Plen
Sittings of the Senate of March 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/03-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-05-2024
14-05-2024 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-03-2009 Printable version

Sittings of the Senate of March 25, 2009

9. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană (165/2007)
 
see bill no. L165/2007

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Trecem la punctul 7 din ordinea de zi - Propunerea legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană.

Este o propunere legislativă respinsă de Camera Deputaților.

Suntem în fața unui raport de respingere.

Pentru raport, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Domnul președinte este?

Atunci un membru al comisiei.

Domnul senator Humelnicu.

Din partea Guvernului participă domnul secretar de stat Valentin Iliescu.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Microfonul 9.

Domnul Valentin Adrian Iliescu - secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă, semnată de un grup de 7 senatori și deputați din vechea legislatură, are ca obiect de reglementare instituirea modului de organizare și funcționare a instituțiilor naționale implicate în activitățile care țin de reprezentarea participării României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor asumate față de aceasta.

Îndeplinirea angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană decurge, implicit, din Tratatul de aderare prin care România a aderat la Tratatul privind instituirea Comunității Europene.

De altfel, principiul dreptului comunitar în fața dreptului național este prevăzut în Constituția României la art. 148 alin. (2), conform căruia "ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor de aderare."

Guvernul nu susține propunerea legislativă din cel puțin două motive.

În primul rând, conform Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, pentru evitarea paralelismelor în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative.

Al doilea motiv, la fel de important, este că de la depunerea acestei inițiative legislative, în noiembrie 2006, au apărut o serie de acte normative care reglementează participarea României în procesul decizional din cadrul Uniunii Europene.

În concluzie, Guvernul nu susține această propunere legislativă și susține punctul de vedere adoptat de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Solicităm listă.

Domnul Alexandru Pereș:

Este puțin cam târziu.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Nu este.

Domnul Alexandru Pereș:

Bine, vă dovedesc că este târziu.

Îmi spuneți pe moment că solicitați listă.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Nu s-a dat vot.

Nu se poate...

Domnul Alexandru Pereș:

Nu ați cerut, domnule lider de grup.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Listă la votul precedent.

Nu se poate...

Domnul Alexandru Pereș:

Este târziu.

Dacă este posibil, vi se va da listă.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Deci se poate.

Domnul Alexandru Pereș:

Nu intrați în tehnică.

Altfel, politic să vedem dacă este posibil.

Solicităm listă pentru grupurile parlamentare.

Dacă nu este posibil, atunci nu primiți.

Dar vă rog pe dumneavoastră, imediat după vot, domnule lider Puiu Hașotti, cunoașteți procedura.

Se solicită imediat, ca să nu băgăm pe calculator alte probleme.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Este un vot...

Domnul Alexandru Pereș:

Nu este vorba de vot, că se introduc și titlurile legilor, inclusiv rapoartele. Știți mai bine ca mine aceste lucruri.

Rugămintea dumneavoastră se va îndeplini dacă este posibil.

Domnul Puiu Hașotti (din sală):

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Cu mare plăcere.

Punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Microfonul 7.

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, pentru evitarea paralelismelor în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative.

Ulterior intrării în procedură legislativă a acestei propuneri legislative, au fost adoptate acte normative care reglementează participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de respingere, împreună cu propunerea legislativă.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Intervenții din sală?

Doamna senator Boagiu, microfonul 2.

Doamna Anca Daniela Boagiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este clar că punctul de vedere al Guvernului și al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări în acest moment exprimă niște nereguli care s-au constatat în acest proiect de lege, depus cu multă vreme în urmă, dar, în egală măsură, cred că trebuie să fim cu toții conștienți că avem nevoie de un astfel de act normativ și, personal, aș fi fost foarte încântată să fi fost un act normativ dezbătut și de Comisia pentru afaceri europene, comisie care, de altfel, printr-o decizie a fostului Guvern, a fost adusă la zero în ceea ce privește activitatea pe care poate să o desfășoare în plan european, ceea ce este anormal.

Este clar că vom susține punctul de vedere al Guvernului dar, în egală măsură, subliniez faptul că deja avem în lucru o propunere legislativă care să reglementeze lucrurile acestea.

Eu, personal, sunt unul dintre deputații României care încă are un proces cu fostul Guvern Tăriceanu, din cauza unei decizii pe care a luat-o, în baza căreia atât Camera Deputaților, Senatul, cât și Președinția nu aveau niciun fel de atribuții în procesul decizional la nivel european.

Sunt multe lucruri care trebuie reglementate în perioada următoare și propunerea pe care noi am făcut-o în Biroul permanent al Senatului ca să avem o Comisie pentru afaceri europene trebuie pusă în practică.

Susținem punctul de vedere al Guvernului, dar nu susținem ideea că o astfel de reglementare nu este necesară României.

Din contră, este necesară și cu viteză maximă.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, doamna senator.

Domnul senator Titus Corlățean.

Microfonul 3.

Domnul Titus Corlățean:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Proiectul de lege reprezintă, într-adevăr, o inițiativă legislativă a mai multor parlamentari, senatori și deputați PSD, depusă în legislatura anterioară.

El își propunea să reglementeze un domeniu extrem de important, respectiv stabilirea relației dintre Guvern și Parlament în ceea ce privește formularea poziției României la nivel european, verificarea principiului subsidiarității, transpunerea normelor comunitare în dreptul intern și aplicarea acestora, așa-numitul mecanism de scrutiny.

Este un domeniu extrem de important care, în clipa de față, nu are în România o reglementare unitară coerentă.

Este adevărat că acest proiect de lege a fost respins la Camera Deputaților în baza unei poziții negative a fostului Guvern și, oarecum, din inerție.

Iată că și la Senat, la nivelul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și acum în plen, se propune respingerea.

Pe de altă parte, este adevărat că, între timp, au apărut o serie de evoluții normative, în primul rând, înființarea Departamentului pentru Afaceri Europene.

Trebuie să subliniez faptul că avem nevoie de o astfel de reglementare unitară, coerentă.

Vreau să-i informez pe colegii senatori că, în februarie, am participat la Praga la o reuniune a președinților Comisiilor pentru afaceri europene, organizată de Președinția Cehă a Uniunii Europene.

În acel moment, Comisia pentru afaceri europene nu era constituită și am participat din partea Comisiei pentru politică externă.

Vreau să vă spun că suntem cam singura țară membră a Uniunii Europene care nu avem reglementat unitar acest mecanism de scrutiny.

Ca dovadă, cel mai bun exemplu este că, în continuare, Executivul participă la reuniunile consiliilor afacerilor generale, la reuniunile consiliilor ministeriale, la reuniunile consiliilor europene, fie că vorbim de prim-ministru, Executiv sau șef de stat, fără un mandat care să treacă în prealabil, să fie discutat la nivelul Parlamentului.

Suntem cam singura țară membră care încă nu avem reglementat acest mecanism.

Acestea fiind spuse, ținând cont, pe de o parte, de faptul că proiectul a fost redactat la nivelul anului 2006, că sunt între timp o serie de evoluții normative care nu au fost reflectate în proiectul de lege și, pe de altă parte, că există un proiect de lege mai recent, aflat acum la Camera Deputaților, care ia în considerație o serie de elemente apărute între timp, nu ne vom opune adoptării raportului de respingere a acestui proiect de lege, dar subliniez că la următorul proiect de lege vom fi mai mult decât în favoarea adoptării și reglementării unitare a acestui mecanism și a relației dintre Guvern și Parlament, inclusiv cu includerea unor elemente din actualul proiect de lege, care rămân valabile.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Alte puncte de vedere?

Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare și Senatul este Cameră decizională.

Supun votului dumneavoastră... (Discuții.)

Da? E bine? Am zis bine, domnule lider?

Este ordinară.

Supun votului dumneavoastră, printr-un singur vot, raportul de respingere.

Vă rog să votați.

Cu 70 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 26 mai 2024, 23:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro