Plen
Sittings of the Senate of March 23, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.36/02-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
16-04-2024
15-04-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 23-03-2009 Printable version

Sittings of the Senate of March 23, 2009

  1   Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
   1.1  Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Despre învățământul preuniversitar din județul Timiș";
   1.2  Emilian Valentin Frâncu (PNL) - declarație politică cu titlul «"Samurai" cu Văcăroiu, "harakiri" cu Boc»;
   1.3  Gyerkó László (UDMR) - declarație politică având ca titlu "România în expectativă continuă, în așteptarea măsurilor privind revigorarea economiei românești";
   1.4  Anca Daniela Boagiu (PD-L) - declarație politică intitulată "Alegerile europene reprezintă un test pentru întreaga clasă politică românească";
   1.5  Puiu Hașotti (PNL) - declarație politică având ca temă sentimentul naționalist al președintelui Traian Băsescu;
   1.6  Gheorghe Marcu (PSD) - declarație politică având ca titlu "Venele deschise ale României";
   1.7  Mihail Hărdău (PD-L) - declarație politică intitulată "Complicitatea imposturii - Avem dreptul la adevăr sau suntem condamnați la minciună?";
   1.8  Florin Constantinescu (PSD) - declarație politică având ca titlu "Evaluarea privatizărilor - o prioritate a mandatului actualului Parlament";
   1.9  Paul Ichim (PNL) - declarație politică având ca temă Ziua Mondială a Meteorologiei;
   1.10  Sorina Luminița Plăcintă (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Curățenia de primăvară";
   1.11  Doina Silistru (PSD) - declarație politică cu titlul "23 Martie - Ziua Mondială a Meteorologiei";
   1.12  Orest Onofrei (PD-L) - prezentarea în rezumat a declarației politice cu titlul "Schizofrenia noastră respectuoasă";
   1.13  Dumitru Oprea (PD-L) - declarație politică cu titlul "Măsuri active pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii pe timp de criză";
   1.14  Mihaela Popa (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Educația, încotro?";
   1.15  Puiu Hașotti (PNL) - replică la declarația politică a domnului senator Orest Onofrei;
   1.16  Ioan Ghișe (PNL) - declarație politică având ca temă consecințele negative ale împrumutului de la FMI;
   1.17  Dumitru Florian Staicu (PD-L) - declarație politică cu titlul "România are nevoie de reforme în instituțiile publice";
   1.18  Viorel Constantinescu (PD-L) - declarație politică intitulată "Senatul versus Tanacu";
   1.19  Orest Onofrei (PD-L) - textul integral al declarației politice având ca titlu "Schizofrenia noastră respectuoasă" (declarație politică neprezentată integral în plen);
   1.20  Alexandru Mocanu (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Ori cu Crin, ori cu Călin, tot miros de trandafir!" (declarație politică neprezentată în plen);
   1.21  Toader Mocanu (PD-L) - declarație politică cu titlul "Apel la solidaritate și responsabilitate pentru însănătoșirea rapidă a economiei" (declarație politică neprezentată în plen);
   1.22  Vasile Pintilie (PD-L) - declarație politică având ca titlu "Moldova - zona unde sărăcia este «la liber»" (declarație politică neprezentată în plen).
  2   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "țară parteneră", la manifestarea expozițională internațională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea și completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile - Administrația Națională "Apele Române" în domeniul public al comunei Negrilești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrilești, județul Galați;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politice agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 213/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 4 decembrie 2008, pentru modificarea Acordului anual de finanțare 2006 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;
  Lege privind auditul de securitate în domeniul aviației civile;
  Lege privind instituțiile financiare nebancare;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
  Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie și în administrarea Consiliului Local al orașului Cisnădie, județul Sibiu;
  Lege privind înființarea Institutului Cultural al Tătarilor din România "Sebat Husein";
  Lege pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, și a Protocolului privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, și, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în șase limbi al Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, și a Protocolului privind un amendament la Convenția privind aviația civilă internațională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998;
  Lege pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României și Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008
  3   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  4   Adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 19 martie 2009, a următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare (L10/2009);
  Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative (L12/2009)
  5   Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune (B1/2009)
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008 (L22/2009)
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008 (L23/2009)
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul Facilității de cofinanțare CSNR dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 24 noiembrie 2008 (L34/2009)
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, semnat la București la 24 iulie 2008 (L36/2009)
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre KfW, Frankfurt am Main, (KfW) și România, semnat la Frankfurt am Main la 26 septembrie 2007, respectiv la București la 28 decembrie 2007, pentru finanțarea Programului privind infrastructura municipală (L37/2009)
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la București la 30 mai 2008 și la Galați la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002 (L35/2009)
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (L57/2009)
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, semnat de România la 24 septembrie 2003 (L25/2009)
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, adoptat la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003 (L26/2009)
  15   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aderarea României la Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001 (L50/2009)
  16   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene (L45/2009)
  17   Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (L429/2006) (ca urmare a deciziei Curții Constituționale)
  18   Continuarea dezbaterii și respingerea Proiectului de lege privind statutul controlorului civil de trafic aerian din România (L633/2007) (reexaminare la solicitarea Președintelui României)
  19   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:
   19.1  Anca Daniela Boagiu
   19.2  Alexandru Cordoș
   19.3  Emilian Valentin Frâncu
   19.4  Cseke Attila Zoltán
   19.5  Marian Iulian Rasaliu
   19.6  Marius Sorin Ovidiu Bota
   19.7  Paul Ichim
   19.8  Dumitru Oprea
   19.9  Gheorghe David
   19.10  Elena Mitrea
   19.11  Gheorghe Bîrlea
   19.12  Gheorghe Pop
   19.13  Augustin Daniel Humelnicu
   19.14  Valer Marian
  20   Din partea Guvernului au primit răspunsuri senatorii:
   20.1  Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătății;
   20.2  Emilian Valentin Frâncu - de la domnul Radu Stancu, secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 17 avril 2024, 9:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro