Vasile Varga
Vasile Varga
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:19 décembre 2012 - 20 décembre 2016
speeches of:Vasile Varga
records found:183 in 82 plenary debates
total video time:3h30m01s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 2016 05m24s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 96/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 369/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 (PL-x 419/2016). (retrimis comisiilor) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind procedura interpretării actelor normative (Pl-x 112/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 25, 2016 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate (PL-x 401/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2016 01m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 465/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 2016 01m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice (PL-x 100/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2016 05m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic (Pl-x 666/2013). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România (Pl-x 143/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 748/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 747/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 791/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2016 01m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unor locuri de deputat (PH CD 65/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2016 02m34s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani (PL-x 388/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Marian Enache) (PH CD 64/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (Pl-x 251/2010). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2016 00m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (PL-x 293/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 15, 2016 07m54s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (PL-x 443/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Pl-x 488/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind proclamarea Zilei naționale a martirilor români anticomuniști (PL-x 290/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Pl-x 307/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (PL-x 270/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind transmiterea unui bun aflat în domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ teritoriale (Pl-x 36/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Art.13, alin.(2), din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor (Pl-x 481/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea dispozițiilor Legii 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (Pl-x 490/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2016 01m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române (PL-x 251/2014). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 (Pl-x 243/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 8, 2016 03m02s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl-x 401/2015) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității (Pl-x 509/2014) (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 2016 05m34s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii pentru modificarea art.2531 din Codul penal, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.2 din 15.01.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 29.01.2014 (Pl-x 467/2012/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind aprobarea Memorandumului de înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.819 din 21.12.2013 (PL-x 141/2013/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.747 din 4 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.922 din 11 decembrie 2015 (Pl-x 364/2015/14.12.2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art. 92 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 725/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2016 01m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 67/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
14.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of May 4, 2016 11m42s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2010 al Consiliului Legislativ. relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2012 al Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României. relevant paragraphes
  - Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2008.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2010.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2011.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Avocatului Poporului pe anul 2012.
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor pe anul 2009. relevant paragraphes
  - Prezentarea și dezbaterea Raportului privind starea justiției pentru anul 2006, elaborat de Consiliul Superior al Magistraturii.
- Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2006.
relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 2016 02m29s
relevant paragraphes
  Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.889 din 16 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 17 februarie 2016 (PL-x 713/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române (PL-x 72/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2016 02m37s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (PL-x 19/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (PL-x 20/2016) (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 13, 2016 01m37s
relevant paragraphes
  Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite (PL-x 743/2015/2016). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 6, 2016 03m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 267/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership (PL-x 25/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Național Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești (PL-x 718/2015). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2016 01m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 56/2014). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (Pl-x 253/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.11 din Legea Cetățeniei Române nr.21/1991 (Pl-x 561/2015). (rămasă pentru votul final) relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016 00m53s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (PL-x 53/2016). (rămas pentru votul final) relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 30 novembre 2023, 3:26
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro