancuța Pocora - revenire la subiectul "taxa de pod de la Fetești - Cernavodă", taxă care "a pus bariere pentru școlarii de pe malul Dunării"; relevant paragraphes
    Mircea Irimescu - declarație politică intitulată "Statul, restanțier"; relevant paragraphes
    Cătălin-Ioan Nechifor - despre probleme "care se constituie ca o frână în calea dezvoltării durabile"; relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 8, 2009 07m10s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan-Nelu Botiș - declarație politică care susține "Necesitatea modificării Codului Muncii"; relevant paragraphes
    Ciprian-Florin Luca - considerații despre viziunea anticriză a Guvernului Boc; relevant paragraphes
    Sanda-Maria Ardelaenu - declarație politică: "SOS - învățământul românesc!"; relevant paragraphes
    Pavel Horj - declarație politică: "Ghidurile solicitantului pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectelor potențialilor beneficiari ai Fondului FEADR trebuie ajustate"; relevant paragraphes
   
Daniela Popa - declarație politică "Șomeri cu diplomă de licență"; written
relevant paragraphes
    Constantin Severus Militaru - declarație politică intitulată "Înțelepciune și responsabilitate"; relevant paragraphes
    Vasile Filip Soporan - declarație politică intitulată "Fondurile europene și interesul național"; relevant paragraphes
    Farago Petru - declarație politică intitulată "Guvernare sau... altceva?"; relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - declarație politică intitulată "De ce este deschiderea anului școlar în România un coșmar?"; relevant paragraphes
    Georgian Pop - declarație politică: "Articolul 1 din Constituția României nu este negociabil"; relevant paragraphes
    Mircea Irimescu - declarație politică intitulată "Suntem încă victime ale pactului Hitler-Stalin"; relevant paragraphes
    Cornel Ghiță - declarație politică cu tema "Mediatizarea Hotărârii de Guvern nr.600/2009 și susținerea aplicării de urgență a acesteia în plină criză"; relevant paragraphes
    Cristian-Ion Burlacu - declarație politică intitulată "Nevroze de toamnă pentru PD-L"; relevant paragraphes
    Ioan Stan - declarație politică numită "Reformă cu spoială electorală"; relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică intitulată "Ce se întâmplă la Fortus?"; relevant paragraphes
   
Daniela Popa - declarație politică "Acțiuni antiromânești la Odorheiul Secuiesc"; written
relevant paragraphes
    Iosif Veniamin Blaga - declarație politică: "Sarmisegetusa Regia - un semn al neglijării trecutului"; relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga - declarație politică intitulată "Prefectul de Bihor încalcă legea"; relevant paragraphes
    Antal István - alocuțiune cu titlul "Informarea corectă a Parlamentului și a opiniei publice din țară"; relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică: "România trebuie să iasă din zodia mediocrității"; relevant paragraphes
    Ovidiu Victor Ganț - declarație politică cu titlul "Germania, partener strategic al României"; relevant paragraphes
    Victor Cristea - declarație politică având titlul "Asumarea răspunderii, un atac la democrație"; relevant paragraphes
    Petru Călian - declarație politică cu titlul "Diversitatea minorității în unitatea majorității"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ghervazen Longher - intervenție pe tema Zilelor Culturii Poloneze; relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică intitulată "Problemele românilor din alte țări ale lumii"; relevant paragraphes
   
Daniela Popa - declarație politică "Protestul magistraților"; written
relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 7, 2009 10m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului: relevant paragraphes
    Petru Călian relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2008 privind unele măsuri financiar- bugetare (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2009 07m59s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dorel Covaci - despre implicațiile autonomiei locale; relevant paragraphes
    Edler András Győrgy - declarație intitulată "Ministerul Finanțelor, "Călăul micilor întreprinzători""; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică intitulată "Despre intelectuali și filozofi"; relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - declarație politică cu tema "30 iunie, Ziua Învățătorului, cea mai veche sărbătoare laică la români"; relevant paragraphes
    Diana Adriana Tușa - declarație politică cu titlul "Câți oameni mai trebuie să moară pentru ca statul să se trezească?"; relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică intitulată "Potop în județul Iași"; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică: "Sala de sport din Brăila are nevoie de reabilitare"; relevant paragraphes
    Cornel Ghiță - declarație politică: "Salarizarea unică pentru personalul ale cărui salarii sunt plătite din fonduri publice, măsură a echității sociale"; relevant paragraphes
    Constantin Dascălu - comentariu legat de ordonanța care privește creșterea performanței energetice a blocurilor de locuință; relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga - declarație politică intitulată "Incompetența costă vieți, domnule ministru al mediului!" relevant paragraphes
    Valerian Vreme - declarație politică intitulată "În loc de bilanț"; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009 28m09s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Kötő Iosif - declarație politică intitulată "Să eliminăm inechitățile din sistemul de învățământ"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică cu subiectul "Banii pentru comunitățile locale nu trebuie să aibă culoare politică"; relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică intitulată "De ce spitalele din Iași sunt pline ochi?"; relevant paragraphes
    Antal István - declarație politică: "Există un patrimoniu valorificabil pentru susținerea promisiunilor electorale ale coaliției PSD - PD-L"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga - declarație politică numită "Codurile Boc"; relevant paragraphes
    Cristian-Ion Burlacu - declarație politică cu titlul "Coaliția marilor nerealizări"; relevant paragraphes
    Kelemen Hunor - declarație politică intitulată "Doctrina Boc"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tudor Ciuhodaru - declarație politică cu subiectul "SOS, ambulanța ieșeană; Proiectul ambulanțe în cartiere"; relevant paragraphes
    Gheorghe Ciobanu - declarație politică cu titlul "Despre bănci, numai de bine!"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică referitoare la desemnarea comisarului european; relevant paragraphes
    Vasile Filip Soporan - prezentarea declarației politice cu tema "Lupta pentru terenul agricol în România europeană"; relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2009 pentru completarea art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Aurelia Vasile și Daniela Popa - declarație politică: "Să salvăm spațiile verzi ale Bucureștiului!"; written
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Aledin Amet - declarație politică cu referire la "Soarta cimitirului musulman din localitatea Cheia, județul Constanța"; relevant paragraphes
    Sulfina Barbu - declarație politică: "Infringement-ul gropilor de deșeuri neecologice va fi plătit de către cetățeni"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2009 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cornel Știrbeț - despre "pozițiile publice" ale președintelui Traian Băsescu care confirmă că rămâne "apropiat Guvernului"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și a Legii petrolului nr.238/2004 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mugurel Surupăceanu - declarație politică cu titlul "Campanie fără noimă"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Tinel Gheorghe - referire la "Adevăratele motive ale desființării Agenției Domeniilor Statului"; relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2009 06m20s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Sonia-Maria Drăghici - despre "Spiritul civic la români și donarea de sânge"; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică numită "Votul înșelător"; relevant paragraphes
    Ioan-Nelu Botiș - declarație politică cu titlul "Eliminarea sesiunilor de depunere a proiectelor pe fonduri europene postaderare"; relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga - declarație politică ce se referă la "Alegerile europarlamentare și imperativul unei mari participări a cetățenilor"; relevant paragraphes
   
Daniela Popa și Aurelia Vasile - despre "Necesitatea adoptării de urgență a Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001"; written
relevant paragraphes
    Farago Petru - declarație politică: "Absenteismul la vot, normalitate?"; relevant paragraphes
    Pető Csilla-Mária - declarație politică cu subiectul "Înlăturarea inspectorilor școlari generali adjuncți pentru învățământul în limba maghiară"; relevant paragraphes
    Doinița-Mariana Chircu - declarație politică cu titlul "Absenți nemotivat"; relevant paragraphes
    Mugurel Surupăceanu - declarație politică referitoare la situația minerilor din Societatea Națională a Lignitului Oltenia; relevant paragraphes
    Stelică Iacob Strugaru - declarație politică cu titlul "Stimularea reinvestirii profitului"; relevant paragraphes
    Marian Ghiveciu - declarație politică intitulată "Reabilitarea și dezvoltarea turismului montan"; relevant paragraphes
    Samoil Vîlcu - declarație politică cu tema «"Prima casă", cea mai bună măsură pentru cei care nu au încă o locuință»; relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - declarație politică cu titlul "Europarlamentare de România"; relevant paragraphes
    Maria Stavrositu - declarație politică cu titlul "Închiderea cantinelor din Regie - o lovitură grea pentru studenții bucureșteni"; relevant paragraphes
    Petru Călian - declarație politică cu titlul "Legea salarizării unice"; relevant paragraphes
    Cristian-Ion Burlacu - declarație politică cu tema "Singurul criteriu pentru obținerea de fonduri de către administrațiile locale: criteriul politic"; relevant paragraphes
    Aledin Amet - intervenție cu tema "Primul Congres Mondial al Tătarilor Crimeeni"; relevant paragraphes
    Lakatos Petru - declarație politică intitulată "Alegătorii au votat. Guvernanți, la treabă!" relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Neculai Rățoi - declarație politică intitulată "De ce nu vin românii la vot?"; relevant paragraphes
    Vasile Filip Soporan - declarație politică intitulată "Simbioză între indicatorii economici și indicatorul de performanță socială, element esențial în consolidarea firmelor românești"; relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 26, 2009 49m14s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Aurelia Vasile și Daniela Popa - declarație politică: «Programul "Prima casă"»; written
relevant paragraphes
    Cornel Știrbeț - declarație politică intitulată "Restaurația"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Propunerii legislative pentru modificarea art.213 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății (rămase pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art. I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind regimurile matrimoniale (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan Stan - câteva argumente ce invită la luciditate în privința crizei economice; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (respinsă) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Lucia-Ana Varga - declarație politică; "Situația copiilor din România și nevoia de responsabilitate politică"; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (respins) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății și Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (rămase pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (adoptat); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - intervenție cu tema "2 iunie - Ziua Republicii Italiene"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății (respinsă) relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea art.213 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Ioan-Nelu Botiș - declarație politică cu tema "Situația dramatică a copiilor cu tulburări din spectrul autist și a familiilor acestora"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind regimurile matrimoniale (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul București (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Aurelia Vasile și Daniela Popa - declarație politică: "Urgentarea aplicării măsurilor anticriză"; written
relevant paragraphes
    Sanda-Maria Ardeleanu - declarație politică cu titlul "O șansă pentru modernizarea educației în România"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei juridice privind reexaminarea Legii pentru completarea art.5 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1218/2008 (adoptată propunerea de respingere a legii); relevant paragraphes
    Raportul Comisiei pentru învățământ asupra cererii Președintelui României de reexaminare a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (adoptată legea, cu modificări); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Florin-Costin Pâslaru - declarație politică cu tema "Pensionarii rămân prioritatea mea"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008 (adoptat); relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - declarație politică cu subiectul "Nevoia de măsuri în lupta cu sărăcia"; relevant paragraphes
    Lakatos Petru - declarație politică intitulată "Noul Cod fiscal, lipsă la inventar"; relevant paragraphes
    Corneliu Olar - declarație politică: "Și caii se împușcă"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Cristian-Ion Burlacu - declarație politică cu titlul "România, țara în care aleșii promit, dar cei mai mulți nu fac nimic"; relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (respinsă) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (respinsă) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Dragoș Gabriel Zisopol - declarație politică: "Olimpiada națională de limba greacă și olimpismul"; relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (respins) relevant paragraphes
    Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie); relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Aledin Amet - "Pledoarie pentru înființarea unui institut superior de teologie islamică" relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății (rămasă pentru votul final); relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (respinsă) relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Vasile Popeangă - declarație politică referitoare la "Codurile și fondurile europene"; relevant paragraphes
    Constantin Severus Militaru - declarație politică cu tema "Criza economică nu aduce românii acasă!"; relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2009 07m18s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Titi Holban - declarație politică intitulată "Mita electorală instituționalizată"; relevant paragraphes
   
Aurelia Vasile și Daniela Popa - declarație politică având tema "Retrocedarea Castelului Bran"; written
relevant paragraphes
    Nicolae Bud - declarație politică: "Prin euro, spre Europa"; relevant paragraphes
    Marian Ghiveciu - declarație politică cu titlul "Agricultură fără protecția plantelor"; relevant paragraphes
    Korodi Attila - declarație politică cu titlul "Între teorie și practică este o prăpastie prea mare"; relevant paragraphes
    Vasile Mocanu - declarație politică cu tema "Cât mai durează șantierul de la Teatrul Național din Iași?"; relevant paragraphes
    Daniela Popa și Aurelia Vasile - declarație politică: "Reforma în justiție - o prioritate pentru România" (prezentată de doamna Aurelia Vasile); relevant paragraphes
    Kelemen Hunor - declarație politică cu titlul "Nu schimbăm nimic, doar ici, colo, prin părțile esențiale"; relevant paragraphes
    Cristian Rizea - declarație politică referitoare la informații noi despre politica externă a României; relevant paragraphes
    Victor Boiangiu - referire la zona turistică Parcul natural "Comana", județul Giurgiu; relevant paragraphes
    Mihai Cristian Apostolache - solicitarea unor măsuri urgente pentru depoluarea zonei Valea Călugărească, județul Prahova; relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Mihăiță Calimente - despre campania electorală pentru alegerile europarlamentare în practica partidelor și în cea prezidențială; relevant paragraphes
    Dan-Mircea Popescu - o "analiză politică" și nu numai a primelor alegeri libere din România din 20 mai 1990; relevant paragraphes
    Valeriu Tabără - declarație politică cu tema "Cercetarea agricolă are nevoie urgentă de finanțare"; relevant paragraphes
    Mihai Surpățeanu - declarație politică cu tema "Discriminarea profesorilor universitari conducători de doctorat"; relevant paragraphes
    Victor Cristea - declarație politică cu titlul "Pământul în primejdie. Cercetarea românească în criză."; relevant paragraphes
    Cătălin Cherecheș - "Despre spiritul lui Caragiale"; relevant paragraphes
    Adrian-Miroslav Merka - declarație politică intitulată "Pași concreți pentru combaterea crizei economice"; relevant paragraphes
    Sanda-Maria Ardeleanu - declarație politică cu titlul "Să pariem pe turismul balnear!"; relevant paragraphes
    Constantin Severus Militaru - declarație politică cu tema "Susținerea implicării academice în dezvoltarea comunităților locale"; relevant paragraphes
    Mircea Grosaru - declarație politică intitulată «Coaliția "Opriți Codurile!" - un model democratic»; relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 25 juin 2024, 15:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro