Victor Boiangiu
Victor Boiangiu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-02-2024
26-02-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:15 december 2008 - 12 december 2012
speeches of:Victor Boiangiu
records found:49 in 28 plenary debates
total video time:0h43m11s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011 03m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 366/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat (Pl-x 271/2011). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 337/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2011 03m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008 (PL-x 405/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2011 pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane (PL-x 411/2011). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2011 01m21s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (PL-x 912/2007). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2010 03m33s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. (PL-x 392/2010) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local. (PL-x 709/2009) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase. (Pl-x 345/2010) (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului. (PL-x 909/2007) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 29, 2010 03m33s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 687/2008/2010) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B și C ale Convenției privind poluanții organici persistenți, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17 și SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinței Părților la Geneva la 4-8 mai 2009 (PL-x 377/2010) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România (PL-x 205/2010) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind transmiterea de către Consiliul local al municipiului Tulcea a dreptului de administrare asupra unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale Apele Române", prin Direcția Apelor Dobrogea - Litoral (PL-x 309/2010) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - declarație politică având ca subiect "România, între drepturi și responsabilitate"; written
relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 10, 2010 02m36s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția privind crearea unei Organizații Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), adoptată la Geneva la 24 mai 1983 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) adoptat la Darmstadt la 1 decembrie 1986 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - declarație politică despre "Coordonarea activităților de implementare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării"; written
relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 20, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - declarație politică cu titlul "Instituții decredibilizate"; written
relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2010 01m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea Anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - declarație politică: "Un pas înainte"; written
relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - exprimarea "dezacordului" față de "lipsa de dialog politic din cadrul forului legislativ al țării"; written
relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - declarație politică intitulată "Opoziția este "sănătoasă" în România?"; written
relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2010 01m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - despre "Reforma constituției 2010"; written
relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 16, 2010 02m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de lege privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - despre "Primii pași spre un nou sistem național de pensii". written
relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2010 02m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale (rămas pentru votul final); relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 9, 2010
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - declarație politică având ca temă "Prima casă nu se uită niciodată"; written
relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 8, 2010 01m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 3, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - referire la "Cel mai scurt drum către bugetul României 2010"; written
relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 27, 2009
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Victor Boiangiu - declarație politică intitulată "La campanie"; written
relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 2 march 2024, 18:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro