Ion Bara
Ion Bara
Sittings of the Senate of March 9, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.28/19-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-05-2024
27-05-2024
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 09-03-2009 Printable version

Sittings of the Senate of March 9, 2009

15. Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:  
  15.6 Ion Bara (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Nevoia de reformă în învățământul preuniversitar" (declarație politică neprezentată în plen);

Domnul Ion Bara:

Declarația mea politică de astăzi este intitulată "Nevoia de reformă în învățământul preuniversitar".

Realitatea învățământului românesc iese tot mai mult din intimitatea sa școlară și se dezvăluie public, așa cum este, de altfel, firesc într-o societate democratică în care transparența și consumul de informație sunt nelimitate.

Din păcate, această realitate ne îngrijorează în aceeași măsură, adică din ce în ce mai mult, pentru că școala românească nu-și mai revine din regresul continuu în care a alunecat.

Este oare nevoie să ne propunem și în învățământ un concept de genul "progres zero"?

De ce s-a ajuns aici? Doar pentru că până acum nu s-au alocat suficiente fonduri, corespunzător diferitelor procente din PIB reclamate la întocmirea bugetului de stat? Sau pentru că finanțarea învățământului, atât cât s-a făcut, nu a fost orientată și spre reforma reală a procesului de învățământ, într-o viziune strategică și coerentă?

Un proces de învățământ învechit, cu conținuturi insuficient de adecvate evoluției societății sau noilor valori, cu metode pedagogice și educative adesea depășite nu poate convinge, în opinia noastră, generația tânără că școala îi face un serviciu care să-l intereseze cu adevărat.

Urmarea este evidentă: afectarea parteneriatului profesor-elev, care degenerează, din nefericire, tot mai des în conflicte barbare în care victimele sunt, pe fond, nevinovații: profesorii sau elevii, pentru că sistemul nu este reformat.

Un proces de învățământ în care evaluarea formativă, cea de zi cu zi, contează încă substanțial pentru admiterea în următorul nivel de studii, în detrimentul evaluării sumative externe, menține cauza afectării relației profesor-elev sau profesor-părinți, care degenerează, de asemenea, adeseori în conflicte în care "vinovații" nu au nicio vină că sistemul de învățământ nu s-a reformat.

Tot profesorii sunt vinovați pentru că, în lipsa unui sistem de evaluare reformat, se practică în continuare notarea elevilor pe criterii subiective ce țin de accepțiunea diferită a cadrului didactic în privința exigenței manifestate față de nivelul de pregătire al elevilor?

Tot profesorii sau elevii sunt vinovați pentru că formalismul este destul de prezent în practica evaluării și, în consecință, rezultatele sunt contradictorii?

Este suficient să menționăm în acest sens două situații mai mult decât relevante:

  • diferențele mari dintre note la proba orală și proba scrisă la aceiași elevi și la aceeași disciplină de bacalaureat;
  • elevii care rămân corigenți la o disciplină de învățământ, deși au fost sprijiniți în învățare pe întreaga perioadă a cursurilor de către profesori, reușesc să promoveze doar în baza studiului individual pe perioada vacanței școlare.

Un proces de învățământ în care educația rămâne neinclusă în conținuturile învățării, rezumându-se la acțiunile dirigintelui sau la acele activități denumite impropriu "extrașcolare", s-a dovedit a nu fi eficient generației de elevi în fața provocărilor de tot felul la care este supusă.

Frecventele acte de indisciplină din școală sau din afara ei - în numeroase cazuri, de mare gravitate - sunt elocvente în acest sens și sunt un argument în plus pentru schimbări radicale în sistemul de învățământ.

Toate aceste aspecte sunt realități triste, trăite atât de elevi și părinți, cât și de profesori, și se conturează într-o opinie generală că așa nu se mai poate.

Școala trebuie să-și recapete prestigiul și importanța socială, iar cadrele didactice trebuie să-și redobândească prestanța și respectul cuvenite, pentru ca elevii, părinții și comunitatea locală să aibă încredere în școală și, mai mult decât atât, să fie mândri de ea.

De aceea, este nevoie acum, până când nu este prea târziu, de o decizie politică pentru schimbări profunde, fundamentale la nivelul procesului de învățământ și, în general, al sistemului educațional, cu susținerea tuturor partidelor politice care și-au exprimat, de altfel, voința politică în favoarea parteneriatului pentru educație lansat de Președintele României.

Așadar: "bani contra reformă", da.

Bani cât se poate, dar și reformă, pentru că nu se mai poate!

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 30 mai 2024, 13:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro