Plen
Sittings of the Senate of March 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/03-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-03-2009 Printable version

Sittings of the Senate of March 25, 2009

10. Dezbaterea Proiectului de lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L294/2007) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 30 martie a.c.)
 
see bill no. L294/2007

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Trecem la punctul 8 din ordinea de zi - Proiectul de lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Pentru raport, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, domnul senator Humelnicu.

Mulțumesc.

Punctul de vedere al Guvernului, domnul secretar de stat Gabriel Tănăsescu.

Microfonul 10.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Gabriel Tănăsescu - secretar de stat în Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține această propunere legislativă, întrucât prevederile art. 82 alin. 2 din Legea nr. 161/2003, a căror abrogare face obiectul propunerii, au fost deja abrogate prin Legea nr. 96/2006.

Cât privește abrogarea prevederilor art. 84 alin. 3, considerăm că aceasta nu este oportună, întrucât, prin prevederile alin. 3 se permite participarea, ca reprezentanți ai statului în adunarea generală a acționarilor ori ca membri ai consiliului de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, numai în mod excepțional, atunci când Guvernul consideră că este necesar, având în vedere activitatea de interes strategic sau de interes public a regiei autonome sau societății comerciale.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul senator Humelnicu.

Microfonul 7.

Vă rog.

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin. 2 al art. 82 și a alin. 3 al art. 84 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcției publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziția în vigoare, propusă pentru abrogare, stabilește că: "În mod excepțional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) ca reprezentanți ai statului în adunarea generală a acționarilor ori ca membri în consiliul de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societăți de asigurare și cele financiare de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta."

Legea de bază asupra căreia se intervine legislativ a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 113 din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună.

Alin. 2 al art. 82 a fost deja abrogat prin Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor.

Astfel, o nouă abrogare nu mai este posibilă.

În consecință, supunem spre dezbatere și aprobare plenului Senatului raportul de respingere, împreună cu proiectul de lege.

Mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator.

La dezbateri generale sunt solicitări?

Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Suntem în fața unui proiect de lege care face parte din categoria legilor organice.

Votul îl vom da luni, între orele 17.00-18.00, conform hotărârii noastre de acum o săptămână.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 17 avril 2024, 8:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro