Plen
Sittings of the Senate of March 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/03-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-03-2009 Printable version

Sittings of the Senate of March 25, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (L46/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 30 martie a.c.)
 
see bill no. L46/2009

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

La punctul 11 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției.

Adoptat de Camera Deputaților.

Raportoare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă rog, domnule senator Humelnicu. Microfonul 7.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Gabriel Tănăsescu. Microfonul 10.

Domnul Gabriel Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Prin proiectul de act normativ se reglementează, în principal, următoarele aspecte:

În primul rând, suportarea de către Institutul Național al Magistraturii a cheltuielilor ocazionate de cazarea și masa judecătorilor, procurorilor, auditorilor și personalului de instruire care participă la seminarele organizate în condițiile legii, precum și introducerea unor prevederi necesare pentru desfășurarea formării continue descentralizate.

Altă modificare este prevăzută în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, în sensul că, în perioada dintre data promovării examenului de absolvire și data numirii în funcția de judecător sau procuror stagiar, absolvenții Institutului Național de Magistratură care au promovat examenul de absolvire își păstrează calitatea de auditor de justiție.

De asemenea, se prevede dreptul personalului auxiliar de specialitate, nemulțumit de modul de stabilire a drepturilor salariale, de a face contestație, în termen de 15 zile de la data comunicării, la președintele Curții de Apel sau, după caz, la procurorul general al Parchetului de pe lângă aceasta.

Pentru a se înlătura dificultățile cu care se confruntă personalul auxiliar de specialitate, în situația în care este încadrat în cadrul unei instanțe judecătorești sau parchet de pe lângă aceasta, ce își are sediul într-o altă localitate decât cea în care își are el domiciliul, fiind obligat ca din veniturile proprii să-și achite chiria aferentă unei locuințe, chirie care, în majoritatea cazurilor, depășește jumătate din salariul personalului auxiliar, a fost reglementat dreptul la decontarea contravalorii chiriei lunare sau la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde se află sediul unității.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, vă rog. Microfonul 7.

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

Domnule președinte,

Actul normativ propune modificarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel se propune îmbunătățirea calității actului de justiție prin stabilirea unei politici privind resursele umane în cadrul sistemului judiciar, prin adoptarea unor măsuri legislative care să conducă la responsabilizarea absolvenților Școlii naționale de grefieri care, imediat după încadrare, solicită transferul în cadrul altor instanțe sau parchete, făcând, practic, imposibilă continuarea formării profesionale sub îndrumarea judecătorului sau procurorului desemnat de conducătorul instanței judecătorești, respectiv al parchetului de pe lângă aceasta, în cadrul cărora a fost încadrat.

Se are în vedere, de asemenea, pentru personalul auxiliar de specialitate și reglementarea dreptului la decontarea contravalorii chiriei lunare sau la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care își are domiciliul și reședința și localitatea unde se află sediul unității.

Pe parcursul dezbaterilor, senatorii au adoptat un amendament de abrogare a art. 161 din cadrul art.IV care se regăsește, de altfel, în anexa la raport.

În consecință, supunem plenului Senatului spre dezbatere și adoptare raportul de admitere, cu un amendament, împreună cu proiectul de lege.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator.

Permiteți-mi să deschid dezbaterile generale.

Sunt solicitări? Nu sunt.

Suntem deci în fața unui raport de admitere, cu un amendament admis, adoptat de comisie.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Votul pe raport și votul final se vor da luni, 30 martie anul curent, între ora 17.00 și ora 18.00.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 17 avril 2024, 10:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro