Attila Korodi
Attila Korodi
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-04-2024 (joint)
22-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Attila Korodi
records found:59 in 28 plenary debates
total video time:1h17m23s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2016 00m15s
relevant paragraphes
  Aprobarea componenței Comisiei de validare. relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2016 01m37s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere (PL-x 717/2015). (adoptat) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 02m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate (PL-x 762/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016 01m03s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind achizițiile publice verzi (PL-x 463/2015) (adoptat); relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 22, 2016 04m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circulară COM (2015) 614 (PH CD 30/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind achizițiile publice verzi (PL-x 463/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 22, 2016 00m43s
relevant paragraphes
  Păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor atacului terorist de la Bruxelles. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 21, 2016 05m02s
relevant paragraphes
  Ora Guvernului - Dezbateri politice, cu participarea ministrului mediului, apelor și pădurilor, doamna Cristiana Pașca Palmer, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, cu tema "Stadiul de elaborare și aplicare a normelor legale privind aplicarea Codului silvic". relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 3, 2016 04m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 546/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (PL-x 660/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 17, 2015 06m53s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Korodi Attila - argumente în favoarea dialogului pe tema protecției minorităților; relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of December 15, 2015 01m25s
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 (PL-x 876/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 2015 00m59s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 546/2015) (retrimis comisiei) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 28, 2015 00m49s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" (PL-x 618/2015). (adoptat) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 10, 2015 02m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 416/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 416/2015); (adoptat) relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2015 03m27s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Raportul comun al Comisiei pentru agricultură, Comisiei pentru mediu și Comisiei juridice privind reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014/2015) (adoptat)
- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 436/2014/2015) (adoptată legea în forma inițială)
relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2015 03m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010. (Pl-x 213/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare. (Pl-x 436/2013) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2015 02m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (PL-x 58/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2015 00m37s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 28/2015) (adoptat) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 25, 2015 03m22s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind jocurile de noroc (Pl-x 204/2014); (respinsă) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Pl-x 204/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014); (adoptat) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 18, 2015 05m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 436/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (Pl-x 204/2014). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PL-x 539/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Aprobarea modificării programului de lucru. relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2014
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România (PL-x 520/2013). (respins) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 23 avril 2024, 13:49
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro