Augustin Daniel Humelnicu
Augustin Daniel Humelnicu
Sittings of the Senate of March 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.38/03-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result > 25-03-2009 Printable version

Sittings of the Senate of March 25, 2009

 Relevant paragraphs for the following query: 
Speaker: Augustin Daniel Humelnicu

Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană (165/2007)

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, pentru evitarea paralelismelor în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative.

Ulterior intrării în procedură legislativă a acestei propuneri legislative, au fost adoptate acte normative care reglementează participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de respingere, împreună cu propunerea legislativă.

  ................................................
Dezbaterea Proiectului de lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (L294/2007) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 30 martie a.c.)

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin. 2 al art. 82 și a alin. 3 al art. 84 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcției publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziția în vigoare, propusă pentru abrogare, stabilește că: "În mod excepțional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2) ca reprezentanți ai statului în adunarea generală a acționarilor ori ca membri în consiliul de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societăți de asigurare și cele financiare de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta."

Legea de bază asupra căreia se intervine legislativ a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 113 din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună.

Alin. 2 al art. 82 a fost deja abrogat prin Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor.

Astfel, o nouă abrogare nu mai este posibilă.

În consecință, supunem spre dezbatere și aprobare plenului Senatului raportul de respingere, împreună cu proiectul de lege.

Mulțumesc.

  ................................................
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție (L200/2008) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 30 martie a.c.)

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

Potrivit textelor legale în vigoare, Direcția Națională Anticorupție are atribuții legate de efectuarea urmăririi penale, precum și de conducerea și supravegherea actelor de urmărire penală efectuate de către organele de cercetare penală.

Direcția Națională Anticorupție conduce, supraveghează, controlează activitățile de ordin tehnic ale urmăririi penale care sunt efectuate de specialiști din diverse domenii.

Atribuirea unei competențe care nu se justifică din punct de vedere legal, și anume verificarea procesului de privatizare și postprivatizare, în condițiile în care nu este declanșată urmărirea penală și nu există indicii pentru săvârșirea unei infracțiuni, excede sferei competenței Direcției Naționale Anticorupție.

Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului a avizat negativ propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat, de asemenea, negativ propunerea legislativă.

Guvernul, prin punctul său de vedere, la data de 27 decembrie 2007, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de respingere, împreună cu propunerea legislativă.

Mulțumesc.

  ................................................
Continuarea și finalizarea dezbaterii Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (L550/2008) (votul pe amendament, votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 30 martie a.c.)

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

În ședința din 17 martie 2009, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a reanalizat proiectul de lege și a hotărât, cu majoritate de voturi - 4 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere -, să adopte raport suplimentar de menținere a raportului inițial de admitere fără amendamente, adoptat în ședința din 24 februarie 2009.

Pe parcursul dezbaterilor, domnul senator Dan Șova a formulat amendamente la alin. 5 și 6 ale art. 33, care, supuse votului, au fost respinse și se regăsesc în anexa la raport.

Prezenta anexă înlocuiește anexa cu amendamentul respins din data de 24 februarie 2009.

Mulțumesc.

  ................................................
 

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

Comisia de specialitate și-a exprimat punctul de vedere.

 
  ................................................
Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției (L46/2009) (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 30 martie a.c.)

Domnul Augustin Daniel Humelnicu:

Domnule președinte,

Actul normativ propune modificarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel se propune îmbunătățirea calității actului de justiție prin stabilirea unei politici privind resursele umane în cadrul sistemului judiciar, prin adoptarea unor măsuri legislative care să conducă la responsabilizarea absolvenților Școlii naționale de grefieri care, imediat după încadrare, solicită transferul în cadrul altor instanțe sau parchete, făcând, practic, imposibilă continuarea formării profesionale sub îndrumarea judecătorului sau procurorului desemnat de conducătorul instanței judecătorești, respectiv al parchetului de pe lângă aceasta, în cadrul cărora a fost încadrat.

Se are în vedere, de asemenea, pentru personalul auxiliar de specialitate și reglementarea dreptului la decontarea contravalorii chiriei lunare sau la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care își are domiciliul și reședința și localitatea unde se află sediul unității.

Pe parcursul dezbaterilor, senatorii au adoptat un amendament de abrogare a art. 161 din cadrul art.IV care se regăsește, de altfel, în anexa la raport.

În consecință, supunem plenului Senatului spre dezbatere și adoptare raportul de admitere, cu un amendament, împreună cu proiectul de lege.

   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 17 avril 2024, 9:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro