Plen
Sittings of the Senate of December 19, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 19-12-2008 Printable version

Sittings of the Senate of December 19, 2008

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința a început la ora 9.30.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul senator Sergiu-Florin Nicolaescu - președinte decan de vârstă, asistat de patru secretari: doamna senator Lia-Olguța Vasilescu și domnii senatori Iulian Urban, Iulian Bădescu și Attila-Zoltan Cseke - desemnați dintre cei mai tineri senatori.

 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Doamnelor și domnilor senatori,

Declar deschisă ședința Senatului de astăzi, 19 decembrie 2008. Din totalul de 137 de senatori și-au înregistrat prezența 120, 17 senatori sunt absenți. Cvorumul legal de lucru este îndeplinit. Ședința Senatului este condusă de subsemnatul, președinte decan de vârstă, asistat de patru secretari: domnul senator Iulian Urban, doamna senator Lia-Olguța Vasilescu, domnul senator Iulian Bădescu și domnul senator Cseke Attila-Zoltan.

Ordinea de zi și programul de lucru au fost distribuite. Sunt comentarii în legătură cu ordinea de zi? Nu sunt.

Supun votului ordinea de zi a ședinței. Aceasta se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Niciun vot împotrivă.

Se abține cineva? Nu.

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată.

În legătură cu programul de lucru, vă propun să lucrăm în plen până la epuizarea ordinii de zi, cu o pauză de masă între orele 13.00-14.30. Dacă nu sunt comentarii, supun votului programul de lucru. Acesta se aprobă cu votul majorității senatorilor prezenți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Se abține cineva? Nu.

Cu unanimitate de voturi, programul de lucru a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de validare a mandatelor de senator.

Trecem la primul punct al ordinii de zi. Dezbaterea raportului Comisiei de validare a mandatelor de senator.

Îl invit pe domnul senator Constantin Dumitru, președintele Comisiei de validare a mandatelor de senator, pentru a prezenta raportul comisiei.

Aveți cuvântul, domnule senator.

 

Domnul Constantin Dumitru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul Comisiei de validare a mandatelor de senator. În aplicarea prevederilor art. 70 din Constituția României, republicată, și în conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulament, Senatul nou ales, în ședința din 15 decembrie 2008, a procedat la alegerea Comisiei de validare a mandatelor de senator în următoarea componență nominală: Andrei Florin-Mircea, Dumitru Constantin, Igaș Constantin-Traian, Mutu Gabriel, Ruseț Ion, Urban Iulian, Chelaru Ioan, Greblă Toni, Marian Valer, Șova Dan-Coman, Țuțuianu Adrian, Ghișe Ioan, Oprea Mario-Ovidiu, Pașca Liviu-Titus, Cseke Attila-Zoltan.

Comisia de validare a mandatelor de senator, constituită prin Hotărârea Senatului nr. 67 din 2008, în ședința din 16 decembrie 2008, în conformitate cu dispozițiile art. 6 din Regulamentul Senatului, a procedat la alegerea biroului comisiei compus dintr-un președinte și doi vicepreședinți și la organizarea a patru grupe de lucru, compuse din câte trei membri.

Astfel, în calitate de președinte al biroului Comisiei de validare a mandatelor de senator a fost ales senatorul Dumitru Constantin, iar ca vicepreședinți au fost aleși domnii senatori Greblă Toni și Oprea Mario-Ovidiu. Din cele patru grupe de lucru fac parte următorii: Grupa 1 - Andrei Florin-Mircea, Mutu Gabriel, Cseke Attila-Zoltan, Grupa a 2-a - Igaș Traian-Constantin, Chelaru Ioan, Ghișe Ioan, Grupa a 3-a - Ruseț Ion, Țuțuianu Adrian, Pașca Liviu-Titus și Grupa a 4-a - Urban Iulian, Marian Valer, Șova Dan-Coman.

După constituirea celor patru grupe de lucru, biroul Comisiei de validare a mandatelor de senator, în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2) din Regulamentul Senatului, a repartizat dosarele primite de la Biroul Electoral Central pentru alegerea senatorilor, după cum urmează: dosarele privind circumscripțiile electorale de la nr. 1 la nr. 9 au fost repartizate Grupei 1; Grupei a 2-a, de la nr.10 la nr. 19; Grupei a 3-a, de la nr. 20 la nr. 29; Grupei a 4-a, de la nr. 30 la nr. 43.

În temeiul art. 7 alin. (3) din Regulamentul Senatului, verificarea legalității alegerii celor 12 senatori care fac parte din cele patru grupe de lucru s-a făcut de către biroul Comisiei de validare a mandatelor de senator, după care, Comisia de validare a mandatelor de senator, în plenul său, a analizat legalitatea alegerii celor trei senatori care fac parte din biroul comisiei.

Comisia de validare a mandatelor de senator și grupurile de lucru, în vederea validării fiecărui senator, în conformitate cu dispozițiile Constituției României, ale Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, ale Legii nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor și ale Legii nr. 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, ale Legii administrației publice nr. 215/2001 și ale Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului Senatului, au avut la dispoziție și au verificat dosarele primite de la Biroul Electoral Central, cuprinzând următoarele documente:

 • procesele-verbale privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatelor alegerilor;
 • procesele-verbale privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatelor alegerilor pe colegii uninominale, întocmite de Birourile electorale de circumscripție;
 • procesele-verbale privind repartizarea mandatelor și procesele-verbale privind atribuirea mandatelor pe colegii uninominale, întocmite de Biroul Electoral Central;
 • certificatele doveditoare ale alegerilor emise de Birourile electorale de circumscripție;
 • dovezile că cei în cauză au depus declarațiile de avere conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 96/2006 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 39 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 144/2007.

Pentru faptul că documentele privitoare la depunerea candidaturilor sunt arhivate la tribunalele în a căror rază teritorială se află circumscripțiile electorale, respectiv la Tribunalul București, pentru Circumscripția electorală a românilor cu domiciliu sau reședință în afara țării, plenul Comisiei de validare a mandatelor de senator a acceptat ca verificarea acestor criterii de legalitate s-a exercitat prin competențele Birourilor electorale din circumscripție, potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare. Aceste documente vizând legalitatea fiecărui mandat de senator au fost verificate și dezbătute în fiecare grupă de lucru și apoi în plenul Comisiei de validare a mandatelor de senator.

Competența Comisiei de validare a mandatelor de senator este stabilită de art. 8 din Regulamentul Senatului, potrivit căruia invalidarea alegerii unui senator are loc numai în cazul în care se constată că alegerea acestuia s-a făcut prin încălcarea dispozițiilor legii electorale privind candidatura sau obținerea mandatelor în situație de fraudă dovedită sau recunoscută.

Nu s-au depus contestații sau întâmpinări cu privire la alegerea niciunui senator.

Având în vedere cele arătate, în conformitate cu dispozițiile art. 70 alin. (1) din Constituția României, ale art. 49 alin. (2) indice 1 și alin. (2) indice 2 din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5-11 din Regulamentul Senatului, Comisia de validare a mandatelor de senator constată că alegerea fiecărui senator s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale si, în consecință, propune plenului Senatului validarea mandatelor de senator pentru:

 • Circumscripția electorală nr. 1 - Alba: domnul Pereș Alexandru - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Dobra Nicolae - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 2 - Arad: domnul Marian Ovidiu - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Crăciun Avram - Colegiul uninominal nr. 2, Igaș Traian-Constantin - Colegiul nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 3 - Argeș: domnul Diaconu Mircea - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Valeca Ștefan Constantin - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Tămagă Constantin - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Cinteză Mircea - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 4 - Bacău: domnul Berca Gabriel - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Nistor Vasile - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Mardare Radu-Cătălin - Colegiul uninominal nr. 3, doamna Mitrea Elena - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 5 - Bihor: domnul Cseke Attila-Zoltan - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Popa Cornel - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Filip Petru - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Mang Ioan - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 6 - Bistrița-Năsăud: domnul Sbîrciu Ioan - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Prunea Nicolae-Dănuț - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 7 - Botoșani: domnul Marcu Gheorghe - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Câmpanu Liviu - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Humelnicu Augustin-Daniel - Colegiul uninominal nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 8 - Brașov: domnul Rasaliu Marian-Iulian - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Corlățean Titus - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Ghișe Ioan - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Staicu Dumitru-Florian - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 9 - Brăila: domnul Rotaru Ion - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Cibu Constantin-Sever - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 10 - Buzău: domnul Constantinescu Viorel - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Bîgiu Marian-Cristinel - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Ion Vasile - Colegiul uninominal nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 11 - Caraș-Severin: domnul Bălan Gheorghe-Pavel - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Secășan Iosif - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 12 - Călărași: domnul Nedelcu Vasile - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Dumitru Constantin - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 13 - Cluj: domnul Hărdău Mihail - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Rădulescu Șerban - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Nicoară Marius-Petre - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Cordoș Alexandru - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 14 - Constanța: domnul Hașotti Puiu - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Moga Nicolae - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Mazăre Alexandru - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Banias Mircea-Marius - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 15 - Covasna: domnul Albert Álmos - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Bokor Tiberiu - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 16 - Dâmbovița: domnul Țuțuianu Adrian - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Andrei Florin-Mircea - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Calcan Valentin-Gigel - Colegiul uninominal nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 17 - Dolj: domnul Berceanu Radu-Mircea - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Udriștoiu Tudor - Colegiul uninominal nr. 2, doamna Vasilescu Lia-Olguța - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Oprea Mario-Ovidiu - Colegiul uninominal nr. 4; domnul Geoană Mircea-Dan - Colegiul uninominal nr. 5;
 • Circumscripția electorală nr. 18 - Galați: domnul Chirvăsuță Laurențiu - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Saghian Gheorghe - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Ichim Paul - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Necula Marius-Gerard - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 19 - Giurgiu: domnul Măgureanu Cezar-Mircea - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Mustățea Vasile - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 20 - Gorj: domnul Ruseț Ion - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Greblă Toni - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 21 - Harghita: domnul Gyerkó László - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Verestóy Attila - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 22 - Hunedoara: domnul Nicula Vasile-Cosmin - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Păran Dorin - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Rușanu Dan-Radu - Colegiul uninominal nr.3;
 • Circumscripția electorală nr. 23 - Ialomița: domnul Panțuru Tudor - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Găină Mihăiță - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 24 - Iași: domnul Vosganian Varujan - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Lazăr Sorin-Constantin - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Constantinescu Florin - Colegiul uninominal nr. 3, doamna Popa Mihaela - Colegiul uninominal nr. 4, domnul Oprea Dumitru - Colegiul uninominal nr. 5;
 • Circumscripția electorală nr. 25 - Ilfov: domnul Iordănescu Anghel - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Urban Iulian - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 26 - Maramureș: domnul Pașca Liviu-Titus - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Bota Marius-Sorin-Ovidiu - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Bîrlea Gheorghe - Colegiul uninominal nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 27 - Mehedinți: domnul Stănișoară Mihai - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Daea Petre - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 28 - Mureș: domnul Frunda György - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Markó Béla - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Bașa Petru - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Grosu Corneliu - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 29 - Neamț: domnul Mocanu Toader - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Chelaru Ioan - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Mărcuțianu Ovidius - Colegiul uninominal nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 30 - Olt: domnul Niță Mihai - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Toma Ion - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Șova Dan-Coman - Colegiul uninominal nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 31 - Prahova: domnul Severin Georgică - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Bădescu Iulian - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Meleșcanu Teodor-Viorel - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Chivu Sorin-Serioja - Colegiul uninominal nr. 4, domnul Savu Daniel - Colegiul uninominal nr. 5;
 • Circumscripția electorală nr. 32 - Satu Mare; domnul Marian Valer - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Günthner Tiberiu - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 33 - Sălaj: domnul Fekete-Szabó Andras-Levente - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Pop Gheorghe - Colegiul uninominal nr. 2;
 • Circumscripția electorală nr. 34 - Sibiu: domnul Ariton Ion - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Arcaș Viorel - Colegiul uninominal nr. 2, doamna Boitan Minerva - Colegiul uninominal nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 35 - Suceava: domnul Fodoreanu Sorin - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Onofrei Orest - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Mîrza Gavril - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Prodan Tiberiu-Aurelian - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția electorală nr. 36 - Teleorman: domnul Mihăilescu Petru-Șerban - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Nicoară Romeo-Florin - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Mocanu Alexandru - Colegiul uninominal nr. 3;
 • Circumscripția electorală nr. 37 - Timiș: domnul David Gheorghe - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Robu Nicolae - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Borza Dorel Constantin-Vasile - Colegiul uninominal nr. 3, domnul Sârbu Ilie - Colegiul uninominal nr. 4;
 • Circumscripția nr. 38 - Tulcea: domnul Bara Ion - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Belacurencu Trifon - Colegiul uninominal nr. 2.
 • Circumscripția nr. 39 - Vaslui: doamna Silistru Doina - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Pintilie Vasile - Colegiul uninominal nr. 2, domnul David Cristian - Colegiul uninominal nr. 3.
 • Circumscripția nr. 40 - Vâlcea: domnul Coca Laurențiu Florian - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Frâncu Emilian-Valentin - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Jurcan Dorel - Colegiul uninominal nr. 3.
 • Circumscripția nr. 41 - Vrancea: doamna Plăcintă Sorina-Luminița - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Mitrea Miron-Tudor - Colegiul uninominal nr. 2.
 • Circumscripția nr. 42 - București: domnul Nicolaescu Sergiu-Florin - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Antonescu George-Crin-Laurențiu - Colegiul uninominal nr. 2, domnul Diaconescu Cristian - Colegiul uninominal nr. 3, doamna Boagiu Anca-Daniela - Colegiul uninominal nr. 4, domnul Blaga Vasile - Colegiul uninominal nr. 5, domnul Rădulescu Cristian - Colegiul uninominal nr. 6, domnul Țopescu Cristian-George - Colegiul uninominal nr. 7, domnul Voiculescu Dan - Colegiul uninominal nr. 8, domnul Voicu Cătălin - Colegiul uninominal nr. 9, doamna Andronescu Ecaterina - Colegiul uninominal nr. 10, domnul Feldman Radu-Alexandru - Colegiul uninominal nr. 11, domnul Mutu Gabriel - Colegiul uninominal nr. 12.

Și ultima,

 • Circumscripția nr. 43 - Diaspora: domnul Badea Viorel-Riceard - Colegiul uninominal nr. 1, domnul Luca Raymond - Colegiul uninominal nr. 2.

Având în vedere considerentele expuse, propunem plenului Senatului validarea senatorilor nominalizați în prezentul raport.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Vă mulțumim.

Supun votului dumneavoastră raportul cuprinzând lista cu numele și prenumele senatorilor propusi pentru validare.

Precizez că validarea mandatelor de senatori se face cu votul majorității senatorilor.

Cine este pentru ?

Se abține cineva ?

E cineva împotrivă ?

În unanimitate, raportul întocmit de comisia de validare a fost adoptat.

Vă amintesc că, în conformitate cu prevederile art. 13 alin.(1) din Regulamentul Senatului, senatorii a căror alegere a fost validată depun jurământul de credință față de țară și popor în condițiile prevăzute de lege.

Asa cum stiți, validarea mandatului de senator presupune validarea alegerii senatorului și depunerea jurământului de către acesta, conform art.14 alin.(2) din Regulamentul Senatului.

 
Ședința solemnă consacrată depunerii de către senatori a jurământului de credință față de țară și popor.

Trecem la următorul punct din ordinea de zi - Ședința solemnă consacrată depunerii jurământului de credință față de țară și popor de către domnii senatori.

Declar deschisă ședința solemnă consacrată depunerii jurământului de credință față de țară și popor de către doamnele și domnii senatori.

(Se intonează imnul național al României)

Reamintesc că, potrivit prevederilor Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, jurământul scris se rosteste individual, se semnează de fiecare senator și se depune la președintele Senatului spre păstrare. Jurământul se rosteste cu mâna dreaptă pe Constituție și Biblie.

Doamna secretar asistent Lia-Olguța Vasilescu va invita fiecare senator care va depune jurământul, conform listei senatorilor, în ordine alfabetică. Jurământul scris se înmânează senatorului pentru a fi rostit si, ulterior, semnat.

Începem festivitatea de depunere a jurământului.

Vă rog să-i invitați, doamna senator, pe colegii senatori.

 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Albert Álmos. Se pregătește domnul Andrei Florin-Mircea.

 
 

Domnul Albert Álmos:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Albert Álmos , în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 15, Covasna, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul încredințat de popor.

Asa să mă ajute Dumnezeu!"

"Isten engem ugy segéljen!"

(Domnul senator semnează jurământul si îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator.)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Andrei Florin-Mircea. Se pregătește doamna Ecaterina Andronescu.

 
 

Domnul Florin-Mircea Andrei:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Andrei Florin-Mircea, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 16, Dâmbovița, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează doamna Andronescu Ecaterina. Se pregătește domnul Antonescu George-Crin-Laurențiu.

 
 

Doamna Ecaterina Andronescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Andronescu Ecaterina, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 10,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Doamna senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Antonescu George-Crin-Laurențiu. Se pregătește domnul Arcaș Viorel.

 
 

Domnul George-Crin-Laurențiu Antonescu:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Antonescu George-Crin-Laurențiu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Arcaș Viorel. Se pregătește domnul Ariton Ion.

 
 

Domnul Viorel Arcaș:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Arcaș Viorel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 34, Sibiu, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Ariton Ion. Se pregătește domnul Badea Viorel-Riceard.

 
 

Domnul Ion Ariton:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Ariton Ion, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 34, Sibiu, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Badea Viorel-Riceard. Se pregătește domnul Banias Mircea-Marius.

 
 

Domnul Viorel-Riceard Badea:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Badea Viorel-Riceard, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 43, Diaspora, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Banias Mircea-Marius. Se pregătește domnul Bara Ion.

 
 

Domnul Mircea-Marius Banias:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Banias Mircea-Marius, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 14, Constanța, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Bara Ion. Se pregătește domnul Bașa Petru.

 
 

Domnul Ion Bara:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Bara Ion, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 38, Tulcea, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Bașa Petru. Se pregătește domnul Bădescu Iulian. După ce semnați jurământul, vă rog să-l depuneți la domnul președinte.

 
 

Domnul Petru Bașa:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Bașa Petru, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 28, Mures, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Bădescu Iulian. Se pregătește domnul Bălan Gheorghe-Pavel.

 
 

Domnul Iulian Bădescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Bădescu Iulian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 31, Prahova, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Bălan Gheorghe-Pavel. Se pregătește domnul Belacurencu Trifon.

 
 

Domnul Gheorghe-Pavel Bălan:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Bălan Gheorghe-Pavel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 11, Caraș-Severin, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Belacurencu Trifon. Se pregătește domnul Berca Gabriel.

 
 

Domnul Trifon Belacurencu:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Belacurencu Trifon, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 38, Tulcea, Colegul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Berca Gabriel. Se pregătește domnul Berceanu Radu-Mircea.

 
 

Domnul Gabriel Berca:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Berca Gabriel , în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 4, Bacău, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Berceanu Radu-Mircea. Se pregătește domnul Bîgiu Marian-Cristinel.

 
 

Domnul Radu-Mircea Berceanu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Berceanu Radu-Mircea, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 17, Dolj, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Bîgiu Marian-Cristinel. Se pregătește domnul Bârlea Gheorghe.

 
 

Domnul Marian-Cristinel Bîgiu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Bîgiu Marian-Cristinel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 10, Buzău, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Bîrlea Gheorghe. Se pregătește domnul Blaga Vasile.

 
 

Domnul Gheorghe Bîrlea:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Bîrlea Gheorghe, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 26, Maramureș, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Blaga Vasile. Se pregătește doamna Boagiu Anca-Daniela.

 
 

Domnul Vasile Blaga:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Blaga Vasile, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 5,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează doamna Boagiu Anca-Daniela. Se pregătește doamna Boitan Minerva.

 
 

Doamna Anca-Daniela Boagiu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Boagiu Anca-Daniela, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Doamna senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează doamna Boitan Minerva. Se pregătește domnul Bokor Tiberiu.

 
 

Doamna Minerva Boitan:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Boitan Minerva, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 34, Sibiu, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Doamna senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Bokor Tiberiu. Se pregătește domnul Borza Dorel-Constantin-Vasile.

 
 

Domnul Tiberiu Bokor:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Bokor Tiberiu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 15, Covasna, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Borza Dorel-Constantin-Vasile. Se pregătește domnul Bota Marius-Sorin-Ovidiu.

 
 

Domnul Dorel-Constantin-Vasile Borza:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Borza Dorel-Constantin-Vasile, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 37, Timiș, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Bota Marius-Sorin-Ovidiu. Se pregătește domnul Calcan Valentin-Gigel.

 
 

Domnul Marius-Sorin-Ovidiu Bota:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Bota Marius-Sorin-Ovidiu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 26, Maramureș, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Calcan Valentin-Gigel. Se pregătește domnul Câmpanu Liviu.

 
 

Domnul Valentin-Gigel Calcan:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Calcan Valentin-Gigel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 16, Dâmbovița, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Câmpanu Liviu. Se pregătește domnul Chelaru Ioan.

 
 

Domnul Liviu Câmpanu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Câmpanu Liviu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 7, Botoșani, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Chelaru Ioan. Se pregătește domnul Chirvăsuță Laurențiu.

 
 

Domnul Ioan Chelaru:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Chelaru Ioan, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 29, Neamț, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Chirvăsuță Laurențiu. Se pregătește domnul Chivu Sorin-Serioja.

 
 

Domnul Laurențiu Chirvăsuță:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Chirvăsuță Laurențiu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 18, Galați, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Chivu Sorin-Serioja. Se pregătește domnul Cibu Constantin-Sever.

 
 

Domnul Sorin-Serioja Chivu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Chivu Sorin-Serioja, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 31, Prahova, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Cibu Constantin-Sever. Se pregătește domnul Cinteză Mircea.

 
 

Domnul Constantin-Sever Cibu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Cibu Constantin-Sever, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 9, Brăila, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Cinteză Mircea. Se pregătește domnul Coca Laurențiu Florian.

 
 

Domnul Mircea Cinteză:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Cinteză Mircea, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 3, Arges, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Coca Laurențiu Florian. Se pregătește domnul Constantinescu Florin.

 
 

Domnul Laurențiu Florian Coca:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Coca Laurențiu Florian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 40, Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Constantinescu Florin. Se pregătește domnul Constantinescu Viorel.

 
 

Domnul Florin Constantinescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Constantinescu Florin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 24, Iași, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Constantinescu Viorel. Se pregătește domnul Cordoș Alexandru.

 
 

Domnul Viorel Constantinescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Constantinescu Viorel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 10, Buzău, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Cordoș Alexandru. Se pregătește domnul Corlățean Titus.

 
 

Domnul Alexandru Cordoș:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Cordoș Alexandru, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 13, Cluj, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Corlățean Titus. Se pregătește domnul Crăciun Avram.

 
 

Domnul Titus Corlățean:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Corlățean Titus, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 8, Brasov, Colegiul uninominal nr. 2,
"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Crăciun Avram. Se pregătește domnul Cseke Attila-Zoltan.

 
 

Domnul Avram Crăciun:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Crăciun Avram, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 2, Arad, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Cseke Attila-Zoltan. Se pregătește domnul Daea Petre.

 
 

Domnul Cseke Attila-Zoltan:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Cseke Attila-Zoltan, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 5, Bihor, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Daea Petre. Se pregătește domnul David Cristian.

 
 

Domnul Petre Daea:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Daea Petre, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 27, Mehedinți, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul David Cristian. Se pregătește domnul David Gheorghe.

 
 

Domnul Cristian David:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, David Cristian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 39, Vaslui, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul David Gheorghe. Se pregătește domnul Diaconescu Cristian.

 
 

Domnul Gheorghe David:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, David Gheorghe, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 37, Timiș, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Diaconescu Cristian. Se pregătește domnul Diaconu Mircea.

 
 

Domnul Cristian Diaconescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Diaconescu Cristian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Diaconu Mircea. Se pregătește domnul Dobra Nicolae.

 
 

Domnul Mircea Diaconu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Diaconu Mircea, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 3, Arges, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Dobra Nicolae. Se pregătește domnul Dumitru Constantin.

 
 

Domnul Nicolae Dobra:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Dobra Nicolae, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 1, Alba, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Dumitru Constantin. Se pregătește domnul Fekete-Szabó András-Levente.

 
 

Domnul Constantin Dumitru:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Dumitru Constantin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 12, Călărași, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Fekete-Szabó András-Levente. Se pregătește domnul Feldman Radu Alexandru.

 
 

Domnul Fekete-Szabó András-Levente:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Fekete-Szabó András-Levente, în calitate de senator ales

în Circumscripția electorală nr. 33, Sălaj, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

"Isten engem ugy segéljen!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

"Jur credință patriei mele, România. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale

ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Feldman Radu-Alexandru. Se pregătește domnul Filip Petru.

 
 

Domnul Radu-Alexandru Feldman:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Feldman Radu-Alexandru, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 11,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Filip Petru. Se pregătește domnul Fodoreanu Sorin.

 
 

Domnul Petru Filip:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Filip Petru, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 5, Bihor, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Fodoreanu Sorin. Se pregătește domnul Frâncu Emilian-Valentin.

 
 

Domnul Sorin Fodoreanu:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Fodoreanu Sorin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr.35, Suceava, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Frâncu Emilian-Valentin. Se pregătește domnul Frunda György.

 
 

Domnul Emilian-Valentin Frâncu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Frâncu Emilian-Valentin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 40, Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Frunda György. Se pregătește domnul Găină Mihăiță.

 
 

Domnul Frunda György:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Frunda György, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 28, Mures, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

"Isten engem ugy segéljen!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Găină Mihăiță. Se pregătește domnul Mircea Geoană.

 
 

Domnul Găină Mihăiță:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Găină Mihăiță, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 23, Ialomița, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mircea Geoană. Se pregătește domnul Ioan Ghișe.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Geoană Mircea-Dan, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 17, Dolj, Colegiul uninominal nr. 5,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Ghișe Ioan. Se pregătește domnul Greblă Toni.

 
 

Domnul Ioan Ghișe:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Ghișe Ioan, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 8, Brasov, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Greblă Toni. Se pregătește domnul Grosu Corneliu.

 
 

Domnul Toni Greblă:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Greblă Toni, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 20, Gorj, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Grosu Corneliu. Se pregătește domnul Günthner Tiberiu.

 
 

Domnul Corneliu Grosu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Grosu Corneliu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 28, Mures, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Günthner Tiberiu. Se pregătește domnul Gyerkó László.

 
 

Domnul Günthner Tiberiu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Günthner Tiberiu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 32, Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

"Isten engem ugy segéljen!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Gyerkó László. Se pregătește domnul Hașotti Puiu.

 
 

Domnul Gyerkó László:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Gyerkó László, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 21, Harghita, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

"Isten engem ugy segéljen!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Hașotti Puiu. Se pregătește domnul Hărdău Mihail.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Hașotti Puiu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 14, Constanța, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mihail Hărdău. Se pregătește domnul Humelnicu Augustin-Daniel.

 
 

Domnul Mihail Hărdău:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Hărdău Mihail, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 13, Cluj, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Humelnicu Augustin-Daniel. Se pregătește domnul Ichim Paul.

 
 

Domnul Augustin-Daniel Humelnicu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Humelnicu Augustin-Daniel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 7, Botoșani, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Ichim Paul. Se pregătește domnul Igaș Traian-Constantin.

 
 

Domnul Paul Ichim:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Ichim Paul, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 18, Galați, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Igaș Traian-Constantin. Se pregătește domnul Ion Vasile.

 
 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Igaș Traian-Constantin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 2, Arad, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Ion Vasile. Se pregătește domnul Iordănescu Anghel.

 
 

Domnul Vasile Ion:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Ion Vasile, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 10, Buzău, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Iordănescu Anghel. Se pregătește domnul Jurcan Dorel.

 
 

Domnul Anghel Iordănescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Iordănescu Anghel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 25, Ilfov, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Jurcan Dorel. Se pregătește domnul Lazăr Sorin-Constantin.

 
 

Domnul Dorel Jurcan:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Jurcan Dorel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 40, Vâlcea, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Lazăr Sorin-Constantin. Se pregătește domnul Luca Raymond.

 
 

Domnul Sorin-Constantin Lazăr:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Lazăr Sorin-Constantin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 24, Iași, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Luca Raymond, se pregătește domnul Mang Ioan.

 
 

Domnul Raymond Luca:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Luca Raymond, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 43, Străinătate, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mang Ioan, se pregătește domnul Marcu Gheorghe.

 
 

Domnul Ioan Mang:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mang Ioan, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 5, Bihor, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Marcu Gheorghe, se pregătește domnul Mardare Radu-Cătălin.

 
 

Domnul Gheorghe Marcu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Marcu Gheorghe, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 7, Botoșani, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mardare Radu-Cătălin, se pregătește domnul Marian Ovidiu.

 
 

Domnul Radu-Cătălin Mardare:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mardare Radu-Cătălin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 4, Bacău, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Marian Ovidiu, se pregătește domnul Marian Valer.

 
 

Domnul Ovidiu Marian:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Marian Ovidiu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 2, Arad, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Marian Valer, se pregătește domnul Markó Béla.

 
 

Domnul Valer Marian:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Marian Valer, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 32, Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Markó Béla, se pregătește domnul Mazăre Alexandru.

 
 

Domnul Markó Béla:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Markó Béla, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 28, Mures, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

"Isten engem ugy segljen!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mazăre Alexandru, se pregătește domnul Măgureanu Cezar-Mircea.

 
 

Domnul Alexandru Mazăre:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mazăre Alexandru, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 14, Constanța, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Măgureanu Cezar-Mircea, se pregătește domnul Mărcuțianu Ovidius.

 
 

Domnul Cezar-Mircea Măgureanu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Măgureanu Cezar-Mircea, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 19, Giurgiu, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mărcuțianu Ovidius, se pregătește domnul Meleșcanu Teodor-Viorel.

 
 

Domnul Ovidius Mărcuțianu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mărcuțianu Ovidius, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 29, Neamț, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Meleșcanu Teodor-Viorel, se pregătește domnul Mihăilescu Petru-Șerban.

 
 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Meleșcanu Teodor-Viorel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 31, Prahova, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mihăilescu Petru-Șerban, se pregătește doamna Mitrea Elena.

 
 

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mihăilescu Petru-Șerban, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 36, Teleorman, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează doamna Mitrea Elena, se pregătește domnul Mitrea Miron-Tudor.

 
 

Doamna Elena Mitrea:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mitrea Elena, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 4, Bacău, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Doamna senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mitrea Miron-Tudor, se pregătește domnul Mîrza Gavril.

 
 

Domnul Miron-Tudor Mitrea:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mitrea Miron-Tudor, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 41, Vrancea, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mîrza Gavril, se pregătește domnul Mocanu Alexandru.

 
 

Domnul Gavril Mîrza:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mîrza Gavril, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 35, Suceava, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mocanu Alexandru, se pregătește domnul Mocanu Toader.

 
 

Domnul Alexandru Mocanu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mocanu Alexandru, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 36, Teleorman, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mocanu Toader, se pregătește domnul Moga Nicolae.

 
 

Domnul Toader Mocanu:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Mocanu Toader, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 29, Neamț, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Moga Nicolae, se pregătește domnul Mustățea Vasile.

 
 

Domnul Nicolae Moga:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Moga Nicolae, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 14, Constanța, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mustățea Vasile, se pregătește domnul Mutu Gabriel.

 
 

Domnul Vasile Mustățea:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mustățea Vasile, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 19, Giurgiu, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Mutu Gabriel, se pregătește domnul Necula Marius-Gerard.

 
 

Domnul Gabriel Mutu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Mutu Gabriel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 12,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Necula Marius-Gerard. Se pregătește domnul Nedelcu Vasile.

 
 

Domnul Marius-Gerard Necula:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Necula Marius-Gerard, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 18, Galați, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Nedelcu Vasile. Se pregătește domnul Nicoară Marius-Petre.

 
 

Domnul Vasile Nedelcu:

Jurământ de credință față de țară și po por

Eu, Nedelcu Vasile, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 12, Călărași, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Nicoară Marius-Petre. Se pregătește domnul Nicoară Romeo-Florin.

 
 

Domnul Marius-Petre Nicoară:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Nicoară Marius-Petre, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 13, Cluj, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Nicoară Romeo-Florin. Se pregătește domnul președinte Sergiu-Florin Nicolaescu.

 
 

Domnul Romeo-Florin Nicoară:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Nicoară Romeo-Florin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 36, Teleorman, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Sergiu-Florin Nicolaescu. Se pregătește domnul Nicula Vasile-Cosmin.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Nicolaescu Sergiu-Florin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul si preia insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Nicula Vasile-Cosmin. Se pregătește domnul Nistor Vasile.

 
 

Domnul Vasile-Cosmin Nicula:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Nicula Vasile-Cosmin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 22, Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Nistor Vasile. Se pregătește domnul Niță Mihai.

 
 

Domnul Vasile Nistor:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Nistor Vasile, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 4, Bacău, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Niță Mihai. Se pregătește domnul Onofrei Orest.

 
 

Domnul Mihai Niță:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Niță Mihai, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 30, Olt, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Orest Onofrei. Se pregătește domnul Oprea Dumitru.

 
 

Domnul Orest Onofrei:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Onofrei Orest, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 35, Suceava, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Oprea Dumitru. Se pregătește domnul Oprea Mario-Ovidiu.

 
 

Domnul Dumitru Oprea:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Oprea Dumitru, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 24, Iași, Colegiul uninominal nr. 5,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Oprea Mario-Ovidiu. Se pregătește domnul Panțuru Tudor.

 
 

Domnul Mario-Ovidiu Oprea:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Oprea Mario-Ovidiu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 17, Dolj, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Panțuru Tudor. Se pregătește domnul Pașca Liviu-Titus.

 
 

Domnul Tudor Panțuru:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Panțuru Tudor, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 23, Ialomița, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Pașca Liviu-Titus. Se pregătește domnul Păran Dorin.

 
 

Domnul Liviu-Titus Pașca:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Pașca Liviu-Titus, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 26, Maramureș, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Păran Dorin. Se pregătește domnul Pereș Alexandru.

 
 

Domnul Dorin Păran:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Păran Dorin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 22, Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Pereș Alexandru. Se pregătește domnul Pintilie Vasile.

 
 

Domnul Alexandru Pereș:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Pereș Alexandru, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 1, Alba, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Pintilie Vasile. Se pregătește doamna Plăcintă Sorina-Luminița.

 
 

Domnul Vasile Pintilie:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Pintilie Vasile, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 39, Vaslui, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează doamna Plăcintă Sorina-Luminița. Se pregătește domnul Pop Gheorghe.

 
 

Doamna Sorina-Luminița Plăcintă:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Plăcintă Sorina-Luminița, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 41, Vrancea, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Doamna senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Pop Gheorghe. Se pregătește domnul Popa Cornel.

 
 

Domnul Gheorghe Pop:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Pop Gheorghe, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 33, Sălaj, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Popa Cornel. Se pregătește doamna Popa Mihaela.

 
 

Domnul Cornel Popa:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Popa Cornel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 5, Bihor, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează doamna Popa Mihaela. Se pregătește domnul Prodan Tiberiu-Aurelian.

 
 

Doamna Mihaela Popa:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Popa Mihaela, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 24, Iași, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Doamna senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Prodan Tiberiu-Aurelian. Se pregătește domnul Prunea Nicolae-Dănuț.

 
 

Domnul Tiberiu-Aurelian Prodan:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Prodan Tiberiu-Aurelian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 35, Suceava, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Prunea Nicolae-Dănuț. Se pregătește domnul Rasaliu Marian-Iulian.

 
 

Domnul Nicolae-Dănuț Prunea:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Prunea Nicolae-Dănuț, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 6, Bistrița-Năsăud, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Rasaliu Marian-Iulian. Se pregătește domnul Rădulescu Cristian.

 
 

Domnul Marian-Iulian Rasaliu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Rasaliu Marian-Iulian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 8, Brasov, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Rădulescu Cristian. Se pregătește domnul Rădulescu Șerban.

 
 

Domnul Cristian Rădulescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Rădulescu Cristian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 6,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Rădulescu Șerban. Se pregătește domnul Robu Nicolae.

 
 

Domnul Șerban Rădulescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Rădulescu Șerban, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 13, Cluj, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Robu Nicolae. Se pregătește domnul Rotaru Ion.

 
 

Domnul Nicolae Robu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Robu Nicolae, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 37, Timiș, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Rotaru Ion. Se pregătește domnul Rușanu Dan-Radu.

 
 

Domnul Ion Rotaru:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Rotaru Ion, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 9, Brăila, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Rușanu Dan-Radu. Urmează domnul Ruset Ion.

 
 

Domnul Dan-Radu Rușanu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Rușanu Dan-Radu, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 22, Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Ruseț Ion. Se pregătește domnul Saghian Gheorghe.

 
 

Domnul Ion Ruseț:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Ruseț Ion, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 20, Gorj, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Saghian Gheorghe. Se pregătește domnul Savu Daniel.

 
 

Domnul Saghian Gheorghe:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Saghian Gheorghe, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 18, Galați, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Savu Daniel. Se pregătește domnul Sârbu Ilie.

 
 

Domnul Daniel Savu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Savu Daniel, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 31, Prahova, Colegiul uninominal nr. 5,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Sârbu Ilie. Se pregătește domnul Sbîrciu Ioan.

 
 

Domnul Ilie Sârbu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Sârbu Ilie, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 37, Timiș, Colegiul uninominal nr. 4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Sbîrciu Ioan. Se pregătește domnul Secășan Iosif.

 
 

Domnul Ioan Sbîrciu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Sbîrciu Ioan, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 6, Bistrița-Năsăud, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Secășan Iosif. Se pregătește domnul Severin Georgică.

 
 

Domnul Iosif Secășan:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Secășan Iosif, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 11, Caraș-Severin, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Severin Georgică. Se pregătește doamna Silistru Doina.

 
 

Domnul Georgică Severin:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Severin Georgică, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 31, Prahova, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur pe onoare și constiință

Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează doamna Silistru Doina. Se pregătește domnul Staicu Dumitru-Florian.

 
 

Doamna Doina Silistru:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Silistru Doina, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 39, Vaslui, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Doamna senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Staicu Dumitru-Florian. Se pregătește domnul Stănișoară Mihai.

 
 

Domnul Dumitru-Florian Staicu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Staicu Dumitru-Florian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 8, Brasov, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Stănișoară Mihai. Se pregătește domnul Șova Dan-Coman.

 
 

Domnul Mihai Stănișoară:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Stănișoară Mihai, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 27, Mehedinți, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Șova Dan-Coman. Se pregătește domnul Tămagă Constantin.

 
 

Domnul Dan-Coman Șova:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Șova Dan-Coman, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 30, Olt, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Domnul Tămagă Constantin. Se pregătește domnul Toma Ion.

 
 

Domnul Constantin Tămagă:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Tămagă Constantin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 3, Arges, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Toma Ion. Se pregătește domnul Țopescu Cristian-George.

 
 

Domnul Ion Toma:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Toma Ion, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 30, Olt, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Țopescu Cristian-George. Se pregătește domnul Țuțuianu Adrian.

 
 

Domnul Cristian-George Țopescu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Țopescu Cristian-George, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal 7,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Țuțuianu Adrian. Se pregătește domnul Udriștoiu Tudor.

 
 

Domnul Adrian Țuțuianu:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Țuțuianu Adrian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 16, Dâmbovița, Colegiul uninominal nr. 1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Udriștoiu Tudor. Se pregătește domnul Urban Iulian.

 
 

Domnul Tudor Udriștoiu:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Udriștoiu Tudor, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 17, Dolj, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Urban Iulian. Se pregătește domnul Valeca Șerban Constantin.

 
 

Domnul Iulian Urban:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Urban Iulian, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 25, Ilfov, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Valeca Șerban Constantin. Se pregătește doamna Vasilescu Lia-Olguța.

 
 

Domnul Șerban Constantin Valeca:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Valeca Șerban Constantin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 3, Arges,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează doamna Vasilescu Lia-Olguța. Se pregătește domnul Verestoy Attila.

(Doamna secretar de ședință Vasilescu Lia-Olguța se deplasează la tribună pentru a rosti jurământul)

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Vasilescu Lia-Olguța, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 17, Dolj, Colegiul uninominal nr. 3,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Doamna senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Verestoy Attila. Se pregătește domnul Voicu Cătălin.

 
 

Domnul Verestóy Attila:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Verestóy Attila, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 21, Harghita, Colegiul uninominal nr. 2,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Voicu Cătălin. Se pregătește domnul Voiculescu Dan.

 
 

Domnul Cătălin Voicu:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Voicu Cătălin, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 9,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Voiculescu Dan. Se pregătește domnul Vosganian Varujan.

 
 

Domnul Dan Voiculescu:

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Voiculescu Dan, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 42, București, Colegiul uninominal nr. 8,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Urmează domnul Vosganian Varujan, ultimul pe listă.

 
 

Domnul Varujan Vosganian:

Jurământ de credință față de țară și popor.

Eu, Vosganian Varujan, în calitate de senator ales în Circumscripția electorală nr. 24, Iași, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele, România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

"Aodvadz Ognagan!"

(Domnul senator semnează jurământul și îl predă președintelui decan de vârstă, domnul Sergiu-Florin Nicolaescu, care îi înmânează insigna de senator)

 
 

Domnul Florin-Sergiu Nicolaescu:

Asadar, toți senatorii au depus jurământul de credință față de țară și popor.

Declar închisă ședința solemnă a Senatului consacrată depunerii jurământului de credință față de țară și popor.

*

Doamnelor și domnilor senatori,

Continuăm ședința în plen.

Conform art. 14 alin.1 din Regulamentul Senatului, Senatul este legal constituit, după validarea mandatelor a trei pătrimi din numărul total de senatori. Întrucât au fost validați un număr de 137 de mandate, Senatul României este legal constituit.

Felicitări, stimați colegi. (Aplauze)

Comisia de validare îsi va înceta activitatea odată cu constituirea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, căreia îi vor reveni atribuțiile Comisiei de validare, conform art. 15 din Regulamentul Senatului.

 
Constituirea grupurilor parlamentare.

Domnul Florin-Sergiu Nicolaescu:

Trecem la punctul 3 al ordinii de zi - constituirea grupurilor parlamentare.

Conform art. 16 alin. 1 și alin. 2 din Regulamentul Senatului,

"După validarea mandatului și depunerea jurământului, senatorii se constituie în grupuri parlamentare care sunt structuri interne ale Senatului. Un senator poate face parte dintr-un singur grup parlamentar, un grup parlamentar. Un grup parlamentar poate fi constituit și poate funcționa numai dacă cuprinde cel puțin 7 senatori, care au fost aleși pe listele aceluiasi partid, ale aceleiasi organizații a cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau alianțe electorale."

Grupurile parlamentare îsi aleg un lider, unul sau doi vicelideri și un secretar, conform art. 17 din Regulamentul Senatului.

Consult colegii dacă este nevoie să luăm o pauză pentru constituirea grupurilor parlamentare și alegerea conducerii acestora.

Vă rog, domnule senator Ilie Sârbu.

 

Domnul Ilie Sârbu:

Am o problemă de procedură. Pentru a câștiga timp, să nu ne reîntâlnim la ora 14.30, vă propun peste o oră, o oră și un sfert, la ora 13.00. Eu cred că între timp grupurile parlamentare pot face alegerile interne.

Poate că mai apar probleme, reîntâlnirea era programată la ora 14.30, dar dacă se poate la ora 13.00, ar fi foarte bine.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

În această situație, continuăm lucrările și luăm în curând o pauză în jurul orei 13.00, într-adevăr.

(Discuții la masa prezidiului)

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

S-a propus ca pauza să fie acum pentru constituirea grupurilor parlamentare.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Doriți pauza acum, domnilor senatori?

Din sală: Da.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Supunem la vot.

Sunteți de acord?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

S-a aprobat, în unanimitate.

La ora 14.30 se reiau lucrările ședinței.

Din sală: Nu, la ora 13.00.

Domnul Sergiu Nicolaescu:

La ora 13.30.

Din sală: La ora 13.00, domnule președinte.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

La ora 13.00.

- PAUZĂ -

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Rog liderii grupurilor parlamentare să anunțe componența grupurilor parlamentare și conducerea acestora.

Dau cuvântul liderului Grupului parlamentar al PD-L.

 
 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PD-L vă anunță următoarea componență a grupului parlamentar - lider, vicelider și secretari:

 • Lider de grup - domnul senator Traian-Constantin Igaș;
 • Vicelider - domnul senator Toader Mocanu;
 • Vicelider - domnul senator Bîrlea Gheorghe;
 • Secretar - domnul senator Marian-Iulian Rasaliu.
Vă mulțumesc.
 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Dau cuvântul liderului Grupului parlamentar al Partidului Socialist Democrat.

Din sală: Grupul parlamentar al PSD+PC. (Aplauze puternice din partea Grupului parlamentar al PNL)

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Dau cuvântul liderului Grupului parlamentar al Grupul parlamentar al PSD+PC.

 
 

Domnul Ion Toma:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul parlamentar al PSD+PC:

 • Lider - domnul senator Ion Toma;
 • Vicelider - domnul senator Viorel Arcaș;
 • Vicelider - domnul senator Vasile-Cosmin Nicula;
 • Vicelider - domnul Dan-Coman Șova;
 • Secretar - Sorin-Constantin Lazăr;
 • Purtător de cuvânt, domnul senator Florin Constantinescu.
Vă mulțumesc.
 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Dau cuvântul liderului Grupului parlamentar al PNL.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Distins Senat,

Componența conducerii Grupului parlamentar al PNL este următoarea:

 • Lider - subsemnatul;
 • Vicelider - domnul senator Mario-Ovidiu Oprea;
 • Vicelider - domnul senator Emilian-Valentin Frâncu;
 • Secretar - domnul senator Liviu-Titus Pașca;

În Regulamentul Senatului nu mai există funcția de purtător de cuvânt. Mulțumesc.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Dau cuvântul liderului Grupului parlamentar al UDMR.

 
 

Domnul Markó Béla:

Domnule președinte, Grupul parlamentar al UDMR are următoarea componență ca și conducere:

 • Lider - domnul senator Markó Béla;
 • Vicelider - domnul senator Fekete-Szabó András-Levente;
 • Secretar - Cseke Attila-Zoltan.
 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Precizez că grupurile parlamentare se organizează și funcționează potrivit art.19-22 din Regulamentul Senatului.

Consider că liderii grupurilor parlamentare au definitivat deja algoritmul pentru funcțiile ce revin fiecărui grup parlamentar în Biroul permanent si, de asemenea, pentru stabilirea comisiilor permanente ce revin fiecărui grup parlamentar, precum și componența numerică și nominală a comisiilor permanente, în funcție de algoritm și de opțiunile senatorilor.

 
Alegerea președintelui Senatului.

Trecem la următorul punctul 4 din ordinea de zi, alegerea președintelui Senatului. Conform prevederilor art.23-25, din Regulamentul Senatului,

"După constituirea legală a Senatului se aleg președintele Senatului și ceilalți membri ai Biroului permanent al acestuia"...; "Președintele Senatului este ales, pe durata mandatului acestei Camere a Parlamentului. Președintele Senatului este ales prin vot secret cu buletine de vot pe care sunt înscrise, în ordinea descrescătoare a mărimii grupului parlamentar, numele și prenumele tuturor candidaților propusi de liderii grupurilor parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere. Este declarat ales președinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorității senatorilor. Dacă niciun candidat nu va întruni numărul de voturi necesar, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă primii doi candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi sau, după caz, toți candidații care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi ori primul clasat și toți candidații care s-au clasat pe locul al doilea, cu un număr egal de voturi. Este declarat președinte al Senatului candidatul care a obținut votul majorității senatorilor."

Dau cuvântul liderilor grupurilor parlamentare pentru a prezenta propunerile. Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al PSD+PC.

 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Regulamentul și cutuma arată că aceste propuneri se fac de către grupurile parlamentare în ordinea mărimii lor.

 
 

Domnul Radu-Mircea Berceanu:

Din partea Grupului parlamentar al PD-L dorim să anunțăm că nu avem nicio propunere pentru președinția Senatului.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Vă mulțumesc.

Mai există observații?

Nu mai sunt observații.

 
 

Domnul Ion Toma:

Din partea Grupului parlamentar al Grupul parlamentar al PSD+PC desemnează ca și candidat la președinția Senatului pe domnul senator Mircea-Dan Geoană.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Are cuvântul domnul senator din partea Grupului parlamentar al PNL.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Se stie foarte bine că suntem un partid de opoziție, dar mai presus de aceasta există o înțelegere, conform algoritmului parlamentar, conform Regulamentului Senatului, înțelegere în urma căreia Partidului Social Democrat i-a revenit funcția de președinte și mai există încă o înțelegere cu împărțirea conducerii comisiilor. suntem un grup parlamentar și un partid responsabil. Suntem în opoziție, ne vom manifesta politic la acest vot, ca un partid de opoziție, dar nu găsim de cuviință ca, după ce am avut o înțelegere la nivelul liderilor de grup, după niste negocieri în baza Regulamentului, să facem o propunere pentru președinția Senatului. Nu ar fi corect, mai ales că suntem la începutul unei legislaturi, Regulamentul este cel care prevalează, cuvântul dat și înțelegerea politică sunt cele care trebuie respectate, acestea sunt înțelegerile pe care le avem, noi le respectăm, ne vom manifesta politic. Îmi aduc aminte că, acum patru ani, domnul senator Radu-Mircea Berceanu, cu multe, multe argumente foarte îndreptățite, a pledat pentru un vot secret, noi, evident, vom vota secret. Sper că acesta este și motivul pentru care s-au instalat cele două cabine acolo.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Din partea Grupului parlamentar al UDMR.

 
 

Domnul Markó Béla:

Domnule președinte, Grupul parlamentar al UDMR nu are candidat pentru funcția de președinte. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Vă mulțumesc și eu.

Candidații propusi se înscriu pe buletinul de vot, cu indicarea numărului de ordine, a numelui și prenumelui și a grupului parlamentar din care fac parte, conform art. 132 alin. 3 din Regulamentul Senatului.

 
 

Domnul Ilie Sârbu:

As vrea să fac o propunere pentru a câstiga timp și sigur, dumneavoastră veți decide. Dacă este doar un nume, o singură candidatură, să facem vot electronic secret pentru președinte și imediat după aceea pentru Biroul permanent.

Simplificăm mult lucrurile, convenit conform algoritmului. Nu ne abatem niciun cent de la... ca să avem timp după aceea să reunim comisiile și să se mai... Noi suntem cei care până la urmă decidem.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Văd că și domnul senator Ioan Chelaru, mare specialist în Regulament, îmi dă dreptate. Noi nu putem să decidem aici ceva împotriva Regulamentului, lucrul acesta este evident. Trebuie să respectăm Regulamentul. Atenție! Este vorba de alegerea președintelui Senatului, o chestiune extrem de importantă.

Deci, trebuie să respectăm Regulamentul întocmai și revin și spun ce am spus și data trecută, că avem un Regulament, avem o înțelegere, o negociere, trebuie să o respectăm. Trebuie să votăm cu buletin și vă rog, domnule președinte, să explicați plenului Senatului cum se manifestă votul: pentru contra sau abținere, dat fiind că vom vota cu buletin de vot.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Vă mulțumesc.

Asa cum am spus...

Vă rog, aveți cuvântul, domnule senator Ioan Chelaru.

 
 

Domnul Ioan Chelaru:

Domnule președinte,

Pentru că mulți dintre colegii nostri sunt noi și nu au apucat să citească sau să studieze Regulamentul, vă rog să-mi permiteți, ca să nu existe dubii și rezerve, votul să se desfăsoare în condiții normale, să spun următoarea chestiune: în primul rând președintele Senatului este ales prin vot secret cu buletine de vot, asa spune Regulamentul Senatului, pe care sunt înscrise în ordinea descrescătoare a mărimii grupului, exact ce spunea domnul coleg, numele candidaților propusi de liderii grupurilor parlamentare, ca să lămurim o altă chestiune care era în discuție.

Propunerea mea este, însă, fiind un sigur candidat, fiind un singur buletin și fiecare dintre dumneavoastră se poate manifesta, vot pentru, rămâne numele, vot împotrivă, se taie numele, vot pentru abținere nu există. Să mergem direct la urnă și să nu mai mergem în cabină, nu mai mutăm cabinele și mergem până acolo și asa mai departe. Cu buletinul de vot la masă...

Din sală: Nu se poate.

 
 

Domnul Ioan Chelaru:

Dacă este secret se poate domnule coleg, important este să fie secret. Mulțumesc.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Sunt două posibilități, secret electronic sau la cabine.

În această condiție și eu, personal, sunt pentru vot cu buletine, dar se hotărăste prin vot.

Cine este pentru votul cu buletine?

Poftiți vă rog, aveți cuvântul, domnule senator.

 
 

Domnul Frunda Győrgy:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Oricum votăm în urnă, biletul se pune în urnă. Problema caracterului secret al votului este dat exclusiv de către cabina de vot. Oricine poate contesta un vot dat ori la masă, ori pe pupitrul fiecăruia.

Fiind vorba despre a doua funcție în stat subliniez necesitatea respectării stricte a Regulamentului și a Constituției. Orice discuții sunt superflue și în plus. Solicit să aibă loc votul în cabine, după care biletul de vot se introduce în urnă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Trebuie să acceptăm pentru că asa este drept și asa spune și Regulamentul Senatului. Se completează buletinul de vot.

Urmează să alegem o comisie de numărare a voturilor și pentru întocmirea procesului-verbal formată din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar.

Rog grupurile parlamentare să prezinte propunerile pentru Comisia de numărare a voturilor.

Grupul parlamentar al PD-L.

 
 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Grupul parlamentar al PD-L îl propune pe domnul senator Alexandru Mocanu. Mulțumesc.

Domnul Sergiu Florin Nicolaescu:

Grupul parlamentar al PSD+PC.

 
 

Domnul Ion Toma:

Grupul parlamentar al PSD+PC a desemnat pe domnul senator Arcaș Viorel.

 
 

Domnul Sergiu Florin Nicolaescu:

Grupul parlamentar al PNL?

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Grupul parlamentar al PNL propune pe domnul senator Liviu-Titus Pașca.

Domnul Sergiu Florin Nicolaescu:

Grupul parlamentar al UDMR?

 
 

Domnul Markó Béla:

Grupul parlamentar al UDMR propune pe domnul senator Gyerkó László.

Domnul Sergiu Florin Nicolaescu:

Supun votului dumneavoastră componența comisiei de numărare a voturilor. Se aprobă cu votul majoritar al senatorilor prezenți. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu.

Cu unanimitate a fost aprobată comisia de numărare a voturilor.

Vă reamintesc procedura de vot: votul este secret pe buletine de vot. Se votează pentru, lăsând neatinse pe buletinul de vot numele și prenumele persoanei dorite. Se votează contra, stergând numele și prenumele persoanei propuse. Sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat.

Vă rog, împărțim buletinele de vot.

Trecem la distribuirea buletinelor de vot pe bază de apel nominal. Unul dintre secretarii asistenți va da citire numelui și prenumelui senatorului în ordinea alfabetică, iar unul, doi secretari vor distribui buletinele de vot.

Vă rog.

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

- Albert Álmos - prezent
- Andrei Florin-Mircea - prezent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Antonescu George-Crin-Laurențiu - prezent
- Arcaș Viorel - prezent
- Ariton Ion - prezent
- Badea Viorel-Riceard - prezent
- Banias Mircea- Marius - prezent
- Bara Ion - prezent
- Bașa Petru - prezent
- Bădescu Iulian - prezent
- Bălan Gheorghe-Pavel - prezent
- Belacurencu Trifon - prezent
- Berca Gabriel - prezent
- Berceanu Radu-Mircea - prezent
- Bîgiu Marian-Cristinel - prezent
- Bîrlea Gheorghe - prezent
- Blaga Vasile - prezent
- Boagiu Anca-Daniela - prezentă
- Boitan Minerva - prezentă
- Bokor Tiberiu - prezent
- Borza Dorel-Constantin-Vasile - prezent
- Bota Marius-Sorin-Ovidiu - prezent
- Calcan Valentin-Gigel - prezent
- Câmpanu Liviu - prezent
- Chelaru Ioan - prezent
- Chirvăsuță Laurențiu - prezent
- Chivu Sorin-Serioja - prezent
- Cibu Constantin-Sever - prezent
- Cinteză Mircea - prezent
- Coca Laurențiu Florian - prezent
- Constantinescu Florin - prezent
- Constantinescu Viorel - prezent
- Cordoș Alexandru - prezent
- Corlățean Titus - prezent
- Crăciun Avram - prezent
- Cseke Attila-Zoltan - prezent
- Daea Petre - prezent
- David Cristian - absent
- David Gheorghe - prezent
- Diaconescu Cristian - prezent
- Diaconu Mircea - prezent
- Dobra Nicolae - prezent
- Dumitru Constantin - prezent
- Fekete-Szabó András-Levente - prezent
- Feldman Radu-Alexandru - absent
- Filip Petru - prezent
- Fodoreanu Sorin - prezent
- Frâncu Emilian-Valentin - prezent
- Frunda György - prezent
- Găină Mihăiță - prezent
- Geoană Mircea-Dan - prezent
- Ghișe Ioan - prezent
- Greblă Toni - prezent
- Grosu Corneliu - prezent
- Günthner Tiberiu - prezent
- Gyerkó László - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hărdău Mihail - prezent
- Humelnicu Augustin-Daniel - prezent
- Ichim Paul - prezent
- Igaș Traian-Constantin - prezent
- Ion Vasile - prezent
- Iordănescu Anghel - prezent
- Jurcan Dorel - prezent
- Lazăr Sorin-Constantin - prezent
- Luca Raymond - prezent
- Mang Ioan - prezent
- Marcu Gheorghe - prezent
- Mardare Radu-Cătălin - prezent
- Marian Ovidiu - prezent
- Marian Valer - prezent
- Markó Béla - prezent
- Mazăre Alexandru - prezent
- Măgureanu Cezar-Mircea - prezent
- Mărcuțianu Ovidius - prezent
- Meleșcanu Teodor-Viorel - absent
-mihăilescu Petru-Șerban - absent
-mitrea Elena - prezentă
-mitrea Miron-Tudor - absent
- Mîrza Gavril - prezent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocanu Toader - prezent
- Moga Nicolae - prezent
- Mustățea Vasile - prezent
- Mutu Gabriel - prezent
- Necula Marius-Gerard - prezent
- Nedelcu Vasile - prezent
- Nicoară Marius-Petre - prezent
- Nicoară Romeo- Florin - prezent
- Nicolaescu Sergiu-Florin - prezent
- Nicula Vasile-Cosmin - prezent
- Nistor Vasile - prezent
- Niță Mihai - prezent
- Onofrei Orest - prezent
- Oprea Dumitru - prezent
- Oprea Mario-Ovidiu - prezent
- Panțuru Tudor - prezent
- Pașca Liviu-Titus - prezent
- Păran Dorin - prezent
- Pereș Alexandru - prezent
- Pintilie Vasile - prezent
- Plăcintă Sorina-Luminița - prezentă
- Pop Gheorghe - prezent
- Popa Cornel - prezent
- Popa Mihaela - prezentă
- Prodan Tiberiu-Aurelian - prezent
- Prunea Nicolae-Dănuț - prezent
- Rasaliu Marian-Iulian - prezent
- Rădulescu Cristian - prezent
- Rădulescu Șerban - prezent
- Robu Nicolae - prezent
- Rotaru Ion - prezent
- Rușanu Dan-Radu - prezent
- Ruseț Ion - prezent
- Saghian Gheorghe - prezent
- Savu Daniel - prezent
- Sârbu Ilie - prezent
- Sbîrciu Ioan - prezent
- Secășan Iosif - prezent
- Severin Georgică - prezent
- Silistru Doina - prezentă
- Staicu Dumitru-Florian - prezent
- Stănișoară Mihai - prezent
- Șova Dan-Coman - prezent
- Tămagă Constantin - prezent
- Toma Ion - prezent
- Țopescu Cristian-George - prezent
- Țuțuianu Adrian - prezent
- Udriștoiu Tudor - absent
- Urban Iulian - prezent
- Valeca Șerban Constantin - prezent
- Vasilescu Lia-Olguța - prezentă
- Verestóy Attila - prezent
- Voicu Cătălin - prezent
- Voiculescu Dan - prezent
- Vosganian Varujan - prezent

Acum începem numărarea voturilor. Comisia pentru numărarea voturilor să vină să ia urna.

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Îi rog pe cei din comisia pentru numărarea voturilor să ia urna. Numărarea voturilor va dura circa 10-15 minute. Ca atare, vom lua o mică pauză

 
 

- PAUZĂ -

- DUPĂ PAUZĂ -

 
 

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Îi rog pe colegii de afară să intre în sală.

Continuăm ședința plenului Senatului. Odată cu alegerea președintelui Senatului, activitatea președintelui decan de vârstă încetează. Domnule senator, vă rog să dați citire procesului-verbal.

 
 

Domnul Liviu-Titus Pașca:

Doamnelor și domnilor senatori,

Voi da citire procesului-verbal referitor la rezultatul votului privind alegerea președintelui Senatului României:

"Procedându-se la numărarea voturilor din primul tur de scrutin, cu privire la alegerea președintelui Senatului României, s-au constatat următoarele:

 • numărul total al senatorilor: 137;
 • numărul total al votanților: 131;
 • voturi valabil exprimate: 131;
 • voturi nule: 0 (zero).

Domnul Mircea-Dan Geoană a obținut 96 de voturi pentru și 35 de voturi împotrivă.

Ca urmare a faptului că a întrunit la primul tur de scrutin votul majorității senatorilor, domnul Mircea-Dan Geoană este declarat ales ca președinte al Senatului României, în conformitate cu prevederile art. 24 și ale art. 132 din Regulamentul Senatului. (Aplauze în sală)

 
Alocuțiunea domnului senator Mircea-Dan Geoană, președintele ales al Senatului în legislatura 2008-2012.

Domnul Sergiu-Florin Nicolaescu:

Îl invit la tribuna Senatului pe domnul senator Mircea-Dan Geoană, președintele Senatului în legislatura 2008-2012, pentru a prelua conducerea lucrărilor.

Vă mulțumesc.

Vă doresc succes în activitatea parlamentară!

Doamne, ajută-ne! (Aplauze în sală)

 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Vreau să-i mulțumim încă o dată decanului nostru de vârstă, domnul senator și regizor Sergiu Nicolaescu, și să-l aplaudăm cu căldură. Este un simbol național și vreau să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru cultura românească. (Aplauze în sală)

Vreau să vă mulțumesc pentru acest vot de încredere.

Suntem la început de drum și vreau să vă asigur că în mandatul pe care l-am primit din partea dumneavoastră voi milita pentru depăsirea orgoliilor și pentru stabilitate.

Acest mandat este la început de nou Senat, pe un nou sistem de vot.

Cu toții suntem trimisi în Parlament din colegii uninominale și cu toții avem responsabilitatea de a duce mai departe transformarea și evoluția sistemului politic românesc, de a merge pe drumul anevoios al recâstigării încrederii cetățenilor în politică, în Parlamentul României, în Senatul României.

Aceasta este provocarea cea mai mare pe care va trebui s-o înfruntăm împreună. Este obligația noastră și vreau să vă asigur că voi milita, în funcția de președinte al Senatului, pentru transparența activității noastre, pentru eficiența activității noastre și pentru responsabilitatea activității noastre.

Nu schimbarea imaginii Parlamentului este un scop în sine, ci cred că este nevoie, de fapt, suntem cu toții constienți de faptul că activitatea Legislativului rămâne un reper esențial al procesului democratic al României.

Suntem într-un moment dificil pentru țară. Cred că un alt cuvânt de ordine va trebui să fie cumpătarea în cheltuirea banului public, iar noul Guvern va trebui să ia măsuri în acelasi sens.

Vreau, de asemenea, să vă asigur că relația pe care o voi avea atât cu partidele din majoritate, cât și cu opoziția, va fi o relație de respect și de echilibru. Instituția opoziției este o instituție fundamentală într-un sistem democratic.

Voi avea, în mod evident, o relație de colaborare cu președintele Camerei Deputaților, cu Președintele României si, bineînțeles, cu noul Guvern, după ce Parlamentul va da acest vot de învestitură.

Sper ca acest vot al dumneavoastră să reprezinte o investiție bună.

Vreau să vă mulțumesc și să vă asigur de întreaga mea prietenie și dorință de colaborare.

Senatul României este Camera prestigioasă a sistemului nostru și sunt convins că vom fi cu toții la înălțimea acestei sarcini.

Vă mulțumesc încă o dată.

Doamne-ajută și să ne meargă tuturor foarte bine! (Aplauze în sală)

 
Aprobarea algoritmului privind repartizarea funcțiilor ce revin grupurilor parlamentare în Biroul permanent.

Doamnelor și domnilor senatori, continuăm ședința în plen cu punctul 5 din ordinea de zi - Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului.

Funcțiile, conform algoritmului, sunt: patru vicepreședinți, patru secretari și patru chestori.

Aceste funcții se aleg la începutul fiecărei sesiuni ordinare a Senatului României.

În conformitate cu prevederile art.26-28 din Regulamentul Senatului, propunerea de repartizare a celorlalte funcții din Biroul permanent se stabileste pentru toate sesiunile legislaturii, respectând configurația politică a Senatului rezultată din alegeri, prin negocieri între reprezentanții grupurilor parlamentare.

În vederea depunerii propunerilor nominale, Senatul urmează să valideze, prin votul majorității senatorilor, repartizarea funcțiilor din Biroul permanent ce revin fiecărui grup parlamentar.

Acest algoritm a fost aprobat și semnat de liderii grupurilor parlamentare și de reprezentanții acestora în întâlnirea de constituire, pe baza acestui algoritm, și considerăm cu toții, cred, fără dificultăți din partea grupurilor parlamentare, că aceasta este o înțelegere confirmată și consfințită prin semnăturile autorizate ale reprezentanților grupurilor parlamentare din Senatul României.

Supun la vot acest algoritm privind repartizarea funcțiilor din Biroul permanent.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Cu unanimitate de voturi, algoritmul privind repartizarea funcțiilor din Biroul permanent al Senatului a fost aprobat.

Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului:

Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propunerile nominale pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar și chestor pentru această sesiune parlamentară.

Dau cuvântul liderilor grupurilor parlamentare, pentru a prezenta aceste propuneri nominale.

Îl invit să ia cuvântul pe reprezentantul Grupului parlamentar al PD-L. Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În numele Grupului parlamentar al PD-L, cerem o pauză de consultări. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Această pauză de 10 minute se aprobă. Cred că sunt suficiente 10 minute pentru consultare. Revenim, după aceea, în forma de plen.

 
 

Domnul Verestóy Attila:

Domnule președinte, cu respect, o chestiune de procedură. Consultări între grupurile parlamentare sau consultări în grupul parlamentar? Ce a solicitat colegul?

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

În interiorul grupului, da?

La solicitarea Grupului parlamentar al PD-L, vom lua o pauză de 10 minute pentru consultări în interiorul acestui grup.

Domnule senator Hașotti, doriți să luați cuvântul pe procedură? Vă rog.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem la începutul legislaturii. Trebuie să existe o atmosferă normală între noi. Vreau să vă spun că în Regulamentul Senatului nu există procedura de a solicita pauză pentru consultări în interiorul grupului parlamentar. Se solicită consultări între liderii grupurilor parlamentare, dar suntem de acord cu o pauză de zece minute, pentru a da dovadă de bunăvoință.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Cu aceste precizări, înțeleg că sunteți de acord cu această pauză solicitată de Grupul parlamentar al PD-L.

Vă rog, domnule senator.

 
 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Domnule președinte, la art.18 lit."h" din Regulamentul Senatului, se spune clar: "Poate cere pauză pentru consultări în grupul parlamentar al cărui lider este."

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Este ora 15.21. Cred că putem să revenim la ora 15.30 în forma de plen.

Vă mulțumesc.

 
 

- PAUZĂ -

- DUPĂ PAUZĂ -

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Rog colegii din toate grupurile parlamentare să ia loc în sală pentru a putea continua ședința.

 
 

Domnul Varujan Vosganian (din sală):

Dar când începem, domnule președinte?

 
 

Domnul Vasile Mustățea (din sală):

Putem să ne mutăm și noi în partea cealaltă?

 
 

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Suntem în cvorum, domnule președinte. Putem începe votul.

 
 

Domnul Varujan Vosganian (din sală):

Eu zic să începem să votăm.

 
 

Domnul Vasile Mustățea (din sală):

Au spus doar 10 minute, și ...

 
 

Domnul Varujan Vosganian (din sală):

Poate cer alegeri anticipate.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Rog liderii de grup parlamentar să cheme colegii în sală. (Domnul senator Puiu Hașotti solicită cuvântul.)

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Domnule președinte, conform Regulamentului Senatului și cutumelor, dumneavoastră aveți obligația să suspendați lucrările Senatului.

A fost cerută o pauză de 10 minute, care s-au transformat în trei ore.

O asemenea ofensă nu a mai fost adusă Parlamentului României de mai bine de 12 ani, de când sunt în Parlament. Eu nu cunosc o situație asemănătoare.

Dumneavoastră trebuie să suspendați lucrările Senatului. Este clar și evident, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu înțeleg de ce nu faceți acest lucru. Bănuiesc că nu vă este frică de nimeni.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Cred că este important, indiferent de dificultăți, ca în prima zi de activitate în Senat, în Parlament, să putem constitui Birourile permanente și să putem să fim pregătiți.

Sunt convins că vor exista explicații din partea Grupului parlamentar al PD-L, care a prelungit într-adevăr în mod exagerat această pauză de consultări, dar stim bine că, asemenea procedurii de constituire a grupurilor parlamentare, avem nevoie de toate grupurile parlamentare pentru a stabili Birourile permanente ale Parlamentului.

 
 

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Spuneți cât mai prelungiți ca să stim și noi.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Cât mai puțin posibil.

Fac apel încă o dată la liderul Grupului parlamentar al PD-L pentru revenirea urgentă în sală, pentru a putea continua ședința Senatului. (Rumoare în sală)

În scurt timp vom relua lucrările Senatului României.

Vom face apelul nominal pentru a vedea care este situația privind prezența senatorilor în sală.

 
 

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Haideți să iesim din sală pentru a-i lăsa fără cvorum. (O parte a Grupului parlamentar al PNL părăseste sala de ședințe).

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

- Albert Álmos - prezent
- Andrei Florin-Mircea - absent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Antonescu George-Crin-Laurențiu - prezent
- Arcaș Viorel - prezent
- Ariton Ion - absent
- Badea Viorel-Riceard - absent
- Banias Mircea- Marius - absent
- Bara Ion - absent
- Bașa Petru - absent
- Bădescu Iulian - absent
- Bălan Gheorghe-Pavel - absent
- Belacurencu Trifon - prezent
- Berca Gabriel - absent
- Berceanu Radu-Mircea - absent
- Bîgiu Marian-Cristinel - absent
- Bîrlea Gheorghe - absent
- Blaga Vasile - absent
- Boagiu Anca-Daniela - absent
- Boitan Minerva - absentă
- Bokor Tiberiu - prezent
- Borza Dorel-Constantin-Vasile - absent
- Bota Marius-Sorin-Ovidiu - prezent
- Calcan Valentin-Gigel - absent
- Câmpanu Liviu - absent
- Chelaru Ioan - prezent
- Chirvăsuță Laurențiu - prezent
- Chivu Sorin-Serioja - prezent
- Cibu Constantin- Sever - prezent
- Cinteză Mircea - absent
- Coca Laurențiu Florian - prezent
- Constantinescu Florin - prezent
- Constantinescu Viorel - absent
- Cordoș Alexandru - prezent
- Corlățean Titus - prezent
- Crăciun Avram - prezent
- Cseke Attila-Zoltan - prezent
- Daea Petre - prezent
- David Cristian - absent
- David Gheorghe - absent
- Diaconescu Cristian - prezent
- Diaconu Mircea - prezent
- Dobra Nicolae - absent
- Dumitru Constantin - absent
- Fekete- Szabó András- Levente - prezent
- Feldman Radu-Alexandru - absent
- Filip Petru - absent
- Fodoreanu Sorin - absent
- Frâncu Emilian-Valentin - absent
- Frunda György - prezent
- Găină Mihăiță - prezent
- Geoană Mircea-Dan - prezent
- Ghișe Ioan - prezent
- Greblă Toni - prezent
- Grosu Corneliu - prezent
- Günthner Tiberiu - prezent
- Gyerkó László - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hărdău Mihail - absent
- Humelnicu Augustin-Daniel - absent
- Ichim Paul - absent
- Igaș Traian-Constantin - absent
- Ion Vasile - prezent
- Iordănescu Anghel - prezent
- Jurcan Dorel - absent

 
 

Domnul Varujan Vosganian (din sală):

Nu mai trageți de timp.

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Nu tragem de timp. Stați linistit. Eu nu îi cunosc pe domnii senatori cum îi cunoasteți dumneavoastră după atâtea legislaturi.

- Lazăr Sorin-Constantin - prezent
- Luca Raymond - prezent
- Mang Ioan - prezent
- Marcu Gheorghe - prezent
- Mardare Radu-Cătălin - prezent
- Marian Ovidiu - absent
- Marian Valer - prezent
- Markó Béla - prezent
- Mazăre Alexandru - prezent
- Măgureanu Cezar-Mircea - prezent
- Mărcuțianu Ovidius - absent
- Meleșcanu Teodor-Viorel - prezent
-mihăilescu Petru-Șerban - prezent
-mitrea Elena - prezentă
-mitrea Miron-Tudor - prezent
- Mîrza Gavril - prezent
- Mocanu Alexandru - absent
- Mocanu Toader - absent
- Moga Nicolae - prezent
- Mustățea Vasile - prezent
- Mutu Gabriel - absent
- Necula Marius-Gerard - absent
- Nedelcu Vasile - prezent
- Nicoară Marius-Petre - prezent
- Nicoară Romeo- Florin - prezent
- Nicolaescu Sergiu-Florin - prezent
- Nicula Vasile-Cosmin - prezent
- Nistor Vasile - absent
- Niță Mihai - absent
- Onofrei Orest - absent
- Oprea Dumitru - absent
- Oprea Mario-Ovidiu - prezent
- Panțuru Tudor - absent
- Pașca Liviu-Titus - prezent
- Păran Dorin - absent
- Pereș Alexandru - absent
- Pintilie Vasile - absent
- Plăcintă Sorina-Luminița - absentă
- Pop Gheorghe - prezent
- Popa Cornel - prezent
- Popa Mihaela - absentă
- Prodan Tiberiu-Aurelian - prezent
- Prunea Nicolae-Dănuț - prezent
- Rasaliu Marian-Iulian - absent
- Rădulescu Cristian - absent
- Rădulescu Șerban - absent
- Robu Nicolae - prezent
- Rotaru Ion - prezent
- Rușanu Dan-Radu - absent
- Ruseț Ion - absent
- Saghian Gheorghe - prezent
- Savu Daniel - prezent
- Sârbu Ilie - prezent
- Sbîrciu Ioan - absent
- Secășan Iosif - absent
- Severin Georgică - absent
- Silistru Doina - prezentă
- Staicu Dumitru-Florian - absent
- Stănișoară Mihai - absent
- Șova Dan-Coman - prezent
- Tămagă Constantin - prezent
- Toma Ion - prezent
- Țopescu Cristian-George - prezent
- Țuțuianu Adrian - prezent
- Udriștoiu Tudor - absent
- Urban Iulian - absent
- Valeca Șerban Constantin - prezent
- Vasilescu Lia-Olguța - prezentă
- Verestóy Attila - prezent
- Voicu Cătălin - prezent
- Voiculescu Dan - prezent
- Vosganian Varujan - prezent

Reiau lista cu absenții:

- Andrei Florin-Mircea - absent
- Ariton Ion - absent

 
 

Domnul Varujan Vosganian (din sală):

Nu mai citiți lista cu absenții ca să trageți de timp.

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Domnule ministru, lăsați-mă și pe mine să fiu secretar măcar o zi. Credeți-mă că stiu cum se face treaba aceasta. Vă mulțumesc foarte mult

- Badea Viorel-Riceard - absent
- Banias Mircea- Marius - absent
- Bara Ion - absent
- Bașa Petru - absent
- Bădescu Iulian - absent
- Berca Gabriel - prezent
- Berceanu Radu-Mircea - absent
- Bîgiu Marian-Cristinel - prezent
- Bîrlea Gheorghe - absent
- Blaga Vasile - absent
- Boagiu Anca-Daniela - absentă
- Boitan Minerva - prezentă
- Borza Dorel-Constantin-Vasile - absent
- Calcan Valentin-Gigel - absent
- Câmpanu Liviu - prezent
- Cinteză Mircea - absent
- Constantinescu Viorel - absent
- David Cristian - absent
- David Gheorghe - absent
- Dobra Nicolae - absent
- Dumitru Constantin - absent
- Feldman Radu-Alexandru - absent
- Filip Petru - absent
- Fodoreanu Sorin - absent
- Frâncu Emilian-Valentin - absent
- Hărdău Mihail - absent
- Humelnicu Augustin-Daniel - absent
- Ichim Paul - prezent
- Igaș Traian-Constantin - absent
- Jurcan Dorel - absent
- Marian Ovidiu - absent
- Mărcuțianu Ovidius - prezent
- Mocanu Alexandru - absent
- Mocanu Toader - absent
- Mutu Gabriel - absent
- Necula Marius-Gerard - absent
- Nistor Vasile - absent
- Niță Mihai - absent
- Onofrei Orest - absent
- Oprea Dumitru - absent
- Panțuru Tudor - absent
- Păran Dorin - absent
- Pereș Alexandru - absent
- Pintilie Vasile - absent
- Plăcintă Sorina-Luminița - absentă
- Popa Mihaela - absentă
- Rasaliu Marian-Iulian - absent
- Rădulescu Cristian - absent
- Rădulescu Șerban - absent
- Rușanu Dan-Radu - absent
- Ruseț Ion - absent
- Sbîrciu Ioan - absent
- Secășan Iosif - absent
- Severin Georgică - absent
- Staicu Dumitru-Florian - absent
- Stănișoară Mihai - absent
- Udriștoiu Tudor - absent
- Urban Iulian - absent

 
 

Domnul Verestóy Attila (din sală):

Procedură, domnule președinte.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Constatăm că există cvorum după apelul făcut de doamna secretar de ședință. Dacă până la ora 17.15 nu putem întruni condițiile pentru a prezenta propunerile pentru Biroul permanent, să mergem pe o procedură pe care o veți decide, evident, pentru a vedea dacă în cursul dimineții de mâine am putea relua ședința noastră. Să avem răbdare până la și un sfert pentru a putea vedea dacă, într-adevăr, ne putem reuni în formula regulamentară pentru prezentarea tuturor propunerilor pentru Biroul permanent al Senatului României.

Domnule senator Verestóy, vă rog.

 
 

Domnul Verestóy Attila:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Eu cred că suntem într-o totală legitimitate, întrucât validarea membrilor Senatului este deja îndeplinită. Cum am putut constata, există cvorum în momentul de față si, asa este, domnule președinte; am dat deja un vot astăzi că vom respecta ordinea de zi pe care urmează să o aplicăm. Este vorba despre alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului. În acest moment, nu avem altceva de făcut decât să respectăm Regulamentul.

Dumneavoastră, în calitate de președinte ales al Senatului, veți putea chema, în ordinea grupurilor parlamentare, pe liderii acestora, să prezinte, în momentul de față, conform Regulamentului, propunerile care revin fiecărui grup parlamentar.

Cei care suntem prezenți suntem pregătiți pentru a face acest lucru și după aceea să întocmiți o listă a celor propusi pe care să o supuneți la vot, ca listă, printr-un vot secret. Avem deja cartelele electronice în funcțiune. În acest mod, deja vom avea un posibil Birou permanent, din 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori. Singura problemă pe care încă nu o văd rezolvată, dar e posibil să se rezolve, este că trebuie să vină și liderul PD-L să prezinte propunerile pe care le-ar avea dânsul. Dacă nu vine cu nicio propunere, nicio problemă, acestea vor putea fi făcute începând de mâine, de poimâine, din nu stiu ce zi în care veți decide dumneavoastră în Biroul permanent pe care îl vom avea după acest vot.

Propun ca, după votul Biroului permanent, să convocați Biroul permanent nou-ales, în forma în care va rezulta după aceste propuneri și să urmărim scopul nostru pentru ziua de astăzi și zilele următoare, și anume ca, în conformitate cu art. 71 și 72 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, care reflectă, de fapt, ceea ce este de dorit conform art.103 din Constituție să votăm lista și programul de guvernare - lista completă, pe care dorim să o avem asa cum este scris în Regulamentul nostru cât mai repede. Începând din acel moment, sigur, vom urma procedura până la capăt. Sper, în câteva zile, să îndeplinim rolul nostru de a audia candidații, de a studia, în primul rând, programul de guvernare și a-i audia pe domnii ministri propusi pentru a fi aleși.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule senator Verestóy. Intervenția dumneavoastră a avut efect surprinzător de pozitiv în grupul nostru. Regret că am fost pusi în fața acestei situații de pauză prelungită, mult peste ce a fost convenit anterior. As invita pe liderul grupului PD-L să explice.

Vă rog, domnule senator Hașotti.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Regret că trebuie să vin la microfon în atari circumstanțe. Sunt de mai bine de 12 ani în Parlamentul României și ceea ce s-a întâmplat astăzi este o premieră.

Am început sub cele mai proaste auspicii. Nu vreau să calific gestul colegilor de la Grupul parlamentar al PD-L decât ca fiind - doar atât - incalificabil și îl astept pe liderul acestui grup la tribuna Senatului să-și ceară scuze. (Discuții)

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă rog, dacă există un rezultat al consultării interne. Ați solicitat o consultare internă acum câteva ore. Aveți o concluzie a acestei consultări sau putem să procedăm... Cred că ar fi un lucru decent ca după această situație inedită să existe o explicație din partea Grupului parlamentar al PD-L.

 
 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Grupul parlamentar al PD-L vă aduce la cunostință structura conducerii pentru Camera Superioară a Parlamentului, Senatul, și anume: vicepreședinți - doamna senator Anca-Daniela Boagiu și domnul Alexandru Pereș, pentru secretari - domnul senator Onofrei Orest și domnul senator David Gheorghe și pentru chestor - domnul senator Dumitru Constantin.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc. Regret că nu există și o explicație suplimentară pentru această pauză prelungită.

Liderul Grupului parlamentar al PSD+PC, vă rog să prezentați propunerile.

 
 

Domnul Ion Toma:

Grupul parlamentar al PSD+PC nominalizează pentru funcția de vicepreședinte pe domnul senator Dan Voiculescu, pentru funcția de secretar pe doamna senator Doina Silistru și pentru funcția de chestor pe domnul senator Ioan Chelaru.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule senator Toma.

Îl invit pe liderul Grupului parlamentar al PNL, domnul senator Hașotti, să facă propunerile.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru funcția de vicepreședinte îl nominalizăm pe domnul senator George Crin-Laurențiu Antonescu, pentru funcția de secretar îl nominalizăm pe domnul senator Cornel Popa și pentru funcția de chestor pe domnul senator Dan-Radu Rușanu.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Are cuvântul liderul Grupului parlamentar al UDMR, domnul președinte Béla Markó.

 
 

Domnul Markó Béla:

Domnule președinte, Grupul parlamentar al UDMR îl nominalizează pentru funcția de chestor pe domnul senator Attila Verestóy.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, după cum stipulează Regulamentul Camerei noastre, lista candidaților propusi pentru funcțiile din Biroul permanent se supune în întregime votului Senatului și se aprobă cu majoritatea voturilor senatorilor.

Pentru această listă, asa cum a fost prezentată de liderii celor 4 grupuri parlamentare, pentru funcțiile din Biroul permanent, vă propun ca modalitate de vot vot secret electronic.

Ați primit toți cartelele de vot. Pentru cei care sunteți mai puțin familiarizați cu procedura de vot electronic, pe lângă instrucțiunile pe care le-ați primit există tasta 1 de pregătire a votului. Tastele 1-2 reprezintă un vot negativ. Tastele 1-3 reprezintă abținere și tastele 1-4 reprezintă un vot pozitiv asupra propunerilor respective.

Supun votului dumneavoastră, vot deschis, propunerea de a vota pe sistemul electronic secret.

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? S-a aprobat.

Rog staff-ul să pregătească instalația electronică de vot. În clipa în care veți vedea că se aprinde, aveți 10 secunde la dispoziție, din momentul în care apăsați tasta 1, pentru vot. Repet, tastele 1-4, vot afirmativ, tastele 1-3, vot de abținere, tastele 1-2, vot negativ.

Vă rog votați. Vot electronic secret. Vă mulțumesc.

Cu 83 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, propunerile avansate de liderii grupurilor parlamentare pentru componența Biroului permanent al Senatului României au fost aprobate.

Odată cu alegerea membrilor Biroului permanent, vreau să le mulțumesc secretarilor asistenți pentru activitatea depusă.

Doresc, de asemenea, pentru a conduce ședința noastră, să nominalizez, conform procedurilor noastre, doi dintre secretarii aleși, în calitatea de secretari de ședință, un secretar de la majoritate și unul de la opoziție. Din lista de secretari care au fost comunicați de lideri, există o propunere pentru domnul Cornel Popa, secretarul Grupului parlamentar al PNL și îl invit la tribună pentru a înlocui tinerii nostri asistenți, cărora le mulțumesc, încă o dată, cu căldură. De asemenea, invit din partea majorității - și poate liderul Grupului parlamentar al PD-L ne poate recomanda dintre domnii senatori Gheorghe David și Orest Onofrei un coleg care să reprezinte majoritatea, pentru a mă asista în continuarea ședinței noastre, conform procedurilor noastre.

 
 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Din partea Grupului parlamentar al PD-L, va veni la prezidiu domnul senator David Gheorghe.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Poate facem o inversare, dar cred că pentru prima ședință putem să continuăm și în această formulă.

As dori, de asemenea, să verific cu liderii grupurilor parlamentare dacă, în acest moment, comisiile permanente ale Senatului sunt constituite conform procedurilor regulamentare.

 
Constituirea comisiilor permanente ale Senatului

Vă propun să procedăm în continuare la constituirea comisiilor noastre parlamentare, urmând ca imediat după aceea să avem o scurtă ședință a Biroului permanent nou-ales.

După cum stiți, aceste comisii sunt structuri interne de lucru ale Senatului, constituite pentru pregătirea activității de legiferare, precum și pentru realizarea funcției de control parlamentar.

Comisiile parlamentare, în număr de 16, sunt alese pe toată durata mandatului Senatului, conform art. 66 alin. (1) din Regulamentul Senatului. Numărul locurilor în comisiile permanente ce revine fiecărui grup parlamentar se stabileste prin negocieri între reprezentanții grupurilor parlamentare, astfel încât să se respecte configurația politică a Senatului rezultată din alegeri.

Toți senatorii, cu excepția președintelui Senatului, sunt obligați să facă parte din cel puțin o comisie permanentă. Un senator nu poate face parte din mai mult de două comisii permanente, cu excepția Comisiei speciale pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului. Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului este o comisie permanentă specială, formată din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Membrii acestei comisii nu pot face parte din Biroul permanent.

Invit liderii grupurilor parlamentare pentru a ne prezenta propunerile nominale. Încep cu liderul Grupului parlamentar al PD-L. (Discuții în sală)

Dacă există o dificultate, putem să rugăm colegii de la un alt grup. Este în regulă? Vă rog!

Înțeleg că există o mică problemă tehnică, pe care o rezolvă Grupul parlamentar al PD-L. (Intervenție neinteligibilă din sală.)

Și la noi este aceeași problemă?

Domnule senator Hașotti, doriți să prezentați primul, dacă sunteți gata cu propunerile pentru comisiile permanente? Din câte înțeleg, colegii nostri au probleme de dactilografiere, dar revin imediat. Nicio problemă?

Vă rog mult, domnule senator Hașotti. Mulțumesc.

 

Domnul Puiu Hașotti:

Si eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Distins Senat,

Am înaintat la secretariatul general o listă cu senatorii care vor face parte din toate comisiile. În acea listă figurează domnul senator Cristian David la Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, dar stiu că astăzi trebuie să ocupăm toate cele 36 de poziții si, la momentul respectiv, vom face, asa cum prevede Regulamentul, modificarea respectivă.

Permiteți-mi, asadar, să dau citire repartizării senatorilor liberali în comisii.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări: domnii senatori Ghișe Ioan și Bîgiu Marian-Cristinel.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital: domnii senatori Mustățea Vasile, Rușanu Dan-Radu și Nicoară Marius-Petre.

Comisia economică, industrii și servicii: domnii senatori Vosganian Varujan și Bîgiu Marian-Cristinel.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală: domnii senatori Mărcuțianu Ovidius și Nedelcu Vasile.

Comisia pentru politică externă: domnii senatori Antonescu George-Crin Laurențiu, Luca Raymond și Berca Gabriel.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului: domnii senatori Berca Gabriel, Cibu Constantin-Sever și Nicoară Romeo-Florin.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: domnii senatori Teodor-Viorel Meleșcanu și Oprea Mario-Ovidiu.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială: domnii senatori Câmpanu Liviu și Nedelcu Vasile.

Comisia pentru învățământ, stiință, tineret și sport: domnii senatori Robu Nicolae și David Cristian.

Comisia pentru sănătate publică: doamna senator Boitan Minerva și domnul senator Ichim Paul.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă: domnii senatori Țopescu Cristian-George și Diaconu Mircea.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități: domnii senatori Frâncu Emilian-Valentin și Hașotti Puiu.

Comisia pentru egalitatea de sanse: domnii senator Luca Raymond și Ichim Paul.

Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului: domnii senatori Pașca Liviu-Titus și Măgureanu Cezar-Mircea.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții: domnii senatori Prodan Tiberiu-Aurelian, Măgureanu Cezar-Mircea și Popa Cornel.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule senator.

Pentru constituirea comisiilor comune cu Camera Deputaților, cred că nu suntem astăzi în situația de a nominaliza. Trebuie să asteptăm. (Intervenție neinteligibilă din sală.)

Pentru Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului? Domnul senator Ghișe Ioan din partea Grupului parlamentar al PNL. De acord?

Grupul parlamentar al UDMR, domnule președinte Markó, vă rog!

 
 

Domnul Markó Belá:

Domnule președinte,

La fel, și în cazul nostru, dacă vom avea un candidat pentru Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații vom face rectificările necesare, iar acum nominalizările pentru comisiile de specialitate din partea UDMR.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări: domnul senator Cseke Attila-Zoltan.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital: domnul senator Gyerkó László.

Comisia economică, industrii și servicii: domnul senator Gyerkó László.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală: domnul senator Fekete Szabó András Levente.

Comisia pentru politică externă: domnul senator Markó Béla.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului: domnul senator Günthner Tiberiu.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială: domnul senator Albert Álmos.

Comisia pentru învățământ, stiință, tineret și sport: domnul senator Bokor Tiberiu.

Comisia pentru sănătate publică: domnul senator Günthner Tiberiu.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă: domnul senator Bokor Tiberiu.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități: domnul senator Frunda György.

Comisia pentru egalitatea de sanse: domnul senator Verestóy Attila.

Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului: domnul senator Albert Álmos.

Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului: domnul senator Cseke Attila-Zoltan.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule președinte Markó.

Înțeleg că domnul senator Hașotti are o completare sau o modificare în componența comisiilor.

 
 

Domnul Puiu Hașotti:

Vă mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze. Voiam să anunț de la tribună că la Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului este domnul senator Ghișe Ioan și este o modificare, la Comisia pentru politică externă, în locul domnului senator Berca Gabriel este domnul senator Prodan Tiberiu-Aurelian, iar la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, tot în locul domnului senator Berca Gabriel este domnul senator Prodan Tiberiu-Aurelian. Domnul senator Berca Gabriel este la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții. Îmi cer scuze. Domnul senator Berca Gabriel la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții. Este inversarea între...

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Domnul senator Igaș, din partea Grupului parlamentar al PD-L. Vă rog!

 
 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PD-L propune pentru comisiile permanente ale Senatului următoarele nominalizări:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări: domnii senatori Urban Iulian, Andrei Florin-Mircea, Humelnicu Augustin-Daniel, Ruseț Ion.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital: domnii senatori Ariton Ion, Mocanu Alexandru, Marian Ovidiu, Păran Dorin.

Comisia economică, industrii și servicii: domnii senatori Borza Dorel-Constantin-Vasile, Niță Mihai, Ralasiu Marian-Iulian, Bașa Petru.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală: doamna senator Plăcintă Sorina-Luminița și domnii senatori David Gheorghe și Pereș Alexandru.

Comisia pentru politică externă: domnii senatori Badea Viorel-Riceard, Humelnicu Augustin-Daniel, Severin Georgică, Marian Ovidiu.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului: domnii senatori Bara Ion, Necula Marius-Gerard, Staicu Dumitru-Florian.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: domnii senatori Banias Mircea-Marius, Dobra Nicolae, Mocanu Toader, Nistor Vasile.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială: domnii senatori Rădulescu Cristian, Jurcan Dorel, Mocanu Alexandru, Ruseț Ion.

Comisia pentru învățământ, stiință, tineret și sport: domnii senatori Hărdău Mihail, Bara Ion, Boagiu Anca-Daniela, Rădulescu Șerban.

Comisia pentru sănătate publică: domnii senatori Secășan Iosif, Cinteză Mircea, Udriștoiu Tudor, Rădulescu Șerban.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă: domnii senatori Feldman Radu-Alexandru, Bîrlea Gheorghe, Sbîrciu Ioan, Severin Georgică.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități: domnii senatori Bîrlea Gheorghe, Necula Marius-Gerard, Niță Mihai, Fodoreanu Sorin.

Comisia pentru egalitatea de sanse: domnii senatori Popa Mihaela, Panțuru Tudor, Dumitru Constantin.

Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului: domnii senatori Calcan Valentin-Gigel, Fodoreanu Sorin, Mutu Gabriel, Pintilie Vasile.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții: domnii senatori Oprea Dumitru, Staicu Dumitru-Florian, Bădescu Iulian, Constantinescu Viorel.

Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului: domnii senatori Igaș Traian-Constantin, Berceanu Radu-Mircea și Blaga Vasile.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Si eu vă mulțumesc.

Mai este o mică problemă tehnică la Grupul parlamentar al PSD+PC.

Până când colegii de la Grupul parlamentar PSD+PC îsi finalizează mica problemă tehnică, as dori să vă propun ca imediat după ce vom vota prin vot deschis componența nominală a comisiilor permanente ale Senatului României, să rog membrii aleși ai noului Birou permanent să se retragă pentru un sfert de oră, pentru o primă ședință, ca să putem să stabilim și ordinea de zi, și planul de activitate pentru următoarele câteva zile.

În aceeași pauză - cât mai scurtă cu putință, sper să fie una într- adevăr scurtă - aș dori ca și comisiile permanente constituite să se retragă pentru a-și putea alege operativ, pe baza algoritmului, nu este o negociere, pe baza algoritmului aprobat de reprezentanții autorizați ai grupurilor parlamentare, birourile de conducere, pentru a putea să le prezentăm și să le votăm în plen la întoarcerea din această scurtă pauză.

Cu această procedură, am putea, în maxim o jumătate de oră de acum, să finalizăm ordinea de zi de astăzi și am putea să ne pregătim pentru zilele următoare, pentru activitățile din comisii legate de audieri si, bineînțeles, să pregătim momentele de la începutul săptămânii viitoare.

Grupul parlamentar al PSD+PC. Îl rog pe domnul senator Toma Ion să prezinte propunerile nominale din partea Grupului parlamentar al PSD+PC.

 
 

Domnul Ion Toma:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări: domnii senatori Greblă Toni, Chelaru Ioan, Marian Valer, Șova Dan-Coman.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital: domnii senatori Bota Marius-Sorin-Ovidiu, Arcaș Viorel, Marcu Gheorghe, Nicula Vasile-Cosmin.

Comisia economică, industrii și servicii: domnii senatori Mihăilescu Petru-Șerban, Chivu Sorin-Serioja, Constantinescu Florin, Voiculescu Dan.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală: domnii senatori Daea Petre, Crăciun Avram, Saghian Gheorghe, Tămagă Constantin.

Comisia pentru politică externă: domnii senatori Corlățean Titus, Mardare Radu-Cătălin, Mitrea Miron-Tudor.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului: domnii senatori Belacurencu Trifon, Bălan Gheorghe-Pavel, Lazăr Sorin-Constantin.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: domnii senatori Voicu Cătălin, Moga Nicolae, Savu Daniel, Valeca Șerban Constantin.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială: domnii senatori Cordoș Alexandru, Coca Laurențiu Florian, Găină Mihăiță, Mitrea Elena.

Comisia pentru învățământ, stiință, tineret și sport: domnii senatori Iordănescu Anghel, Silistru Doina, Mang Ioan, Prunea Nicolae-Dănuț.

Comisia pentru sănătate publică: domnii senatori Ion Vasile, Sârbu Ilie, Mihăilescu Petru-Șerban, Rotaru Ion.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă: domnii senatori Nicolaescu Sergiu-Florin, Mazăre Alexandru, Andronescu Ecaterina, Crăciun Avram.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități: domnii senatori Rotaru Ion, Lazăr Sorin, Chivu Sorin-Serioja, Valer Marian.

Comisia pentru egalitatea de sanse: domnii senatori Vasilescu Lia-Olguța, Pop Gheorghe, Mitrea Elena, Mang Ioan.

Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului: domnii senatori Mîrza Gavril, Toma Ion, Chirvăsuță Laurențiu, Constantinescu Florin.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții: domnii senatori Grosu Corneliu, Cordoș Alexandru, Diaconescu Cristian, Bălan Gheorghe-Pavel.

Comisia pentru Regulament: domnul senator Țuțuianu Adrian.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Stimate colege, stimați colegi,

După prezentarea componenței nominale a fiecărei comisii permanente, conform procedurilor noastre, Senatul aprobă componența nominală a fiecărei comisii cu votul deschis al majorității senatorilor prezenți.

De aceea am să supun votului dumneavoastră componența nominală, asa cum a fost ea prezentată de liderii grupurilor parlamentare, pentru:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Cine este pentru această componență nominală?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia economică, industrii și servicii.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru politică externă.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru învățământ, stiință, tineret și sport.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru sănătate publică.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru egalitatea de sanse.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Comisia pentru Regulament.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

S-a aprobat.

Vă mulțumesc.

Componența nominală a comisiilor permanente fost aprobată.

În continuare, vă propun o scurtă pauză pentru întrunirea comisiilor permanente și alegerea biroului de conducere, conform celor negociate. Am să rog secretarul de ședință să anunțe locația comisiilor permanente.

Vă rog, domnule senator.

 
 

Domnul Verestóy Attila:

Procedural, vreau să fac o propunere.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Asa am mai procedat, nu am mai iesit din sală, pentru că sunt suficiente locații aici. Oricum, trebuie să respectăm o înțelegere pe care am stabilit-o împreună si, în conformitate cu procedura pe care am mai urmat-o, fiecare grup parlamentar vine deja cu decizia internă referitoare la propunerea pentru funcția obținută în urma negocierilor.

Vă mulțumesc și vă propun ca, începând de la prima comisie, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, și până la ultima comisie, Comisia pentru Regulament, să ne întrunim aici, avem locații suficiente în sală.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc.

Cred că este o propunere judicioasă, ținând cont și de ora avansată, de aceea am să rog membrii comisiilor permanente, desemnați de grupurile parlamentare, să se întrunească în locația cea mai potrivită, urmând, bineînțeles, ca, după o pauză de aproximativ un sfert de oră, să ne reîntâlnim.

Rog membrii Biroului permanent și liderii grupurilor parlamentare să ne întâlnim în sala de Birou permanent pentru o scurtă ședință în vederea stabilirii programului pentru perioada următoare.

 
 

- PAUZĂ -

 
Prezentarea componenței nominale a birourilor de conducere ale comisiilor permanente ale Senatului

- DUPĂ PAUZĂ -

 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă propun să reluăm lucrările plenului nostru.

În ordinea comisiilor permanente, începând cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, după aceea, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și asa mai departe, as dori ca doamna sau domnul senator care au fost desemnați, după întâlnirea comisiilor permanente, la președinția acestor comisii, să vină la microfonul central al Senatului pentru a ne prezenta componența birourilor de conducere ale comisiilor permanente.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, domnul senator Toni Greblă.

 
 

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte, stimați colegi,

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și-a ales biroul în următoarea componență:

Președinte - senator Toni Greblă, vicepreședinte - domnul senator Iulian Urban și secretar - domnul senator Andrei Florin-Mircea.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Se pregătește Comisia economică, industrii și servicii.

 
 

Domnul Ion Ariton:

Președinte - senator Ariton Ion, vicepreședinte - domnul senator Bota Marius-Sorin-Ovidiu și secretar - domnul senator Mustățea Vasile.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Comisia economică, industrii și servicii.

 
 

Domnul Dorel-Constantin-Vasile Borza:

Domnul președinte Varujan Vosganian m-a delegat pe mine să vă prezint componența comisiei.

Președinte - domnul senator Varujan Vosganian, vicepreședinte - senator Dorel-Constantin-Vasile Borza și secretar

- domnul senator Petru-Șerban Mihăilescu.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc foarte mult.

Comisia pentru agricultură, domnul senator Daea Petre. Vă rog, microfonul 4.

Se pregătește Comisia de politică externă.

 
 

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte al Senatului.

Biroul Comisiei pentru agricultură este compus din:

Președinte - senator Daea Petre, vicepreședinte - doamna senator Plăcintă Sorina-Luminița, secretar - domnul senator Fekete-Szabó András-Levente.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule senator.

Comisia de politică externă, domnul senator Corlățean.

Se pregătește Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

 
 

Domnul Titus Corlățean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia de politică externă și-a desemnat biroul în următoarea structură:

Președinte - domnul senator Titus Corlățean, vicepreședinte - domnul senator Viorel-Riceard Badea, secretar - domnul senator Radu-Cătălin Mardare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului.

Urmează Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

 
 

Domnul Petru Filip:

Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, întrunită în componență completă, a stabilit următorul birou:

Președinte - senator Petru Filip, vicepreședinte - domnul senator Tiberiu-Aurelian Prodan, secretar - domnul senator Trifon Belacurencu.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

 
 

Domnul Teodor-Viorel Meleșcanu:

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a ales:

Președinte - senator Teodor-Viorel Meleșcanu, vicepreședinte

- domnul senator Voicu Cătălin și secretar - domnul senator Banias Mircea-Marius. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Comisia pentru învățământ, stiință, tineret și sport, urmată de Comisia pentru sănătate publică.

Domnul ministru Hărdău Mihail.

 
 

Domnul Mihail Hărdău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Biroul Comisiei pentru învățământ, stiință, tineret și sport este format din:

Președinte - senator Mihail Hărdău, vicepreședinte - domnul senator Anghel Iordănescu, secretar - domnul senator Nicolae Robu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Comisia pentru sănătate publică, domnul senator Vasile Ion.

 
 

Domnul Vasile Ion:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru sănătate publică are biroul format din:

Președinte - senator Vasile Ion, vicepreședinte - domnul senator Secășan Iosif și secretar - domnul senator Udriștoiu Tudor.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc foarte mult.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, vă rog, domnule senator.

 
 

Domnul Tiberiu Bokor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă:

Președinte - domnul senator Sergiu-Florin Nicolaescu, vicepreședinte - senator Tiberiu Bokor, secretar - domnul senator Radu-Alexandru Feldman.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități, urmată de Comisia pentru egalitate de sanse.

 
 

Domnul Frunda György:

Președinte - senator Frunda György, vicepreședinte - domnul senator Emilian-Valentin Frâncu și secretar - domnul senator Ion Rotaru.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Doamna senator Lia-Olguța Vasilescu, aveți pregătită componența biroului de conducere al Comisiei pentru egalitate de sanse?

 
 

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Președinte - senator Lia-Olguța Vasilescu, vicepreședinte - doamna senator Mihaela Popa, secretar - domnul senator Pop Gheorghe. Membri: Cibu Constantin-Sever, Constantin Dumitru, Luca Raymond, Mang Ioan, Mitrea Elena, Panțuru Tudor, Verestóy Attila.

Avem o problemă, nu suntem decât zece membri și trebuie să reglementăm cumva, să ajungem 11. Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Vă rog să mă scuzați, dar cred că am sărit, în enumerarea mea, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială. Dacă există un anunț din partea acestei comisii.

Vă rog, domnule senator.

 
 

Domnul Liviu Câmpanu:

Domnule președinte, stimați colegi.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a desemnat în conducerea biroului:

Președinte - domnul senator Cristian Rădulescu, vicepreședinte - subsemnatul, senator Liviu Câmpanu, secretar al comisiei - domnul senator Alexandru Cordoș.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului.

 
 

Domnul Valentin-Gigel Calcan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului a ales următorul birou:

Președinte - senator Valentin-Gigel Calcan, vicepreședinte - domnul senator Mîrza Gavril și secretar - domnul senator Liviu-Titus Pașca.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc și eu, domnule senator.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.

 
 

Domnul Gabriel Berca:

Președinte - senator Gabriel Berca, vicepreședinte - domnul senator Corneliu Grosu, secretar - domnul senator Oprea Dumitru.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc, domnule senator.

Comisia pentru Regulament, ultima comisie în ordinea noastră.

 
 

Domnul Traian-Constantin Igaș:

Comisia pentru Regulament:

Președinte - senator Traian-Constantin Igaș, vicepreședinte - domnul senator Țuțuianu Adrian, secretar - domnul senator Radu-Mircea Berceanu.

*

Trebuie să corectăm o greseală..., să anunțăm completări pentru câteva comisii: la Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală - domnul senator Orest Onofrei; la Comisia pentru egalitatea de sanse - domnul senator Nicolae Dobra; la Comisia pentru Regulament - domnul senator Stănișoară Mihai.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Vă propun să fie votată această modificare pentru a putea să intrăm în procedură.

Înainte de acest vot, în urma completării anunțate de liderul Grupului parlamentar al PD-L, mai este o modificare. Vă rog, domnule senator Verestóy.

 
 

Domnul Attila Verestóy:

Domnule președinte, vă rog să mă scuzați, dar a intervenit o modificare a modificării, de fapt. Avusesem sau era să fie, să avem o înțelegere cu Grupul parlamentar al PD-L, nu s-a putut realiza până la capăt, asta-i situația, continuăm negocierile. Dar, până când vom avea acest schimb calitativ, vă rog ca pe domnul senator Gyerkó László să-l luați în evidența Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, urmând să găsim o modalitate să-l nominalizăm la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, unde noi îl desemnasem pe dumnealui, cedând locul nostru din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Nu s-a putut realiza această modificare în acest moment, dar cu siguranță vom negocia în continuare. Deocamdată, domnul senator Gyerkó László rămâne la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

 
 

Domnul Mircea-Dan Geoană:

Mulțumesc.

Până când veți reusi aceste noi modificări, vă propun să votăm modificările prezentate de cei doi reprezentanți ai Grupurilor parlamentare PD-L și UDMR.

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

Au fost aprobate aceste modificări.

*

Doamnelor și domnilor senatori,

As dori să vă prezint programul de lucru pentru perioada următoare. În prima ședință a Biroului permanent nou ales al Senatului României s-a decis ca, mâine dimineață, la ora 9.00, să fie

o ședință a Birourilor permanente reunite ale celor două Camere, pentru a putea să intrăm în dispozitiv de lucru. As dori să rămâneți mobilizați pentru audierea ministrilor, evident atunci când Programul de guvernare și componența nominală a cabinetului ne vor fi transmise pe canalul oficial.

Avem și propunerea de program pentru ziua de luni: la ora 13.00, Birou permanent lărgit al Senatului, rog ca președinții de comisii sau reprezentanții acestora să fie prezenți la acest prim Birou permanent lărgit al Camerei Superioare. În continuare, de la ora 14.00, vom avea o ședință de Birouri permanente comune ale Camerei Deputaților și Senatului, urmată de o ședință în plen a Senatului, având pe ordinea de zi - Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, iar, la ora 15.00, în funcție, evident, de evenimente, să fie ședința de învestitură, în Camerele reunite, a noului Guvern, dacă - repet - condițiile procedurale vor fi fost îndeplinite până atunci.

Vă mulțumesc pentru această primă zi de colaborare. Sper să fie un început de legislatură cât mai fructuos.

Vreau să vă rog ca aceste cartele electronice, mai ales pentru cei care sunt nou veniți în Senat, să le lăsați în aparate, staff-ul le va colecta, pentru a putea evita eventuale pierderi sau rătăciri ale acestor cartele. Deci lăsați-le în aparatele de vot.

Declar închisă ședința de plen a Senatului României, din 19 decembrie 2008, vă mulțumesc și vă doresc mult succes în continuare.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 20.25.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 24 mai 2024, 7:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro